U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao: Ime Ashaba kojeg ću danas spomenuti je Hazreti Mus’ab bin Umair. Hazreti Mus’ab (ra) bin Umair je pripadao ogranku Banu ‘Abd ad-Daar koje pripada plemenu Hazrađ. Njegova titula je bila Abu Abdullah i Abu Muhammed. “Umair bin Hašim je bio njegov otac, a ime njegove majke bilo je Hannas ili Hannas bint Malik ona je bila bogata žena u Meki. Roditelji su ga voljeli puno, bili su imućni i on je odrastao u krilu luksuza i udobnosti. Roditelji su mu osigurali uvozne cipele izvrsne kvalitete, najboljr mirise i skupu odjeću.

Ime njegove supruge je bilo Hamnah bint Đahš, ona je bila sestra od Ummul Mu’miinin od hazreti Zainab bint Đahš, koja je bila supruga Časnog Poslanika (savs.). Hazreti Mus’ab (ra) bin Umair bio je među najistaknutijim ashabima i među prvim ljudima koji su prihvatili Islam. Prihvatio je Islam u vrijeme dok je Časni Poslanik (savs) koristio da propovijeda vjeru u Dar-i-Arkam. Međutim, to je držao u tajnosti iz straha protivljenja njegove majke i naroda.

Hazreti Mus’ab se tajno sastajao sa Časnim Poslanikom (savs). Jednom su ga primjetili kako obavlja namaz i nakon toga su ga roditelji zatvorili. Kad je ugledao priliku, pobjegao je i preselio u Abesiniju. Nakon nekog vremena, kad su se neki od migranata vratili iz Abesinije u Meku, među njima je bio i hazreti Mus’ab (ra) bin Umair. Kad je njegova majka ugledala njegovo loše stanje, odlučila je da odustane od opozicije i pusti svog sina. Kasnije je hazreti Mus’ab (ra) bin Umair migrirao u Medinu.

Hazreti Mus’ab (ra) bin Umair suočio se sa ekstrimnim siromaštvom i teškoćama nakon prihvatanja Islama. Koža mu je bila sva osušena i gulila se; to je sve bilo zbog njegove vjere njegova žrtva bila je zapanjujuća. Jednom kada je hazreti Mus’ab (ra) bin Umair došao kod Časnog Poslanika (savs), odjeća mu je bila zakrpljena kožom i njegovo stanje bilo je očigledno. Časni Poslanik (savs) ga je pohvalio i rekao da je vidio Musaba u vrijeme kada u gradu Meki nije bilo nikoga imućnijeg i bogatijeg od njega. Međutim, sve je to ostavio zbog Boga i Njegovog zadovoljstva. Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je rekao da će doći dan kada će muslimani biti visoko imućni i imat će ogroman prosperitet. Ashabi su ga pitali: „Allahov Poslaniče! Hoćemo li u to vrijeme biti mnogo bolji u odnosu na današnji dan, da li ćemo imati vremena za obožavanje? ” Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je odgovorio da je vaše obožavanje i vaši standardi mnogo bolji od onih imućnih muslimana koji će doći nakon vas.

Na prvoj zakletvi na Akabi, 12 ljudi je došlo iz Medine kako bi dali zakletvu na vjernosti u ruci Časnog Poslanika (savs). Kada su se pripremali za povratak u Medinu, Časni Poslanik (savs.) je također poslao hazreti Mus’ab (ra) bin Umair sa njima da ih nauči Časnom Kur’anu i Islamu. U Medini su ga znali kao Kari [Učač] i Mukri, tj. Postao je poznat kao “Učitelj”.

Mus’ab (ra) bin ‘Umair je bio vrlo zgodna i lijepa osoba. Bio je izvrstan u svojim propovjedničkim naporima i bio je prvi misionar u Medini. Mnogi su prihvatili Islam kao rezultat propovijedanja hazreti Mus’ab (ra) bin Umaira, među kojima su neki od istaknutih ashaba poput hazreti Sa’d bin Mu’az (ra), hazreti Ibaad bin Bišr (ra) , Hazreti Muhammed bin Maslamah (ra), hazreti Usaid bin Huzair (ra) itd.

Pošto su muslimani Medine živjeli kolektivnim životom, a Medina je bila prilično mirnija, Časni Poslanik je (savs), je dozvolio Mus’ab bin Umair-u (ra) da počne predvoditi džumu-namaz i na taj način Muslimani su započeli svoj život kao ujedinjena zajednica. Allahovi blagoslovi su bili takvi da su mnoga plemena prihvatila Islam u vrlo kratkom roku. Njegov je pristup bio da uvjek sa  poštovanjem i ljubaznošću pristupa prema plemenskim poglavarima i da im objasni ljepotu učenja Islama. Tako se Islam na ovaj način vrlo brzo proširio po plemenima Aus i Hazrađ. Povodom hadža, 13 poslije hidžre, doveo je u Meku delegaciju od 70 Ensarija. Mu’abova (ra) majka je bila živa, iako je bila idolopoklonica, jako ga je voljela. Kada je obaviještena o njegovom dolasku, poslala mu je poruku: „Prvo dođi kod mene, a zatim idi  gdje hoćeš.“ Mus’ab (ra) je odgovorio: „Još nisam se sreo sa Časnim Poslanika (savs) doći ću čim završim sa njim. Prvo je otišao kod Časnog Poslanika (savs)  i dao mu izvještaj iz Medine, a zatim je posjetio majku. Hazur kaže ima još izvještaja o hazreti Mus’aba (ra) bin Umair o kojima ću da govorim, ali budući da postoje dvije dženaze u odsustvu, zato ću ovdje završiti da govorim o hazreti Mus’aba (ra) i – ako Bog da – nastaviti ih govoriti na sljedećoj hutbi.

Prvi je poštovani Malik Munavar Ahmad Đavid Sahib, sin uvaženog Malika Muzaffara Ahmad Sahib, koji je preminuo 22. februara u 84. godini života: “Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo”, bio je Musi i ostavlja iza sebe suprugu, četiri sina i dvije kćeri. Pripadao je uglednoj Ahmadi porodici i oba su njegova djeda bili ashabi Obećanog Mesije (as) milošću Svemogućeg Allaha. Svoj život je dao da služi zajednicu i do zadnjeg dana bio je nadahnut službom zajednice. Bio je pobožan, ljubazan, brižan, gostoljubiv, i imao je veliku ljubav prema Hilafatu i službi vjere. Kada je otišao u penziju, planirao je smanjiti svoje doprinose mjesečnu članarinu u skladu sa smanjenjenim prihodima. Onda je sastavio spisak svih svojih dužnosti i zatim zaspao je. On kaže da je u toku noći u snu vidio da mu je Allah Svemogući prišao i rekao: „Ja sam Gospodar ovog svijeta, čuo sam da si prepolovio svoj doprinos mjesečnoj članarini? Pođi sa mnom, da ti pokažem svemir. ” I tako, Allah mu je u snu pokazao Svoje planine, džungle, doline, rijeke i svoje vrtove. Svemogući Allah je tada rekao: “Kad imam suverenitet nad svim tim, zašto se onda trebaš brinuti?” Malik Sahib kaže da se nakon toga probudio iz sna i odustao od odluke da prepolovi doprinose i nastavio je da ih daje kao uobičajeno. Hazreti Khalifatul Masih V je  rekao, kad sam služio kao Nazir-e-A’la, bio sam svjedok kako se on jako brinuo za imovinu Džamaata i nikada se nije suzdržavao da kaže ono što misli da je ispravno. Imao je snažnu vezu sa Hilafetom, što je bilo vidljivo iz svakog njegovog pisma i dva puta mi je dolazio u posjetu. Neka mu Svemogući Allah obaspe milost i oprost i podigne mu visok status.

Druga dženaza je profesoru Munavar Šamim Khalid Sahib, sin šeika Mahbuuba Aalama Khalida Sahiba, koji je preminuo u Rabvi 16. februara 2020. imao je oko 81 godinu. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Služio je zajednici u mnogim visokim kapacitetima i odradio odličan posao. Posjedovao je mnoge sjajne osobine među kojima je najvažnija bila njegova ljubav, požrtvovanost i poštovanje prema Halifi, te pokazivanje potpune poslušnosti prema njemu. Redovno bi slušao hutbe; klanjao bi tahadžud namaz i pet dnevnih namaza u zajednici. Služio je vjeru sa punom iskrenošću, predanošću i odanošću ovo su neke njegove istaknute osobine. Hazreti Halifatul Masih V je rekao da je kratko vrijeme bio njegov student kada je predavao na fakultetu, ali čak i nakon što sam bio Amiir Mukami i Nazir-i-Aala, Šamiim Sahib je uvijek održavao odnos poštovanja prema meni . Nikada nije odavao dojam da sam mu nekada bio učenik. Uvijek bi pokazivao ​​poslušnost prema Hilafetu i džematu , pa čak i nakon kad sam postao Halifa, njegovo ponašanje je bilo izvanredno. Neka Uzvišeni Allah obaspe Svoju milost i oprosti mu. Neka mu Allah dodijeli mjesto među njegovim najmilijim i neka omogući članovima njegove porodice da nastave svoja dobra djela. Ako Bod da, nakon džume klanjat ću im dženazu u odstustvu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp