U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a.II Preseljenje na ahiret

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze, i sure el Fatihe Hz. Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi i govori o detaljima iz života hz. Ebu Bekra (ra).

Hazreti Ebu Bekr (ra) raspituje se o hazreti Omeru (ra) kao sljedećem halifi

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, kako se bližila smrt hazreti Ebu Bekra (ra), pozvao hazreti Abdur Rahmana bin Auf(ra) i pitao ga za hazreti Omera (ra). Hazreti Abdur Rahman bin Auf(ra) je rekao da je hazreti Omer(ra) bio čak i bolji od onoga što je mislio o njemu, osim što je strog. Hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da je to bio slučaj samo zato što je hazreti Omer(ra) vidio blagost u njemu, međutim, ako bi on bio halifa, onda bi promijenio određene svoje osobine.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je tada hazreti Ebu Bekr (ra) pozvao hazreti Osmana (ra) i pitao ga za mišljenje o hazreti Omeru (ra), on je odgovorio da je njegovo unutrašnje stanje čak bolje od vanjskog. Hazreti Ebu Bekr (ra) je tada rekao obojici da nikome ne govore ono što ih je pitao. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da je vrijeme da on napusti ovaj svijet.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je dok je Hz. Ebu Bekr bio bolestan i pred njegovu smrt hazreti Talha bin Ubaidillah (ra) je došao kod njega i rekao da li je Ebu Bekr (ra) postavio Omera (ra) za halifu, i da je to loša odluka i da će za to odgovarati pred Bogom. Hazreti Ebu Bekr (ra) je odgovorio da kada ga Bog upita o tome, on će reći da je on imenovao najbolju moguću osobu za halifu.

Muslimani daju zakletvu na vjernost hazreti Omeru (ra) nakon smrti hazreti Ebu Bekra (ra)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednog dana, uz pomoć svoje supruge, iako je bio izuzetno bolestan, hazreti Ebu Bekr(ra) otišao u džamiju i obratio se muslimanima rekavši da se dosta savjetovao o tome ko će biti sljedeći halifa poslije njegove smrti. Rekao je da je došao do zaključka da to bude hazreti Omer ra. Svi su to prihvatili i dali mu zakletvu na vjernost nakon smrti hazreti Ebu Bekra (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da hazreti Ebu Bekr (ra) nije donio ovu odluku samovoljno, već se prvo konsultovao sa raznim ashabima. Na tome se nije zaustavio i pored teške bolesti, otišao je u džamiju i pitao ljude da li su zadovoljni ovom odlukom, a tek kada su se složili, on je učvrstio svoju odluku. Na taj način je postignut konsenzus po pitanju izbora halife.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se hazreti Ebu Bekr(ra) u početku razbolio nakon uzimanja abdesta jednog hladnog dana, zbog čega je imao temperaturu petnaest dana. Njegovo stanje se dalje pogoršavalo i ljudi su ga išli posjećivati. Tokom tih dana, ostao je u kući koju mu je dao Časni Poslanik (savs). Ljudi bi mu predložili da ode kod doktora, na što je hazreti Ebu Bekr(ra) odgovorio rekavši im: „Sigurno ću učiniti kako hoću“. Drugim riječima, prenoseći da je Božja namjera bila da ga pozove  sebi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) preminuo u srijedu 22. Džumadul-Ahir 13. po Hidžri nakon perioda hilafeta koji je trajao 2 godine 3 mjeseca i deset dana. Njegove posljednje riječi bile su kur'anski ajet:

‘Neka mi smrt dođe u stanju pokornosti Tvojoj volji i pridruži me s pravednima.’ (12:102)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) rekao svojoj porodici da nakon njegove dženaze njegova porodica treba da ako je nešto ostalo od njega da to treba dati hazreti Omeru (ra). Također je rekao svojoj porodici da ga ukopaju u istoj odjeći koju je nosio samo da je operu. Ajša (ra) je rekla da ga trebju ukopati u novoj odjeći, na što je on odgovorio da živi imaju više prava da nose nešto novo.

Dženaza hazreti Ebu Bekra (ra), mezar pored Časnog Poslanika (savs)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) predvodio dženazu hazreti Ebu Bekra, a zatim je ukopan pored Časnog Poslanika (savs), na način da je glava hazreti Ebu Bekra (ra) bila stavljena pored ramena Časnog Poslanika (savs).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) rekao da želi da bude ukopan istog dana kada je preminuo, jer nije želio da se odgodi blizina Časnog Poslanika (sava). Što se tiče njegovog naslijeđa, tražio je da se ono podijeli kako Časni Kur’an naređuje.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) imao četiri žene. Imao je četiri sina i tri kćeri.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kad god je hazreti Ebu Bekr(ra) trebao donijeti odluku ili se posavjetovati o nekoj stvari, on bi pozvao ashabe i muhadžire i ensarije i da bi odluku donio nakon konsultacije s njima.

Uspostavljanje državne blagajne

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) uspostavio blagajnu. U vrijeme Časnog Poslanika (savs), cijeli plijen bi se odmah podijelio. Međutim, kako su muslimanski ratni plijen i džizija povećavali, a i iz drugih izvora bogatstvo se povećavalo, bila je potrebna blagajna, za koju je dodijeljen poseban prostor. Međutim, često bi ostajao prazan jer je hazreti Ebu Bekr (ra) uvijek nastojao podijeliti bilo koji imetak čim bi ga primio.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) također uspostavio instituciju za intervencije. Iako nije bila aktivna u njegovo vrijeme jer je rijetko bilo ikakvih nesporazuma, predata je na brigu hazreti Omeru ra.
Hazreti Ebu Bekr (ra) je također uspostavio instituciju šerijatskih prava, kako bi donosio odluke prema tome, jer su se razna nova plemena i razni ljudi različitih plemena pridruživali islamu, i različiti slučajevi su se dešavali i postavljali različita pitanja ili zahtijevali upute. Zbog toga je i osnovana ova institucija.

Različite strukturne i organizacione implementacije hazreti Ebu Bekra ra

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) također uspostavio poziciju koja se može usporediti sa sekretarom; koji bi pisao razne zapise, ugovore i razne druge stvari. Rečeno je da su hazreti Abdullah bin Arkam (ra) ili hazreti Zejd (ra) preuzeli ovu odgovornost u vrijeme hazreti Ebu Bekra (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da u vrijeme hazreti Ebu Bekr(ra) nije postojala opremljena vojska, već su se svi muslimani smatrali vojnicima u vrijeme rata. Vojske bi bile podijeljene prema plemenima, svaka sa određenim vođom. Hazreti Ebu Bekr (ra) bi također savjetovao vojske i njihove vođe, dajući im razne upute.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je islam uspostavljen u raznim regijama i da je hazreti Ebu Bekr (ra) imenovao guvernere u ovim različitim oblastima i da je sa njima direktno komunicirao o raznim pitanjima. On bi im raspoređivao dužnosti prema oblastima u kojima se nalaze, a imali su i finansijske obaveze u pogledu naplate.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će o ovim događajima nastaviti da govori na budućoj hutbi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp