U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je spominjao ashaba hazreti Sa’ad bin Ebi Vekasa prije dvije sedmice i danas će nastaviti da govori o njemu.

Bio je primjer sluge Islama

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je bilo ratno stanje, i u to vrijeme u pritvoru se nalazio zatvorenik Hazreti Sa’ada bin Ebi Vekasa (ra), koji je bio pritvoren zbog konzumiranja alkohola. (Zatvori nisu bili izgrađeni kao sada, zatvorenici su bili zatvoreni u sobi sa stražom vani). Kad je ovaj zatvorenik saznao da je rat u toku i izrazio je žaljenje zbog činjenice da nije bio u stanju pomoći muslimanima u borbi. Jednog dana, prolazila je supruga Hazrat Sa'da (ra) i čula ga kako govori riječi njegove žalosti zbog toga što ne može da učestvuje u džihadu. Ušla je u sobu i pustila ga pod uvjetom da će on pomoći Muslimanima u borbi. I tako, otišao je na ratište i svojim hrabrim naporima protiv neprijatelja pomogao Muslimanima da napreduju u borbi.
Hazreti Sa'd bin Ebi Vekas (ra) ga je prepoznao i kasnije rekao da će kazniti onoga ko ga je oslobodio. Njegova žena je rekla da je to ona uradila i da je to učinila jer je on bio neustrašiv u bitci i da će napasti neprijatelje Islama bez imalo straha –  i da je to učinila zbog Islama – i on može učiniti šta god želi kao kaznu.

Hazreti Haifatul Masih je spomenuo da je hazreti Muslih Mau'ud (ra) predstavio ovaj događaj tokom obraćanja ženama džemata kako bi pokazao žrtve i usluge ranijih žena.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su nakon što su ostvarili pobjedu u Kadisijjah Muslimani također osvojili Babilon – gradu u današnjem Iraku – grad koji se u Kur'anu spominje u vezi s Harutom i Marutom a u modernim doba je nazvan Kufa. To je isto mjesto na kojem je Nimrud zarobio Ibrahima (as).

Ispunjenje predskazanja Časnog Poslanika (savs)

Hazreti Halifatul Masih je naveo kako su Muslimani osvojili Midjan, prelazeći rijeku Tigris i kao rezultat njihove pobjede stekli velike bijele dvorce Kisre (Chosroes). Tako se predskazanje Časnog Poslanik (savs.) koje je dobio u vrijeme bitke kod rova u vezi sa hazreti Sa'd bin Ebi Vekas (ra) – da je vidio bijele Midjanove kule kako padaju – i tako se ispunilo ovo predskazanje. Vidjevši ovo, hazreti Sa'd (ra) je proučio sljedeće ajete

“Koliko je bašči i izvora koje su oni ostavili (iza)! I usjeva i časnih mjesta! I blagodati u kojima su uživali! Ovako je bilo i Mi smo učinili da drugi narod ovo naslijedi.” (44;26-29)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Hazreti Sa'ad (ra) napisao pismo hazreti Omeru (ra) da li da nastavi sa ratom, hazreti Omer (ra) je odgovorio da ne nastavlja i da treba raditi na organizaciji i implementaciji sistema u osvojenom području. Tako je Hazreti Sa'ad (ra) počeo uspostavljati napredno Midijansko društvo i civilizaciju. Hazreti Sa'ad (ra) je osnovao Kufu, grad izvan Midjana, u kojem su prebivala razna arapska plemena, i tamo je izgradio veliku džamiju.

Lažne optužbe protiv Hazreti Sa’ada (ra) 

Hazreti Halifatul Masih je spomenuo da su jednom prilikom neki ljudi iznijeli lažne optužbe u vezi načina na koji je hazreti Sa'ad bin Ebi Vekas (ra) klanjao namaze. Hazreti Omer (r.a.) je istražio to, a hazreti Sa'ad (r.a.) je odgovorio rekavši da je namaz klanjao upravo onako kako je vidio Časnog Poslanik (savs.) da klanja namaz. Kad je hazreti Omer (ra) poslao neke ljude u Kufu da istraže, otišli su u sve džamije u kojima je Hazreti Sa'ad (ra) klanjao namaze, i svi su cijenili način na koji je klanja. Tada su saznali da je mala grupa iznijela tu lažnu tvrdnju. Neki su rekli lažnu optužbu da on nije htjeo ići u rat sa njima. Hazreti Sa'ad (ra) je bio povrijeđen ovim, rekavši da je on bio prvi koji je ispalio strijelu radi Islama, i da se takve stvari izgovaraju protiv njega.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Sa’ad bio u odboru za izbor Halife, to su bili ljudi kojima je Časni Poslanik (savs) dao radosne vijesti o Džennetu u toku njihovog života.

Hazreti Sa’ad (ra) podrška prema Hazreti Aliju (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da u toku nereda ili neslaganja koja su započela u vrijeme hilafeta hazreti Osmana (ra), ili bitke između hazreti Alija (ra) i Mu'avije u kojoj je Mu'avija tražio pomoć protiv hazreti Alija (ra), hazreti Sa'ad bin Ebi Vekas (ra) je uvjek bio uz hilafet i branio je hazreti Osmana (ra) i hazreti Alija (ra).

Hazreti Halifatul Masih je naveo incident u kojem je Amir Muavija pitao hazreti Sa'ad bin Ebi Vekasa (ra) zašto mu nije pomogao protiv hazreti Alije (ra). Hazreti Sa’ad je odgovorio da zbog tri stvari koje je Časni Poslanik (savs) rekao Aliju (ra), da je ikad dobio čak i jednu, to bi bio najveće bogatstvo za njega.
Prvo je bilo da jednom prilikom polaska na džihadu, Časni Poslanik (savs.) je ostavio hazreti Alija (ra) da bude glavni u gradu. Kada je hazreti Ali (r.a.) upitao Časnog Poslanika (savs.) zašto ga ostavlja iza sebe, Poslanik (savs) je rekao da ima istu vezu sa njim, kao što je Harun (as) imao sa Musa (as), osim da on (hazreti Ali (ra)) nije posjedovao poslanstvo.
Drugi je bio u toku bitke kod rova, u to vrijeme Poslanik (savs) je rekao da će Islamsku zastavu dati takvoj osobi koja voli Boga i Njegovog Poslanika (savs) a i oni njega vole. U to vrijeme hazreti Ali (ra) je dobio bolest očiju. Časni Poslanik (savs) je protrljao svoju pljuvačku po njegovim očima, a zatim mu predao zastavu. Muslimani su u toj bitci bili pobjednici.

Smrit Hazreti Sa’ad bin Ebi Vekas (ra)

Hazreti Halifatul Masih je naveo da je sin hazreti Sa'ad bin Ebi Vekasa (ra) izrazio tugu i strah zbog dolaska smrti svog oca. Hazreti Sa'ad (ra) ga je tješio govoreći da mu je obećan Džennet i da Allah ne dozvoljava da napori vjernika propadnu. Hazreti Sa'ad bin Ebi Vekas (ra) je preminuo u 55 poslije hidžre. Na dženazi su također učestvovale neke od žena Časnog Poslanika (savs). Ukopan je u Džennetul Baki. Izrazio je želju u svom testamentu da bude ukopan na isti način kao Časni Poslanik (savs). On je premino posljednji od Muhadžira. Također je izrazio želju da bude ukopan u istim haljinama koje je nosio na dan bitke na Badru.

Dženaze

Hazreti Halfatul Masih je rekao da će klanjati dženaze slijedećim džematlijama.

Safdar Ali Gujjar Sahib koji je preminuo 25. jula. Bio je volunter u Masdžidu Fazl. Radio je kao dobrovoljni radnik u odsjeku [ugostiteljstvo] Ziafat 30 godina. Radio je i u pakiranju i slanju novina Al Fazal Internacional. U potpunosti je bio predan hilafetu, tako da je Halifa spomenuo da je on primjer drugima. Pisao je poeziju na pendžabijskom jeziku, s izvrsnim glasom, a učio je i ilahije na Dželsa Salani koje bi ljudi cijenili. Uvek je bio zahvalan Allahu za sve što je imao.
Smatrao je da je čast služiti vjeru. Ako bi ikad saznao da neko prolazi kroz teško vrijeme, podstakao bi sve ukućane da se mole za tu osobu. Hazreti Halifatul Masih je rekao  da iz mnogih pisama koje je primio o njemu čini se da je on imao vrlo blizak odnos sa svima koje je upoznao, što je vrlo rijetko. Nadalje, svi su napisali da bi uvijek govorio o hilafetu to bi bila njegova glavna tema. Halifa se molio da mu Allah podari najveću ljubav i podari njegovoj porodici strpljenje. Hazreti Halifatul Masih je rekao  da iako je bio dobrovoljac, radio je više nego oni koji su dali život za službu vjere i odabrali to za profesiju, on je to radio kao dobrovoljac u slobodno vrijeme i uspio je da se pobrine za sve potrebe svoje porodice.

Iffat Nasser Sahiba, supruga Naseera Ahmada Khana Sahiba preminula je 3. maja. Iza sebe je ostavila kćerku i dva sina. Jedan od njenih unuka, Baseer Khan je vakf i zindagi koji izvrsno radi u MTA. Njena djeca su napisala Halifi da je bila redovna u obavljanju tahadžud namaza i u učenju Časnog Kur'ana. 28 godina bila je predsjednica lokalnih žene u Pakistanu. Trudila se da osigura da ljudi žive skladno i zajedno. Hazreti Halifatul Masih se  molio da se Allah smiluje njenoj duši i omogući njezino potomstvo da ispuni njene čiste želje.

Abdur Rahim Saqi Sahib koji je preminuo 31. marta. Bio je dobrovoljac u kancelariji generalnog sekretara Velike Britanije. Služio je džematu u različitim kapacitetima, uključujući finansijskog sekretara i Amira iz Taht Hazara. U Pakistanu je prošao kroz velike progone – njegove radnje su opljačkane, a njegova kuća zapaljena, zbog čega je pretrpio veliki strah. Nakon migriranja u Veliku Britaniju, radio je kao dobrovoljac. Bio je izuzetno precizan. Svakodnevno bi učio tri sure iz Kur'ana. Sve u svemu, bio je blagoslovljen da  služi kao dobrovoljac oko 60 godina. Halifa se molio da Allah uzdigne njegov statu na Ahiretu i pruži strpljenje njegovoj porodici.

Syed Ahmad Sekal Sahib koji je preminuo 12. aprila. Bio je dobrovoljac u poštanskom odeljenju kancelarije privatnog sekretara. Redovno je obavljao molitve, volio je Hilafet i bio je veoma ponizan. Hazreti Halifatul Masih je također spomenuo da je primjetio da je vrlo ponizan i želio je da njegovo potomstvo bude isto. Želja mu je bila da nastavi služiti do posljednjih dana. Halifatul Masih se molio da se Allah smiluje njemu i prihvati njegove molitve u korist njegovog potomstva.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp