U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život hazreti Ebu Bekra r.a. | Kako je prihvatio islam ?

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure el Fatihe, hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je nastavio da govori o životu hz. Ebu Bekra (ra).

Prihvatanje islama Ebu Bekra (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je već spominjao u vezi prihvatanja islama hz. Ebu Bekra (ra). Zabilježeno je da je, prije dolaska Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Ebu Bekr (ra) putovao u Jemen, gdje je sreo jednog starijeg učenjaka. Ovaj učenjak je bio u stanju precizno odrediti porijeklo i porodičnu historiju hazreti Ebu Bekra (ra). Učenjak ga je tada obavijestio da će se pojaviti poslanik i da će mu pomoćnici biti neki mlađi i neki stariji.
Jedan od znakova starije osobe koja će mu pomagati bio je da će imati mladež na stomaku, hazreti Ebu Bekr (ra) je zavratio svoju košulju, stariji učenjak je vidio crnu mrlju na njegovom stomaku. Rekao je, sigurno je on bio starija osoba koja će pomoći poslaniku koji dolazi.

Tada mu je savjetovao da nikada ne odustane od istine. Nakon toga je hazreti Ebu Bekr (ra) saznao za tvrdnju Časnog Poslanika (savs) i ljudi su mu dolazili tražeći njegovo mišljenje. Hazreti Ebu Bekr (ra) je zatim otišao da se sastane sa Časnim Poslanikom (savs) i pitao ga o njegovoj tvrdnji i koje dokaze ima. Časni Poslanik (savs) ga je obavijestio da zna za starijeg čovjeka kojeg je sreo u Jemenu. Kada je hazreti Ebu Bekr(ra) upitao kako zna za ovo, Časni Poslanik (savs) je rekao da ga je obavijestio isti melek koji dolazi poslanicima.

Hazreti Halifatul Masih  je rekao da u drugom hadisu je zabilježeno da kada je hazreti Ebu Bekr(ra) otišao kod Časnog Poslanika (savs) i čuo njegovu tvrdnju, hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da nikada nije vidio Časnog Poslanika. (Savs) da laže, čuvao je povjerenja i bio je ljubazan prema svojoj porodici. Nakon toga je zamolio Časnog Poslanika (savs) da mu pruži ruku kako bi mu se zakleo na vjernost.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u drugoj predaji zabilježeno da je hazreti Ebu Bekr (ra) pitao Časnog Poslanika (savs) da li tvrdi da mu je melek dolazio. Kao odgovor, Časni Poslanik (savs) je počeo da iznosi objašnjenja kako bi opisao ono što je doživio, kako bi odstranio sve sumnje. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da ne želi objašnjenje, umjesto toga želio je jednostavan odgovor o tome da li je Časni Poslanik (savs) tvrdio ga je melek posjetio. Časni Poslanik (savs) je odgovorio potvrdno, nakon čega ga je hazreti Ebu Bekr (ra) prihvatio islam. Hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da ne želi objašnjenje, jer je želio prihvatiti na osnovu onoga čemu je svjedočio, a ne na osnovu nekih dokaza.

Hazreti Halifatul Masih je citirao hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmada (ra), koji piše da je hazreti Ebu Bekr (ra) prihvatio Časnog Poslanika (savs) na osnovu jednog razloga; to je bila činjenica da je poznavao Časnog Poslanika (savs) od svog djetinjstva, i da poslanik nikada nije lagao, nikada nije bio nestašan, niti je ikada izgovorio nešto ružno. Dakle, hazreti Ebu Bekr (ra) je znao da nikada neće lagati. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da ako Časni Poslanik (savs) nikada nije lagao o ljudima, zašto bi onda lagao o Bogu? Ovo je, u stvari, dokaz istinitosti Časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je dao Allah, koji je uputio Časnog Poslanika (savs) da kaže:

“Zaista sam živio među vama cijeli život prije ovoga. Zar onda nećete shvatiti?” (10:17)

Usvajanje kvaliteta Siddika

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je Časni Poslanik (savs) nazvao hazreti Ebu Bekr (ra) Siddika zbog onoga što je posjedovao u svom srcu. Stoga, ako neko, u bilo kojoj eri, želi postati Siddik, onda mora usvojiti kvalitete hazreti Ebu Bekra (ra). Primjer ovih kvaliteta je da je nakon što je čuo za tvrdnju Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je poslanik, rekao da ako je to njegova tvrdnja, onda mora biti istinit.
Nije mu bilo potrebno da vidi bilo kakvu vrstu čuda, jer je poznavao kvalitete Časnog Poslanika (savs) i jednostavno je na osnovu toga znao da sve što on kaže mora biti istina. Zatim, nakon što je sreo Časnog Poslanika (savs) i upitao ga za njegovu tvrdnju, rekao je da je on bio prvi koji ga je prihvatio.

Prvi muškarac koji je prihvatio Časnog Poslanika (savs)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da postoje različita mišljenja među historičarima o tome ko je bio prvi muškarac koji je prihvatio Časnog Poslanika (savs); Hazreti Ebu Bekr (ra), hazreti Ali (ra) ili hazreti Zaid bin Haris (ra). Rečeno je da je prvi odrasli muškarac koji je prihvatio Časnog Poslanika (savs) bio hazreti Ebu Bekr (ra), prvo dijete je bio hazreti Ali (ra), a prvi oslobođeni rob je bio  hazreti Zaid bin Haris (ra).

Hz. Halifatul Masih je citirao hazreti Mirzu Bašira Ahmeda (ra) koji je rekao da je jednostavno rješenje za ovu raspravu činjenica da su i hazreti Ali (ra) i hazreti Zaid bin Haris (ra) bili članovi porodice Časnog Poslanika (savs) i živjeli su sa njim kao njegova vlastita djeca, i oni bi automatski prihvaćali sve što je Časni Poslanik (savs) rekao. Onda je hazreti Ebu Bekr (ra) bio prvi koji je na svoju ruku prihvatio Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Ebu Bekra (ra) govori o Islamu drugima

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je bilo mnogo onih koji su prihvatili islam preko hazreti Ebu Bekra, kao što su hazreti Osman (ra), Zubair bin el-Awwam (ra), hazreti Abdur Rahman bin Auf (ra), hazreti Sa'd bin Abi Waqas i hazreti Talha bin Ubaidullah (ra). To su bili ashabi koji su bili među deset ashaba koji su dobili radosnu vijest o Džennetu.

Odbrana Časnog Poslanika (savs)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je zajedno sa Časnim Poslanikom (savs) i hazreti Ebu Bekr (ra) bio suočen sa velikim poteškoćama zbog svog prihvatanja islama. Zabilježeno je da je jednom, dok je Časni Poslanik (sa) klanjao namaz pored Časne Kabe, došao nevjernik i počeo da ga davi. Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) to vidio, pojurio je naprijed i odgurnuo nevjernika od Časnog Poslanika (savs).
Hazreti Ebu Bekr(ra) ga je upitao, da li bi ubio nekoga samo zato što je rekao da je njegov Gospodar Allah? Drugom prilikom, kada su nevjernici opkolili Časnog Poslanika (savs), hazreti Ebu Bekr (ra) im je postavio isto pitanje; da li bi ubili nekoga samo zato što govori da je njegov Gospodar Allah? Nakon toga su nevjernici skrenuli pažnju na hazreti Ebu Bekra (ra) i napali ga.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Ali (ra) pitao ljude ko je najhrabrija osoba. Ljudi su odgovorili da je to hazreti Ali (ra). Hazreti Ali (ra) je rekao da je u stvari, najhrabrija osoba bila hazreti Ebu Bekr (ra), jer je on ostao sa Časnim Poslanikom (savs) na dan bitke na Bedru, i nijedan nevjernik se nije usudio da priđe Časnom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jer bi prvo morali proći preko hazreti Ebu Bekra (ra).

Oslobađanje robova

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je, kada je hazreti Ebu Bekr (ra) primio islam, imao 40.000 dirhema, koje je iskoristio da oslobodi sedam robova. Ovo uključuje hazreti Bilala (ra), koji je bio mučen nakon što je prihvatio islam. Kada je ovo vidio, hazreti Ebu Bekr (ra) kupio je slobodu hazreti Bilala.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će u budućim hutbama nastaviti da govori o događajima iz života hazreti Ebu Bekr(ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp