U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Omer Faruk r.a. II Osvajanje Jerusalima

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El- Fatihe Hazreti Mirza Masrur Ahmad (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o hz. Omeru (ra).

Pad Jerusalima

Hazreti Halifatul Masih je  rekao da je pod komandom Amra bin al-Aasa muslimanska vojska opkolila Bait al-Makdas, odnosno Jerusalem. Kršćani su na kraju pristali sklopiti sporazum, ali su rekli da žele da hazreti Omer (ra) dođe i potpiše ugovor. Tako je hazreti Omer (ra) nakon konsultacija sa drugim ashabima, krenuo u Bait al-Makdas. Hazreti Halifatul Masih je naveo zapise različitih historičara u vezi sa ovim incidentom i neke od njihovih različitih pogleda u vezi ovih događaja.

Navodi se da je hazreti Omer (ra) već krenuo prema Bait al-Makdasu prije bilo kakvog razgovora o sporazumu, jer mu je Amr bin al-Aas poslao pismo u kojem je tražio pomoć. Tako je hazreti Omer (ra) već krenuo i zaustavio se na mjestu zvanom Džabijah, gdje je želio da se posavjetuje sa svojim zapovjednicima vojske. Tamo su mu rekli za kršćanski zahtjev u kojem su tražili da on posredovanju sporazumu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da jednom kada je hazreti Omer (ra) bio u Džabiji, pozvao je muslimanske zapovjednike. Kada su zapovjednici stigli do Džabije, hazreti Omer (ra) je primjetio da su usvojili fizički izgled koji je ličio na druge Arape koji su se ekstravagantno oblačili. Hazreti Omer (ra) nije bio zadovoljan sa ovim, međutim oni su mu rekli da ispod njih još uvijek nose oklope, te da je ova samo za uklapanje među ostale Arape.

Muslimani postižu sporazum sa kršćanima u Džabiji

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u Džabiji sklopljen ugovor između muslimana i kršćana. Kad su krišćani stizali, jahali su na konjima i mačevi su im blistali. Muslimani su povukli ruke prema oružju, ali im je hazreti Omer (ra) rekao da su ti kršćani došli da potpisu sporazum mira, muslimani bi trebali ostaviti oružje. U ugovoru je hazreti Omer (ra) rekao da ljudi Ilja (gdje se nalazio Bait al-Makdas) neće biti oštećeni, niti će njihovi domovi i njihove crkve biti oštećene. Oni koji su htjeli otići Rimljanima slobodnu su bili da to učine, a oni koji su htjeli ostati u svojoj zemlji su bili slobodni da to urade, sve dok budu plaćali džiziju.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da ovo pokazuje da muslimani nisu došli ovdje sa mačem, njegovali su vjersku slobodu i nikada nikoga nisu prisiljavali da plaća džiziju, umjesto toga, uvijek je svako imao izbor ili otići negdje drugoi, ili platiti džiziju.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je nakon što je ugovor finaliziran, hazreti Omer otišao u Bait al-Makdas. Kad je stigao hazreti Omer (ra) je bio odjeven vrlo skromno. Muslimani su bili zabrinuti šta će krišćani reći, pa su mu ponudili neku vrijednu odjeću za nošenju. Hazreti Omer (ra) je rekao da je islamska čast koja im je ukazana više nego dovoljna. Kršćanski svećenici predali su ključeve grada hazreti Omaru (ra). Obišao je Bait al-Makdas i kada je došlo vrijeme za molitvu, kršćani su mu ponudili da tamo klanja.
Međutim, hazreti Omer (ra) je rekao da se plaši da će, ako to učini, muslimani uzeti ovo mjesto za njih kao sveto mjesto, a zatim pokušati ga preuzeti. Tako je hazreti Omer (ra) izašao vani i klanjao namaz.

Hazeti Halifatul Masih je rekao da su ljudi u Ilyi počeli pozivati ​​hazreti Omera (ra) svojim kućama. Jednog dana hazreti Omer (ra) je upitao hazreti Ebu Ubejdu (ra) zašto ga ne pozve kod sebe. Hazreti Ebu Ubejda (ra) je rekao, ako pozove hazreti Omera (ra) da uđe, neće moći kontrolirati svoje emocije. Međutim, oni su otišli do šatora hazreti Ebu Ubaida (ra), koji je bio prazan, osim dječjeg krevetića i malo hljeba u kutu. Kad je to vidio, hazreti Omeru (ra) su počele suze teći i on je zagrlio hazreti Ebu Ubejda (ra).

Hazreti Bilal (ra) ponovo uči ezan

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su ljudi, dok su bili u Ilji, tražili od hazreti Omera (ra) da hazreti Bilal (ra) prouči Ezan. Hazreti Bilal (ra) je rekao da poslije smrti Časnog Poslanika (savs) nikada više neće učiti Ezan. Međutim, pošto ga je hazreti Omer (ra) pitao, on je pristao i proučio Ezan. Ovo je sve prisutne podsjetilo na vrijeme Časnog Poslanika (savs).

Sposobnosti hazreti Omera (ra) da prebrodi velika iskušenja

Hazreti Halifatul Masih je rekao da muslimani pobjeđivali pobjedu za pobjedom, ljudi  su se plašili da će izgubiti svoje gradove. Narod Jaziraha, koji se nalazi između Iraka i Sirije, pisali su Herakliju tražeći njegovu pomoć i molili ga da pošalje brodove u borbu protiv muslimana. Pristao je da pošalje pomoć, jer je mislio da je ovo dobitni plan. Kad su saznali da je pristao, ljudi iz Jaziraha su sakupili vojsku od 30.000 ljudi i krenuli u Homs.
Hazreti Ebu Ubejda (ra) je došao do znanja o tim spletkama i smicalicama. On se posavjetovao sa hazreti Halidom bin Velidom (ra), i oni su se složili da bi, kako bi se borili protiv njih, trebali okupiti cijelu muslimansku vojsku na jugu Sirije. Kada su stigli Heraklijevi brodovi, muslimani su se našli u teškoj situaciji. Hazreti Ebu Ubejda (ra) je pisao hazreti Omaru (ra) obavještavajući ga o delikatnoj situaciji.

Hazreti Omer (ra) je naredio Sa'd bin Ebi Vakasu (ra) da pošalje pomoć, pa je poslao vojsku od 4 000 prema Homsu. Međutim, to nije  bilo dovoljno za borbu protiv vojske Jazirah. Međutim, kako se vojska Jaziraha nalazila u Homsu, hazreti Omer (ra) je naredio da se druga vojska pošalje u Jazirah, tako da bi se vojska morala vratiti u Jazirah kako bi odbranila svoj grad, čime je rasterećena muslimanska vojska u Homsu koji su se suočili sa teškom situacijom. Ovo je pokazalo velike strategijske sposobnosti hazreti Omera (ra) i pokazalo se uspješnim, jer kada se to dogodilo, vojska Jaziraha bila je prisiljena napustiti Homs i vratiti se u Jazirah. Na kraju su se muslimani bili pobjednici.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će u budućim hutbama nastaviti da govori o događajim iz života hazreti Omera (ra).

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će da klanja dženaze u odsustvu slijedećim preminulim članovima.

Chaudhary Saeed Ahmad Lakhan koji je boravio u Kanadi. On je bio unuk ashaba Obećanog Mesije  (as). Iza njega je ostalo šest sinova i tri kćeri, koji sve na ovaj ili onaj način služe u džematu. Jedan od njegovih sinova je misionar u Keniji i nije mogao prisustvovati očevoj dženazi. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu Allah podari strpljenje. Osjećao je veliku čast zbog svoje vjere i Obećanog Mesije (as). Uvijek je savjetovao svoju djecu da se nikoga ne plaše kada je Ahmadijat u pitanju. Molio se da mu Allah podari oprost I milost.

Muhammad Shahabuddin koji je bio potpredsjednik zajednice u Bangladešu. Prihvatio je Ahmadijat nakon što je sanjao san. Imao je mnoge vrline i imao je veliku ljubav prema hilafetu. Iza njega su ostala četiri sina i tri kćeri. Suočavao se sa protivljenjem čak i od svoje porodice, ali je to trpio sa velikim strpljenjem. Bio je vrlo pouzdana osoba. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu Allah oprosti i i bude milostiv prema njemu.

Raul Abdullah iz Argentine. Bio je jedan od prvih Ahmadi muslimana u Argentini. O džematu je prvi put saznao na sajmu knjiga, i iako su ga ljudi pokušavali udaljiti od zajednice, on bi i dalje prisustvovao sastancima. Prisustvovao je Jalsa Salana Velika Britanija kako bi otklonio sve sumnje u svom umu, a nakon susreta sa Halifom, postao je siguran, a zatim prihvatio Ahmadijat. Imao je veliku čast prema zajednici i ponosno bi se predstavio kao Ahmadi. Hazreti Halifatul Mashi se molio da mu Allah oprosti i omogući njegovoj porodici da prihvati i Ahmadijat.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp