U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Opsada Damaska

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure el-Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi da govori o životu hz. Ebu Bekra (ra)  i u vezi borba koje su se desile u toku njegovog života. Hz. Halifatul Masih je rekao da će da govori o osvajanju Damask, ovo je bila zadnja borba u toku hilafeta hz. Ebu Bekra (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Damask glavni grad Sirije. Nekada je bio centar idolopoklonstva, ali je kasnije kršćanstvo postalo sve više rasprostranjeno. To je također bila centralna lokacija za trgovinu i kroz nju su prolazili mnogi karavani. Damask je također bio dobro utvrđen grad sa visokim zidinama koje su okruživale granice, što je otežavalo ulazak.

Opsada Damaska

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada je hazreti Ebu Bekr (ra) poslao razne vojske u Siriju, poslao je hazreti Ebu Ubaida (ra) sa vojskom u Homs, koji je bio blizu Damaska. Kasnije je hazreti Halid bin Velid(ra) dobio instrukcije da ode u Damask i zajedno sa drugim muslimanskim vojskama opkoli Damask.

Ljudi iz Damaska ​​penjali bi se na zidove svoje tvrđave bacali bi kamenje i strijele na muslimane, koji bi se štitili kožnim štitovima. To je trajalo 20 dana, bez ikakvih rezultata. Stanovnici Damaska ​​unutar tvrđave su se suočili sa poteškoćama jer je bilo nestašice hrane, a da ništa nije moglo ući. U međuvremenu, muslimani su saznali da je Heraklije formirao veliku vojsku u blizini u Ajnadainu.

Hazreti Halid (ra) je u početku mislio da bi se trebali boriti protiv te vojske, međutim hazreti Ebu Ubaida (ra) je savjetovao da, budući da su ljudi u Damasku bili u teškim okolnostima, ne bi trebali još uvijek otići. Hazreti Halid (ra) se složio i naredio muslimanskim vojskama da krenu u žestok napad.

Hazreti Zirar (ra) poslan u borbene snage Heraklija i hrabra borba hazreti Haula (ra)

Hz.Halifatul Masih je u međuvremenu rekao da je Heraklije doveo svoju vojsku u pomoć narodu Damaska. Hazreti Ebu Ubaidah (ra) je predložio da se formira bataljon koji će izaći u borbu protiv Heraklije. Onda je hazreti Zirar (ra) bio određen sa 500 jahača koji su krenuli u borbu protiv Heraklija i njegove vojske.

U početku su se bojali jer je protivnik bio u velikom broju, međutim hazreti Zirar (ra) ih je ohrabrio govoreći da se ne trebaju bojati zbog svoje brojnosti i da niko ne smije bježati od džihada. Dakle, muslimani su se žestoko borili. U toku ove bitke, hazreti Zirar (ra) je zarobljen i uprkos pokušajima, muslimani ga nisu uspjeli osloboditi.

Kada je hazreti Halid (ra) saznao za ovo, bio je veoma tužan. Hazreti Ebu Ubaida (ra) mu je rekao da treba da napravi aranžmane za nastavak opsade Damaska, a zatim da se bori protiv Heraklija i njegove vojske.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Halid (ra) krenuo da pokuša da oslobodi hazreti Zirara (ra), a ako je već bio ubijen, onda će uzeti naknadu. Na frontu muslimanske vojske bila je osoba koja se hrabro borila protiv neprijatelja, u oklopima, ali nije bila prepoznatljiva. Ova osoba je otišla u neprijateljske redove i udarila sve redom.

Hazreti Halid (ra) je pitao ovu osobu ko si ti, i nakon što je prvo oklijevala, ta osoba je priznala da je ona zapravo žena; Haula, sestra hazreti Zirara (ra). Nakon toga, muslimani su krenuli u udruženi napad i porazili Bizantice, dajući sigurnost onima koji su je tražili. Hazreti Halid (ra) ih je pitao za hazreti Zirara (ra) i rečeno mu je gdje se on nalazi.

Hazreti Halid (ra) je odredio hazreti Rafaja (ra) da ode i oslobodi hazreti Zirara (ra). Hazreti Haula (ra) je također zatražila dozvolu da ide sa njima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su muslimani po dolasku su našli hazreti Zirara (ra), muslimani su krenuli u žestok napad i na kraju uspjeli osloboditi hazreti Zirara ra.

Hz.Halifatul Masih je rekao da se u međuvremenu nastavila opsada Damaska. Do ovog trenutka, hazreti Ebu Ubaida ra. se složio da muslimani odu u Ajnadein da se bore protiv Heraklijeve vojske. Dok su muslimani putovali, osoba po imenu Boolis napala je muslimane sa leđa ta vojska je bila oko 6.000 jahača.

Muslimani su se pripremili za bitku, a kada je Boolis stigao, krenuo je u napad. Muslimani su se hrabro borili, a u međuvremenu je hazreti Halid (ra) poslao pojačanje. Boolis je na kraju zarobljen, a od 6.000 jahača, nije više od 100 njih ostalo živo.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su Bizantici zarobili neke od muslimanskih žena, uključujući hazreti Haula(ra). Hazreti Haulah (ra) je okupila muslimanske žene koje su bile zatvorene i pozvala ih da se brane i napadnu neprijatelje. Onda su svaka iz šatora uzele po jedan drveni štap i krenule prema Bizanticima.

Oko 3.000 ljudi opkolilo je muslimanke, ali ako bi neko pokušao da im priđe, muslimanke bi ih napale i ubile. U međuvremenu je Hazreti Halid (ra) stigao sa svojom vojskom i porazio Bizantice.

Muslimanska vojska se vraća u Demask nakon što je porazila Bizantince u Ajnadeinu

Hz. Halifatul Masih je rekao da se muslimanska vojska nakon poraza Bizantijaca koji su se okupili kod Ajnadeina vratila u Damask. U međuvremenu, stanovnici Damaska ​​su se opskrbili raznim zalihama, u slučaju da muslimani još jednom ih dugo opsjednu. Vođa Damaska ​​u to vrijeme Taumaha, koji je naredio žestok napad na muslimane.

Hazreti Aban (ra) je ubijen u toku ovog napada, a kasnije se njegova supruga Umm Taumah oni su bili novi vjenčani par, vratila upravo na mjesto gdje je ubijen njen muž. Ona je ubila mnogo Bizantijaca. Zatim je gađala osobu koja je štitila Taumah, koja je nosila krst. Umm Taumah je bacila strijelu i krst mu je ispao iz ruke.

Zatim je naciljala Taumaha i bacila mu strijelu u oko, zbog čega više nikada nije mogao vidjeti na to oko. Bizantinci su bili prisiljeni da se pregrupiraju.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su muslimani bili spremni za dugu opsadu, i provodili su razne istrage kako bi pronašli najbolji način da poraze i osvoje Damask. Kao rezultat ovih istraga, hazreti Halid (ra) je pronašao savršen trenutak da pređe preko rova, i zidova i tako je muslimanska vojska ušla u Damask.

Muslimani su preuzeli kontrolu nad istočnim ulazom, i tako su ljudi Damaska ​​otišli do hazreti Ebu Ubaida (ra) koji je bio na zapadnom ulazu tražeći da se sklopi sporazum. Hazreti Ebu Ubaida (ra) se složio i muslimani izvan tvrđave su pušteni u tvrđavu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) preminuo dok je vijest o ovoj pobjedi stigla do Medine.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je ovim završeno spominjanje bitaka u doba hazreti Ebu Bekra (ra). Na budućim hutbama će nastaviti da ističe druge aspekte njegovog života.

Dženaze

Hz.Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženazu u odsustvu sljedećim preminulim džematlijama.

Umar Ebu Arkub

Umar Ebu Arkub koji je bio predsjednik džemata u sjevernoj Palestini. Za džemat je saznao 2010. godine preko MTA, prvo se molio i onda je prihvatio Ahmadijat. Bio je strpljiv u svim poteškoćama. Mnogo je volio Hilafet. Prvi sprat svoje kuće je posvetio zajednici, gdje su članovi dolazili da klanjaju i održavaju razne sastanke. Uprkos tome što su ga protivnici nagovarali da napusti Ahmadijat, on je ostao nepokolebljiv i zapravo bi raspravljao sa njima do te mjere da oni ne bi imali nikakav odgovor.

U svojim posljednim danima bolesti, savjetovao je sina da ne bude tužan. Bio je voljena osoba. Iza njega su ostala supruga, tri sina i četiri kćeri. Hz. Halifatul Masih se molio da Allah omogući ostatku njegove porodice da prihvate Ahmadijat, i da mu Allah pruži milost i oprost.

Sheikh Nasir

Šeik Nasir iz Mithi Tharparkara. On je bio prvi Ahmadi tamo. Bio je redovan u klanjanju namaza, gostoljubiv i mnogo je volio Hilafet. Mnogi ljudi su prihvatili Ahmadijat kroz njegove napore propovijedanja. Suočio se sa velikim protivljenjem, posebno u vrijeme vjenčanja njegove djece. Četvrti Halifa (rh) ga je pohvalio rekavši da ako postoji Nasir u svakom centru, onda bismo bili uspješni. Iza njega su ostala dva sina i četiri kćeri. Halifatul Masih se molio da Allah uzdigne njegov stepen.

Malik Sultan Ahmad

Malik Sultan Ahmad koji je bio bivši lokalni misionar pod Vakf i džedidom. Učio je od četvrtog Halife (rh) kada je bio na čelu Vakf i džedida. Kasnije je poslat da služi u raznim oblastima. Imao je veliki žar da propovjeda vjeru. Bio je redovan u klanjanju molitvi, gostoljubiv i voljen od svih. Iza njega su ostala supruga, tri sina i dvije kćeri. Hz. Halifatul Masih se molio da se Allah ophodi sa oprostom i milošću prema njemu i da uzdigne njegov status.

Mahboob Ahmad Rajiki

Mahboob Ahmad Rajiki od Mandi Bahauddina. Iza njega su ostala dva sina i ćerka. Bio je sin hazreti Ghulama Ali Rajikija i bratić hazreti Maulvija Ghulama Rasool Rajikija (ra),  koji su bili ashabi Obećanog Mesije as. Bio je odan molitvi, Časnom Poslaniku (savs) Obećanom Mesiji (as) i volio je Hilafet. Tri puta je nezakonito zatvaran.

Uvijek bi nastojao da klanja namaz u džamiji čak i kada je bio bolestan. Mnogi ne-ahmadi su potvrdili prihvatanje njegovih dova. Hz. Halifatul Masih se molio da mu Allah podari oprost i milost i da uzdigne njegov položaj, i omogući njegovom potomstvu da nastavi da radi njegova dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp