U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Život hazreti Omera ibn Hattaba r.a.I Pravedan vladar

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je hz. Omer (ra) imao veliko poštovanje za one koji su imali znanje o Kur’anu bili mladi ili stari.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom došao neko hazreti Omeru (ra) i požalio se da hz. Omer (ra) davao ljudima dovoljno imetka, niti je pravedno odlučivao o pitanjima bogatstva. Ovo je uznemirilo hazreti Omera (ra). Jedan od njegovih savjetnika, Hurr bin Qais, je rekao da je Časnom Poslaniku (savs) u Časnom Kur'anu rečeno:

“Oprostite, i naređujte dobrotu, i okrenite se od neznalica.” (7:200)

Hurr bin Qais je rekao da je ta osoba sigurno neznalica. Podsjetivši se na ove ajete, hazreti Omer (ra) nije ništa poduzeo protiv te osobe.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom prilikom hazreti Omeru (ra) došao jedan poglavica i nije mu se svidjela činjenica da u tako cijenjenom društvu sjedi i desetogodišnje dijete. Desilo se da je kasnije hazreti Omer (ra) postao nezadovoljan nečim što je ovaj poglavar uradio. To isto desetogodišnje dete je proučilo sledeće:

“i oni koji suzbijaju ljutnju” (3:135)
“i okreni te se od neznalica.” (7:200)

Dijete je reklo da je ta osoba sigurno neznalica. Nakon što je čuo riječi Časnog Kur'ana, hazreti Omer (ra) je šutio. Tada je tom poglavici rečeno da ga je spasio isti desetogodišnji dječak kojeg je gledao sa visine.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da bi, kada bi se nešto predstavilo hazreti Omeru, on bi također konsultovao djecu, to bi bilo da bi razvijao njihov um.

Opreznost u vezi upravljanjem blagajnom

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) bio izuzetno oprezan kada je u pitanju imovina državne blagajne. Jednom su hazreti Omeru dali da popije mlijeko koje mu se jako svidjelo. Pitao je odakle dolazi ovo mlijeko. Osoba mu je rekla da mu je to dato od deva koje su date kao zekat. Kada je ovo čuo, hazreti Omer (ra) je povratio mlijeko, rekavši da ne može konzumirati bogatstvo zekata.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Omer (ra) bio bolestan i da mu je propisano da koristi med. Bilo je malo meda u državnoj blagajnoj. Hazreti Omer (ra) je stao kod minbera i rekao ljudima da će taj med koristiti samo ako oni dozvole, što su i učinili, i tek onda je koristio med iz blagajne.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom napolju bilo izuzetno vruće, toliko da bi bilo teško ustati, pa čak i otvoriti vrata. Po ovoj vrućini, hazreti Osman (ra) je obaviješten da je neko hodao vani. Kada se ta osoba približila, hazreti Osman (ra) je vidio da je to hazreti Omer. Na pitanje šta radi napolju po tako velikoj vrućini, hazreti Omer (ra) je rekao da je kamila koja je pripadala državnoj blagajnoj pobjegla i da je on traži.

Ravnopravan odnos prema ljudima

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) uvijek bio pravedan. Jednom su hazreti Omeru (ra) došli jedan Jevrej i musliman koji su se svađali. Hazreti Omer (ra) je čuo njihov slučaj i osjetio da je Jevrejin bio u pravu, pa je odlučio u njegovu korist. Drugom prilikom, jedan Egipćanin je otišao hazreti Omeru (ra) i rekao da se utrkivao sa sinom hazreti Amra bin Asa (ra) i pobijedio ga u trci. Nakon toga ga je počeo tući govoreći da je on sin jedne važne osobe i da nije ga smio pobjediti. Kada je ovo čuo, hazreti Omer (ra) je pozvao hazreti Amra bin Asa i njegovog sina, a zatim je hazreti Omer (ra) rekao Egipćaninu da sada može zauzvrat udariti sina hazreti Amra bin Asa.

Visok nivo tolerancije

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) bio vrlo strpljiv. Jednom je na hutbi rekao da ako neko vidi u njemu bilo kakav nedostatak, neka to ispravi. Jedna osoba je ustala i rekla da će, ako nađe bilo kakav nedostatak u njemu, ispraviti mačem. Hazreti Omer (ra) je zahvalio Bogu što je postojao neko ko bi ga ispravio svojim mačem.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom jedna osoba otišla hazreti Omeru (ra) i pred svima, rekla hazreti Omeru (ra) da se boji Boga. Prisutni su željeli da ga ušutkaju, međutim hazreti Omer (ra) je rekao da ako želi nešto da kaže, neka otvoreno govori i objasni zašto je to rekao.

Održavanje vjerske slobode

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) veoma vodio računa o vjerskoj slobodi. Jednom je jedna starija kršćanka otišla kod hazreti Omera radi neke stvari. Hazreti Omer ju je podsticao da prihvati islam jer bi bila zaštićena. Ona je odgovorila da je starija i da se bliži smrti. Tako je hazreti Omer (ra) ispunio njenu potrebu, a kasnije se pokajao, plašeći se da je možda primijetila da on koristi tu izgovor i primorava je da prihvati islam. Molio se Bogu govoreći da joj je samo pokazao pravi put, ali ne želi da je prisiljava. To je bio stepen do kojeg je vodio računa o vjerskim slobodama.

Briga za životinje

Hz. Halifatul Masih je rekao da se hazreti Omer (ra) također brinuo o životinjama. Jednom je hazreti Omer (ra) pregledao neke kamile koje su bile vezane. Pregledao ih je i pitao vlasnike da li im je zaista stalo do njegovih životinja? Ako je tako, trebali su ih pustiti da slobodno pasu.

Dva bajrama u jednom danu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom jevrej otišao hazreti Omeru (ra) i rekao da postoji ajet u Kur'anu koji bi se, da je objavljen jevrejskom narodu, radovali i obilježavali ga. kao dan Bajrama. Ajet je bio:

“Danas sam Ja za vas usavršio vašu vjeru i upotpunio Svoju blagodat prema vama i izabrao sam za vas islam kao vjeru, osim, onoga ko bude primoran glađu (njemu su dozvoljene zabranjene stvari), ali da nije hotimično naklonjen grijehu; pa, sigurno, Allah najviše prašta, (i) milostiv je.”(5:4)

Hazreti Omer (ra) mu je odgovorio da je ovaj ajet objavljen na dan dva Bajrama; Petak i dan Arafata.

Hazret Halifatul Masih je rekao da su ljudi govorili da je u toku ere hazreti Omera (ra) šejtan bio okovan, a nakon njegove smrti, šejtan je pušten na slobodu.

Ljubav prema poeziji

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u historiji zabilježeno da je hazreti Omer (ra) imao poseban afinitet prema poeziji. Rečeno je da je često, kada bi se stvari prezentirale hazreti Omeru (ra) dok je objašnjavao, hazreti Omer (ra) bi navodio relativne stihove. On bi naveo takvu poeziju koja je u skladu sa islamskim učenjem i islamskim načinom života. Također bi podsticao druge da pamte poeziju koja podstiče na dobre morale. Hazreti Omer (ra) je također popravio arapsku poeziju. Na primjer, bilo je uobičajeno imenovati žene u pjesmama i izjavljivati ​​im ljubav. Hazreti Omer (ra) je iskorijenio ovu praksu i naveo kaznu za to. Isto ismijavanje bilo koga kroz poeziju je bilo zabranjeno.

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je istakao cijenjeni status hazreti Omera (ra) zajedno sa drugim ispravno vođenim kalifima.

Rekao je da je sada završena tema hutbi o životu hazreti Omera (ra) i da će, uz ako Bog da , u budućnosti započeti temu hutbi o životu hazreti Ebu Bekra (ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp