U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Ashab e Suffa

Ebu-Hurejra r.a. bio je Poslanikov s.a.v.s. ashab, koji je kao i većina ostalih provodio većinu vremena u džamiji. Bili su poznati kao „Ashab-i-Suffa“, ashabi predvorja. Oni su uglavnom skupljali milostinju za one koji su oskudijevali u potrepštinama za život. Njihov primarni cilj je bio da provedu svoje vrijeme u društvu Poslanika s.a.v.s., da ga slušaju, posmatraju njegove dogovore sa ljudima i da prenesu ovo znanje drugima. Kako su teško zarađivali za život, bili su često gladni duže vrijeme.

Hazreti Abu-Hureirovo r.a. pravo ime je bilo Omair, ali kako je čuvao mačke i kako ih je mnogo volio, postao je poznat po imenu „Ebu-Hurejra“, što znači „Otac mačaka“.

Jedne prilike nije imao ništa da jede tri dana. Časni Poslanik s.a.v.s. posjetio ga je i primijetio njegovo stanje, i pitao ga da li je gladan. Hazreti Ebu-Hurejra r.a. je odgovorio: „Da, Allahov Poslaniče“. U to vrijeme nije bilo hrane u Poslnikovoj kući. Poslanik s.a.v.s. je tražio od hazreti Ebu-Hurejre r.a. da ide i pozove svoju braću u predvorje. Hazreti Ebu-Hurejra r.a. je bio ubijeđen, ako sve gladne odjednom pozove da dijele mlijeko sa njim, da će malo ostati njemu, ali nije bilo izbora, osim da ne posluša Časnog Poslanika s.a.v.s.

On je zato otišao u džamiju i pozvao ostale. Zajedno s njim bilo ih je sedam. Časni Poslanik s.a.v.s. je tražio od hazreti Ebu-Hurejra r.a. da naspe čašu mlijeka svakom od njih redom, što je i učinio. Poslanik s.a.v.s. ih je požurivao da popiju pune čaše. Kada su sve popili, u šolji je još uvijek bilo dovoljno mlijeka.

Časni Poslanik s.a.v.s. je potom rekao: „Ebu-Hurejra, ostali smo samo nas dvojica. Izvoli i napij se“.

Hazreti Ebu-Hurejra r.a. uzeo je šolju i počeo da pije mlijeko. Časni Poslanik s.a.v.s. ga je požurivao da pije sve više, sve dok nije rekao da ne može više.

Onda je predao šolju Časnom Poslaniku s.a.v.s., koji je popio mlijeko što je preostalo i zahvalio Bogu za Njegovu milost.

Pitanja:

  1. Ko je bio hazreti Abu-Hureira r.a.? Zašto je nazvan ovako?
  2. Koje je bilo njegovo pravo ime?
  3. Koliko je ljudi došlo da pije mlijeko?
  4. Zašto se hazreti Abu-Hureira r.a. bojao da neće ostati dovoljno mlijeka za njega da pije?
  5. Ko su bili Ashabi-i-Suffa?
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp