U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Pogled zapadnih historičara

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el Fatihe, Hz. Haifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori u vezi detalja iz života hz. Ebu Bekra (ra).

Poniznost Hz. Ebu Bekra (ra) 

Hz. Halifatul Masih  je rekao da su svi voljeli hazreti Ebu Bekr (ra) i smatrali su ga najboljim među ljudima. Bilježi se da su ashabi međusobno raspravljali o tome ko je najbolji od njih i jednoglasno je odlučeno da se nakon Časnog Poslanika (savs) smatra najboljim hazreti Ebu Bekr (ra).

Međutim, hazreti Ebu Bekr (ra) je bio veoma skroman i jednom, kada je hazreti Omer (ra) rekao da je on najbolji, Hz. Ebu Bekr (ra) je odmah uzvratio i rekao da je čuo Poslanika (savs) da kaže da sunce nije ogrijalo nikoga boljeg od hazreti Omera (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da Muhammed bin Sirin prenosi da su i hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) bili veoma voljeni Časnom Poslaniku (savs). Rekao je da se ne može kritikovati hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) i u istom trenutku izraziti svoju ljubav prema Časnom Poslaniku (savs), jer je njih dvoicu Časni Poslanik (savs) jako volio.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio među ashabima koji su znali napamet cijeli Časni Kur’an.

Podrška Hazreti Ebu Bekra (ra) Časnom Poslaniku (savs) i Islamu

Hz. Halifatul Masih kaže da hazreti Ebu Bekr (ra) prenosi da je dok je bio u pećini zajedno sa Časnim Poslanikom (savs) rekao da ako Mekanlije koji su ih slijedili sagnu se i pogledaju u pećinu oni će ih sigurno vidjeti. Međutim, Časni Poslanik (savs) ga je upitao: ‘Šta ti misliš o dvoici ljudi uz koje je treći Allah?’ Tako je hazreti Ebu Bekr (ra) također imao titulu ‘Jedan od dvojice’ (Sani Itnain )

Hz. Halifatul Masih je citirao hazreti Mirzu Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra) koji je rekao da je Ebu Bekr (ra) bio izabran da prati Časnog Poslanika (savs) u toku seobe, i da bude uz Časnog Poslanika (savs) od početka svih poteškoća sa kojima se suočio pokazuju da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio najbolji među svim ljudima.
On je uvijek davao finansijsku pomoć i brinuo se o stvarima Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da je Allah u teškom vremenu izabrao hazreti Ebu Bekra (ra) da bude onaj koji je pratio i bodrio Časnog Poslanika (savs) i dobio je titulu Sidik (Istiniti) i Sani Ithnain (Jedan od dvojice).

Pogled zapadnih historičara na hazreti Ebu Bekra (ra)

Hz. Halifatul Masih je rekao da će navesti  razne nemuslimanske historičare i njihove komentare u vezi  hazreti Ebu Bekru (ra). Na primjer, jedan alžirski autor iz 20. stoljeća pohvalio je hazreti Ebu Bekra (ra) za njegovu snagu i istrajnost. Rekao je da posjeduje nepokolebljivu vjeru i potpuno uvjerenje, što je odraz kvaliteta koje je posjedovao Časni Poslanik (savs). Ostao je istrajan čak i kada je svuda oko njega vladalo neprijateljstvo.

Hz. Halifatul Masih je citirao drugog autora po imenu J. J. Saunders, koji je rekao da je, iako je vladavina hazreti Ebu Bekra (ra) bila relativno kratka, postigao velike uspjehe. Najgora oluja nije mogla pokolebati njegovu vjeru. Njegova istrajnost pomogla je u borbi protiv pobune vjero odpadnika i ponovnom uspostavljanju islama unutar Arabije i postavljanju temelja arapskog carstva.

Hz. Halifatul Masih je rekao da neki autori ne razumiju status i čast Časnog Poslanika (savs) i tako preuveličavaju status hazreti Ebu Bekra (ra) ili hazreti Omera (ra). Na primjer, jedan autor je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio štit Časnog Poslanika (savs). Međutim, historija jasno svjedoči o činjenici da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio nepokolebljivo istrajan, i ako je neko bio štit, onda je to bio Časni Poslanik (savs) za njih.

Na primjer, u vrijeme straha kada su obojica bili u pećini, Časni Poslanik (savs) je bio taj koji je zaštitio hazreti Ebu Bekra (ra) govoreći: ‘Ne boj se, Allah je sigurno uz nas.’

Status stečen žrtvom i poniznošću

Hz. Halifatul Masih je nastavio dalje i citirao hazreti Mirza Bashiruddina Mahmud Ahmada (ra) koji je rekao da veliki kraljevi i vođe pamte takve poput hazreti Ebu Bekra, hazreti Omara i hazreti Ebu Hurejre (ra) i govore  ‘neka je Allah zadovoljan sa njima’. Ovi veliki kraljevi i vođe žele da imaju priliku da služe ovim velikim ashabima. Može li se onda reći da su živeći vrlo jednostavnim životom, odričući se svog ovosvjetskog bogatstva, izgubili bilo šta?

Iako su sa ovosvjetske tačke gledišta izazvali neku vrstu smrti na sebe, međutim, ova smrt se pokazala kao izvor života. To su bili ljudi koji se ne pamte po prezimenima potomstva, već se pamte po velikim žrtvama koje su dali za islam. Slično tome, danas bi bilo teško pronaći potomstvo hazreti Ebu Bekr(ra) i zato se ne pamte po njihovim potomstvima, već se pamte za žrtve koje su uložili.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao hazreti Mirza Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra) koji je rekao da kao što Časni Poslanik (savs) nije tražio da bude vođa, ni četvorica halifa to nisi tražili koji su ga naslijedili. Živjeli su vrlo jednostavno, a čak i kada su postali lideri, nikada nisu izrazili činjenicu da su tako velike vođe.

Oni su bili isključivo posvećeni Allahu, i u službi takvih ljudi drugi veliki kraljevi i vođe traže uspjeh. Svako vođstvo koje su imali bilo je darovano od samog Svemogućeg Allaha. Dakle, jasno je vidjeti koji je veći stepen; onaj koji je darovan od ljudi ili ono koji je darovan od Allaha.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao hazreti Mirza Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra) koji je rekao da je zahvaljujući velikim uslugama i žrtvama koje je učinio hazreti Ebu Bekr(ra) i danas tako visoko cijenjen. Danas nema kralja ili vođe koji ima isti status ili čast koju posjeduje hazreti Ebu Bekr (ra).
Čak su i radnici hazreti Ebu Bekr (ra) cijenjeni samo zato što se hazreti Ebu Bekr (ra) posvetio Časnom Poslaniku (savs) i služenju islama. Neki kažu da Ahmadi sramote Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali ovo je istinsko učenje Ahmadijata.

Čista i blagoslovljena priroda hazreti Ebu Bekra (ra)

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da hazreti Ebu Bekr (as) posjeduje unutrašnje kvalitete, zbog čega je, nakon što je čuo poruku Časnog Poslanika (savs), odmah bez oklijevanja prihvatio. . Hazreti Ebu Bekr (ra) i Ebu Džehl su rođeni na istom mjestu, obojica su vidjeli iste znakove, a Časni Poslanik (savs) je jednako prenio poruku svima. Međutim, oni koji su bili čiste prirode poput hazreti Ebu Bekra (ra) dobili su upute, a oni koji su bili pod utjecajem šejtana poput Ebu Džehla ostali su lišeni te upute.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da čak ni Šiti ne poriču da je hazreti Ebu Bekr (sa) prvi prihvatio Časnog Poslanika (savs) u vrijeme kada se suočio sa velikim protivljenjem i podržao Časnog Poslanika (savs) u vremenima velikih teškoća. Posvetio se Allahu i učestvovao u svim bitkama i trudio se da otkloni razdor. Nakon njegove smrti, ukopat je pored Časnog Poslanika (savs) i tako, čak ni u svom životu i u smrti, nikada nije napustio stranu Časnog Poslanika (savs).

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da hazreti Ebu Bekr (ra) nikada nije tražio ovosvjetske stvari, i da se u potpunosti posvetio Allahu. Bio je potpuno odan Časnom Poslaniku (savs) i bilo mu je zadovoljstvo u trpnji poteškoća radi njega. Trudio se sve dok islam nije prevladao i zasijao. I hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) su ukopani na mjestu gdje bi čak i Musa (as) i Isa (as) žudili da budu ukopani. Međutim, ovo je bila milost koju je Allah dao hazreti Ebu Bekru (ra) i hazreti Omeru (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da će  ubuduće nastaviti govoriti o životu hazreti Ebu Bekra (ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp