U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Život hazreti Omera ibn Hattaba r.a. | Parabola o najvišim ljudskim vrlinama

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure el-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je bila ogromna razlika u karakteru ashaba prije I poslije prihvaćanja Islama.

Revolucionarna promjena ashaba nakon prihvatanja islama

Hazreti Halifatul Masih je citirao hz. Muslih Mauda (ra) koji je rekao da su ovi ljudi bili žestoki protivnici Časnog Poslanika (savs). Hazreti Omer, na primjer, je jednog dana krenuo da ubije Časnog Poslanika (savs). Dok je bio na putu, obaviješten je da su njegova sestra i njen muž prihvatili Časnog Poslanika (savs), pa je skrenuo s puta i prvo otišao kući svoje sestre. Stigao je tamo i čuo kako se uče ajeti Časnog Kur'ana. Suočio se sa svojom sestrom i njenim mužem. Zatim je zamolio da sluša iste ajete koji su se ranije učili u njihovoj kući, nakon toga se rasplakao. Zatim je otišao do Časnog Poslanika (savs) i umjesto da ga napadne, zakleo mu se na vjernost.

Hazreti Halifatul Masih je nastavio citirati hz. Muslih Mauda (ra) koji je rekao da su takvi bili ashabi prije prihvatanja islama. Zatim, nakon prihvatanja Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su prošli duhovnu revoluciju, ne samo za sebe, već su postali sredstvo za druge da dožive istu duhovnu revoluciju. Ako neko zaista ima želju, onda i danas može proći kroz istu duhovnu revoluciju.

Hazreti Omerov (ra) strah od Boga

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se hazreti Omer (ra) zaista bojao Boga. Jednom ga je neko čuo kako u sebi govori: ‘Ti si vođa vjernika, moraš se bojati Boga’. Jednom drugom prilikom neko je čuo hazreti Omera (ra) kako uči tokom svoje molitve: ‘Ja se samo Allahu žalim za svoju tugu i probleme’ (12:87). Ovo je čula osoba koja je bila u u posljednjem safu džamije.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) odao počast članovima porodica onih koji su se žrtvovali za islam. Jednom je jedna žena otišla kod hazreti Omera (ra) i rekla mu da je njen muž umro, ostavljajući za sobom malu djecu. Nije imao ništa osim svog imena, a ona se bojala da će joj djeca umrijeti od gladi. Također je spomenula da se njen otac borio zajedno sa Časnim Poslanikom (savs) u toku bitke na Hudejbiji. Kada je to čuo, hazreti Omer joj je dao veliki iznos u hrani i pomoći i rekao je da će joj Allah dati još više, prije nego što se ova pomoć potroši.

Briga za starije osobe

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) također pazio na starije osobe. Jednom je neko vidio hazreti Omera (ra) kako ulazi u kuću u toku noći. Kada je otišao, ta osoba je ušla u kuću i zatekla slijepu staricu. Pitao ju je zašto hazreti Omer (ra) dolazi u njenu kuću. Ona je odgovorila, da joj je on već duže vrijeme pomagao u raznim potrebama i poslovima.

Briga o potrebama ljudi

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) imao dubok osjećaj brige za ljude. Na primjer, jedne noći je pitao zašto jedno malo dijete plače. Obaviješten je da dijete nema nikakvu hranu, jer za dojenčad nisu bili predviđeni mjesečni dodatci. U tom trenutku, hazreti Omer (ra) od kojeg su  velike vođe imale strahopoštovanje, hz Omer (ra) se nije smirio sve dok dijete beduinske žene nije bilo sito i čvrsto zaspalo.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Omer (ra) hodao i sjeo je uza zid da se odmori pored jedne kuće. Dok je bio tamo, čuo je majku kako svojoj kćeri govori da treba da pomiješa malo vode u mlijeko. Kćerka je rekla svojoj majci da je hazreti Omer (ra) naredio da se ne miješa voda sa mlijekom. Njena majka je rekla da hazreti Omer (ra) nije bio prisutan, tako da to neće biti problem. Međutim, kćerka je odgovorila rekavši da nije u redu biti poslušan u prisustvu hazreti Omera (ra), i biti neposlušan kada on nije prisutan. Sljedećeg dana, hazreti Omer (ra) je toj istoj djevojci poslao prosidbu za svog sina. Ovo je standard koji je hazreti Omer (ra) usvojio kada je tražio bračne parove.

Marljivost u osiguravanju pravednosti u trgovini

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) osigurao da cijene na tržištu ne budu nepravedno podignute ili spuštene, kao što se danas radi. Jednom je vidio da jedan trgovac prodaje grožđe po tako niskoj cijeni da drugi trgovci nisu mogli priuštiti tako niske cijene. Onda je hazreti Omer (ra) naredio trgovcu da poveća svoju cijenu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) brinuo i bojao se za živote ljudi u toku izbijanja epidemije. Postojala je dolina po imenu Amwas, odakle je počela pandemija i proširila se Sirijom, uzrokujući mnoge gubitke žrtava. Prema nekima, bilo je oko 25.000 smrtnih slučajeva. Jednom je hazreti Omer (ra) krenuo u Siriju, a usput je bio obaviješten o izbijanju zaraze i nakon toga se vratio u Medinu. Hazreti Omer (ra) je pozvao (muhadžire) na konsultacije.

Mišljenja su bila različita, jedni su govorili da se ne plaše i da idu naprijed, dok su drugi bili mišljenja da treba da se vrate. Hazreti Omer (ra) se posavjetovao sa stanovnicima Medine (ensarijama), kao i sa starješinama Kurejšija, i na kraju odlučio da se svi vrate. Neko je upitao hazreti Omera (ra), da li je moguće pobjeći od Božije odredbe. Hazreti Omer (ra) je rekao da su skrenuli sa jedne Božije odredbe na drugu Božiju odredbu.

Ova odluka je potvrđena izjavom Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ako izbije epidemija, ljudi ne bi trebali odlaziti u to područje, a oni koji već borave na tom području ne bi trebali ići van tog područja. Tako se hazreti Omer (ra) vratio, ali su vojnici koji su već boravili u zaraženim područjima dobili instrukcije da tamo ostanu. Hazreti Omer (ra) se plašio za dobrobit hazreti Ebu Ubaide (ra) jer je boravio u zaraženom području.

Iz ljubavi prema njemu, hazreti Omer ga je pozvao, ali je hazreti Ebu Ubaidah (ra) shvatio njegovu namjeru. On je odgovorio da razumije osjećaje hazreti Omera, ali i on je bio jedan od vojnika, tako da je najbolje da ostane tamo. Hazreti Omer (ra) bio rastužen njegovim odgovorom pa mu je naredio da odvede vojsku i ode na planinski predio, hz. Ebu Ubaidah je planirao da ovo izvrši ali se razbolio i premino.

Prihvaćanje dova hazreti Omera (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) također iskusio primanje njegovih dova. Jednom je bila suša, pa je hazreti Omer (ra) izašao da moli za kišu. Dok se molio, počela je kiša i ljudi su se radovali. Također se prenosi da je nakon osvajanja Egipta hazreti Amr bin al-Aas(ra) bio obaviješten da su Egipćani imali tradiciju da održavaju tok rijeke Nil. Tradicija je bila da uzmu mladu devojku, okite je odjećom i ukrasima, a zatim je bace u rijeku.

Hazreti Amr bin al-Aas(ra) je rekao da se takve inovacije neće nastaviti u Islamu. Hazreti Omer (ra) je bio obaviješten i rekao je da je to ispravan odgovor. Hazreti Omer (ra) je poslao malu bilješku koja je glasila: rijeci rijeki Nilu, da ako on teče sam od sebe, onda treba da ostane miran, ali ako teče prema Božjoj odredbi, onda se molio Bogu da učini da rijeka teče. Ova ceduljica se trebala da baci u rijeku. Zabilježeno je da je sljedećeg dana količina vode koja je tekla rijekom Nil značajno porasla.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom Kaisar imao bol u glavi, i uprkos iscrpnim naporima, nije mogao biti izliječen. Predloženo mu je da zatraži pomoć i dove od hazreti Omera (ra). Tako je Kaisar poslao glasnika hazreti Omeru (ra). Hazreti Omer (ra) je mislio da je Kaisar ponosna osoba i ne bi mu došao da nije bio u nekoj vrsti nevolje. Tako je hazreti Omer (ra) mislio poslati nešto što će biti blagoslovljeno, ali i razbiti oholost Kajsara. Tako mu je hazreti Omer (ra) poslao jednu start kapu. Kad ga je vidio šta mu je poslato, Qaisar je odbio da je nosi, ali kasnije kada se njegov bol pojačao, nije imao izbora nego da nosi tu kapu, i njegov bol je nestao. Ovaj bol bi se vraćao nakon nekoliko dana, tako da bi nakon nekoliko dana Qaisar nosio tu istu otrcanu kapu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se hazreti Omer (ra) brinuo za čast džamije Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jednom su dvije osobe glasno govorile u Poslanikovoj džamiji. Tražio je da mu ih dovedu i pitao ih odakle su. Rekli su da su iz Taifa. Hazreti Omer (ra) im je rekao da bi ih, da su bili iz Medine, kaznio što su tako glasno govorili u Poslanikovoj (savs) džamiji. Slično, kada je predvodio namaz, hazreti Omer (ra) nije počinjao namaz sve dok se ne uvjeri da su svi safovi ravni.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će u budućim hutbama nastaviti da govori o događajima iz života hazreti Omera (ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp