U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Odgovornost u doba pandemije

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomoćnik) da zbog korona virusa, svi u svijetu su nervozni. Hazur (da Allah bude njegov pomagač)je rekao da mu zabrinuti ljudi pišu i traže molitve. Ljudi su zabrinuti za svoju porodicu i voljene osobe koji imaju narušeno zdravlje i oni su još više izloženi ovom virusu.

Hazur je rekao da su u stvarnosti ljudi zbunjeni situacijom. Što više, govoreći o tim uvjetima koji danas preovlađuju, Svemogući Allah kaže u Časnom Kur'anu: „A čovjek kaže:„ Šta je njoj?(zemlji) (Časni Kur'an 99:4)

Osvrćući se na pisanje hazreti Muslih Mauda (ra) 1920 godine, Hazur je objasnio da je nakon dolaska Obećanog Mesije (as) u svijetu došlo do značajnog porasta epidemija, zemljotresa, gladi i oluja. To znači da je svijet opomenut da ispunjava dužnosti prema Allahu i ispuni dužnosti Allahovih stvorenja. Dani katastrofe i epidemije podsjećaju nas da podignemo svoju predanost Bogu i pozovemo svijet da prepozna i obožava svog Stvoritelja.

Hazur je  onda rekao  da neki ljudi kažu da je ova epidemija Božiji znak i da ne trebamo poduzimati mjere opreza ili tražiti liječenje. Hazur je rekao da iako su se nebeske i zemaljske katastrofe povećale nakon dolaska Obećanog Mesije (as), ne znamo da li je ovo specifičan znak. Hazur kaže da li je ovo Božiji znak, što se tiče znaka kuge u vrijeme Obećanog Mesije (a.s) ova epidemija nije takav znak koji je u to vrijeme služio kao znak njegove istinitosti.

Hazur je objasnio da je zakon prirode da u toku patnji, poput epidemija i gladi, ni ispravne zajednice nisu u potpunosti izuzete. Vjernici prolaze kroz ove nevolje uz molitve tražeći Božju milost. Obećani Mesija (as) je rekao da se molio za svoju zajednicu, ali zakon prirode je da će i pobožni ljudi biti pogođeni epidemijama i Svemogući Allah će im suditi u skladu s njihovim djelima. Obećani Mesija (as) dalje je to objasnio slijedećim primjerom da su u toku džihada u vrijeme Časnog Poslanika (s.a.v.s.) u vrijeme njegovih Halifa, iako su muslimani dobili pobjedu, neki muslimani također postali šehidi.

Hazur je objasnio da u vrijeme prirodnih katastrofa trebamo dati sve od sebe kako bismo ispunili dužnosti prema Bogu i njegovim stvorenjima. Moramo se moliti ponizno i skrušeno da bismo dobili Božiju milost. Hazur je savjetovo da se treba pridržavati preporučenih mjera opreza, pokazati ljubaznost i saosećanje sa onima koji su pogođeni epidemijom, ali ne treba riskirati nepotrebno. Hazur je savjetovao da ljudi ne bi trebali bespotrebno odlaziti u posjetu jedni drugima, sjediti u parkovima i bilo kakve vježbe bi se trebale raditi u blizini kuće. Dalje je naveo da trebamo biti oprezni protiv nepotrebnih rizika i rekao da bi bilo šta u protivnom ovome bi bilo smatrano kao neznanje, a ne hrabrost.

Hazur je ponovio da održavanje čistoće u kućama je obavezno, pridržavanja higijenskih praksi i održavanja čiste odjeće. Uz fizičku čistoću, potrebno je i čišćenje srca. Čovjek bi trebao potpuno uskladiti njegova djela sa Božjim željama.

Hazur je skrenuo pažnju na potrebu molitve rekavši da treba imati na umu da je molitva najmoćnije sredstavo. Treba se moliti sa uvjerenjem da Bog sluša molitve. Molite se za sebe, svoju porodicu, zajednicu i čitavo čovečanstvo.

Hazur je rekao da ima ljudi koji negativno oštećeni ovom epidemijom; nedostaje im hrana, zaštitna oprema i liječenje. Ahmadi Muslimani pomažu ljudima pružanjem hrane i medicinske pomoći, ali nažalost za obavljanje ovog humanitarnog posla, protivnici iznose lažne optužbe protiv nas tvrdeći da ove radove radimo samo iz interesa. Hazur je rekao da ne trebamo biti zabrinuti zbog ovih riječi jer samo Svemogući Allah zna nečije namjere. Savjetovao je da obratimo pažnju na molitve; rekao je da se molimo da Allah omogući svima da budu svjedoci prihvatanja njihovih molitvi.

Hazur je upozorio Ahmedi privrednike da u ovo doba epidemije ne prave ogromnu zaradu. Objasnio je da to ide protiv učenja Islama da moramo biti milostivi prema čovječanstvu. Trebamo dobiti Allahovu milost, zbog pažnje prema čovječanstvu.

Hazur je onda spomenuo u vezi poštovanog Nasira Ahmed Saida Sahib – dugogodišnjeg i iskrenog sluge džemata – koji je preminuo 5. aprila 2020. ‘Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo’ Služio je od hilafeta hazreti Halifatul Masih III (rh), hazreti Khalifatul Masih IV (rh) i sadašnjeg Halife. Bio je ponosni sluga Ahmedijata, ostavlja iza sebe ženu, sina i unuke. Bio je istinski i vjerni vakf i zindagi.

Mnogi su o njegovim kvalitetama pisali Hazuru, i opisali su ga kao ljubaznog, brižnog, privrženog, korisnog, poslušnog i vrlo iskrenog pojedinca. Izuzetno je bio predan svojoj dužnosti i služio je na uzorni način. Među mnogim drugim njegovim kvalitetama, uvijek bi poštovao povjerljivost džematskih stvari i uvijek bi mudro savjetovao druge.

Njegova je poniznost bila motivacijska, a ljudi kažu da je trenirao druge s ljubavlju, predanošću i molitvama. Pokazao je posebno poštovanje gostima u toku Dželse i dobro ih je pazio. Bio je uzor ljudima koji su dali život u službi vjeri. Služio je Hilafet do posljednjeg daha. Čak i kad je bio izuzetno bolestan nakon srčanog udara, njegova jedina briga bila je kako neće moći prisustvovati svojoj smjeni. Liječio se od srčanog udara, kada je razvio infekciju korovirus.

Nasir Ahmed Said Sahib se uvijek molio da ga Allah sačuva od ovisnosti o drugima; Allah je bio milostiv prema njemu i ostao je aktivan do posljednjih dana svog života. Hazur mu je dodijelio čast šehida i rekao je da će mu klanjati dženazu u odsutnosti kad se situacija popravi. Na kraju, Hazur se molio da Allah podari milost i oprost svima.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp