U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život hazreti Ebu Bekra r.a. | Vrline hazreti Ebu Bekra r.a. prije islama

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure el- Fatihe hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će početi da govori o životu hazreti Ebu Bekra (ra).

Porodični detalji u vezi  hazreti Ebu Bekra (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se hazreti Ebu Bekr (ra) zvao Abdullah, a ime njegovog oca je bilo Osman bin Amir. Njegovo ime od djetinjstva je bilo Ebu Bekar, a bio je poznat i pod imenima Atik i Siddik. Rečeno je da je rođen 573. godine. Bio je iz porodice Kurejšija i pripadao plemenu Taim bin Murrah. Prije islama, njegovo ime je bilo Abdul Ka’bah, koje je Časni Poslanik (savs) kasnije promijenio u Abdullah. Prema predajama, njegova majka se zvala ili Salamah bint Sakhr bint Aamir, ili Leilah bint Sakhr.

Hazreti Ebu Bekrov otac prihvata Islam

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je prema Hazreti Ebu Bekrovom porodičnom stablu, koji seže sedam generacija unatrag, bio u rodu sa Časnim Poslanikom (savs). Slično, porodično stablo njegove majke ih povezuje kao rodbinu sa Časnim Poslanikom (savs). Oba roditelja hazreti Ebu Bekra (ra) su prihvatila islam. Njegov otac nije prihvatio islam sve do osvajanja Mekke, tada je već bio oslijepio. Tokom osvajanja Mekke, hazreti Ebu Bekr (ra) je odveo svog oca kod Časnog Poslanika (savs).

Kada ga je vidio, Časni Poslanik (savs) je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) trebao ostati kod kuće, i da bi on posjetio njegovu kuću. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da je prikladnije da dođe njegov otac kod Časnog Poslanika (savs) nego da Časni Poslanik (sa) ide kod njega. Zatim je Časni Poslanik (savs) stavio svoju ruku na grudi Hazreti Ebu Bekrovog (ra) oca i pozvao ga u islam, nakon čega je on prihvatio i ušao u okrilje islama.

Hazreti Ebu Bekrova (ra) majka prihvata islam

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je majka hazreti Ebu Bekra (ra) bila jedna od ranih osoba koji su prihvatili islam. U toku vremena Dar-i-Arkama, kada su muslimani još uvijek praktikovali u tajnosti, jednog dana hazreti Ebu Bekr (ra) je predložio Časnom Poslaniku (savs) da odu kod Kabe. Tada je, hazreti Ebu Bekr (ra) počeo da govori i poziva ljude u Islam, Časnim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem je bio prisutan.Ovo nam pokazuje da je hz. Ebu Bekr bio druga osoba koja je pozivala u Islam, poslije Poslanika (savs).

Nakon toga su nevjernici žestoko pretukli hazreti Ebu Bekra, od čega mu je lice toliko nateklo da mu se nos nije mogao razlikovati. Kad su ga odveli, ljudi su bili sigurni da će od zadobijenih povreda preminuti. Nije mogao da govori, ali kada je konačno došao sebi bila je večer, prvo šta je pitao je za Časnog Poslanika (savs), ali niko nije mogao da mu odgovori. Hazreti Ebu Bekr (ra) je zamolio svoju majku da ode do Ummi Džemil i da je pita o Časnom Poslaniku (savs), budući da je bila muslimanka, ali to nije javno objavila.

Majka hazreti Ebu Bekra (ra) je otišla i dovela Ummi Džemil sa sobom, te je obavijestila hazreti Ebu Bekra (ra) da je Časni Poslanik (sa) u redu. Kasnije je hazreti Ebu Bekr (ra) odveden da vidi Časnog Poslanika (savs) uz pomoć svoje majke. Kada je bio u prisustvu Časnog Poslanika (savs), bio je obuzet emocijama, a Časni Poslanik (sa) je poljubio hazreti Ebu Bekra (sa). Hazreti Ebu Bekr (ra) je zamolio Časnog Poslanika (sa) da se moli za njegovu majku, nakon čega ju je pozvao da prihvati islam. Prihvatila je poziv Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ušla u okrilje islama.

Nadimci (titule) hazreti Ebu Bekra (ra)

Hazreti Halifatul Masih  je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio poznat po imenima Atik i Siddik. Nazvan je Atik jer mu je jednog dana Časni Poslanik (savs) rekao da je spašen od vatre. Tako je postao poznat pod ovom titulom Atik, što znači onaj sa odličnim kvalitetima. Atik također znači star ili drevni, a neki kažu da je bio poznat pod ovom titulom jer je uvijek posjedovao izvrsne kvalitete i bio je prvi u prihvatanju islama.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio poznat i kao Sidik. Zabilježeno je da je ovu titulu dobio i prije islama, zbog visokog stepena poštenja. Također je zabilježeno da kada bi ga Časni Poslanik (savs) obavijestio o bilo kojoj novosti, on bi to odmah potvrdio, tako da je postao poznat pod ovom titulom.
Na primjer, kada je Časnom Poslaniku (savs) prikazana vizija noćnog putovanja u kojem je u snu putovao do Jerusalema koji je bio udaljen oko 1.300 kilometara, ljudi su otišli kod hazreti Ebu Bekra (ra) i pitali ga da li je on povjerovao ovu tvrdnju Časnog Poslanika (savs). Hazreti Ebu Bekr (ra) je odmah posvjedočio o tome, i tako je postao poznat kao Sidik. U stvari, bilježi se da je melek Džibril obavijestio Časnog Poslanika (savs) da će hazreti Ebu Bekr (ra) potvrditi ovu viziju Časnog Poslanika (savs), jer je on Sidik.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio poznat i kao Halifatu Resulillah (halifa Allahovog Poslanika). Ovo je naravno bila titula koja mu je data nakon smrti Časnog Poslanika (savs). Također je zabilježeno da je bio poznat kao Avvahun, što znači nježnog srca. Druga titula koja mu je data bila je Amiiruš Šakirin (Vođa zahvalnih). Ovu titulu dobio je zbog njegove zahvalnosti. Još jednu titulu mu je dao Allah, a to je bila Sani Itnain (jedna od dvije osobe).

Ovo se odnosilo na vrijeme kada je hazreti Ebu Bekr (ra) bio sa Časnim Poslanikom (savs) u pećini Hira. Druga titula je Sahibur Rasul (Poslanikov drug). Ovo se također odnosi na vrijeme kada je Časni Poslanik (savs) rekao svom saputniku u pećini Hira da se ne brine. Kada su se ovi ajeti učili, hazreti Ebu Bekr (ra) je počeo plakati i rekao da je on taj drug iz ovog ajta. Bio je poznat i kao Adam-i-Sani (Drugi Adam), ovo je titula koju mu je dao Obećani Mesija (as).

Hazreti Ebu Bekr (ra) je također zabilježen u historiji kao Halilur Rasul (prijatelj Poslanika). Bilježi se da je Časni Poslanik (savs) rekao da ako bi trebao imenovati osobu za svog Halila (prijatelja), to bi bio hazreti Ebu Bekr (ra). Obećani Mesija as je pojasnio ovu izjavu kada je rekao da je, naravno, hazreti Ebu Bekr (ra) već bio prijatelj Časnog Poslanika (savs), ali definicija Halil znači više od izbora ljudskog prijatlja.Ovo je bliskost koja je rezervisana za nečiji odnos sa Allahom i to se ne može podijeliti ni sa jednom osobom. Dakle, Časni Poslanik (savs) je izrazio, da je to bilo moguće imati ili izabrati takvo prijateljstvo sa drugim ljudima, onda bi to bilo sa hazreti Ebu Bekr (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao u vezi sa njegovom titulom Ebu Bekr, da se Bakr može odnositi na mladu devu. Pošto je u mladosti bio je vješt u čuvanju kamila, postao je poznat kao Ebu Bekr. Bakar također govori o tome da je brz, a poštao je poznat po tome da je prvi prihvatio islam. Također je bio na čelu ljudi sa odličnim kvalitetima.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekar (ra) bio svijetle puti i mršave građe. Leđa su mu bila blago povijena, oči blago upale i visoko čelo.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Ebu Bekar (ra) i prije prihvatanja islama bio smatran časnom osobom. Bio je trgovac i imao je odličan moral. Ljudi su često dolazili kod njega po savjete o raznim stvarima. Postao je poznat kao jedan od najuspješnijih arapskih trgovaca. Bio je među najpobožnijim ljudima i bio je izuzetno velikodušan. Svi su ga voljeli i bio je dobro društvo. Zapisano je da je bio izuzetno obrazovan u tumačenju snova. Ibn Sirin kaže da je nakon Časnog Poslanika (savs), hazreti Ebu Bekr (ra) bio najvještiji u ovom pogledu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da Mekanlije smatraju da je Hazreti Ebu Bekr(ra) najbolji među njima i da su sa njim savjetovali o raznim pitanjima. On je također bio dio Hilful Fudhul, grupe koja je bila formirana da pomogne potlačenim, siromašnim i da uvijek podržava pravdu. Ovo je bila ista grupa u kojoj je i Časni Poslanik (savs) bio dio nje.

Vrline hazreti Ebu Bekra (ra) prije islama

Hazreti Halifatul Masih je rekao čak i prije islama da hazreti Ebu Bekr (ra) nije bio sklon obožavanju idola i nikada se nije klanjao ni pred jednim idolom. Također nije bio sklon konzumiranju alkohola i nikada ga nije konzumirao čak ni prije islama. Na pitanje zašto nikada nije pio alkohol, rekao je da je to zato što je vodio računa o svojoj časti i pobožnosti, koje ne može održati onaj ko konzumira alkohol.

Hazreti Halifatul Masih je u vezi sa prihvatanjem islama od strane Hazreti Ebu Bekra (ra) rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) čuo da je Hatidžin muž tvrdio da je poslanik poput Musa (as). Hazreti Ebu Bekr (ra) je otišao kod Časnog Poslanika (savs) i prihvatio ga. Također se bilježi da je prije dolaska Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Ebu Bekr (sa) sanjao da se mjesec spustio u Mekku, nakon čega se razbio i njegovi komadi su se rasuli po svakom domu, a onda su mu svi komadi pali u krilo. Kada je upitao za njegovo tumačenje, rečeno mu je da će poslanik kojeg su čekali uskoro doći, a hazreti Ebu Bekr(ra) će biti njegov prvi sljedbenik.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će nastaviti da govori o životu hazreti Ebu Bekr(ra) na budućim hutbama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp