U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi časnog Poslanika sa.v.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih (da Allah dude njegov pomagač) je nastavio da govori na temu ashabiz koji su učestvovli na Bedru. Ove sedmice ću govoriti o Hazreti Zubeir bin Avvam (ra). Otac mu se zvao Avvam bin Khuvajlid a majka Safijja bint Abdul Muttalib, ona je bila tetka po ocu Časnom Poslaniku (savs). Hazreti Zubeir (ra) je bio bratić Hz.Hatidže (ra) voljene supruge Časnog Poslanika (savs). On je bio oženjen sa Hz. Esma (ra) kćerka od Hz. Ebu Bekra (ra). Časni Poslanik (savs) je bio oženjen sa Hz. Ajšom (ra) drugom kćerkom Hz. Ebu Bekra (ra), tako da je Hz. Zubeir bio oženjen sa Poslaikovom (savs) svastikom, i ovo su oni rodbinski bili povezani.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Zubeir (ra) četvrta ili peta osoba koja je prihvatila Islam on je bio vrlo mlad. Hazreti Zubeir (ra) bio je ubrojan među deset ashaba kojima je Časni Poslanik (savs) dao radosne vijesti o Džennetu, i bio je i među šest ashaba koje je hazreti Omer (ra) odabrao prije smrti kao dio odbora za izbor sljedećeg Halife.

Odgoj Hz. Zubeira (ra)

Hazreti Halfiatul Masih je spomenuo iz djetinjstva hazreti Zubeira (ra) da bi njegova majka bila stroga prema njemu i ponekad bi ga udarala. Kada je njegov amidža izrazio zabrinutost u vezi ovoga, Zuberova (ra) majka je rekla da samo želi da on postane hrabar i da se prema njemu ophodi tako da u budućnosti može pobijediti velike vojske. Hazreti Halifatul Masih je prokomentarisao ovo da se, bez sumnje, kako će se događaji u njegovom životu odvijati dalje, pokazalo uspješnim. Ali Allah zna najbolje šta je bio uzrok njegove hrabrosti. Također je rekao da se toliko govori o majčinoj ljubavi, pa možemo da vidimo da hazreti Zubeirova (ra) majka nesumnjivo je pokazala i veliku ljubav i naklonost prema njemu.

Progon od njegove porodice

Hazreti Halifatul Masih je naveo riječi Hz. Muslih Mauda (ra) u vezi sa incidentom iz ranih dana života hazreti Zubaira nakon što je prihvatio Islam. Njegov amidža bi ga umotao u krpu i gošio ga sa dimom, nagovarajući ga da napusti Islam koju je upravo prihvatio. Međutim, već u tom mladom dobu Hz. Zubeir (ra) pokazao je veliku odlučnost i govorio je kako može napustiti Islam nakon što je prepoznao istinu.

Prvo dijete muhadžira nakon migracija

Hazreti Halifatul Masih je naveo Hazreti  Asma (ra), supruga hazreti Zubaira (ra), je rekla da je bila trudna u toku migracije iz Mekke u Madina. Kad se porodila, uzela je svog novorođenog sina i otišla kod  Poslaniku (savs) koji ga je sa puno ljubavi uzeo u krilo. Časni Poslanik (savs) mu je dao ime Abdullah i dok je imao novorođenče u krilu, žvakao je hurmu, a zatim je stavio u usta novorođenom Abdullahu moleći se za njegovu prosperitetnu budućnost. Na ovaj način je Abdullah bin Zubair (ra) prvo dijete rođeno u Islamu. Abdullah bin Zubair (ra) je došao sa svojih osam godina prema savjetu svog oca da da zakletvu Časnom Poslaniku (savs).

Prvi Musliman da izvadi mač

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Zubeir (ra) prvi u Islamu koji je izvadio svoj mač. I to zbog  toga što je čuo dok se odmarao u dolini, dok je još bio u Meki, glas koji kaže da je Poslanik (s.a.v.s.) ubijen. Odmah je ustao, odvezao mač i krenuo. Dok je išao, Časni Poslanik (savs.) ga je vidio i rekao mu da stane, pitajući šta se dogodilo. Hazreti Zubair (ra) rekao mu je ono što je čuo i njegovu zabrinutost koja je uslijedila. Na to se Poslanik (savs)molio za njega.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Zubeir (ra) bio uz Poslanika (savs.) u svim bitkama. Na dan Bedra Poslanik (savs) je imao samo dva konja,  hazreti Zubeir (ra) je jahao jednog od njih. Nosio je žuti turban na Bedru; vidjevši to, Časni Poslanik (savs) je rekao da meleci koji su se spustili da pomognu Muslimanima također nose slične turbane. Ostao je nepokolebljiv i nije napustio stranu Časnog Poslanika (savs.) u toku bitke na Uhudu. Za vrijeme osvajanja Meke, hazreti Zubeir (ra) je nosio jednu od tri zastave muhadžirana [migranata].

Učestvovanje u izbornom odboru za Halifu

Hazreti Halifatul Masih je također spomenuo hadis koji se odnosio na izbor Halife nakon smrti hazreti Omera (ra). Hazreti Omer (ra) je za to izborno vijeće imenovao šest ashaba među kojima je bio hazreti Zubeir (ra). Nakon smrti hazreti Omera (ra), hazreti Osman (ra) je izabran za Halifu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će nastaviti goovriti o hazreti Zubeiru (ra) na slijedećoj hutbi.

Dženaze

Na kraju Hazreti Halifatul Masih je klanjao dženaze u odsustvu.

Miraaj Ahmad Sahib Šehid. 12. avgusta protivnici Ahmadijata su ga upucali ispred njegove medicinske radnje. Pogodila su ga četiri metka koji su bili uzrok njegove trenutne smrti. Njegov sin je napustio trgovinu malo prije oca, a kad je saznao za incident, vratio se, otac mu je već bio mrtav. Miraj Ahmad sahib prihvatio je Ahmadijjat 1990. godine, nakon čega su suočeni sa velikim progonima. Imao bi poteškoća u zapošljavanju ljudi, jer niko ne bi želio da radi sa njim, zato što je Ahmadi. Redovno je obavljao svoje svakodnevne namaze, redovno je učio Kur'an i redovno je slušao hutbe. Bio je vrlo gostoljubiv, srdačan i pomagao je siromašnima. Davao bi siromašnima besplatne lijekove iz svoje trgovine. Iako je sa sinom otišao živjeti u Australiji, na kraju se vratio nakon par godina, rekavši da ljubav prema njegovoj zemlji i osjećaj dužnosti da služi svome narodu ne dopuštaju mu da živi bilo gdje drugo. Hazreti Halifatul Masih prokomentarisao je da je on bio predan da služi svojoj zemlji, ali čini se da učenjaci ove zemlje nemaju drugu svrhu osim da muče Ahmedi Muslimane i rade ovakva zla. Iza sebe je ostavio suprugu, tri sina i kćer. Halifa se molio da Allah čuva njegovu djecu. I rekao je da opozicija protiv Zajednice dostiže nove visine. Čak i Narodna skupština izmišlja laži  protiv Zajednice kako bi potaknula mase. Takvi ljudi koji nisu ni Ahmedi proglašeni su krivima za zločine i oni govore se su oni Ahmadi gdje oni uopšte ne pirpadaju našoj zajednici. Zajednica se mora povećati u molitvi; kako se opozicija povećava, Zajednica se mora povećavati u molitvi.

Adeeb Ahmad Nasir Sahib preminuo je  9. avgusta nakon kratke bolesti. Bio je misionar zajednice. Imao je 27 godina, bio je zaručen. Međutim, obolio je od tifusa i nakon kraće bolesti preminuo je.Hazreti Halifatul Masih je rekao da su svi koji su pisali o njemu spomenuli da je uvijek imao osmjeh na licu. Imao je veliki žar da služi Zajednici. Štedio bi novac od svog malog prihoda i štedio ga za izgradnju džamije. Često je puštao različite snimke od Halifa kako bi pomogao podučavanju članova Zajednice. Bio je vrlo poštovan, poslušan i ponizan. Huzur se molio da Uzvišeni Allah podari strpljenje njegovim roditeljima i sestrama kako bi se mogli nositi s tim gubitkom. Neka se Allah smiluje njegovoj duši.

Hameed Ahmad Sheikh Sahib koji je preminuo 12. avgusta nakon srčanog udara. Bio je unuk hazreti šeika Noora Ahmada Sahib-a (ra), ashaba Obećanog Mesije (as). Njegov djed po majci hazreti Maulvi Abdul Qadir Ludhianvi (ra) bio je također ashab i jedan od 313 ashaba Obećanog Mesije (as). Iza sebe je ostavio dva sina i kćer. Abdur Razzak Šeik sahib, njegov sin, potpredsjednik je IAAAE u Velikoj Britaniji. Hameed Sahib je uvijek savjetovao svoju djecu da pišu pisma halifi. Bio je redovan u svojim molitvama i bio je redovan u prinosu financijske žrtve. Živeo je i u Nigeriji i tamo se potrudio o izgradnji džamija.Hazreti Halifatul Masih se molio se da Allah omogući njegovoj djeci da nastave njegova dobra djela i da mu se Allah smiluje njegovoj duši.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp