U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Medina, Munara

Hazreti Talha r.a. bio je jedan od deset blagoslovljenih ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. kojima je Časni Poslanik s.a.v.s. prenio radosnu vijest da će biti u džennetu. Tih deset ashaba zovu”Ašra Mubašra”.

U bici na Uhudu, kada su nevjernici bili nadomak toga da ciljaju jednu za drugom strijelu na Časnog Poslanika s.a.v.s., hazreti Talha r.a. je bio taj koji je stao ispred Časnog Poslanika s.a.v.s.kao štit. Pritom mu je jedna ruka bila tako ranjena da se iskrivila. Poslije su ga ostali ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. znali pitati da li ga je bolilo kad ga je rukom branio od strijela. Hazreti Talha r.a. bi im na to odgovorio: Prijatelji moji, kako ne bi bolilo? Naravno da je bolilo,čak je mnogo bolilo. Ali nisam mogao podnijeti ni na trenutak da sklonim svoju ruku sa Časnog Poslanika s.a.v.s., jer sam tačno znao ako svoju ruku sklonim i malo, strijele bi pogodile Časnog Poslanika s.a.v.s. kako to da dozvolim?

U svojoj vjernosti i ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. pokazao je hrabrost i junaštvo bez premca toga dana, da su strijele jedna zadrugom probijale njegovu ruku, a da on nije ni glasa pustio. Za vrijeme drugog halife, hazreti Omera r.a., hazreti Talha je obavljao mnoge bitne funkcije.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp