U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Uzor muslimana

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi i govori o životu Hz. Ebu Bekra (ra).

Hazreti Ebu Bekrova nepokolebljiva podrška Časnom Poslaniku (savs)

Hz. Halifatul Masih je rekao da hazreti Aiša (ra) prenosi u vezi ajeta:

”Što se tiče onih koji su se odazvali Allahovom i Poslanikovom pozivu nakon što su zadobili ozlijedu – oni koji čine dobro i postupaju ispravno imat će veliku nagradu’ (Kur'an Časni, 3:173)

Bilježi se da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio među onima na dan Uhuda kada je neprijatelj otišao, Časni Poslanik (savs) je imao osjećaj da će se vratiti i pitao je ko će ih slijediti. Bilo je sedamdeset ljudi koji su se odazvali Časnom Poslaniku (savs), među kojima je bio i hazreti Ebu Bekr (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je nakon smrti Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Ebu Bekr (sa) sugerirao hazreti Omeru (ra) da posjete hazreti Ummu Ejmana, kako je to radio Časni Poslanik (savs). Kada su posjetili hazreti Umm Eiman ​​(ra), ona je počela da plače, govoreći da je sada objava s nebesa prestala. Ovo je učinilo i hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera da zaplaču.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) rekao da je u vrijeme kada su ga svi odbijali, u to vrijeme je shvatio da nema pokolebanja u podršci hazreti Ebu Bekra (ra).

Hazreti Ebu Bekr (ra) uvjerava muslimane nakon sporazuma Hudeibije

Hz. Halifatul Masih je rekao kako su uvjeti sporazuma na Hudejbiji bili određeni, prisutni ashabi su bili izuzetno emotivni i nezadovoljni, ali su kontrolisali svoje emocije ispred Časnog Poslanika (savs). Konačno, hazreti Omer (ra) je izrazio svoju zabrinutost i nezadovoljstvo, pitajući Časnog Poslanika (savs) da ako je on pravi poslanik zašto su se onda morali suočiti sa takvim poniženjem?

Časni Poslanik (savs) je rekao da zbog toga zato što je on Allahov Poslanik, i razumio je Njegove želje i da neće ići protiv njih. Zatim je hazreti Omer (ra) upitao, zar Časni Poslanik (savs) nije rekao da će oni kružiti oko Kabe?

Časni Poslanik (savs) je odgovorio da jeste, ali nije rekao da će se to dogoditi te godine. Hazreti Omer (ra) i dalje nije bio zadovoljan i otišao je kod hazreti Ebu Bekra (ra) i izrazio istu zabrinutost.

Hazreti Ebu Bekr (ra) mu je odgovorio rekavši da treba da ostane nepokolebljiv i da se ne pokoleba u svojoj poslušnosti Časnom Poslaniku (savs), jer je osoba u čijoj su ruci dali svoju sigurno bila istinita. Na tome je hazreti Omer (ra) shvatio i osjetio žaljenje zbog svojih postupaka, te je klanjao mnoge dobrovoljne namaze i dobra djela kao iskupljenje za ovo.

Osjećaj časti za status Časnog Poslanika (savs)

Hz. Halifatul Masih je rekao da su se jednom svađala dva čovjeka; musliman i jevrej. Svađali su se oko statusa svojih poslanika i kada je Jevrej izrazio svoje mišljenje o Musau (kao) superiornosti, musliman ga je ošamario. Jevrej je otišao kod Časnog Poslanika (savs) i ispričao mu šta se dogodilo, nakon čega je Časni Poslanik (savs) pozvao muslimana i rekao mu da mu ne daje superiornost u odnosu na Musa (as). U komentaru ove hadisa bilježi se da je musliman bio hazreti Ebu Bekr (ra).

Veza ogromne ljubavi

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) imao odnos velike ljubavi sa Časnim Poslanikom (sa). Kada je objavljena sljedeća sura u Časnom Kur'anu:

“Kad dođe Allahova pomoć i pobjeda, vidjet ćeš ljude da u Allahovu vjeru u skupinama ulaze, veličaj sa zahvalom Gospodara svoga, i traži oprost od Njega. Sigurno On mnogo prima pokajanje.” Kur’an Časni, 110:2-4)

Časni Poslanik (savs) je održao hutbu u kojoj je informisao muslimane o ovoj suri i rekao da mu je dat izbor između Allahove blizine ili ovosvjetskog uspjeha i on je izabrao Allahovu blizinu. Muslimani su se obradovali kada su ovo čuli, međutim, hazreti Ebu Bekr (ra) je povikao u agoniji. Rekao je Časnom Poslaniku (savs) neka su njegovi roditelji, žena i djeca i sve što je imao, budu žrtvovani za njega. Neki ashabi su se pitali zašto hazreti Ebu Bekr (ra) na ovaj način reaguje na ovu vijest koju su primili.

Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je osjetio zbunjenost ljudi i reakciju hazreti Ebu Bekr(ra), nakon čega je rekao da mu je hazreti Ebu Bekr(ra) bio toliko voljen, da je bilo dozvoljeno bilo koga osim Allaha učiniti Halilom ( prijateljem), učinio bi hazreti Ebu Bekra (ra) svojim halilom, ipak je on i dalje bio njegov ashab. Zatim je Časni Poslanik (savs) rekao da svako ko ima prozore koji gledaju u džamiju treba da ih zatvore, osim hazreti Ebu Bekra (ra). Ovo je bio veliki izraz ljubavi od strane Časnog Poslanika (savs). Upravo iz svoje ljubavi prema Časnom Poslaniku (savs), hazreti Ebu Bekr (ra) je mogao shvatiti da ovo poglavlje aludira na skoru smrt Časnog Poslanika (savs).

Obzir hazreti Ebu Bekra (ra) prema Časnom Poslaniku (savs).

Hz. Halifatul Masih  je rekao da je jednom hazreti Omer (ra) donio primjerak Tevrata Časnom Poslaniku (savs) i počeo ga čitati. Dok je to radio, na licu Časnog Poslanika (savs) se pojavio izraz nezadovoljstva. Poslije je, hazreti Ebu Bekr (ra) upitao hazreti Omera (ra), zar nije mogao vidjeti nezadovoljstvo na licu Časnog Poslanika (savs)? Hazreti Omer ra je stao i izvinio se.

Hz. Halifatul Maish je pojasnio da nezadovoljstvo koje je izrazio Časni Poslanik (savs) nije bilo zbog jednostavnog čitanja Tevrata naglas, već zbog činjenice da je hazreti Omer (ra) čitao određeni dio koji je u suprotnosti sa učenjem islama i to je bilo ono čime je Časni Poslanik (savs) bio nezadovoljan. Dalje informacije o ovome se mogul naći u Al-Tafsīr Al-Kabīr hazreti Mirze Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra), u knjiga 6,  sura 24. ajet 3.

Predanost u uzdržavanju od ovosvjetskih udobnosti

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Ebu Bekr (ra) razgovarao sa drugim ashabima kada je zamolio jednog od svojih radnika da donese malo vode. Kada mu je donio posudu sa vodom, hteo je da otpije gutljaj, i tad je shvatio da je u vodi umješan med. Hazreti Ebu Bekr (ra) je spustio posudu i počeo plakati tako jako plakao da su ljudi oko njega u početku pokušali da ga utješe, ali vidjevši ga u ovakvom stanju i oni sami počeli plakati.

Konačno, kada su ga ponovo pitali zašto plače, on je odgovorio da ga je tokom posljednje bolesti Časnog Poslanika (savs) vidio kako govori “odmiči se”. Hazreti Ebu Bekr(ra) ga je upitao šta je to što želi da se odmakne od njega. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da su mu predstavljeni luksuzi ovoga svijeta, koje je udaljavao od sebe.

Hz. Ebu Bekr (ra) je objasnio teškog glasa, med zamućen u vodi ga je učinio da se zapita da li se on utopio u ovosvjetske udobnosti, i to ga je učinilo da mnogo plače.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će o ovim događajima nastaviti pričati u budućim hutbama.

Dženaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da će predvoditi dženazu u odsustvu sljedećim preminulim članovima:

Samiullah Sial

Samiullah Sial koji je služio kao Wakilul Zira'at u Tahrik-e-Jadidu. Preminuo je u 89. godini. Kada je njegov otac prihvatio Ahmadijat, imao je samo četiri godine. Nakon što je saznala za njegovo pristupanje Ahmadijjatu, majka Samiullaha Siala napustila je muža i povela ga sa sobom.

Drugi halifa (ra) savjetovao je njegovog oca da pokrene sudski slučaj da mu se vrati sin, u čemu je bio uspješan. Posvetio je svoj život služenju Zajednici nakon što je položio test koji je sastavio za njega sam Drugi Halifa (ra). Služio je u Sijera Leoneu, nakon čega je imenovan u urede u različitim funkcijama. Bio je pobožna i skromna osoba koja je dala prednost uputama Halifata.

Također je bio veoma gostoljubiv. Kada je njegov otac stradao, majčina porodica ga je pozvala da napusti Ahmadijat, zbog čega bi ga podržali i pomogli u svemu, međutim on je to odbio i ostao nepokolebljiv u Ahmadijatu. Svaki put kada bi se suočio s poteškoćama, obratio bi se Allahu i tražio Njegovu pomoć kroz obilnu molitvu.

Kada je posvetio svoj životu u službi džemata, bio je poslan da stekne diplomu magistra. Neko je rekao Drugom Halifi (ra) da će možda, nakon što dobije diplomu, nastaviti da se bavi nekim ovosvjetskim zanimanjem. Drugi Halifa (ra) je odgovorio da Sials nisu nelojalni. Hz. Halifatul Masih se molio da mu Allah podari milost i oprost i da zadrži njegovo potomstvo vezano za Hilafet i džemat i podari im strpljenje pred ovim gubitkom.

Siddiqa Begum

Siddika Begum koja je nedavno preminula. Njen sin Abdul Hadi Tarik je misionar i profesor u Jamia Ahmadijja Gana. Njen otac je preminuo nakon čega se drugi Halifa (ra) pobrinuo da se njena porodica zbrine. Ona je bila snaha ashaba Obećanog Mesije as, bila je udata za osobu koji je dao život u službi džemata i majka sina koji je dao život u službi džemata. Posjedovala je mnoge dobre kvalitete, uključujući poniznost, bogobojaznost, gostoprimstvo, ljubaznost, strpljivost.

Redovno je klanjala pet dnevnih namaza, tahadžud, (dobrovoljne molitve prije zore) i učila Časni Kur’an. Iza nje su ostale dvije kćerke i tri sina. Jedan od njenih sinova koji je misionar nije mogao prisustvovati dženazi svoje majke zbog toga što je bio na dužnosti. Hz. Halifatul se molio da Allah omogući njenom potomstvu da nastavi naslijeđe njenih dobrih djela, i da joj podari milost i oprost i da uzdigne njen položaj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp