U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Medina, Munara
 • Ime mu je bilo Abdullah bin al Džarah.
 • Titula mu je bila Ameen-ul-Ummat ( Povjerenik ummeta).
 • Otac mu je bio ubijen kao nevjernik u bici na Badru rukom vlastitog sina Abu Ubeida.
 • Majka mu je primila islam i broji se kao sahabijka Časnog Poslanika s.a.v.s.
 • Broji se u one ashabe Časnog Poslanika s.a.v.s. koji su postali poznati po Kunijatu(tituli). Brojao se također u As-Sabekun, u Al-Evalun i u Ašra Mubašra ( ona desetorica ashaba kojima je još za vrijeme života obećan džennet).
 • Kad se iselio u Medinu živio je kod Kulsum bin Hadama. Prilikom Sulah Hudaibije (Hudaibija sporazum o primirju) u 2. godini po Hidžri, i on je kao svjedok potpisao sporazum o primirju.
 • Učestvovao je u bitkama Zaat-ul-Salasil, Saif-ul-Bahr i Gezva-tul- Fath.
 • U posljednjoj bici jedan dio vojske je bio pod njegovim vođstvom. 9. godine po Hidžri Časni Poslanik s.a.v.s. ga je poslao u Nidžran, kako bi tamo širio poruku islama i kako bi sakupljao sadaku (novac koji se daruje). Tom prilikom ga je Časni Poslanik s.a.v.s. nazvao Emeen-ul-Ummet.
 • Hazreti Ebu Bakr r.a. ga je odredio da zauzme mjesto Hams. Poslije ga je hazreti Omer r.a. odredio za vođu muslimanske vojske u Siriji.
 • Osobine poput jednostavnosti i umjerenosti, skromnosti, poniznosti, hrabrosti,smjelosti, neovisnosti, dobrodušnosti i živahnosti su kod njega bile najviše izražene upoređenju sa ostalim ashabima.
 • Preselio je od jedne epidemije. Hazreti Ma'az bin Džabal se pobrinuo za njegovu dženazu.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp