U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.-Hazreti Zubair ibn Avam r.a.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El- Fatihe , Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je pekao da Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur’anu:

“A oni koji su odgovorili na Allahov i Poslanikov poziv nakon zadobijenih rana, oni od njih koji čine dobro i koji su bogobojazni, imat će veliku nagradu.”(Časni Kur'an 3:173)

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da će nastaviti govori o hazreti Zubairu bin Avamu (ra). Što se tiče gore spomenutog ajeta, hazreti Ajša (ra) je ispričala da se odnosio na hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Zubaira (ra). U bitci na Uhudu, nakon što je napadnut Časni Poslanik (savs) i kad su neprijatelji pobjegli, Časni Poslanik (savs) je pitao ko će ih slijediti, grupa ashaba se javila za ovaj zadatak, među kojima su bili i hazreti Ebu Bekr (ra) ) i hazreti Zubeir (ra), uprkos ranjavanju.

Komšija u Džennetu

Hazreti Halifatul Masih je predstavio još jedan hadis u kojem hazreti Ali (ra) kaže da sam čuo da Časni Poslanik (savs) govori – Hazreti Talha (ra) i Hazreti Zubeir (ra) će biti moje komšije u Džennetu.

Poklonjena zemlja

Hazreti Halifatul Masih također je citirao Drugog Halifu (ra) prenoseći činjenicu da je Časni Poslanik (savs) poklonio neku zemlju hazreti Zubeiru (ra). Rečeno je da je ova zemlja toliko prostrana, da je konj hazreti Zubaira (ra) mogao slobodno trčati i do iznemoglosti. Hazreti Halifatul Masih je komentarisao da je poznato da su arapski konji bili izuzetno jaki, pa se može procijeniti da je ovo zemljište bilo oko 20.000 hektara.

Nepristrana odluka

Hazreti Halifatul Masih je ispričao da se jednom Hazreti Zubeir (ra) nije slagao sa ashabom koji je bio Ensarija u vezi potoka iz kojeg su obadvoica natapali svoje usjeve. Ovo neslaganje se dogodilo u prisustvu Časnog Poslanika (savs), pa je, da bi posredovao,  Poslanik (savs) savjetovao hazreti Zubeiru (ra) da uzme malo vode za svoje usjeve, a zatim da tok svom komšiji. Na to je ashab Ensarija rekao Časnom Poslaniku (savs) da je donio ovu odluku jer mu je hazreti Zubeir (ra) rođak. Na to je Poslanik (savs) rekao hazreti Zubairu (ra) da iskoristi čitav potok i natapa svoje usjeve, pokazujući tako da je u početku donio nepristranu odluku za obadvije strane. Stoga je Časnom Poslaniku (savs) objavljen sljedeći ajet iz Časnog Kur’ana:

“Tako Mi tvoga Gospodara, oni ne mogu vjerovati ako tebe ne uzimaju sudijom za one stvari zbog kojih se svađaju među sobom i onda u svojim srcima ne osjete nikakvo protivljenje što god ti odlučiš i potpuno se pokore.”

Vrlo dobrotvoran

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se o hazreti Zubairu (ra) prenosi da je imao hiljadu radnika koji bi mu na kraju dana donosili plodove svojih usjeva. Međutim, bogatstvo nije zadržao za sebe, već bi cjelokupni iznos dao u dobrotvorne svrhe. Dakle, kada je postao šehid, na svoje ime nije ostavio bogatstva, osim nekoliko imanja.

Potraži Božju pomoć u otplati dugova

Hazreti Halifatul Masih govori iz hadisa o sinu hazreti Zubeira (ra), da mu je Hazreti Zubeir (ra) rekao, ako bi ikad našao problem u vraćanju njegovih dugova, pomoć bi trebao tražiti samo od Allaha. Njegov sin je rekao da će se, ako ikada naiđe na neke probleme u vraćanju njegovih dugova, moliti Allahu i Allah će osigurati sredstva za otplatu. U nekim slučajevima Allah bi stvorio sredstva za prodaju imovine Hazreti Zubeira (ra) u iznosu dovoljnom za otplatu njegovih dugova koji su ostali poslije njegove smrti. Način na koji se hazreti Zubeir (ra) zadužio bio je da kada bi mu ljudi došli da mu ostave neko bogatstvo kao povjerenje, on bi im rekao da ga neće zadržati kao povjerenje, već će ga zadržati kao zajam, tako da se oni ne bi bojali da će on to potrošiti, iako potroši to je onda bio njegov zajam.

Bitka Kamile

Hazreti Halifatul Masih je onda citirao Drugog Halifu (ra) u pripovijedanju incidenata oko šehidstva hazreti Osmana (ra) i naknadnih izbora hazreti Alija (ra) za sljedećeg Halifu. Hazreti Halifatul Masih je ispričao pod kojim uslovima se hazreti Zubeir (ra) obavezao na vjernost hazreti Aliju (ra). Hazreti Zubeir (ra) takođe je tražio brzu kaznu za ubice hazreti Osmana (ra). Međutim, hazreti Zubeir (ra) je smatrao da hazreti Ali (ra) nije poduzeo dovoljno brze mjere u tom pogledu. Dakle, on se, zajedno sa ostalim ashabima, obratio hazreti Ajši (ra) u vezi sa tim za šta se ona obavezala da će tražiti kaznu. Kao rezultat ove razlike u mišljenjima dogodila se bitka poznata bitka kamile između vojski hazreti Ajše (ra) i hazreti Alija (ra). Hazreti Halifatul Masih je rekao da je ovaj incident povezan sa hazreti Talhom (ra), o kojem je već ranije govorio, što jasno pokazuje da je ova bitka rezultat licemjera, a neki ashabi su se uključili zbog nesporazuma.

Huzoor  (aba) ispričao je da se hazreti Zubair (ra) povukao sa bojnog polja, jer se sjetio da mu je sveti poslanik jednom rekao da će se boriti protiv hazreti Alije (ra) i da će on biti razlog za to nesporazuma.

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da je hazreti Zubeir (ra) ubijen na povratku iz bitke kamile. Kada je mač hazreti Zubaira (ra) donesen hazreti Aliju (ra), rekao je da je ovaj mač zaštićivao i pružao utjehu Poslaniku (savs), ali sada dolazi iz nereda. Hazreti Ali (ra) je prokleo osobu koja je ubila hazreti Zubeira (ra).

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će spomenuti neke preminule članove i klanjat im dženazu u odsustvu.

Hadžija Ibrahim Uwahaj  koji je preminuo 10. avgusta. Bio je na funkciji potpredsjednika Ahmedijja muslimanske zajednice u Gambiji. Redovno je klanjao namaz i dobrovoljne dove. Takođe je redovno davao milostinju i imao je duboku ljubav prema Časnom Kur’anu. Magistrirao je u Sjedinjenim Državama, a zatim se vratio da služi narodu svoje zemlje. Bio je prosvjetni radnik, kojeg su u intelektualnim krugovima dobro cijenili. Iza sebe je ostavio dvije žene, sedam sinova i dvije kćeri. Hazreti Halifatul Masih se molio za njegov oproštaj i da njegova djeca postanu predmetom ispunjenja očevih molitava.

Naeem Ahmad Khan koji je preminuo u aprilu. Bio je potpredsjednik Ahmedijja muslimanske zajednice u Karačiju. Služio je u raznim odborima pod rukovodstvom Huddamul Ahmadijja (pomoćnog omladinskog osoblja), i mnogim drugim funkcijama. Bio je revizor u prvom upravnom tijelu IAAAE. Također je služio kao jedan od inženjera koji su pomogli u planiranju izgradnje postrojenja za lepine. Njegova djeca pišu da ih je uvijek učio da ostanu vezani za vjeru, hilafet i da redovno klanjaju svoje molitve. Uvijek je bio redovan u namazima i svojim nafilama. Čak i u toku svojih posljednjih dana, zamolio bi medicinsku sestru da mu pomogne sjesti kako bi mogao klanjati molitve. Hazreti Halifatul Masih se molio za njegov oproštaj i da njegova djeca nastave izvršavati njegova dobra djela.

Bushra Begum Sahiba koja je preminula 19. jula. Njezin djed je bio ashab Obećanog Mesije (as). Redovno je klanjala namaze i nafile. Bila je vrlo gostoljubiva i redovito je davala sadaku. Zbog slabog vida, ona kao dijete nije mogla čitati Kur'an. Međutim, kasnije u životu, njezina djeca bi joj pomogla i uspjela je naučiti napamet nekoliko sura iz  Časnog Kur'ana. Hazreti Halifatul Masih  je spomenuo da jedan od njenih sinova služi kao misionar Zajednice i da je glavni misionar Novog Zelanda. Huzur se molio za njen oproštaj i molio se da Uzvišeni Allah podari njenoj djeci strpljenje i omogući im da nastave da rade njena dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp