U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije poručenog Šehaddeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da zbog trenutne situacije i u skladu sa zakonima u zemlji nije bilo moguće da se održi hutba sa džematlijama u džamiji. Bez obzira na to jesu li fizički prisutni ili ne, stotine hiljada ljudi sluša ovu hutbu, i ovo je važno za održavanje jedinstva. Molite se da se okolnosti uskoro promijene, i naše džamije ponovo budu napunjene.

Hazreti Halifatul Masih V je rekao  da je prije dva petka govorio o životu hazreti Talha (ra) bin Ubaidullaha, ashaba Časnog Poslanika(savs), koji je učestvovao u bitci na Badru. Hazreti Talha (r.a.) je također učestvovao u bici na Đamal [Bitka na devama]. Huzur je rekao da je u prethodnoj hutbi spomenuo da će dati više detalja bitci Đamal.

Huzur je zatim objasnio da je hazreti Omer (ra) [drugi halifa) poslije  Časnog Poslanika (s.a.v.s.) osnovao odbor za izbor halife koji će predvoditi Muslimane nakon njegove smrti, a zatim je opisao kako izborni proces se odvijao u toku izbora hazreti Osmana (ra).

Nakon što je hazreti Osman (ra) bio izabran za halifu, hazreti Talha (ra) bin Ubaidullah uzeo je Baiat [zakletvu] u nejgovoj ruci. Kad je hazreti Osman (ra) postao šehid, hazreti Ali (ra) je izabran za halifu. Uz hazreti Zubair (ra) i hazreti Ajšu (ra), hazrat Talha (ra) bin Ubaidullah je također uzeo baiat od hazreti Alija (ra). Hazreti Halifatul Masih V je to detaljno pojasnio iz pisanja hazreti Muslih Mauda (ra). Hazreti Talha (ra) bin Ubaidullah i Hazreti Zubair (ra) su bili Ašra Mubašra [među deset ashaba kojima je objavljena radosna vijest da će ući u Džennet].

Nakon smrti hazreti Osmana (ra), Hazreti Ali (ra) je prihvatio Baiat nakon odobrenja od odbora koji se sastojao od onih ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru. Neki lukavi licemjeri, koji su bili dio grupe koju je vodio Abdullah Bin Saba, koji je spletkario i ubio hazreti Osmana (ra), također su uzeli Bai'at od hazreti Alija (ra). To je učinilo da neki ljude prigovaraju da je hazreti Ali (ra) saučesnik u ubojstvu Hazreti Osmana (ra). Neki ljudi su otišli u Meku da vide hazreti Ajšu (ra). Savjetovali su joj da se treba osvetiti zbog smrti hazreti Osmana (ra) i zbog toga treba proglasiti džihad. Hazreti Ajša (ra) se složila sa tim i pozvala je ashabe da se pridruže džihadu.

Hazreti Talha (ra) i Hazreti Zubair (ra) uzeli su Bai’at od hazreti Alija (ra) uz razumijevanje da će se smrt hazreti Osmana (ra) osvetiti uskoro. Međutim, hazreti Talha (ra) i hazreti Zubair (ra) tumačili su „uskoro“ drugačije od hazreti Alija (ra). Hazrat Ali (ra) je htio da se čitav poremećaj smiri i pusti da se vladavina zakona učvrsti prije nego što se kazne pobunjenici. Prema njegovom mišljenju, to bi izbjeglo dalje krvoproliće. Dok hazreti Ali (ra) nije bio sumnjičav prema nekim lukavim licemjerima koji su bili umiješani u zavjeru i uzrok smrti Hazreti Osmana (ra), neki su drugi ashabi postali sumnjičavi prema njemu zbog tih ljudi. To je natjeralo hazreti Talhu (ra) i hazreti Zubaira (ra) da misle da hazreti Ali (ra) je promjenio obećanje. Udružili su se sa hazreti Ajšom (ra) i otputovali u Basru, gdje su im se pridružili i pojedini članovi. Onda je hazreti Ali (ra) također okupio trupe i otputovao u Basru.

Hazrat Ali (ra) je poslao ambasadora prvo kod hazreti Aiše (ra), a potom i kod hazreti Zubaira (ra) i hazreti Talhe (ra) da zatraži njihovo mišljenje. Oni su rekli da žele da se situacija popravi. Nakon međusobne rasprave, dogovoreno je da bi najbolji način djelovanja bio da bi zaustavili daljnje nemire i da se omogući uspostava zakona kako bi se počinioci mogli privesti pravdi. Kada su se vijesti o ovom sporazumu proširile do licemjere u oba tabora, koji su bili sljedbenici Abdullaha Bin Sabe, koji su ubili Hazreti Osmana (ra), oni su održali tajni sastanak i dogovorili se da će pomirenje dvije strane muslimana značiti da će oni odgovarati za ubistvo hazreti Osmana (ra). Onda su odlučili da osiguraju sebe morat će da učine sve da se ova bitka između muslimana mora nastaviti.

Hazrat Ali (ra) kategorički je odbio da je imao bilo šta sa ubistvom hazreti Osmana (ra) i rekao da je prokleo ljude koji su bili uključeni u takav grozan čin. Hazreti Ali (ra) je podsjetio hazreti Zubaira (ra) da im je Časni Poslanik (savs) predskazao da će ubudućnosti biti velikih nesuglasica između njih dvoice i da u tom slučaju hazreti Ali (ra) će biti na ispravnoj strani. Hazreti Zubair (ra) odmah je prihvatio svoju grešku i povukao se iz bitke. Licemjeri u dva tabora, koji su bili sljedbenici Abdullaha Bin Sabe, napali su muslimane u drugom logoru i započela je bitka. Hazreti Ali (ra) pozvao je hazreti Ajšu (ra) da pomogne u suzbijanju nemira. Licemjeri su ubili hazreti Zubaira (ra) dok je obavljao namaz, a jedna osoba je ubila hazreti Talhu (ra). Licemjeri su napali (ra) kamilu hazreti Ajše i bitka se završila tek kada je njena deva povrijeđena.

Ashabi (ra) nisu imali nikakve veze s ovim ratom. Bila je to spletka i akcija licemerja koji su stvorili nemire, zbrke i krvoproliće. To su bili ljudi koji su ubili hazreti Osmana (ra). I hazreti Zubair (ra) i hazrat Talha (ra) su postali šehidi dok su bili pod bai'atom hazreti Alija. Hazreti Ali (ra) čuvao je sve stvari hazreti Talhe (ra) i kasnije ih dao njegovom sinu. Hazreti Ali (ra) je bio jako tužan kada je Hazreti Talha (ra) i Hazrat Zubair (ra) postali šehidi.

Hazreti Halifatul Masih V (aba) je zatim pročitao odlomak iz pisanja Obećanog Mesije (as) da u danima epidemija kuće treba održavati vrlo čistim i dobro prozračenim. Treba poduzeti sve sigurnosne mjere opreza. Savjetovao je da se klanja tahadžud namaz prije sabaha, traže oprost i reformu i predaju  se Uzvišenom Allahu. Hazreti Halifatul Masih V (aba) je savjetovao da koristi džoš štapove [tamjan] za čišćenje zraka, da koristimo antiseptički sprej i slijedimo nacionalne upute. Hazreti Halifatul Masih V se molio da Allah Uzvišeni zaštiti sve Ahmedi protiv ovoga i omogući im da se posebno fokusiraju na molitve. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp