U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Neuporedive žrtvovanja radi islama

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, euze i sure El-Fatihe, Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi da govori o životu Ebu Bekra (ra).

Rođen za služenje čovječanstva

Hz. Halifatul Masih je rekao da se u pogledu njegovog služenja čovječanstvu bilježi da je i prije prihvatanja islama hazreti Ebu Bekr(ra) smatran najboljim među Kurejšijima i da su mu ljudi često odlazili za pomoć u svojim poteškoćama. Također je često ugostio ljude u Mekki. Smatrao se da je među ljudima najvišeg ranga i nivoa i stajao je sam u svom standardu gostoprimstva. Također je bio veoma ljubazan prema siromašnima. Kupovao bi deke u vrijeme hladnog vremena i dijelio ih siromašnima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je prije nego što je postao halifa, muzao nečije koze. Nakon što je postao halifa, kćeri te osobe su mislile da on više neće obavljati ovu dužnost, međutim hazreti Ebu Bekr (ra) je nastavio ovu odgovornost čak i nakon što je postao halifa, radeći to šest mjeseci dok se nije preselio iz predgrađa u Medinu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao muslimane koji su kod kuće imali hranu za tri osobe da uzmu četvrtu i nahrane ih, a ko ima hranu za četiri osobe neka dovede kući petu osobu itd. Hazreti Ebu Bekr (ra) je sa sobom kući poveo tri osobe. Zatim je otišao u kuću Časnog Poslanika (savs) i ostao s njim do kasno u noć.
Po povratku kući saznao je da su njegovi gosti insistirali da ne jedu dok se on ne vrati. Potom su im dali hranu kada se vratio kući, međutim kako su jeli, količina hrane se nastavila povećavati, do te mjere da kada su završili s jelom, hrana je bila tri puta veća od količine prije nego što su počeli da jedu.

Primjer u hranjenju siromašnih

Hz. Halifatul Masih je rekao da se bilježi da je nakon smrti hazreti Ebu Bekra (ra) hazreti Omer pitao jednog od njegovih radnika za razne stvari koje je vidio kod hazreti Ebu Bekra (ra). Među stvarima koje je rekao bila je i činjenica da je svakodnevno išao i hranio određenu sirotinju. Onda je hazreti Omer (ra) otišao u istu pećinu u kojoj je boravio siromah, koji je bio slijep i nije imao udova, da ga nahrani. Kada je dobio hranu, počeo je da plače, shvativši da je hazreti Ebu Bekr (ra) preminuo. Kada su ga upitali kako to zna, rekao je da nema zube, pa je hazreti Ebu Bekr(ra) žvakao hranu i onda je stavljao u usta kako bi mu olakšao.

Pokrivanje grešaka drugih

Hz. Halifatul Maish je rekao da hazreti Ebu Bekr (ra) rekao da je govorio da ako ikada uhvati lopova, njegova prva želja bi bila da Allah pokrije njihove greške.

Nepokolebljiva hrabrost hazreti Ebu Bekra ra

Hz. Halifatul Masih je u vezi hrabrosti hazreti Ebu Bekra (ra) rekao da je on bio na čelu bitki i služenja Časnom Poslaniku (savs) bez obzira na okolnosti. Zbog te hrabrosti je jednom hazreti Ali (ra) rekao ljudima da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio najhrabriji. U toku bitke na Bedru, kada se odlučivalo ko će čuvati šator Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Ebu Bekr (ra) je prvi istupio i zaštitio ga.

Nadalje, hazreti Ebu Bekr (ra) je bio među onima koji su ostali hrabri i nisu se pomjerili sa svog mjesta na planini zajedno sa Časnim Poslanikom (savs).

Slično, u drugim prilikama kao što su bitka kod Hajbera, sporazum na Hudejbiji, ekspedicija kod Taifa, bitka kod Tabuka, hazreti Ebu Bekr (ra) je pokazao veliku hrabrost. U stvari, dobio je najveću zastavu tokom bitke Tabuk. Nakon smrti Časnog Poslanika (savs), kada su muslimani postajali otpadnici, hazreti Ebu Bekr (ra) pokazao je veliku hrabrost i suočio se s ovim izazovom.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su jednom neki ljudi pitali ashabe ko je bio najhrabriji ashab u vrijeme života Časnog Poslanika (savs). Oni su odgovorili rekavši da se najhrabrijim među njima smatra onaj koji je najviše stajao uz Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer bi to bilo najopasnije mjesto u smislu opasnosti od neprijateljskog napada, posebno tokom bitke.

Dakle, samo najhrabrija osoba i često je to bio hazreti Ebu Bekr (ra) koji je stajao pored Časnog Poslanika (savs), pa su ashabi rekli da ga vide kao najhrabrijeg. Slično, kao što je Džibril pratio Časnog Poslanika (savs) na noćnom putovanju [Isra], tako je i hazreti Ebu Bekr (ra) pratio Časnog Poslanika (savs) u toku njegove migracije.
U toku putovanja, kada je bio zabrinut da će ih Kurejšije pronaći, hazreti Ebu Bekr (ra) je izrazio da nije zabrinut za svoj život, nego je samo brinuo o dobrobiti Časnog Poslanika (savs).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je nakon smrti Časnog Poslanika (sa), kada je došlo do nesporazuma oko toga da li halifa treba biti od muhadžirina ili ensarija, hazreti Ebu Bekr (ra) sazvao sastanak. Hazreti Omer (ra) je mislio da će za ovaj zadatak biti potreban neko hrabar, a ne nježna srca, pa je počeo smišljati razne argumente.

Međutim, kada je došlo vrijeme za ovaj sastanak hz. Ebu Bekr (ra) je održao taj sastanak tako hrabro i prestavo je sve argumente koje je hz. Omer (ra) htjeo da navede i još više od toga. Hazreti Ebu Bekr (ra) je hrabro stajao kada su ljudi odbijali isplatu zekata. Rekao je da bez obzira na sve, čak i ako je komad užeta bio dat u zekatu u vrijeme Časnog Poslanika (savs), on će osigurati da i dalje bude plaćen. Rekao je da u tom cilju, čak i ako je došlo do napada i morao bi se sam boriti, onda će to da uradi.

Otklanjanje zablude o Kur'anskoj naredbi davanja zekata

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada su neki ljudi u toku hazreti Ebu Bekrove (ra) ere hilafeta, pogrešno shvatili ajet:

‘Uzmi milostinju od njihovog bogatstva, da ih očistiš i time ih pročistiš. I molite se za njih’ (9:103)

Oni su mislili da pošto se Allah obratio Časnom Poslaniku (savs), to znači da se zekat plaća samo njemu. Oni nisu shvatili da se ovo odnosi i na nasljednike Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je to stalna naredba. Dok su neki stariji ashabi sugerisali hazreti Ebu Bekr(ra) da treba da bude blag i pusti takve ljude, hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da on nije u poziciji da ukine ovu naredbu i ostao je čvrst kako bi je održao.
Hazreti Omer (ra) je bio poznat kao izuzetno hrabar, ali čak je i on priznao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio hrabriji jer je stajao čvrsto i hrabro da se pridržava ove naredbe. Tada su ljudi shvatili veliku hrabrost koju posjeduje halifa kojeg je Allah postavio.

Neuporedive žrtvovanja hazreti Ebu Bekra (ra) radi islama

Hz. Halifatul Masih je rekao u vezi finansijskog žrtvovanja hazreti Ebu Bekra (ra) rekao da je zabilježeno da je, prema jednom hadisu, kada je hazreti Ebu Bekr (ra) primio islam, imao milion dirhama. Priča se da je toliko potrošio na siromašne i da mu je u vrijeme hidžreta ostalo samo oko pet hiljada dirhema.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom Časni Poslanik (savs) rekao da mu ničiji imetak nije koristio kao ono što je žrtvovao hazreti Ebu Bekr (ra). Hazreti Omer (ra) je rekao da mu je jednom pala na pamet misao da ga je hazreti Ebu Bekr (ra) uvijek nadmašio u finansijskim žrtvama.
Tako je jednog dana namjeravao da pretekne hazreti Ebu Bekra (ra) u prinošenju finansijskih žrtava i otišao je kući i uzeo polovinu svega što je posjedovao i donio je to. Međutim, kasnije je saznao da je hazreti Ebu Bekr (ra) žrtvovao sve što je posjedovao kod kuće. Tada je shvatio da nikada neće moći prestići hazreti Ebu Bekra (ra) u finansijskim žrtvama.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će nastaviti da govori na ovu temu u budućnosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp