U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Omer Faruk r.a. II Bitka na Jarmuku

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadrdžaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi da govori o životu hz. Omera (ra).

Bitka Jarmuk

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će detaljno govoriti u vezi bitke na Jarmuku. Hazreti Halifatul Masih je rekao da postoje različita mišljenja  kad se tačno dogodila ova bitka, ali prema historijskim izvještajima, jasno je da se to dogodilo u toku hilafeta hazreti Omer (ra). Rimljani su doživjeli poraz od strane muslimana, zbog čega su pozvali svoje saveznike i one pod njihovom vlašću da osnuju veliku vojsku.
Hazreti Ebu Ubejda (ra) je saznao za te spletke i smicalice i ohrabrio muslimane. Predloženo je da muslimani formiraju svoje redove izvan grada, a one koji su već krenuli treba pozvati nazad kako bi pomogli muslimanskoj vojsci. Muslimani du bili sklopili pakt sa kršćanskim plemenima i dozvoljavali im da zadrže svoju zemlju i imanja.

Hazreti Ebu Ubejda (ra) je odlučio da se svaki porez koji se od njih naplaćivao vrati svakom pojedincu, zbog toga jer su muslimani morali da prekinu ugovor sa njima. Kad su to čuli, kršćanski narod se obradovao. Zapravo, ne samo da je hazreti Ebu Ubaida (ra) to učinio sa stanovnicima Homsa, već je rekao da bi isto trebalo učiniti i za sva ona mjesta koja su osvojena. Nakon toga, hazreti Ubaida (ra) je otputovao iz Homsa u Damask i obavijestio hazreti Omera (ra) o onome što se dogodilo i zatražio savjet od drugih vođa vojske.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Ubaida (ra) otišao u Jarmuk, koji se nalazi blizu rijeke Jordan. Rimljani su imali veliku vojsku, što je izazivalo strah u srcima nekih muslimana. Kada je hazreti Omer (ra) bio obaviješten o tome, razgovarao je sa muhadžirima i ensarijama koji su izrazili želju da pomognu. Na kraju je odlučeno da se pošalje još vojnika kako bi se zamijenili oni koji su već tamo. U isto vrijeme, poslano je još vojske da se pridruže muslimanima.

Rimska vojska je bila oko 200.000, a njihove vjerske vođe bili su na čelu njihovih redova. Kad su se dvije vojske suočile licem u lice, vjerske vođe su podizali im moral, naprijed su istupili i muslimani i tako započeli bitku. Kasnije u toku bitke, muslimani su se pokazali kao pobjednici. Kako se dan bližio kraju, bitka je pauzirana do sljedećeg dana. U toku noći Rimljani su planirali ponuditi muslimanima bogatstvo kako bi izbjegli daljnje borbe. Jedan Rimljanin po imenu George prišao je muslimanima sljedećeg dana i zamolio ih da imenuju predstavnika koji će pregovarati o uslovima ugovora mira. Hazreti Ebu Ubejda (ra) je izabrao hazreti Halida (ra) za ovaj zadatak.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u međuvremenu jedan od kršćana vidio hazreti Ebu Ubaida (ra) kako klanja u džamiji. Nakon toga, pitao ga je koje je islamsko učenje o Isa (as). Hazreti Ebu Ubejda (ra) odgovorio je učeći ajete iz Časnog Kur'ana u vezi Isa (as) koji su jako impresionirali ovog kršćanina. Onda je prihvatio da je Časni Poslanik (savs) istinit i prihvatio je islam. Nije se želio vratiti svom narodu, međutim, hazreti Ebu Ubaida (ra) je rekao da, ako se ne vrati, Rimljani ovo smatrati gestom nepoštivanja zakona. Tako mu je rekao da se sutra treba vratiti sa predstavnikom koji je imenovan za muslimane.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su sljedećeg dana Rimljani pokušali namamiti muslimanskog predstavnika bogatstvom i navodili su primjer njihov dobar odnos prema Arapima u prošlosti. Zatim su ponudili novčanu naknadu za muslimane ako naputste bitku. Muslimanski predstavnik je shvatio da se su uvjeti predstavljeni samo zato što su Rimljani shvatili svoj skori poraz. Odgovorio je rekavši da su se Rimljani prema Arapima ponašali samo dobro zbog toga da bi širili svoju vjeru, a ti isti Arapi borili su se protiv njih zajedno sa muslimanima.

Nadalje, rekao je da, iako su Rimljani možda bogati, Časni Poslanik (savs) je muslimanima dao najveće bogatstvo. Tako je odredio uvjet za sklop mira, ako Rimljani pristanu platiti džiziju [porez], bitka će prestati i Rimljani će biti pošteđeni. Međutim, oni su snažno odbili ideju plaćanja bilo koje vrste poreza, pa su uslijedile pripreme za novu bitku. Muslimani su se hrabro borili i međusobno su se ohrabrivali tokom bitke. Iako muslimanska vojska nije brojala više od 30.000-35.000, uključujući žene koje su se hrabro borile, Rimljani su poraženi. Hazreti Halifatul Masih je dalje detaljno opisao neke incidente hrabrosti koje su muslimani pokazali u ovoj bitci.

Hrabrost muslimana u toku bitke

Hazreti Halifatul Masih je rekao da postoje različiti izvještaji o tome koliko je Rimljana ubijeno, u u bitci od 70.000 do 100.000, dok je 3.000 muslimana ubijeno. Hazreti Omer (ra) nestrpljivo je čekao da čuje o ishodu ove bitke i nije spavao. Čuvši da su muslimani pobijedili, odmah je pao na sedždu, zahvaljivao je Allahu. Hazreti Omer (ra) je naredio da porez bude uveden u područjima koja su muslimani osvojili pod uslovom da ih muslimani zaštite. Međutim, budući da je muslimanska vojska vodila još jedn rat i nije mogla biti prisutna na tim područjima, iznos primljen od poreza  trebao je biti vraćen. Takav primjer nikada u historiji se nije desio od strane  bilo kojeg vladara.

Hazreti Halifatul Masih  je navel incident iz ove bitke u vezi Ikrime (ra). Nakon bitke, on i drugi koji su se borili pronađeni su teško povrijeđeni. Ikrimi, je data voda, ali je rekao da je osobi pored njega prvo potrebno dati vode. Kada je toj osobi data voda, i ta osoba je rekao da se osobi pored njega prvo treba dati voda. To se nastavilo, sve dok posljednjoj osobi nije data voda, ali je on preminuo, a za to vrijeme su i svi ostali kojima je voda nuđena preminuli.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će u budućim hutbama nastaviti da ističe događaje iz života hazreti Omera (ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp