U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
pustinja

Pravo ime hazreti Ebu Bekra, r.a., je Abdullah. Ali on je više poznat po imenu Ebu Bekr, koje je dobio iz poštovanja prema njegovoj porodici. Njegov otac poznat je kao Ebu Kahafa, a njegova majka kao ummul Hair Selma. Njegova loza, od prije šestgeneracija, vuče porijeklo od loze Allahovog poslanika, hazreti Muhammeda, s.a.v.s.!

Rođen je plemenu Kurejš 572. godine u Mekki, gdje je i odrastao. Bavio se trgovinom platnom. Bio je veoma blizak prijatelj Allahovog Poslanika, s.a.v.s.! Bio je prvi muškarac koji je potvrdio poslanstvo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., zbog čega je nagrađen titulom Siddik.

Tokom cijelog svog života ostao je u potpunosti predan služenju Islama. Ostao je u drušvu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i bio uz njega u svimsituacijama, kako u miru, tako i u ratu. A sam Allahov Poslanik, s.a.v.s., je ga uvažavao kao najboljeg druga i savjetovao se sa njim u skoro svakoj situaciji kada muje savjet bio potreban.

Hazreti Ebu Bekr, r.a., je bio u društvu Allahovog Poslanika,s.a.v.s., i za vrijeme Hidžre iz Mekke u Medinu, i bio je sa njim u pećini Sevr gdje suse privremeno sklonili od progonitelja za vrijeme ovog istorijski značajnog putovanja.

Časni Kur’an opisuje ovaj događaj nazivajući hazreti Ebu Bekra, r.a., nazivom Sani Isnain, što znači “drugi od dvojice”. Uvijek se trudio da nadmaši sve druge u davanju Zekata ili bilo kojem drugom materijalnom žrtvovanju.

Jednom je, za vrijeme bitke Mauta, Allahov Poslanik,s.a.v.s., potražio hitno prikupljnje sredstava za ovu bitku. Hazreti Omer, r.a., je doniopola svog imetka sa ubjeđenjem da je donio najviše, ali je hazreti Ebu Bekr, r.a., što jeon kasnije i priznao, bio bolji od njega i donio sav svoj imetak.  Allahov Poslanik, s.a.v.s., je oženio njegovu kćerku hazreti Ajšu, r.a.!

Također,za vrijeme oprosnog hadža, kada se Allahov Poslanik, s.a.v.s., teško razbolio, naredioje hazreti Ebu Bekru, r.a., da umjesto njega, kao Imam, predvodi dnevne namaze. Onje bio jedan od desetorice za koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., još za života rekao da će ući u Džennet.

Nakon smrti Allahovog Poslanika, s.a.v.s., hazreti Ebu Bekr, r.a., je izabran za prvog Halifu. I on se morao suočiti sa krajnje komplikovanom situacijom,uzrokovanom iznenadnom smrću Allahovog Poslanika, s.a.v.s.!

Prvi problem je bio to što su neka plemena odmah odrekla Islama, zbog toga štonjihovi poglavari nisu smatrali obaveznim da ostanu lojalni nasljedniku Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i ne samo to, već su se spremali da napadnu Medinu, ne bi liuništili novonastali sistem Halifa.
Hazreti Ebu Bekr, r.a., nakon saznanja za njihove planove, šalje na njih muslimanske vojne trupe koje uspješno guše ovu njihovu pobunu.

Drugi, veći problem sa kojim se hazreti Ebu Bekr, r.a., suočio je bilo odbijanje pojedinih plemena da plaćaju Zekat, koji je bio neophodan za izgradnju islamske države i brigu o siromasima. Zbog toga je on također poduzeo sve mjere kako bi ih nato obavezao.

Najopasniji od svih problema je bio taj što su neki lažovi počeli da se proglašavaju poslanicima, planirajući tako pobunu protiv islamske države. Museilma i Esved Ansi su podigli ogromnu vojsku i sa njom zauzeli dio muslimanske zemlje,zbog čega ih je hazreti Ebu Bekr, r.a., napao i veoma brzo porazio.

Nakon uspješnog sređivanja unutrašnjih nemira, hazreti Ebu Bekr r.a. se okrenuo vanjskim neprijateljima koji su također ugrožavali sigurnost države. Muslimanska vojska pod vodstvom Halida bin Velida, je ugušila pobunu u Bahreinu,a potom su poraženi i Perzijanci koji su pomagali pobunjenike iz Bahreina. Muslimanska vojska je također porazila i Rimljane u bitkama Adnadan i Jernuk, pa jepotom i cijela Sirija pala pod kontrolu muslimana.

Od ostalih dostignuća za vrijeme njegovog Halifata važno je još napomenuti i sakupljanje Časnog Kur'ana u jednu knjigu.  Također, njegovo prepisivanje i uređivanje, iako je to prije već bilo uređeno pod nadzorom Allahovog Poslanikas.a.v.s., ali ipak to je bilo nepohodno pošto su neki dijelovi bili napisani na koži, napločama i tome slično. Hazreti Ebu Bekr, r.a., je savršeno odgovorno sakupio sve ove dijelove organizirajući hafize u jedan sistematski projekat koji je imao za cilj očuvanje Časnog Kur'ana.

Hazreti Ebu Bekr, r.a., je preselio na Ahiret 23. augusta 634. godine nakon petnaesto dnevne bolesti. Bio je Halifa nešto više od dvije godine.
Za vrijeme svog Halifata, Hazur Ebu Bekr, r.a., je uspješno odbranio integritet islamske države uprkos svim unutrašnjim neredima i vanjskim nasrtajima. Također je, što je veoma važno,ujedinio muslimane pod sistem Halifata.Hazreti Ebu Bekr, r.a., je volio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sa takvim poštovanjem da je, čak i poslije njegove smrti, vodio računa da u djelo sprovede njegove želje.

U zadnjim danima svog života Allahov Poslanik, s.a.v.s., je okupio vojsku sa kojom je namjeravao napasti Rimljane koji su im pravili probleme na sjevernim granicama. Ta vojska je još uvijek bila u Medini kada je Allahov Poslanik,s.a.v.s., iznenada preselio na Ahiret. Kada je hazreti Ebu Bekr, r.a., postao Halifa,situacija je unutar i izvan Medine postala veoma delikatna. Zbog takve situacije mnogi Ashabi su hazreti Ebu Bekru, r.a., predlagali da ne šalje vojsku u borbu protiv Rimljana. Međutim, hazreti Ebu Bekr, r.a., je to energično odbio govoreći: “kakvo ovlaštenje ima sin Ebu Kahafa da zaustavi nešto što je započeo Allahov Poslanik,s.a.v.s.?”

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp