U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El – Fatihe, Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude Njegov pomagač) je rekao:  Nastavit ću da govorim o životu hazreti Mus'aba (ra) bin Umaira. Časni Poslanik (savs) se suočio sa intenzivnim protivljenjem u svom propovijedanju poruke Božijeg Jedinstva u Meki i dobivao je mnoge znakove od Boga da će se morati preseliti u mjesto gdje hurme rastu i gdje se nalaze bunari.

Za to se vrijeme približio godišnji hadž, a u Meku su stigli hodočasnici iz svih krajeva Arabije. Časni Poslanik (savs) je proširio  svoju propovjedničku poruku grupi muškaraca iz Hazrađ plemena iz Medine, ovo pleme je bilo u savezu sa Jevrejima iz Medine. Grupa je postala impresionirana i prihvatila je poruku Islama. Obećali su da će se po povratku u Medinu razgovarati sa drugima i obavjestit će sljedeće godine da li će Medina biti voljna primiti muslimanske izbjeglice iz Meke. Naknadno su se vratili i razgovarali sa svojim prijateljima i vezama.

U Medini su u to vrijeme postojala dva arapska i tri jevrejska plemena. Arapska plemena su bili Aus i Hazrađ, a jevrejska plemena su bila Banu Kurajzah, Banu Nadir i Banu Kajnuka. Aus i Khazrađ bili su u ratu. Kurejšija i Nadir bili su u savezu sa Ausom, a Kajnuka su bili sa Hazrađ. Napokon su pozvali primirje i složili se da priznaju vođu iz Hazrađ plemena, Abdullaha bin Ubejja bin Salula, kao kralja Medine. Medinski jevreji su razgovarali sa ljudima iz Medine o dolasku poslanika “poput Musa”. Ljudi iz Medine su bili radoznali da li je poslanik u Meki obećani i zanimali su se za njegovu poruku. Na sljedećem hadžu dvanaest muškaraca iz Medine došlo je u Meku sa namjerom da se pridruže vjeri Časnog Poslanika. Deset njih pripadalo je Hazrađ plemenu, a dva su bili iz plemena Aus. Upoznali su Časnog Poslanika (savs.) u dolini Mine  i držeći ruku Časnog Poslanika (savs) posvjedočili su njihovo vjerovanje u Jednog Boga.

To se zvalo Bai'at na Akbi. „Akaba“ znači dolinu ili planinu kroz koju je teško prelaziti ili je teška planinska staza. Kada su se vratili u Medinu, proširili su poruku Islama svojim ljudima. Ljudi u Medini su bili izrazito zainteresovani za ovu poruku, pa je Časni Poslanik (savs) poslao jednog od svojih mladih ashaba, Mus'aba (ra) bin Umaira da im pomogne i podučava vjeru. Kada su se ti ljudi vratili u Medinu, Islam se u Medini proširio u vrlo kratkom roku. Onda je Časni Poslanik (savs) poslao još nekoliko ashaba među njima, uključujući hazreti Umar (ra). Kad je Časni Poslanik (savs) dobio naređenje da se isele, i Poslanik (savs) je otišao u Medinu. Po njegovom dolasku, svi idolopoklonici Medine prihvatili su Islam u vrlo kratkom roku.

Nakon migracije u Medinu, Časni Poslanik (savs.) je uspostavio vezu bratstvo između hazreti Mus'ab (ra) bin ‘Umaira i hazreti Ebu Ejjuba Ensarije (ra). Hazrat Mus'ab (ra) bin ‘Umair učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Za vrijeme bitki na Bedru i Uhud glavnu zastavu Muhadžira je nosio  hazreti Mus'ab (ra) bin ‘Umair. Hazreti Mus'ab (ra) bin ‘Umair ubijen je u toku bitke na Uhudu. Snažno se borio i branio čast do posljednjeg trenutka svog života. Hazreti Mus'ab (ra) je imao nešto više od četrdeset godina kad je postao šehid. Kada je Poslanik (savs) prišao tijelu od hazreti Mus'aba (ra), bio je okrenuto licem prema dolje. Časni Poslanik (savs) je stao pored njega i proučio je slijedeći ajet:’ ‘Među vjernicima su ljudi koji su vjerni zakletvi koju su dali Allahu. Neki od njih su ispunili svoj zavjet, a neki još čekaju, a ni najmanje nisu promijenili svoje stanje. “Zatim se Časni Poslanik (savs.) obratio ashabima i rekao:„ trebate ga posjetiti i poslati vaše selame na njega. Tako mi Onog u čijoj ruci je moj život, On će odgovoriti na selame svih koji  mu ga nazovu do Sudnjeg dana. ” Hazreti Mus'ab (ra) imao je poseban status od Boga kao ashaba i čuvara Časnog Poslanika (savs). Bio je dobro odgojen i osoba koja nije učestvovala u konfliktima sa ljudima.

Kada su ljudi obavijestili  hazreti Hamnah Đahš (ra), suprugu hazreti Mus'aba (ra) bin Umaira, da je i njen muž također postao šehid, postala je u potrešena i plakala je. Na to je Časni Poslanik(savs) rekao: „Muž ima poseban status u očima svoje žene. Časni Poslanik (savs) se također molio za djecu hazreti Mus'ab (ra) bin Umaira rekavši: ‘Allahu, budi njihov čuvar i zaštitnik, ophodi se sa njima samilošću i sa ljubavi i dobro se brini o njima.’ Svemogući Allah se zaista dobro brinuo o njima, pošto je prihvatio molitvu Časnog Poslanika (savs). Ovdje završavam detalje o životu hazreti Mus'aba (ra) bin Umaira. Inša`Allah [ako Bog da] sljedeći ashab će bit spomenut u slijedećoj hutbi.

Sada bih želio skrenuti pažnju džemata na trenutnu epidemiju koronavirusa. Svi se moramo pridržavati mjera pozornosti koje su utvrdile vlade i zdravstvene službe. Od samog početka, nakon konsultacija sa nekim homoeopatima, savjetovao sam upotrebu određenih homoeopatskih lijekova, kao mjera pozornosti i za liječenje. Neka Uzvišeni Allah podari lijek kroz njih. Dakle, trebali bismo ih koristiti i istodobno se moramo pridržavati navedenih mjera opreznosti. U vezi sa ovim, savjetuje se da izbjegavate velika okupljanja. Ljudi koji dolaze u džamiju trebali bi postupati oprezno. Postoje određene etikete džamije, među njima je da ako neko boluje od nečega poput zarazne bolesti – što može utjecati na druge – trebali bi izbjegavati dolazak u džamiju. Jedna od preventivnih mjera koju spominju ljekari je da ruke i usta trebaju uvijek biti čista. Ako su nečije ruke nečiste, ne bi trebale dirati njihovo lice. Trebali bi se osigurati da koriste sredstva za dezinfekciju ruku ili da redovno peru ruke.

Međutim, za Muslimane – kao što je to slučaj u našem slučaju – koji se mole pet puta dnevno, a abdest uzimaju na ispravan način, što uključuje čišćenje nosa vodom itd., Ovo je visoki higijenski standard takav da može nadoknaditi manjak sredstava za dezinfekciju. Bez obzira na to, ako se abdest vrši na ispravan način, to ne samo da pomaže fizičkoj čistoći, već će onima koji uzmu abdest i klanjaju svoje namaze, koje onda zauzvrat postaje sredstvo i za njihovu duhovnu čistoću. U ovim danima moramo obratiti posebnu pažnju na naše molitve.

Preporučuje se suzdržavanje od rukovanja, a to je također izuzetno važno, jer se ne zna čime su ruke zagađene od druge osobe. Iako rukovanje povećava vezu među ljudima i podstiče međusobnu ljubav, zbog trenutne epidemije ovih dana, bolje je izbjeći ovu praksu. Čak su i oni ljudi koji su se ranije podsmijavali, zato što se mi ne rukujemo sa muškarcima ili ženama suprotnog spola, sami bili meta zabave. Oni nisu bili voljni da se pridržavaju Allahovih naređenja, ali širenje ovog izbijanja privuklo je njihovu pažnju prema ovom naređenju. Neka im Uzvišeni Allah također omogući da se približe Njemu.

Allah Uzvišeni najbolje zna u kojoj mjeri će se ova epidemija proširiti i šta je On odredio. Međutim, ako se ovaj virus pojavio zbog Allahove srdžbe, i upravo kao što smo vidjeli u današnje doba, od dolaska Obećanog Mesije (as) došlo je do značajnog porasta broja epidemija, bolesti, zemljotresi i oluja, zato bi se čovjek trebao više okrenuti Bogu više nego ikad prije da bi se od njih zaštitio. Svaki Ahmadi bi trebao obratiti posebnu pažnju na molitve i također poboljšati svoje duhovno stanje. Isto tako, treba se moliti za svijet uopćenito, da im Allah Uzvišeni podari uputu. Umjesto da se predaju ovosvjetskim stvarima i zanemaruju Boga, neka im Allah omogući da prepoznaju svog istinskog Stvoritelja.

Poslije džume klanjat ću tri dženaze u odsustvu. Prva je od cijenjenog Tanzil Ahmad Butt, sin Akila Ahmada Butta Sahiba. Bio je to mladi 11-godišnji dječak koji je preminulo 27. Februara  2020., u stvari po mom mišljenju bio šehid. Bio je ubijen, a tijelo mu je bilo skriveno u sanduku. Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Tanziil Ahmad Butt rođen je 20. novembra 2009. godine u Lahoru, bio je dio Vakf-i-Nau. Bio je vrlo aktivan član organizacije Atfal-ul-Ahmadijja i redovno je učestvovao u svim programima Džemata. Ubrajao se među inteligentne studente u svojoj klasi i pohađao je četvrti razred. Nakon smrti, objavljeni su rezultati njegovog ispita i on je bio prvi u svojoj klasi, nakon što je postigao 729 poena od 750. Njegova majka kaže: „Tanziil je bio najposlušniji od sve moje djece. Ako je ikada želio nešto učiniti, uvijek bi prvo tražio dozvolu od mene. Kad bi ga bilo ko od komšija ili članova odbora u Džematu zamolio da nešto učini, odmah bi to uradio i nikad ne bi odbijo. U stvari, ponekad je čak i komšinica koja ga je ubila zadavala mu da obavlja neke poslove. Uvjek bi je poslušao i ispunjavao je svaki posao koji mu je dala. Njegovi učitelji i članovi džematskog odbora bili su jako zadovoljni sa njim i uvijek bi ga hvalili. Redovno bi gledao programe na MTA-u, posebno programe za djecu i hutbe. Redovno bi išao u džamiju radi namaza. Ako bi se ikad njegov otac vratio iz fabrike jako umoran i ne bi bio voljan ići u džamiju, on bi ga molio da ide u džamiju i ne bi odustajao sve dok ne bi ga odveo u džamiju. ” Neka mu Uzvišeni Allah podari svoju blizinu i ubojicama dodijeli kaznu koju uistinu zaslužuju. Neka Svemogući Allah također podari strpljenje i utjehu njegovim roditeljima.

Druga dženaza je brigadiru Bašir Ahmad Sahib, koji je bivši Emir Ravalpindi. Bio je sin Dr. Muhammeda Abdullaha Sahib i preminuo je 16. februara u dobi od 87 godina: “Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo”. Imao je blistavu karijeru u službi zajednice kao Emir Ravalpindi džemata, Emir okruga Ravalpindi i grada do 9. februara 2020., Naib Emir i sekretar Taliim za Ravalpindi džemata. Bio je jedan od direktora fondacije Fazl-i-Umar i dio mnogih odbora Mađlis-i-Šura. Bio je izuzetno pobožan u svojim molitvama i molitvama i imao je veliku ljubav prema Hilafetu. Neka mu Uzvišeni Allah podari oprost i milost. Neka uzdigne njegov status i omogući potomstvu da nastavi njegovim dobrim djelima.

Treća dženaza je dr. Hamiid-ul-Din Sahib koji je živio u 121 Faislabadu Geem Be Gakhowal. Preminuo je 29. februara 2020.„Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo“. Njegovo zanimanje je bilo dostavljivač i na taj način imao je priliku služiti čovječanstvo na cijelom svom području. Liječio bi siromašne besplatno. Vodio je krajnje jednostavan život, bio je veoma pravedan, redovno je obavljao svoje namaze od djetinjstva i uvjek je poštovao Islamske običaje i tradicije. Imao je veliku ljubav prema Hilafetu, bio je krajnje samilostan i imao je veliko povjerenje u Svemogućeg Allaha i bio je izuzetno iskren i istinit. Nikad ne bi odbio pomoć nikome i uvijek bi pazio na druge i tražio da im pomogne. Imao je priliku da služi džemat u različitim odborima. Neka mu Uzvišeni Allah podari svoj oproštaj i milost i uzdigne njegov stepen. Neka također omogući njegovom potomstvu da nastavi da izvršavaju dužnosti Bai’ata.

Kao što sam ranije napomenuo, nakon džume, klanjat ću njihove dženaze u odsustvu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp