U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Kaba,Mekka,Arabija

O islamu

Islam je najbrže rastuća vjera u svijetu. Riječ islam bukvalno znači “Mir i predaja Allahovoj volji”.
Donio ju je Poslanik Muhammed s.a.v.s. prije 1400 godina u Arabiji. Poslanik Muhammed s.a.v.s. je dobio objavu od Allaha u kojem mu je rečeno da je islam zadnja i najsavršenija religija čovječanstva.
Ljudi koji prate islam nazivaju se muslimani. Sveta knjiga islama je Časni Kur’an, i Allah ju je objelodanio Poslaniku Muhammedu s.a.v.s. Ona je izvor kompletnog vođenja. Njena učenja su prema ljudskoj prirodi. Islam je religija otkrivena za cijelo čovječanstvo, za sva vremena.

Pronalazač islama

Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rođen u Meki, Arabija. Bio je poznat po svom poštenju i pobožnosti. Također je bio veoma inspirisan jakom ljubavi prema Allahu i čovječanstvu.
Oženio se u 25. godini. Petnaest godina kasnije primio je prvu objavu Kur’ana od Allaha, dok je meditirao u pećini Hir’a blizu Meke
Ovo je označilo početak misije Muhammeda s.a.v.s. kao Božijeg poslanika. Njegova primarna poruka je bila Jedinstvenost Allaha i nastavio je to širiti kroz život. Prema svom karakteru Poslanik Muhammed s.a.v.s. je praktikovao ono što je pripovijedao i pravio živi prikaz svega čemu uči islam. Njegova humanost, iskrenost, tolerancija, odlučnost, hrabrost, ljubaznost i mudrost ostaju kao primjer.

Sveta knjiga islama

Časni Kur’an je Sveta knjiga islama. To je Allahova riječ objavljena Poslaniku Muhammedu s.a.v.s. u periodu od 23 godine. Ima preko 30 dijelova i 114 poglavlja.
Posjeduje široko područje učenja i obuhvata sve dijelove čovječanstva.
Također sadrži mnoga predskazanja od kojih su mnoga ispunjena i mnogo onih koji će tek biti ispunjeni. Časni Kur’an je napisan na arapskom – pravi jezik u kojem je otkriven. Riječ Kur’an znači nešto što je pročitano opet i opet i zaista muslimani čitaju Časni Kur’an mnogo puta u svom životu. Postoji i mnogo muslimana koji Časni Kur’an znaju napamet. Uprkos tome što je star preko 1400 godina tekst Kur’ana je ostao isti,kao što je i objavio Allah.

Učenje islama

Allah je pokazao svijetu religiju tako što je slao svoje poslanike raznim ljudima u različita vremena. Ovaj religijski vodič je završen i usavršen kroz islam. Ključevi učenja islama su poznati kao pet stubova islama. Muslimani također vjeruju u sve Allahove poslanike, Njegove meleke, Njegove svete knjige, život poslije smrti i u Sudnji dan. Islam također ističe da su muškarci i žene jednaki sve dok Allah samo prema dobrim djelima odredi da je jedna osoba iznad druge. Islam ojačava koncept humanosti i poštuje individualnu slobodu. Također podsjeća čovjeka na njegova osnovna prava da sam bira svoju vjeru. Tačno je navedeno u Kur’anu da nema prisile u religiji.

Pobjeda islama

U novom milenijumu, islam će biti nadmoćna vjera u svijetu. Njegova učenja ostaju bitna i danas kao što su bila u toku života Poslanika Muhammeda s.a.v.s.

To ostaje jedinstvena religija. Znanje koje potiče iz Kur’ana i iz primjera Poslanika Muhammeda s.a.v.s. je jedno sa prirodom čovjeka i njegovom okolinom. Islam je živuća religija i veoma je bitna za odnos sa Allahu.

Ona ističe jednakost poruka mira koju su donijeli svi Allahovi poslanici. Ona obuhvata čistoću svake vjere i ujedinjuje ih u jednu savršenu religiju. Ona opominje čovjeka na otkrivanje Vječnog Allaha i pravi svijet jedinstvom za održavanje mira, od jedinstvenog do globalnog nivoa, vječni mir u kojem je islam u apsolutnom svjetlu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp