U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr r.a.II Bitka na Jemami

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el- Fatihe, hz. Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi da govori o Hz. Ebu Bekru i u vezi bitke Jemama.

Učešće hazreti Ummi-Ammarah (ra) u bici Jamama

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ummi-Ammarah (ra), poznata kao jedna od najhrabrijih muslimanki, također je učestvovala u bici Jemama. Ona je također učestvovala u bici na Uhudu gdje je hrabro išla okolo dajući vodu. Ona je također branila Časnog Poslanika (savs) i bacala bi strijele na svakoga ko bi mu pokušao prići. U toku bitke Jamama, hazreti Ummi -Ammari (ra) je odsječena jedna ruka. Ona je ispričala da je njen sin ubio Musailimu. To je bilo nakon što je još jedan od njenih sinova brutalno osakaćen i spaljen po Musailiminom naređenju kada ga nije prihvatio kao poslanika, ali je posvjedočio poslanstvo Časnog Poslanika (savs). Kada je hazreti Ummi-Ammarah (ra) čula za ovo, zaklela se da će se suočiti sa Musailimom i da će ga ili ubiti ili će biti ubijena.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je uz dozvolu hazreti Ebu Bekra (ra) učestvovala u bici Jemama zajedno sa svojim sinom Abdullahom. U toku bitke, ugledala je Musailimu i krenula da ga napadne. U međuvremenu je neko došao i odsjekao joj ruku, ali ona se nije pokolebala. Kada je podigla pogled, vidjela je da je njen sin već ubio Musailimu. Nakon toga, hazreti Ebu Bekr (ra) je obilazio hazreti Ummi-Ammara (ra) da bi se uvjerio kako je njeno stanje.

Neustrašivost koju je pokazao hazreti Ebu Akil (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Akiil (ra) bio prvi koji je krenuo u bitku u toku bitke Jamama. Pogođen je strijelom u rame koju je isčupao, ali je od udarca oslabio. Uprkos tome, kada je čuo da neko zove Ensarije ohrabrujući ih na bitku, ustao je i krenuo u bitku. Uslijedila je žestoka bitka u kojoj je Ebu Akiilu (ra) ruka bila odsječena i pretrpio je mnoge udarce koji su doveli do njegove smrti. Dok je zadnji put udahnuo, pitao je ko je izgubio bitku. Kada su ga obavijestili da su muslimani pobijedili, podigao je prst u nebesa, a zatim je preminuo.

Hazreti Ebu Bekr (ra) saznaje o hrabrosti muslimana u toku bitke

Hz. Halifatul Masih je rekao da je po završetku bitke Jemama, Madža‘ah bin Mararah otišao kod hazreti Ebu Bekra (ra) i pratio ga prilikom njegove posjete mezarima šehida. Ispričao je hazreti Ebu Bekru (ra) kakvu su hrabrost muslimani iskazali u toku ove bitke. Posebno je ispričao hrabrost svog prijatelja hazreti Ma’ana bin Adijja (ra). Vezao je crvenu tkaninu na glavu i hrabro postaknuo Ensarije na borbu. Kasnije ga je vidio među ubijenim šehidima. Kad je čuo ove izvještaje, hazreti Ebu Bekr (ra) se rasplakao.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je nakon bitke Jamama, vođa Banu Hanife sklopio sporazum sa hazreti Halidom (ra) ali pod lažnim izgovorom. On je to učinio kako bi osigurao slobodu zatvorenicima iz Banu Hanife. Uprkos saznanju za ovu izmišljotinu, hazreti Halid (ra) je poštovao ovaj sporazum. Međutim, kasnije, svi iz Benu Hanife su potvrdili istinitost Časnog Poslanika (savs) i još jednom prihvatili islam.

Hazreti Ebu Bekrov san o budućoj pobjedi hazreti Halida bin Velida (ra)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) nakon što je poslao Hazreti Halida (ra) u Jemamu sanjao da su mu predstavljene neke hurme, a kada je pojeo jednu, ustanovio je da to nije hurma, već košpa. Žvakao ju je neko vrijeme, a zatim je ispljunuo. On je shvatio da ovaj san znači da će se hazreti Halid (ra) suočiti s teškim otporom u Jamami, ali će na kraju biti pobjednik. Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) saznao za pobjedu muslimana u Jemami, pao je na sedždu, a zatim se također molio za one koji su izgubili živote. Hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da mu se nije svidio san koji je sanjao, ali je znao da to znači da će nakon žestoke bitke hazreti Halid(ra) biti pobjednik. Rekao je da hazreti Halid (ra) nije pristao na sporazum, onda bi svi ti ljudi bili osuđeni na smrt.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se prenosi da je ubijeno 10.000 licemjera, dok drugi hadisi govore o 21.000. Što se tiče muslimana, zabilježeno je da je ubijeno 500-600 muslimana. U ostalim hadisima zabilježeno je 700, 1.200 ili 1.700. Ovi šehidi su uključivali istaknute ashabe Časnog Poslanika (savs) i one koji su bili hafizi Kur’ana.

Hz. Halifatul Masih je naveo citate Obećanog Mesije (as) i hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmada (ra) objašnjavajući faktore koji su doveli do bitke Jemama, uključujući lažne tvrdnje da su poslanici i njihove sljedbenike koji ne samo da su postali otpadnici nego i otvoreno vodili rat protiv muslimana. Kao takav, hazreti Ebu Bekr (ra) suočio se sa velikim izazovima u toku svog hilafeta. Uprkos svemu ovome, on je bio u stanju da savlada ove izazove i porazi one koji su podigli ovu pobunu i bio je u stanju da održi čast Časnog Poslanika (savs) i hilafeta koji je slijedio.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je ovo poglavlje o licemjerima sada završeno i da će u budućim hutbama nastaviti da govori o drugim događajima.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp