U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Medina, Munara
 • Ime: Sa'ad
 • Titula: Abu Ishaak
 • Ime oca: Malik
 • Titula oca: Abu Vakas
 • Pripadao je Zehri porodici.
 • Gledajući srodstvo bio je daidža Časnom Poslaniku s.a.v.s.
 • U dobi od 19 godina zaputio se hazreti Ebu Bakru r.a. i primio je islam.
 • Nakon njegovog prelaska na islam, njegova majka je vršila pritisak na njega tako što je prestala jesti i s njim govoriti. On je ipak ostao čvrst.
 • Nakon što je primio islam ostao je u Mekki i trpio sva moguća mučenja od Mekanlija.
 • U napuštenim predjelima Mekke se posvećivao namazu i dovi.
 • Nakon prelaska na islam u Mekki je ostao do iseljenja u Medinu.
 • Kada je Časni Poslanik s.a.v.s. muslimanima naredio da pređu u Medinu, i on je pošaou Medinu i živio je u kući svog brata ‘Abba.
 • Učestvovao je u svim bitkama.
 • U bici na Badru svojim mačem je ubio vođu nevjernika Sa'eed bin Al'aaza. Njegov je mač mu poslije predao Časni Poslanik s.a.v.s.
 • Kod iznenadnog neprijateljskog napada u bici na Uhudu on je bio jedan od čvrstih ashaba. Časni Poslanik s.a.v.s. dao mu je strijele kojima je trebao gađati. Hazreti Sa'ad bin Abi Vakas r.a.je važio za vrhunskog strijelca.
 • Hazreti Ali je izjavio da nikad nije čuo da je Časni Poslanik s.a.v.s. za nekoga izgovorio sljedeću rečenicu koju je to učinio za Sa'ada: Fidaa-ka Abi va Ummi(Žrtvovao bih svog oca i majku za tebe).
 • Kod Hidžat-ul-Vida’ (posljednji hadž) bio je uz Časnog Poslanik s.a.v.s. Kad su stigliu Mekku veoma se razbolio. Kad ga je Časni Poslanik s.a.v.s. došao poselamiti,hazreti Sa'ad bin Abi Vakas r.a. je rekao da iako ima mnogo imetka ima samo jednu nasljednicu. Tražio je dozvolu da dvije trećine svog imetka pokloni.
  Časni Poslaniks.a.v.s. to nije dozvolio. Na to je tražio dozvolu da bar pokloni polovinu svog imetka.Časni Poslanik s.a.v.s. ni to nije dozvolio i dopustio je da pokloni samo trećinu svog imetka primjetivši da je i to previše. Svojim nasljednicima treba ostaviti sredstva tako da nemaju potrebu da pruže ruku da bi prosili ni od koga.
 • Kada se proširila njegova bolest, zaplakao je. Časni Poslanik s.a.v.s. je pitao za razlog tome. Rekao je da izgleda da će biti prah one zemlje koju je za ljubav Allahovu i ljubav Časnog Poslanika s.a.v.s. napustio. Časni Poslanik s.a.v.s. ga je utješio , dovio i rekao mu:“ O Sa'ad, nećeš preseliti dok jedan narod preko tebe ne pretrpi štetu a drugi ne izvuče korist.“ Ovo je obradovalo hazreti Sa'ad bin Abi Vaqasa r.a..
 • Dao je bejat na ruku hazreti Ebu Bakru r.a. zajedno sa svim ostalim ashabima prilikom njegovog imenovanja za halifu.
 • Tokom njegovog perioda hilafeta, hazreti Omer je poslao vojsku u Kaadsia. Hazreti Sa'ad  r.a.bin Abi Vakas imenovan je za njenog vođu koji je poveo tu vojsku u Kaadsia.
 • Prije bitke 14 osoba je odabrano i poslano u Madain kako bi perzijskog kralja pozvali u islam.
  Prvo mu je poziv ponuđen. Kad ga je odbio obavijestili su ga o predskazanju Časnog Poslanika s.a.v.s. koje je govorilo o tome da će jednog dana perzijska zemlja dopasti u posjed muslimana. To je veoma naljutilo kralja. Naredio je da mu donesu malo pijeska i rekao je:“ Evo uzmite! Ovo ćete dobiti!“ Amr bin Ma'di Karab pokrio je pijesak svojim ogrtačem i došao hazreti Sa'adu r.a.. Spustio je pijesak pred njega,čestitao mu rekavši:“ Neprijatelj nam je sam predao svoje tlo.“
 • Nakon trijumfa u bici u Kaadsia zauzeli su i Babil, Bahdah Šer i Madaain. Hazreti Sa'ad  r.a.je imenovan za namjesnika (vladara) Maadaina.
 • Sa dozvolom hazreti Omera r.a. na određenoj udaljenosti od Maadaina uredio je grad koji je dobio ime Kufah. U tom gradu su naselili su se Arapi. Napravio je jednu veliku džamiju u kojoj je moglo 40.000 muslimana stati prilikom obavljanja namaza. Na dalje izgrađena je kasarna u koju je smještena vojska od 100.000 muslimana.
 • Hazreti Sa'ad bin Abi Vakas  r.a. preselio je 55. godine po hidžri u Uqaiqu. Njegovo tijelo su prenijeli u Medinu, a dženaza namaz se klanjala u Masdžid-e-Nabwi. Ukopan je na mezarju Džannat-ul-Baqi. U trenutku preseljenja imao je više od 70 godina.
 • Jednom je hazreti Omer r.a. o iskrenosti hazreti Sa'ad bin Abi Vakasa r.a. izjavio da kod njegovog prenošenja hadisa od Časnog Poslanika s.a.v.s. ne treba nikog više dalje pitati.
 • Osobine poput bogobojaznosti, ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s., dovoljnosti, neovisnosti i poniznosti je pokazao u punoj mjeri.
 • Prilikom bitki je obično čuvao šator Časnog Poslanika s.a.v.s.
 • Na početku je bio toliko siromašan da se hranio lišćem.
 • Iz Perzije dobivenog plijena i on je imao svoj udio.
 • Uprkos njegovom bogatstvu ništa se nije promjenilo u njegovoj ishrani i nošnji.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp