U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dan Hilafeta

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El Fatihe, Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao danas je 27 Maj, ovaj dan je poznat kao dan Hilafeta u Ahmedija Muslimanskoj Zajednici.

Ispunjenje Allahovog obećanja

Hz. Halifatul Masih je rekao da na ovaj dan održavamo skupove povodom dana hilafeta, ali zašto? Važno je da uvijek imate na umu odgovor na ovo pitanje. Ovaj dan je prvi put započeo 27. maja 1908. godine kada je, Allah ispunio svoje obećanje, da će uspostaviti Hilafet u Ahmedija muslimanskoj zajednici. Obećani Mesija (as) je već neko vrijeme obavještavao džemat da se njegovo vrijeme bliži, međutim, u isto vrijeme, on je dao radosnu vijest da je Allah obećao uspjeh ovoj Zajednici koju će voditi sistem hilafeta.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim ashabima da će ostati među njima dok god Allah to bude htjeo i da će nakon njegove smrti biti uspostavljen halifat prema propisima poslanstva; ove halife će biti u potpunoj poslušnosti Časnom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onda će se ovaj hilafet završiti kad god Allah to bude htjeo. Nakon toga će uslijediti tiranska monarhija, a poslije njih će uslijediti monarhijska absolutna okrutna vlast. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predskazao kada će se sve ovo dogoditi u muslimanskom Ummetu, kada će Allah podariti svoju milost i ponovo uspostaviti hilafet prema propisima poslanstva. Zatim je Časni Poslanik (sa) šutio.

Hz. Halifatul Masih je objasnio da je ovo predskazanje Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem o prestanku okrutnosti bilo za one koji su prihvatili Obećanog Mesiju (as) i postupaju u skladu sa njegovim učenjima. Ako ljudi ne iskoriste ovu priliku koju im je Allah dao, onda rezultat je sigurno onaj koji se danas vidi kod ostatka muslimanskog ummeta. Hz. Halifatul Masih je molio da Allah omogući svima da prihvate Istinskog roba Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Hilafet koji će ostati do kraja vremena

Hz. Halifatul Masih je rekao u vezi toga kad je  Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šutio nakon što je spomenuo drugo uspostavljanje hilafeta po propisima poslanstva, pokazuje da će ova druga manifestacija i sistem hilafeta ostati dugo vremena. Ima nekih koji misle da je šutnja Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon toga ukazivala na to da će se ovaj hilafet završiti ubrzo nakon vremena Obećanog Mesije (as). Međutim, sam Obećani Mesija (as) je objasnio da će ova institucija hilafeta ostati do Sudnjeg dana.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da će prema Allahovom obećanju koje mu je objavljeno u njegovoj knjizi Barahin-i-Ahmadijja, uspostavit se druga manifestacija poslije njega – a to je Hilafet – i ostat će do kraja vremena, jer će Allah nastaviti da podaruje ljude koji će čuvati hilafet i brinuti se za napredak ove zajednice i hilafeta. Hz. Halifatul Masih je rekao da oni od nas koji smo uvijek vezani za hilafet smo sretni, a nesretni su oni koji žele da ograniče Hilafet-i-Ahmadijja na određeni vremenski period. Takvi ljudi će doživjeti samo poraz.

Druga manifestacija koja će nastaviti misiju Poslanika

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je on prva manifestacija koju je Allah poslao, a da će nakon njega biti i druga manifestacija koja će služiti kao ispunjenje druge manifestacije u oživljavanju islama. Hz. Halifatul Masih je rekao da će na ovaj način obećanja koja je Allah  obećao Obećanom Mesiji (as) u vezi uspostavljanja hilafeta i uspjehom ove zajednice sigurno biti ispunjena i sigurno će se ostvariti. Obećani Mesija (as) je rekao da su, prema Božijoj odredbi, Njegovi izabranici uvijek pobjednici, kao što On kaže u Časnom Kur'anu:

“Allah je odredio: “Sigurno ćemo Ja i Moji poslanici nadvladati.” Uistinu je Allah silan, moćan.” (58:22)

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je objasnio da su poslanici zaduženi da predstave Allaha ljudima i kako bi mogli posijati sjeme, ali to sjeme ne raste u potpunosti za vrijeme poslanika. Umjesto toga, nakon njih dolazi druga manifestacija koja se brine za ispunjenje njihove misije. Dakle, institucija hilafeta uspostavljena nakon Obećanog Mesije (as) služi istoj svrsi. Kao takav, Allah usađuje posebnu vezu i ljubav u srca ljudi prema hilafetu. Zapravo, ova veza i ljubav su uspostavljene čak i u srcima novih Ahmadija. Ovo je sve moguće samo zahvaljujući Allahovim  blagoslovima.

Hz Halifatul Masih  je rekao da u historiji nalazimo da je iskrenost i lojalnost pokazana u vrijeme izbora Prvog halife (ra) jasan dokaz Allahove pomoći. Iako je bio vrlo mali broj licemjera koji su hteli da podignu nered, nisu bili u stanju ni da podignu glavu. Slično je bilo i onih koji su nastojali stvoriti nered u vrijeme izbora Halifatul Masih II (ra). Ipak, svijet je nakon toga vidio kako se brzo Zajednica širila, osnivanjem misionarskih kuća i objavljivanjem literature itd.
Zatim, u vrijeme Trećeg halife (rh), uprkos velikom protivljenju vlade, Zajednica se nastavila širiti. U vrijeme četvrtog halife (rh) otvorili su se novi putevi u širenju islama  iako je bilo onih koji su ga nastojali spriječiti, Zajednica je samo nastavila cvjetati još više. Ako to nisu bila ispunjenja Allahovih obećanja, šta je onda bilo? Zatim, u toku petog halife, vidjeli smo ogroman napredak koji je napravio MTA sa uspostavljanjem novih kanala na više jezika koji dostižu dalje nego ikada prije, kao rezultat toga, poruka pravog islama je došla do onih koji nikada nisu čuli za to.

Hz. Halifatul Masih je rekao nakon proučavanja historije Ahmadija. Nalazimo da sam Allah vodi ljude da prihvate Obećanog Mesiju (as). Ovo se nastavilo u toku prvog, drugog, trećeg, četvrtog i sada petog halife. Ovo je sve zbog obećanja koje je Allah dao Obećanom Mesiji (as). Postoje bezbrojni primjeri dokaza na koje su ljudi vođeni prema islam Ahmadijatu, tako da je Allahova ruka i Njegova pomoć očigledno jasna.

Izvanredni putevi kojima Allah vodi na pravi put prema islamu

Hz. Halifatul Masih  je naveo razne primjere  o tome kako su ljudi na neočekivan način prihvatili islam  Ahmadijat. Na primjer, jedan kršćanin u Gvineji Bisau sanjao je čovjeka sa turbanom koji se obraćao grupi ljudi. Isti san je sanjao tri puta, ali nije mogao da prepozna ko je ta osoba. Nešto kasnije, bio je u obližnjem gradu i vidio Ahmadije kako gledaju hutbu na MTA. Pitao je ko je to i bio je obaviješten da je to halifa.
Nakon toga je klanjao sa Ahmadijama i tada je rekao da prihvata Ahmadijat jer je ovaj čovjek kojeg je vidio na MTA ista osoba koju je vidio u snu, obraćajući se ljudima na isti način. Dakle, ovo su načini na koje Allah vodi ljude, čak i ako žive u udaljenim mjestima. Hz. Halifatul Masih  je rekao da se neki pitaju zašto se to ne dešava njima. Hz. Halifatul Masih je rekao da su to Allahove blagodati, a također je neophodno da čovjek bude iskren i čist po prirodi da bi ovo iskusio.

Hz. Halifatul Masih je ispričao da su Ahmadi u Kongo-Kinšasi izašli da propagiraju poruku Islama Ahmadijata, ali su naišli na veliko protivljenje. Nešto kasnije, jedan od ljudi koji su se protivili nazvao je misionarsku kuću i rekao da želi prihvatiti Ahmadijat sa cijelom svojom porodicom. Na pitanje šta je uzrokovalo ovu promjenu mišljenja, on je objasnio da je njegova supruga naišla na MTA kanal i insistirala da sjedne s njom i gleda kako Halifa se obraća u hutbi.
Iako je ova osoba bila na čelu opozicije Ahmadijata, nakon što je čuo hutbu Halife postao je drugog mišljenja u vezi istine i odlučio je prihvatiti Ahmadijat. Hz. Halifatul Masih je rekao da je to način na koji se sam Allah brine o ispunjenju obećanja datih o uspjehu i pobjedi ove Zajednice. Hz. Halifatul Masih je ispričao još mnogo događaja o ne očekivanim načinima na koje je Allah uputio ljude širom svijeta prema prihvatanju istine, islama Ahmadijata.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su to načini na koje Allah daje Zajednici iskrene i odane ljude i da će se to i dalje dešavati Allahovom milošću. Ovo je nešto što ovosvjetski ljudi ne mogu razumjeti. Sve dok su ljudi vjerno vezani za hilafet, oni će dobiti Allahove blagoslove. Međutim, da bismo to postigli, potrebno je uvijek biti svjesni svojih postupaka i osigurati da su oni u skladu sa Allahovim naredbama i radi postizanja zadovoljstva Svemogućeg Allaha.
Kao što Obećani Mesija (as) objašnjava, Allah je spomenuo činjenje dobrih djela zajedno sa spominjanjem vjere. Onda, uvijek moramo biti svjesni ovih stvari, kako bismo svi mogli biti primaoci Allahovih blagoslova koje je Allah obećao Obećanom Mesiji (as). Moramo osigurati da ostanemo vezani za hilafet kako bismo bili ujedinjeni u širenju Allahove poruke u cijelom svijetu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da svaki Ahmadi mora imati vezu iskrenosti i lojalnosti sa hilafetom, što će im zauzvrat omogućiti da ispune svrhu svoje zakletve. Ovo je u suštini prava svrha obilježavanja Dana hilafeta.

Dželsa Salana u Gani i Gambiji

Hz. Halifatul Masih je rekao da danas počinje dvodnevna Dželsa Salana koja se održava u Gani. Glavna lokacija Dželse nalazi se u Bustan-i-Ahmad sa 119 satelitskih lokacija na kojima se ljudi mogu pridružiti putem video veze. Hz. Halifatul Masih se molio za uspjeh ove dželse i da ovi ljudi nastave povećavati  iskrenost i lojalnost. Hz. Halifatul Masih  je rekao da Dželsa Salana u Gambiji također počinje danas i moli se za uspjeh.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp