U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Ime ashaba koji se ubraja u one koji su učestvovali na Bedru, i kojeg ću da spomenem danas je hazreti Talha (ra) bin Ubaidullah. Hazrat Talha (ra) je pripadao plemenu Tajm bin Murrah. Nadimak (titula) hazreti Talhe (ra) bio je Abu Muhammed. Časni Poslanik(savs) ga je odredio za guvernera Bahreina i služio je tu do smrti. Preminuo je u četrnaestoj godini poslije hidžre, u vrijeme Hilafeta hazreti Omera (ra). Porijeklo hazreti Talhe (ra) povezuje se sa Časnim Poslanikom iz sedme generacije kroz Murrah bin Ka’b.

Njegov otac, ‘Ubaidullah, nije bio živ kad se Islam pojavio, međutim, njegova majka je živjela dug život. Imala je priliku da prihvati Časnog Poslanika (savs.) i dobila je čast da bude ženski ashab. Prihvatila je Islam prije migracije iz Meke u Medinu. Hazreti Talha (ra) bin ‘Ubaidullah nije fizički prisustvovao u bitci na Badra, jer je u to vrijeme bio na izviđačkoj misiji, prema uputi Časnog Poslanika (savs),on nije znao da je Muslimanima naređeno da idu na Bedr. Međutim, Časni Poslanik (savs) mu je dao dio ratnog plijena. Hazreti Talha (ra) učestvovao je u bitci na Uhudu i u svim drugim bitkama, zajedno sa Časnim Poslanikom (savs). Također je bio prisutan za vrijeme ugovora na Hudejbiji. Bio je među 10 ljudi kojima je Časni Poslanik  (savs) u toku svog života dao radosne vijesti o Džennetu. Također je bio među prvim 8 ljudi koji su prihvatili Islam i on je među petoricom koji su prihvatili Islam od propovjedanja hazreti Ebu Bekra (ra). Bio je među 6 članova odbora za Šuru koji je osnovao Hazrat Omer (ra). Bio je među onim blagoslovljenim ashabima kojima je Časni Poslanik (savs) bio zadovoljan u vrijeme svoje smrti.

O prihvatanju Islama, hazreti Talha bin Ubaidullah (ra) govori: „Bio sam u Busri (starom gradu Sirije), kada je sveštenik govorio iz Sinagoge da je ovo mjesec u kojem će obećani Ahmed se pojaviti i on će biti zadnji Poslanik, njegov dolazak će biti u Meki i njegovo preseljenje bit će mjesto sa  poljima hurmi, gdje će zemlja bila kamenita, neplodna i slana. Ne napuštajte ga. “Hazreti Talha (ra) je bio duboko dirnut ovom tvrdnjom. Odmah je krenuo za Meku i otišao kod hazreti Ebu Bekra (r.a.) i pitao ga o dolasku poslanika. Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) potvrdio da je prihvatio Poslanika, hazreti Talha (r.a.) je tada prihvatio Islam i obavijestio Časnog Poslanika (savs.) o svemu što je sveštenik rekao. Časni Poslanik (savs) je bio zadovoljan kad je to čuo. Nakon toga porodica hazreti Talha bin Ubaidullaha (ra) se grubo ponašala i bila je prisiljena da hoda kroz Meku sa rukama vezanim iza njega. Kada je hazreti Talha (ra) i hazreti Zubair (ra) prihvatili Islam u Meki, Časni Poslanik (savs.) je uspostavio vezu bratstva između njih prije migracije. Nakon što su Muslimani doselili u Medinu, Časni Poslanik (savs) je uspostavio vezu bratstva između hazreti Talha (ra) i drugog ashaba iz Medine.

Hazreti Talha bin Ubaidullah (ra) je bi najvelikodušnija osoba, a Časni Poslanik (savs) mu je dodijelio titulu ‘Fajsije’ (velikodušnog) nakon što je kupio bunar vode i dao ga za javnosti. Bio je najdarežljiviji i djelio  je sve svoje stvari.

Usluge hazreti Talhe bin Ubaidullaha (ra) za vrijeme bitke na Uhudu bile su uzorne i jedinstvene. Pomogao je Časnom Poslaniku (savs.) da se pope na devu čučneći na tlu, tako da je Časni Poslanik mogao da stane na njega kad se spustio na tlo. U toku bitke na Uhudu, Muslimani su na planinskom prolazu napustili važno mjesto, misleći da su pobijedili. Mekanska vojska je vidjela priliku i napala je muslimane iznenada. Ovim neočekivanim napadom Muslimani su se razbježali i Časni Poslanik (savs) ostao je sa pregršt ashaba kako bi ga zaštitili. Hazreti Talha bin Ubaidullah (ra) vidio je da neprijatelj cilja strijele u lice Časnog Poslanika (savs) pa je stavio ruke ispred Časnog Poslanika (savs) štiteći ga od neprijateljskih strijela. U toku toga ruka mu je teško povrijeđena i zbog ovih povreda izgubio je funkciju šake. Dugo nakon bitke na Uhudu, neko je pitao Talha: “Zar te ruka nije boljela ispod strijela i od boli nisi plakao?” Talha je odgovorio: “Zaista me to bolilo i zamalo sam počeo da plačem od bola, ali odupirao sam se jer sam znao da će, ako bi se moja ruka  imalo potresla, izložila bi Poslanikovo lice neprijateljskim strijelama.”

Talha bin Ubaidullah (ra) bio je odvažan vojnik i uvijek je bio spreman za borbu, čak i kad je bui teško ranjen. Bio je pobožna osoba i dobio je radosnu vijest o Džennetu, jos dok je bio na ovom svijetu. Časni Poslanik (savs) je jednom rekao: „Ko želi lično vidjeti šehida, treba da vidi Talha bin Ubaidullaha.“ Talha bin Ubaidullah (r.a.) je od Časnog Poslanik (savs) bio označen kao uzorni Musliman, koji je ispunio svoju zakletvu.

Hazreti Talha (ra) je postao šehid u bitci Đang i đamal (bitka sa Kamilama) 10. Džemaul Sanija,  u 36 godini poslije hidžre. Kad je postao šehid, Hazreti Talha imao je 64 godine, dok je prema drugom hadisu imao 62 godine.

Hazrat Talha (ra) bin Ubaidullah bio je najdarežljiviji i brinuo se za siročad i udovice. Bio je veoma bogat čovek, a posle smrti  ostavio je  2,2 miliona dirhama i 200.000 dinara. Kao što je spomenuto, on je ubijen u Đang i đamal o čijim ću detaljima, ako Bog da, govoriti u budućnosti, jer za njih je potreban detaljniji opis.

Kao što je spomenuto u prethodnoj hutbi, svi bi se trebali pridržavati mjera predostrožnosti protiv trenutne pandemije korona virusa. Također biste trebali biti oprezni dok dolazite u džamiju. Ako neko ima i blagu povećanu temperaturu ili ima bolove, treba se suzdržati od javnih mjesta. Trebamo zaštititi sebe kao i druge. Trebamo da obratimo posebnu pažnju na molitve, neka Uzvišeni Allah zaštiti svijet od ove nevolje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp