U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Sloboda

Vjernici bi se trebali stiditi i naučiti da opraštaju. To se objašnjava tako što se navede na pitanje: zar ne želite da vama Allah dž.š. oprosti vaše grijehe? Ako hoćete da se vama oproste grijesi, onda morate vi, o vjernici, oprostiti vašoj braći.  Ako vi oprostite svojoj braći grijehe učinjene prema vama, onda će se i vama Allah smilovati. Jedan put mira je i da se drugim ljudima čini dobro.

U Časnom Kur’anu shodno tome se kaže:  ”Vjernici su oni koji potiskuju ljutnju i opraštaju ljudima; a Allah voli one koji su dobročinitelji;”(Časni Kuran 3:135)  a dalje se kaže :”Zaista, Allah naređuje pravednost, i dobročinstvo, i da dajete kao (što dajete) bližnjima svojim.”(Časni Kuran 16:91). Ispričat ću jednu priču koju sam čuo od Obećanog Mesije i koju sam još na par mjesta i pročitao.

Jednom prilikom je hazreti imam Hasan r.a. poslao jednog od svojih sluga da donese neko posuđe. Slučajno ga je podigao nesmotreno i jedna se zdjela razbila. Bila je to jedna skupa zdjela. Hazreti imam Hasan r.a. se naljutio.

Sluga je proučio ajet: Val kaziminal gajza. Vjernicima je naređeno da potiskuju svoju ljutnju.  Hazreti imam Hasan r.a. reče:” Svoju sam ljutnju potisnuo.” Sluga je proučio drugi dio ajeta: “Vall afiena aninnaase.  I njima je naređeno da oproste drugima.

Dobio je odgovor: “Opraštam ti!” Na to je učio dalje: Val-lahu Juhibbul Muhsinin -Allah voli one koji su dobročinitelji. ” Idi, od danas si slobodan čovjek!” bio je odgovor hazreti imama Hasana r.a.

Izvor: Sejre Ruhani, tom 1, strane 157 – 158.

Slika: Freepik.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp