U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Medina, Munara

Hazreti Bilal r.a. je bio rob i porijeklo mu je bilo iz Habše ( danas: Etiopija). Allahovom milošću bio je među prvim ljudima koji su primili islam i koji su se pridružili Časnom Poslanikus.a.v.s. Nakon njegovog prelaska na islam na različite načine su ga mučili, s namjerom, da ga odvrate od islama.

Osoba koja ga je najviše mučila bio je njegov gazda Umaja. Stavljao bi ga na vruć pijesak i postavljao bi na njega kamenje i životinjsku kožu i govorio bi mu da su njegovi bogovi Laat i Uzza ( to su bila imena dva idola). Govorio bi mu da prvo treba priznati te idole, ali hazreti Bilal r.a. bi mu stalno odgovarao sa ”Ahad, Ahad” (Jedan je Allah).

Časnom Poslaniku s.a.v.s. se redovno prenosilo o hazreti Bilalovom r.a. nepodnošljivom stanju, što ga je mnogo bolilo i rastužilo. Naizad je jednog dana Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da bi otkupio Bilala r.a. kad bi za to imao sredstva.
Čim je ovo čuo hazreti Ebu Bekr r.a., odmah je ustao, otišao Umaji i oslobodio hazreti Bilala r.a.

Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. naredio da se iseli u Medinu, i hazreti Bilal r.a. se pridružio ostalima. Čak ni u Medini nije blijedilo sjećanje na Mekku u srcu, pa je primjetno koliko je volio Mekku.

Hazreti Bilal r.a. je imao veoma zvučan i lijep glas. Kada je nakon iseljenja trebalo proučiti ezanza namaz prvi put hazreti Bilalu r.a. je data ta čast., da bude prvi mujezin u historiji islama. Poslije preseljenja Časnog Poslanik s.a.v.s. sa ovog svijeta, hazreti Bilal r.a. je pak prestao da uči ezan.

U 16. godini po Hidžri (nakon iseljenja u Medinu) hazreti Omer r.a. je otputovao u Siriju. Tom prilikom je na izričit zahtjev hazreti Omera r.a., hazreti Bilal r.a. zamoljen da zauči ezan.
Hazreti Bilal r.a. je prihvatio da to učini. Kad se pročula vijest da će hazreti Bilal r.a. učiti ezan za sabah namaz, zavladala je jedna posebna atmosfera u cijelokupnoj vojsci.
Svi su ljudi euforično požurili u džamiju, jer poslije dugo vremena opet su bili u mogućnosti da čuju hazreti Bilala r.a. kako uči ezan. Kad je hazreti Bilal  r.a. zaučio ezan u srcima ashaba ponovo se javilo sjećanje na vrijeme sa Časnim Poslanikom s.a.v.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp