U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Predskazanje o obećanom sinu i reformatoru

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:  Dvadeseti Februara se posebno obilježava u Ahmedija Muslimanskoj Zajednici zbog predskazanja u vezi Musleh Mauda (Obećaniog reformatora). Ovo nije proslava njegovog rođendana; ovo je proslava ispunjenja velikog predskazanja o rođenju veličanstvenog sina, koje je dato Obećanoj Mesiji (as) kao znak njegovim protivnicima.

Na današnjoj hutbi predstavio bih neke odlomke riječi hazreti Musleh Mauda (ra) o ovom predskazanju. Onda je hazreti Halifatul Masih V  pročitao riječi predskazanja datog Obećanom Mesiji (as). Obećani Mesija (as) kaže o predskazanju u vezi Obećanog Sina:…. Raduj se, jer će ti biti poklonjen zgodan i čist dječak; dobit ćeš bez mrlje omladinu koja će biti od tvog sjemena i bit će iz tvog potomstva. Zgodan i čist dječak dolazi kao tvoj gost. Zove se Emmanuel i također Bašir. Nadahnut je sa duhom svetosti i oslobođen je svake nečistoće. On je Allahovo svjetlo. Blagoslovljen je onaj koji dolazi sa neba. Pratit će ga milost koja će stići sa njim. Odlikovat će ga veličanstvo, veličina i bogatstvo. On će doći na svijet i izliječit će mnoge njihove poremećaje kroz svoje mesijanske kvalitete i kroz blagoslove duha svetosti. On je Allahova Riječ zbog Allahove milosti i časti opremljen je Riječi Veličanstva. Bit će izuzetno inteligentan i razuman, te će biti mehkog srca i biti ispunjen ovosvjetskim i duhovnim znanjem. Pretvoriće tri u četiri (od kojih značenje nije jasno). Ponedeljak je, blagoslovljeni ponedeljak. [Sin, radost srca, visokog ranga, plemenit. Manifestacija Prvog i Posljednjeg, manifestacija Istinitog i Visokog; kao da je Allah sišao sa neba.] Njegov dolazak će biti blagoslovljen i bit će izvor manifestacije Božijeg Veličanstva. Evo svjetlo dolazi, poslan od Boga, mirisom njegovog zadovoljstva. Mi ćemo mu uliti naš Duh i on će se skloniti pod Božijom sjenom. Brzo će rasti i biti sredstvo za oslobađanje onih koji su u ropstvu. Njegova će se slava proširiti do kraja zemlje i ljudi će biti blagoslovljeni preko njega. Tada će biti podignut u svoju duhovnu stanicu na nebu. Ovo je odlučeno. “ Obećani Mesija (as) je četrdeset dana intenzivno molio se  u osami], a potom je primio predskazanje od Uzvišenog Allaha

Hazreti Muslih Maud (ra) je objasnio da je predskazanje obećanog sina posve posebno koje je objavljeno u Hoshiarpuru nakon 40 dana molitvi u samoći. Te dove bili su vrhunac razdoblja neizmjernog protivljenja sa kojim se suočio Obećani Mesija (as) nakon njegove tvrdnje da je Obećani Mesija. Tražio je od Boga znak da dokaže istinitost svojim protivnicima. Preko ljudskih mogućnosti je predvidjeti da će imati sina, koji će biti zdrav i sposoban i koji će živjeti dug život. Ovaj se znak morao ispuniti za vrijeme života Obećanog Mesije (as) dok se molio za znak kojim će uvjeriti protivnike u vrijeme svog života. Hazrat Muslih Maud (ra) navodi da su, kada se rodio 1889. godine, mnogi protivnici, koji su čuli za ovo predskazanje, još bili živi i znak su vidjeli vlastitim očima. Pundit Lekhram bio je ekstremni protivnik Obećanog Mesije (as) i kroz ovo predskazanje Svemogući Allah je demonstrirao svoju podršku Obećanu Mesiji (as) protiv njegovih protivnika.

U 1944.godine hazreti Musleh Maud (ra) proglasio je da je on obećani sin. U svom obraćanju rekao je da su ispunjeni jasni i vjerodostojni dokazi o istinitosti Obećanog Mesije (as). Hazret Muslih Maud (ra) objasnio je da je bio slab mladić i ljekari su bili zabrinuti da ima TB, uprkos ovom slabom zdravlju, živio je jako dugo, u tome je sjajan dokaz o ispunjenju velikog predskazanja. Hazreti Muslih Maud (ra) objasnio je da je bio previše bolestan da bih postigao bilo kakvo značajno ovosvjetsko obrazovanje, ali Svemogući Allah je poslao Svoje meleke da mi daju takvo znanje Časnog Kur’ana da niko ne može mi se usporediti. Hazreti Muslih Maud je tvrdio da mu je suđeno da pobjedi u misiji širenja poruke Časnog Poslanika (savs.) i Svetog Kur’ana širom svijeta ki osigura da Islam predvlada jednom i zauvijek iznad svake lažne religije u svijetu. Ova misija neće propasti bez obzira koliko jak je neprijatelj i koliko je snažan njegov napad!

Ovo nije uobičajena najava i kao što je ranije spomenuto, svaki dan 52 godine od Hazreti Muslih Mauda (ra) hilafeta je dokaz, slave ovog predskazanja. Neka nam Svemogući Allah omogući da praktički težimo i širimo poruku islama u sve krajeve zemlje, a ne samo da odamo počast Dželsa Muslih Maud. Ukratko bih želio spomenuti nešto u vezi sa postignućima hazreti Muslih Mauda (ra). Knjige, predavanja, govori hazreti Musleha Mauda (ra) objavljuju se kao višenamjenski skup poznat kao Anvar-ul-Uluum. Trenutno je objavljeno 26 knjiga Anvar-ul-Uluum koji uključuju ukupno 670 knjiga, predavanja i govora. Slično tome, objavljeno je 39 knjiga Khutbat-i-Mahmud koji uključuju sve hutbe do 1959. godine i ukupno je 2367 hutbi. Postoji 1071 stranica Tafsir-i-Saghir, a postoji 10 knjiga Tafsir-i-Kabir koji sadrži komentar 59 sura Časnog Kur’ana. Neobjavljeni komentar hazreti Muslih Mauda (ra) u toku od Istraživačkog tima i dostavili su ga Fondaciji Fazl-i-Umar. Dalje, sastavlja se komentar Časnog Kur’ana od hazreti Muslih Maudovih (ra) govora i zapisa. Neka Uzvišeni  Allah pošalje hiljade blagoslova na hazreti Muslih Mauda (ra) i neka nastavi da uzdiže njegov status. Baš poput ovog sina Obećanog Mesije (as), neka i mi usadimo strast u svoje srce za širenje islama i da uvjek budemo spremni služiti Islamu.

Nakon džume klanjat ću dženazu u odsustvu. Prva je cijenjenoj  Mariam Elizabeth Sahiba. Bila je druga supruga cijenjenog Malika Umara Ali Khokhar Sahib Raees Multan i kojj je također bio bivši Emir Multana. Preminula je u 86. godini u nesreći: „Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo“. Sljedeća dženaza je Đahid Faris, koji je preminuo u dobi od 12 godina: “Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo.” Neka Uzvišeni Allah uzdigne njegov status, a također podari strpljenje, i snagu njegovoj majci i roditeljima od njegove majke.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp