U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Omer r.a. II Osvajanje Damaska

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el – Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač ) je rekao da će nastaviti govoriti o detaljima iz života hz. Omera (ra).

Osvajanje Damaska

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Damask bio opkoljen nekoliko mjeseci u vrijeme hazreti Ebu Bekra (ra), da bi na kraju, ubrzo nakon smrti hz Ebu Bekra (ra), muslimani postigli pobjedu nad Damaskusom. Detaljno je opisao neke incidente koji su se dogodili nakon pobjede Damaska, i ovo je bilo u vrijeme hazreti Omera (ra).

Bitka Fahl

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je mjesto koje se zvalo Fahl, mjesto u Siriji također osvojeno je u vrijeme hazreti Omera (ra). Hazreti Omer (ra) je uputio da se muslimani prvo trebaju usredotočiti na osvajanje Damaska, i ako budu uspješni, onda bi trebali krenuti prema mjestu Fahla. Nakon što su ove zemlje osvojene i kada su se muslimani pokazali kao pobjednici nad Rimljanima, hazreti Omer (ra) je naredio da se ta zemljišta ostave na čuvanje njihovim vlasnicima. Samo da se neko zemljište koristi za izgradnju džamija, inače svi vlasnici su zadržali svoja imanja.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Besan osvojen u vrijeme hazreti Omera (ra). Nakon pobjede nad Fahlom, muslimani su se ulogorili ispred Besana. Do tada su se proširile vijesti o gubicima koje su Rimljani pretrpjeli od muslimana. Muslimani su nekoliko dana opsjedali Besan, nakon toga je nekoliko ljudi izašlo u borbu i poraženo. Ostatak ljudi u Besanu složilo se da potpišu ugovor mira.

Osvajanje Tabarijje

Hazreti Halifatul Masih je  rekao da je Tabarijja također osvojena u vrijeme hazreti Omera (ra). Kad je Tabarijjah osvojen, tražili su da budu predstavljeni pred Šurahbilom, istom osobom koja je predvodila osvajanja Fehla i Besana, da bi sklopili dogovor. Dogovorili su se sa istim uslovima koji su bili predstavljeni stanovnicima Damaska, zajedno sa uvjetom da se polovina kuća u gradovima i selima isprazni kako bi ih muslimani nastanili.

Osvajanje Homsa

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Homs osvojen  u vrijeme hazreti Omera (ra). Ovo je bilo poznato mjesto u Siriji i imalo je veliki značaj. Narod Homsa se borio protiv muslimana, i bili su poraženi. Vrijeme je bilo hladno, Rimljani su vjerovali da se muslimani neće moći dugo boriti na otvorenom prostoru. Zabilježeno je da su Rimljani imali kožne cipele, no ipak bi im se noge smrzle, dok bi muslimani u najboljem slučaju imali samo normalne cipele. Ipak, unatoč hladnoći, muslimani su ostali odlučni, i kad se vrijeme poboljšalo, Rimljani su shvatili da ne mogu pobijediti muslimane, stanovnici Homsa zatražili su sklapanje ugovora.

Bitka na Marđ-ur-Rumu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Marđ-ur-Rum također osvojen u vrijeme hazreti Omera (ra). Muslimani su se borili uprkos hladnom vremenu i mnogi od njih su oporavljali rane. Uslijedila je bitka u kojoj su muslimani pobijedili, i u toj bitci jedini ljudi koji su ostali živi bili su oni koji su pobjegli sa ratnog polja. Za ratni plijen, muslimani su dobili jahaće životinje, oklope i odjeću.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su nakon pobjede Marđ-ur-Rum muslimani osvojili Hamat. Narod Hamata se složio da potpiše ugovor. Poslije su muslimani krenuli u osvajanje Salamije.

Osvajanje Lazice

Hazreti Halifatul Masih  je rekao da su muslimani krenuli u osvajanje Lazice. Stanovnici Lazice su ugledali da se Muslimani približavaju i zatvorili su svaki ulaz u grad i započeli pripreme za borbu. Muslimani su opsjedali grad. Hazreti Ebu Ubaidah (ra) je utvrdio da će opsada trajati jako dugo, pa čak ni tada pobjeda neće biti zagarantovana. Stoga je hazreti Ebu Ubejda (ra) smislio plan, kojim su iskopani rovovi, koji su mogli sakriti i konja i njegovog jahača. Sljedećeg jutra, kada stanovnici Lazice više nisu mogli vidjeti muslimane, postali su radosni i izašli, muslimani su uspjeli ući u grad i osvojiti ga. Tako su stanovnici Lazice sklopili ugovor sa muslimanima. Uspjeli su zadržati vlasništvo nad svojim dvorcem, pored kojeg su muslimani sagradili džamiju.

Osvajanje Knasrina

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su muslimani poslije krenuli u osvajanje Kinnasrina. Ljudi iz Kinnasrina su napravili logor izvan grada da bi se borili protiv muslimana. Na kraju su muslimani pobjedili i dogovoren je sporazum. Neki su ušli u grad i zaključali se. Hazreti Halid bin Velid (ra) im je rekao da će Bog ili omogućiti muslimanima da dođu do njih ili će ih donijeti muslimanima, te da su njihove smicalice uzaludne. Na kraju su shvatili svoju krivicu i predali se. Zbog toga šta se dogodilo, kazna im je bila samo rušenje njihovog dvorca. Zatim je stanovnicima Kinnasrina dat ugovor o sigurnosti, mogli su zadržati svoju zemlju, i muslimani su samo dio zemlje koristili za izgradnju džamija.

Osvajanje u Cezareji

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je onda došlo do osvajanja Cezareje. Hazreti Omer (ra) je poslao Jezida bin Ebi Sufjana sa 17 000 muslimana koji su opsjeli Cezareju, koja je u to vrijeme bila veliki grad i koju je čuvala velika rimska vojska. Rimljani su napali muslimane, ali su bili neuspješni i 80.000 njihovih vojnika je poginulo u borbi, uključujući i one koji su pobjegli, taj je broj je dosegao 100.000. U ovoj bitci je učestvovao i hazreti Ubadah bin Samit (ra), ashab koji je učestvovao u bitci na Bedru.

Postupio je s velikom hrabrošću i ohrabrio muslimane i rekao im je da je uvijek bio pobjednik kad bi god 4rrttpoveo muslimane u bitku. Rekao je da će se boriti na čelu, spreman se odreći svog života ako to bude potrebno. Kao rezultat toga, muslimani su se hrabro borili protiv Rimljana i pokazali se kao pobjednici.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će nastavit da ističe događaje iz života hazreti Omera (ra) na slijedećoj hutbi.

Dženaza

Hazreti Halifatul Masih je rekao da ce da spomene neke preminule džematlije i klanjat će im dženazu.

Khadijah Sahiba supruga Molvija K. Muhameda Alvi Sahiba, bivšeg misionara iz Kerale. Preminula je prije nekoliko dana. Posjedovala je mnoge odlične kvalitete. Iza nje su ostala dva sina i pet kćerki. Halifatul Masih se molio joj Allah oprosti i smiluje.

Malik Sultan Rashid Khan Sahib preminuo je u noći između 22. i 23. avgusta. Njegov otac je prihvatio Ahmadijat od Drugog Halife (ra). Malik Sultan Rashid Khan Sahib služio je kao Emir u Attak. Svojoj vjeri dao je prednost nad ovosvijetskim stvarima. Uvijek je bio spreman i prednjačio u službi zajednice. Imao je duboku ljubav prema Hilifatu, bio je pobožan, ali nikada nije to spominjao drugima. Malik Sultan Rashid Khan finansijski je izdržavao mnoga domaćinstva. Imao je žar u širenju vjere i mnogi ljudi su kroz njegove napore došli do istine. Proveo je dosta vremena u osami kako bi se molio Gospodaru. Posjedovao je veliko znanje i čitao je knjige Obećanog Mesije (as). Halifatul Masih je rekao da posjeduje mnoge velike i čestite kvalitete i molio se da Allah bude milostiv i da mu oprosti.

Abdul Quyyum Sahib iz Indonezije koji je preminuo prije nekoliko dana. Bio je sin Abdul Wahida Samatri sahiba, prvog ne-indijskog i ne-pakistanskog misionara. Magistrirao je ekonomiju, a kasnije nastavio raditi u različitim svojstvima u svojoj oblasti. Nakon penzionisanja, doktorirao je hemijsko inženjerstvo. Služio je svojoj zemlji na mnogo načina. On je vladi predložio formulu za prirodni gas koja je pomogla vladi da ostvari profit od 110 milijardi dolara.
Hazreti Halifatul Masih je rekao da na ovaj način, čak i u zemljama gdje se Ahmadi muslimani progone, Ahmadi muslimani nastavljaju služiti svojoj zemlji na najvišem nivou. Dobio je razne nagrade od vlade i dobio vojnu ponudu za ukop poslije smrti i to zbog svojih velikih usluga državi. Bio je vrlo pažljiv i pun poštovanja prema svojoj porodici i misionarima zajednice.

Također je bio vrlo ljubazan prema onima koji su radili pod njegovom upravom. U stvari, zbog njegovog ljubaznog postupanja jedna osoba je počeo da čita knjiga Obećanog Mesije (as), i kasnije je prihvatio Ahmadijat. On je mnogo volio džemat i Hilafet. Bio je prvi da uradi bilo koje žrtve ili pomoć. Kada je Halifatul Masih IV (rh) otputovao u Indoneziju, boravio je u njegovoj kući. On nikada nije krio činjenicu da je Ahmadi musliman i uvijek je ostao ponosan na to. On je učinio velike usluge i finansijske žrtve u izgradnji džamija, kuća za goste i drugih zgrada Zajednice. Hazret Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti.

Daud Razzaq Yunus sahib iz Benina, preminuo je 27. avgusta. Bio je jedan od prvih Ahmadi muslimana u Beninu. Njegova porodica još nije Ahmadi, Hazret Halifatul Masih se molio da im Allah omogući da prihvate Ahmadijat. Bio je školovan član zajednice, i magistrirao je u Francuskoj. Bio je pravedna osoba koja se redovno molila. Volio je Obećanog Mesiju (as) i njegove Halife i proučavao bi njihove knjige. Također je neko vrijeme bio i predsjednik Humanity First  u Beninu. On je Zajednici donirao razne finansije, kao i zemlju. Hazreti Halifatul Masih se molio Allahu da mu se smiluje i oprosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp