U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Borba protiv Musejlime Kezzaba

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure El Fatihe, Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi I govori o bitci Jamama, koja se desila u toku hilafeta hz. Ebu Bekra (ra).

Pismo Časnog Poslanika (savs) kralju Jemame

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Jemama bio istaknuti grad u Jemenu i da se sada nalazi u današnjoj Saudijskoj Arabiji. Bila je to bujna zelena površina, poznat kao jedan od najljepših gradova. Pleme Benu Hanifa je boravilo u Jemami koji su bili poznati kao žestoki borci.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada je Časni Poslanik (savs) poslao pisma raznim vođama pozivajući ih u islam, on je također poslao pismo kralju Jemame.  U 9. po Hidžri, kada su se različita plemena okupila u Medini, bio je i izaslanik iz Jamame. Kada se Banu Hanifa  pleme sastalo sa Časnim Poslanikom (savs) ostavili su Musailimu da se brine o njihovim stvarima. Nakon što je delegacija iz Benu Hanifa plemena  prihvatilo islam od Časnog Poslanika (savs), obavijestili su ga da su ostavili Musailimu kako bi se brinuo o njihovim stvarima. Časni Poslanik (savs) je poslao poklone i za njega, rekavši da oni nisu različitog statusa od njega i da on radi dobro djelo brinući se o stvarima svojih prijatelja.

Časni Poslanik (savs) susreće Musailimu

Hz. Halifatul Masih je rekao da postoje različiti hadisi koji ukazuju na to da je Musailmah sreo Časnog Poslanika (savs). U jednom hadisu se prenosi da je Časni Poslanik (savs) otišao i posjetio Musailimu u kuću u Medini gdje je boravio. Časni Poslanik (savs) je imao granu u ruci. Musailima je postavio neke zahtjeve od Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od kojih je jedan bio da ga barem imenuje za poslanika nakon njegove smrti. Kao odgovor, Časni Poslanik (savs) je rekao da mu neće dati ni granu koju je držao u svojoj ruci.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) rekao da je Musailima ista osoba o kojoj je sanjao razne snove. U jednom snu, Časni Poslanik (savs) je vidio da nosi dvije zlatne narukvice i to ga je zabrinulo. U snu mu je objavljeno da treba puhnuti na njih. Kada je puhnuo na njih, one su nestale. Časni Poslanik (savs) je ovo shvatio da znači da će se nakon njega pojaviti dva lažna poslanika, a ispostavilo se da su Aswad Ansi i Musailima Kazzab to bili. Hz. Halifatul Masih je rekao da prema raznim hadisima postaje evidentno da je Musailima išao u Medinu bar dva puta– prvi put kada nije sreo Časnog Poslanika (savs) a drugi kada je sreo Časnog Poslanik (savs) i zahtijevao je da bude njegov nasljednik u poslanstvu.

Musailima uvodi promjene u šerijatu

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Musailmah nastavio da lažno tvrdi da je jednak u poslanstvu sa Časnim Poslanikom (savs) i da je počeo mijenjati islamski šerijat. Na primjer, rekao je da sabah i jacija više nisu obavezne i smatrao je da su stvari poput bluda i alkohola dozvoljene. Postojala je osoba po imenu Rijal koja je bio dio Benu Hanifa plemena i koji je prihvatio Časnog Poslanika (savs). Kasnije se preselio u Medinu gdje je naučio Časni Kur'an. Kada je Musailima postao otpadnik, Časni Poslanik (savs) je poslao Rijala da urazumi Musailimu i pomogne mu da odustane od svojih puteva. Međutim, kada je Rijal otišao, pao je pod uticaj i sam prihvatio Musailimu, pa je čak dao i lažnu izjavu, govoreći da je Musailima bio uključen u poslanstvo Časnog Poslanika (savs). Dakle, kada su ljudi vidjeli da neko ko je poznavao Časni Kur'an prihvata Musailimu, drugi su počeli slijediti njihov primjer.

Musailima piše pismo Časnom Poslaniku (savs)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Musailima napisao pismo Časnom Poslaniku (savs) tražeći da polovina zemlje pripada njemu, a druga polovina Kurejšijima. Časni Poslanik (savs) je odgovorio pismom koje je glasilo da zemlja pripada Allahu i da će je Allah dati kome On hoće, i da na kraju pobožni dočekaju dobar kraj.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je ovo pismo Musailimi dostavio hazreti Habib (ra). Musailima ga je upitao da li vjeruje da je Časni Poslanik (sa) pravi poslanik, na što je on odgovorio da vjeruje. Zatim, kada je Musailima upitao da li vjeruje da je i on poslanik, hazreti Habib (ra) je odgovorio da ne čuje njegovo pitanje, kako bi izbjegao odgovor na ovo pitanje. Musailima je nastavio postavljati ovo pitanje, a hazreti Habib (ra) je nastavio davati isti odgovor. Svaki put kada bi dao ovaj odgovor, Musailima bi ga mučio tako što bi mu odsjekla jedan ud. To se nastavilo sve dok hazreti Habib (ra) nije ubijen. Dakle, Musailima ne samo da je postao otpadnik, već radio zločin.

Vojska koju je Hazreti Ebu Bekr(ra) poslao u borbu protiv Musailime

Hz. Halifatul Masih je rekao da je nakon smrti Časnog Poslanika (savs), hazreti Ebu Bekr (ra) poslao razne bataljone u borbu protiv Musalime, poslao je bataljom koji je predvodio Ikrima. Hazreti Ebu Bekr(ra) je također poslao hazreti Šurahbila(ra) za njim, savjetujući Ikrimu da se ne bori dok Šurahbil(ra) ne stigne. Međutim, Ikrima je djelovao žurno i napao Musailimu, zbog čega su on i njegov bataljon bili gubitnici. Hazreti Ebu Bekr (ra) je bio ne zadovoljan ovim i poslao ga je tada da ide i pridruži se drugim bataljonima kako bi im pomogao, ali da se ne vraća u Medinu.  Onda je Šurahbilu dao instrukcije da ostane tamo i sačeka pojačanje za njegovu vojsku od Hazreti Halida (ra), prije nego što napadne Musailima. Međutim, Šurahbil je također djelovao žurno i napao prije dolaska hazreti Halida (ra) i tako je i on izgubio. Konačno, hazreti Ebu Bekr (ra) je poslao hazreti Halida (ra) prema Musailimi i poslao bataljon pod komandom hazreti Saliida (ra) kao pojačanje. On je također poslao bataljone ensarija i muhadžira da podrže hazreti Halida (ra). Musailimina vojska je bila od 40.000 ili prema drugim hadisima bila je čak i 100.000, dok je muslimana bilo malo više od 10.000.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su se dvije strane susrele na bojnom polju. Hazreti Halid (ra) je podijelio muslimansku vojsku na pet dijelova i imao je strategiju u raspodjeli. Bilježi se da je hazreti Halid (ra) bio izuzetno spretan u pripremama i rečeno je da on nije spavao, ali bi druge tjerao da spavaju. Bitka je bila izuzetno žestoka i muslimani su se u početku suočavali sa poteškoćama. Međutim, hrabrost hazreti Halida (ra) nije se pokolebala. Umjesto toga, uputio je muslimane da se bore zajedno sa svojim plemenima kako bi se moglo utvrditi koje je pleme najhrabrije. To je bila mudra strategija koja je podigla njihov ponos i moral i to je bio uzrkok međusobnog nadmetanja. Tako su muslimani počeli hrabriti jedni druge.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će nastaviti da govori o ovoj bitci na budućoj hutbi.

Dženaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženazu slijedećim džematlijama, prva dženaza je od šehida.

Abdus Salam

Abdus Salam sin Munavar Ahmada koji je ubijen 17. maja u 35 godini života. Protivnik Ahmadijata ga je zbo nožem. Abdus Salam je izašao iz svoje kuće sa svoja dva sina od 6 i 4 godine, nakon čega je neko došao s leđa i napao ga, ubivši ga na licu mjesta pred njegovom djecom. Napadač je tek prije nekoliko dana završio lokalnu medresu, i na ceremoniji dodjele diploma njihovi učenjaci su ih nahuškali protiv Ahmadija. Umrli je također bio dio Vakf-i-Nau. Služio je kao lokalni kaid za khutamul ahmedija; bio je veoma društven i sa velikom ljubaznošću se sastajao sa svima. Imao je veliku ljubav prema Hilafetu. Tajno je pomagao onima kojima je bilo potrebno i bio je vrlo gostoprimljiv. Bio je poznat kao izuzetno hrabar i bio je i prije ovoga napadat od strane protivnika Ahmadijata. Iza njega su ostali roditelji, supruga i troje male djece. Ima i dva brata, koji su misionari, i tri sestre. Hz. Halifatul Masih se molio da mu Allah uzdigne status i da zaštiti njegovu porodicu.Hz.Halifatul Masih je rekao da samo Allah zna u kakvom je stanju dvoje djece ispred kojih je njihov otac bio ubijen. Hz. Halifatul Masih se molio da ih Allah zaštiti a da osobe odgovorne za ovaj zločin budu odgovorni za to.

Zulfikar Ahmad

Zulfiqar Ahmad sin šeika Syedullaha iz Faisalabada koji je nedavno preminuo u toku posjete Azerbejdžana. Bio je izuzetno skroman iako je je bio vrlo uspješan. Ponašao se prema svima sa velikom ljubaznošću. Bio je veoma brižan prema svojim radnicima. Bio je na čelu davanja sadake. Donirao je mnogo za Humanity First i pružio velike usluge. On i njegovi roditelji su sagradili džamiju u Belizu ovo je bio veliki projekat.Jednom, dok je bio u posjeti Maleziji, imao je priliku da bude zarobljenik na Allahovom putu. Iza njega su ostali supruga, dvoje djece i roditelji. Hz.Halifatul Masih se molio da mu Allah podari oprost i milost, podari strpljenje njegovoj porodici i omogući im da nastave da rade njegova dobra djela.

Malik Tabassum Maqsood

Malik Tabassum Maksood koji je nedavno preminuo u Kanadi. Njegov otac je postao šehid kad se desio napad u Lahoreu 2010. godine. Prethodno je služio kao Naib Nazir Umur Amma i pravni savjetnik Tehrik-i-Jadida. Zatim se preselio  u Kanadu gdje je služio u Umur Amme, Odsjek za imovinu i Darul Kadha. Redovno je klanjao namaz i postio, imao je veliku ljubav prema Kur'anu i bio je blisko vezan za Hilafet. Iza njega su ostali majka, supruga, sin i tri kćerke. Njegov sin dr Athar Ahmad je dao svoj život u službi džemata, a njegov zet Omar Farooq je misionar. Jednom je bio napadnut dok je propagirao poruku Islama Ahmadijata zbog tog napada je ozlijedio oko, međutim bio je sretan što se to dogodilo dok je bio u službi misije Obećanog Mesije (as). Bio je predan u služenju džemata od svoje mladosti. Hz. Halifatul Masih je molio da mu Allah podari oprost i milost i omogući njegovom potomstvu da nastave da rade njegova dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp