U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač je nastavio da govori na temu o ashabima koji su učestvovali u bitci na Bedru.
Danas Halifatul Masih je govorio o životu Hazreti  Sa‘id bin Zaid (ra) and Hazreti ‘Abdurahman bin ‘Auf (ra).

Hazreti Sa‘id bin Zaid r.a.

Hazreti Sa'id bin Zaid (ra) je bio sin Zaida bin Amr i Fatima bint Ba'đah i pripadao je plemenu Adijj bin Ka'b bin Lu'aii. Po nekima je njegova titula bila Abul A'var, a drugi su mišljenja da je to bio Abu Savd.

Huzur je rekao da je hazreti Sa'id bin Zaid (ra) bio oženjen sa sestrom od hazreti Omera (r.a.). Otac hazreti Sa'ida bin Zaida (ra) vjerovao je u Jednog Boga još prije dolaska Časnog Poslanika (savs) slijedio je put hazreti Ibrahima (as) i osudio bi način na koji bi se Mekanlije klanjali idolima.

Huzur je tada spomenuo način na koji je hazreti Omer (ra) prihvatio Islam. Dok je bio na putu da ubije Časnog Poslanika (savs), otišao je u kuću hazreti Sa'ida bin Zaida (r.a.) i njegove suprugu, nakon što je saznao da su i oni takođe prihvatili Islam. Čuo je kako hazreti Habbab bin al-Arat (ra) uči Časni Kur'an,  hazreti Omer (ra) je postaje bijesan. Nakon što je nekoliko puta udario hazreti Sa'id bin Zaida i njegovu ženu, ona je bila sestra hazreti Omera, kad je ugledao svoju sestru prekrivenu u krvi, zastao je i želio je da mu da stranice Kur’ana. Njegova sestra je pristala na to, ali jedino ako se okupao i smiri. Kad je pročitao početne ajete sure Taha koji su ostavili dubok dojam na njega, otišao je pravo kod Časnog Poslaniku (savs) i prihvatio Islam.

Halifatul Masih je rekao da je hazreti Sa'id bin Zaid (ra) bio među prvim muhadžirima koji su se preselili u Medinu, a Časni Poslanik (s.a.v.s.) uspostavio je vezu bratstva između njega i hazreti Raafi bin Malik (ra). Prema drugom hadisu bratstvo je uspostavljeno sa hazreti Ubajj bin Ka'b (ra).

Hazreti Sa'id bin Zaid (ra) nije bio u stanju da učestvuje u bitci na Badra, jer ga je Časni Poslanik (savs) poslao u izviđačku misiju. Uprkos tome, Huzur je objasnio da ga je Časni Poslanik (s.a.v.s.) ubrojao među ashabe Bedra i dao mu udio ratnog plijena.

Hazreti Sa'id bin Zaid (ra) bio je među deset osoba kojima je bila data radosna vijest i garancija Dženneta. Ovih deset pojedinaca bili su: hazreti Ebu Bekr (ra), hazreti Omer (ra), hazreti Osman (ra), hazrat Ali (ra), hazrat Talha (ra), hazreti Zubeir (ra), hazreti Aburrahman bin Auf (ra) , Hazrat Sa'd bin Abi Vakas (ra), Hazreti Sa'id bin Zaid (ra), Abu Ubaide bin Đarah (ra). Hazrat Sa'id bin Zaid (ra) preminuo je 50 poslije Hidžre ili 51 godini oko 70. godine u Akiku, u blizini Medine. Imao je 10 sinova i 19 kćerki.

Hazreti ‘Abdurrahman bin ‘Auf r.a.

Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti  je hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra). Prije dolaska Islama njegovo ime je bilo Abdi Amr, a neki su ga zapisali i Abdul Ka'bah. Pripadao je plemenu Banu Zuhra bin Kilaba.
Zabilježeno je da je u bitci na Uhudu povrijeđen u jednu nogu. Hazrat ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra) također je bio među deset osoba kojima je data radosna vijest i garancija Dženneta.

Hazreti Halifatul Masih je naveo da je hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra) rođen deset godina nakon godine slona. Bio je među rijetkima koji su se u doba neznanja uzdržali od konzumiranja alkohola. Hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra) bio je među prvih osam koji su prihvatili Islam i učestvovao je u obje migracije u Abesiniju.
Hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra) prenosi da ga je Svemogući Allah toliko blagoslovio u trgovini i razmjeni da je čak i da podigne kamen, očekivao da će ispod njega naći zlato.

Hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra) je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (savs). Huzur je spomenuo incident u toku bitke na Badra gdje su dvojici mladića prišli hazreti Abdurrahman bin Aufu (ra). Zamolili su ga da im kaže ko je Ebu Džehel. Prije nego što je još mogao spustiti ruku, dok im je pokazivao prstom na njega, bio je svjedok kako su njih dvojica žurili poput orlova kroz Mekanske redove prema Ebu Džehelu i udarali ga. Poslije je hazreti Abdullah bin Mas'ud (ra) okončao život ranjenog ebu Džehela. Na ovaj način vođa protivnika je pogubljen prije nego što je bitka mogla pravilno započeti.

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti govoriti o hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra) u budućnosti, ako Bod da.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp