U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Alija bin Abi Talib r.a.-Zet Čansog Poslanika s.a.v.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Krtki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je nastavio da govori o životu hazreti Alija (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) dva puta na različitim mjestima spomenuo hazreti Alija (ra) kao svog brata. Hazreti Ali (ra) je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (savs), osim u bitci kod Tabuka, tokom koje je Časni Poslanik (savs) postavio hazreti Alija (ra) da ostane iza i brine o svojoj porodici.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ali (ra) također pratio Časnog Poslanika (savs) u toku ekspedicije na Ušairah, u toku koje je Poslanik (savs) sklopio ugovor mira sa plemenom Benu Mudliđ. U jednom hadisu se przenosi da je hazreti Ali (ra) stigavši tamo zaspao pod palmom hurme. Kada ga je Časni Poslanik (savs) došao probuditi, vidio je prljavštinu na hazreti Aliju (ra) i nazvao ga Ebu Turab što je postao jedan od nadimaka hazreti Alija (ra).

Među tri najbolja vojnika

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u toku bitke na Bedru, hazreti Ali (ra) bio među ashabima koje je Časni Poslanik (savs) poslao da bi saznali informacije u vezi Mekanlija. Kad je bitka započela, Mekanlije su poslali svoja tri najbolja borca i tražili su da muslimani pošalju tri najbolja vojnika da se bore protiv njih. Tako su hazreti Hamza (ra), hazreti Ali (ra) i hazreti Ubeida bin Haris (ra) izašli u borbu sa njima i pobjedili nad Mekanlijama. U toku bitke na Badru, Časni Poslanik (savs) je rekao i hazreti Ebu Bekru (ra) i hazreti Aliju (ra) da je melek Džibril na desnoj strani jednog od njih, a melek Mikael na desnoj strani, a melek Israfil borio se zajedno sa njima.

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da je u toku bitke na Badru Hazrat Ali (ra) bio zabrinut za Časnog Poslanika (savs). Hz. Ali (ra) prenosi kad god bi trčao natrag u posjetu Časnom Poslaniku (savs), zatekao kako klanja i skrušeno se moli za pobjedu.

Brak sa Hazrati Fatimom (ra)

Hazreti Halifatul Masih kaže da je Hazrat Ali (ra) zatražio od Časnog Poslanika (savs) njegovu kćerku Fatime da se uza za njega. Časni Poslanik (savs) ga je upitao da li ima nešto za vjenčani dar. Hazreti Ali (ra) odgovorio je da ima konja i svoj oklop. Časni Poslanik (savs) mu je predložio da treba zadržati konja i prodati njegovu lančani oklop i da to za vjenčani dar. Halifatul Masih je prokomentirao da, baš kao što je Časni Poslanik (savs) naredio da se vjenčani dar uredi, treba shvatiti da je vjenčani dar pravo nevjeste i da ga treba uvijek dati.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se u jednom hadisu navodi da  kada se hazreti Fatima (ra) vjenčala sa hazreti Alijom (ra), Poslanik (savs) je rekao da mu je Allah naredio da to učini. U hadisu se navodi da je nakon vjenčanja Časni Poslanik (savs) je uzeo abdest vodom u zdjeli, zatim pozvao hazreti Alija (ra) i hazreti Fatimu (ra) i poprkskao ih vodom obadvoje moleći se za njih.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su, uprkos tome što nisu bili vrlo bogati, hazreti Ali (ra) i hazreti Fatima (ra) bili vrlo darežljivi od svega što su imali. Jednom, dok je obavljala neke kućne poslove, hazreti Fatima (ra) je imala bolove u ruci. Nakon toga, zatražila je od Časnog Poslanika (savs) da joj dodijeli radnika koji bi mogao pomoći u poslovima oko kuće. Časni Poslanik (savs) je kasnije posjetio hazreti Fatimu (ra) i hazreti Alija (ra) u njihovoj kući i rekao da će im reći nešto što je bolje od radnika, a to je da trebaju učiti Allahu Ekbar [ Allah je Najveći] 34 puta, Elhamdulillah [Allahu pripada sva hvala] 33 puta, a Subhan Allah [Sva slava pripada Allahu] 33 puta.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da Časni Poslanik (savs) nije želio da ljudi misle da on koristi bogatstvo iz blagajne za svoju porodicu, niti je želio stvoriti primjer za buduće vladare da pomisle da bogatstvo iz blagajne mogu koristiti za ličnu upotrebu. Iako je Allah odredio dio za Poslanika (savs) i njegovu porodicu, Poslanik (savs) je koristio bogatstvo koje je direktno pripadalo kao njegov dio.

Mudrost Časnog Poslanika (savs) u savjetovanju hazreti Alija (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom prilikom Poslanik (savs) pitao hazreti Alija (ra) i hazreti Fatimu (ra) da li se bude naTahadžud [dobrovoljni noćni] namaz. Hazreti Ali (ra) je odgovorio da, kad Allah želi da se oni probude, onda  se probude, u suprotnom, prespavaju. Prenosi se da je u ovom odgovoru bilo pomalo spornog tona. Međutim, Časni Poslanik (savs) se nije naljutio, niti je rekao da mu takav odgovor nikada nije trebao dati zbog visokog statusa koji je imao. Umjesto toga, jednostavno se okrenuo govoreći da ponekad ljudi postanu puni izgovora u najjednostavnijim stvarima. Ovaj mudri postupak koji je usvojio Časni Poslanik (savs) bio je dovoljan da pokaže hazreti Aliju (ra) da nije trebao odgovoriti na takav način. Ovo je također pokazalo da je Časni Poslanik (savs) uvijek objašnjavao stvari sa velikim strpljenjem i ljubaznošću. Hazreti Ali (ra) je rekao da nakon ovog incidenta nikada nije propustio Tahadžud namaz.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će nastaviti da govori o životu hazreti Alija (ra) u budućnosti.

Molba za dove za Ahmadi Muslimane u Pakistanu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se uslovi u Pakistanu i dalje pogoršavaju. Neki političari rade zavjere sa religijskim učenjacima i pokušavaju nanijeti što više štete članovima naše zajednice. Hazreti Halifatul Masih je uputio sve da se mole za Ahmadije u Pakistanu; da ostatanu zaštićeni od zla takvih ljudi.

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao poslije džume klanjat ce dženaze u odsustvu slijedećim umrlim:

Gospodin Komadant Muhammad Aslam iz Kanade koji je preminuo 2. novembra 2020. Imao je priliku studirati pod upravom dr. Abdusa Salama. Kasnije je služio u Furkanovim snagama stacioniranim u Kašmiru, gdje je dobio razne nagrade. Također je služio u raznim kapacitetima u obrazovnom sektoru pod mornaricom. Nakon penzionisanja preselio se u Kanadu, gdje je posvetio svoj život i služio zajednice u raznim svojstvima koja se protežu u periodu od 28 godina. Bio je izuzetno ljubazan i skroman; redovno je klanjao namaze i imao je veliku ljubav prema Hilafetu. Iako je u nedavnoj prošlosti bio vrlo bolestan, čim bi mu zdravlje postalo malo bolje, otišao bi misionarski centar i tražio dužnosti. Iza njega su ostala supruga i tri sina. Hazreti Halifatul Masih  se molio da Allah mu oprosti i podari milost i omogući njegovo potomstvo da nastavi da radi njegova dobra djela.

Shaheena Qamar Sahiba iz Pakistana, supruga Kamar Ahmada Shafik Sahiba koji je vozač u Nazarat Uli. Ona je zajedno sa svojim sinom Samar Ahmad Qamar preminula 12. novembra 2020. godine u saobraćajnoj nesreće. Iza nje su ostali suprug, dvije kćeri i tri brata. Bila je krajnje pobožna i uvijek je savjetovala svoju djecu. Imala je vrlo prijateljski odnos sa svojom djecom. Također je imala žar da služi zajednici. Njen sin Samar Ahmad Qamar koji je također preminuo imao je 17 godina i studirao je na prvoj godini fakulteta. Uvijek je bio spreman služiti zajednici, a kad bi ga pozvali na bilo kakav posao, napustio je sve što je radio i išao izvršiti bilo koju dužnost koja se traži. Hazreti Halifatul Masih se molio za njih i molio se da ova porodica dobije strpljenje da podnese ovaj gubitak.

Sjeda Afzal Kholhar Sahiba, supruga Muhammada Afzala Khikhara. Preminula je 12. septembra 2020. u Kanadi. I njen suprug i sin su postali šehidi zbog svoje vjere. Nakon njihve smrti suočila se sa velikim poteškoćama, ali nikada se nije žalila i krenula je naprijed sa velikim strpljenjem i nepokolebljivošću. Ispunila je odgovornost i udala sve tri svoje kćeri. Imala je odnos pun ljubavi sa svim članovima svoje porodice. Brinula je o siromašnim i imala je veliku ljubav prema Hilafetu. Bila bi na frontu finansijskog udjeljivanja i nastavila bi davati u ime svog supruga i sina sadaku. Iza nje su ostali sin i tri kćeri.Hazreti Halifatul Masih se molio da se Allah oprosti i bude milostiv i uzdigne njen položaj na Ahiretu, te omogući njenoj djeci da nastave da rade njena dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp