U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Osman r.a. II Pokretanje novog pretraživača za Kur'an

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač je rekao da će da nastavi i govori o životu hazreti Osmana (ra).

Hazreti Osman (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su, prema hadisima, ashabi smatrali hazreti Ebu Bekra (ra) kao najstarijeg ashaba, zatim hazreti Omera (ra), a zatim hazreti Osmana (ra). U drugom hadisu neko je pitao hazreti Alija (ra) ko su najplemenitiji ljudi nakon Časnog Poslanika (savs), na što je on odgovorio hazreti Ebu Bekr (ra), zatim hazreti Omer (ra) i zatim hazreti Osman (ra).

Poslanikova (savs) pažnja za hazreti Osmana (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao, opisujući odnos između Poslanika (savs) i hazreti Osmana (ra) da jednom Časni Poslanik (savs) nije klanjao dženazu namaz nekom čovjeku. Ashabi su ga pitali zašto nije, jer ga nikada nisu vidjeli da nekom nije klanjao dženazu. Časni Poslanik (savs) je odgovorio rekavši da nije klanjao dženazu toj određenoj osobi jer je ta osoba imao neprijateljstvo prema hazreti Osmanu (ra) zbog čega je Bog bio nezadovoljan s njim.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je učenje dva ezana na džumi implementirano u toku hilafeta hazreti Osman (ra). Prije se ezan učio samo kada bi imam sjeo pored minbera. Ali kako je broj muslimana rastao u eri hazreti Osmana (ra), prvi ezan bi se učio izvan džamije.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se u toku hilafeta hazreti Osmana (ra), jednom Bajram dogodio u petak. Hazreti Osman (ra) je u svojoj bajramskoj hutbi rekao da su se dva bajrama spojila u jednom danu. Dalje je rekao da bi bilo dobro za one koji žive u okolini Medine ako mogu ostati i sačekati džumu da ostanu u blizini, međutim oni koji su željeli ići nazad kući mogli su to i učiniti.

Marljivost hazreti Osmana (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Osman (ra) prenio ukupno 146 hadisa od  Poslanika (savs). Broj prenošenja hadisa koji su povezani sa njim relativno je manji u odnosu na druge ashabe, jer je bio izuzetno oprezan i brinuo se da bilo šta što je prenio bude apsolutno tačno.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Osman (ra) uzeo abdest i onda se nasmijao. Objasnio je da je jednom vidio Časnog Poslanika (savs)  da je učinio isto, i rekao je da mu je Poslanik (savs) rekao razlog zašto se nasmijao jeste kad god neko uzme vode za abdest, a zatim opere lice, onda se operu svi grijesi vezani za lice, a isto je slučaj sa sve ostale djelove tijela koji se operu u toku abdesta.

Hazreti Halfatul Masih je rekao da se hazreti Osman (ra) u toku svog života ženio osam puta, i svi brakovi su bili nakon što je prihvatio islam. Zabilježeno je da je u vrijeme kad su ga ubili hazreti Osman (ra) imao četiri žene.

Usvoji duh ispravno vođenih halifa

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da se ne može biti istinski vjernik dok ne usvojimo duh hazreti Ebu Bekra (ra), hazreti Omera (ra), hazreti Osmana (ra) i hazreti Alija (ra) ); oni nisu marili za ovosvjetske privlačnosti već su svoj život posvetili služenju islama. Obećani Mesija (as) je također rekao da su nakon Časnog Poslanika (savs) Islam učvrstili hazreti Ebu Bekr (ra), hazreti Omer (ra) i hazreti Osman (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se ovim završava tema hutbi o životu hazreti Osmana (ra) i rekao je da će u budućnosti govoriti o životu hazreti Omera (ra).

Pokretanje novog pretraživača za Kur'an

Hazreti Halifatul Masih je rekao je da će pokrenuti novu web stranicu za pretraživanje Časnog Kur'ana: Holyquran.io. Ovo je organizovao pretraživački tim alislam.org, ali joj se može pristupiti kao zasebnoj web stranici. U ovoj novoj tražilici bilo koje poglavlje, ajet, riječ ili temu mogu se pretraživati ​​na arapskom, urdu ili engleskom jeziku. Rezultati pretraživanja mogu se upoređivati ​​sa prijevodima koje je uradila Zajednica, kao i sa prijevodima ne ahmedi Muslimana. Komentar, teme i srodni ajeti mogu se vidjeti uz svaki ajet. Radi se još na ovom proektu jer je ovo samo prva verzija ove tražilice, a ažurirana verzija bit će dovršena do godišnjeg skupa u Velikoj Britaniji 2021.

Nadalje, na samoj web stranici alislam.org dodan je novi izgled za čitanje i slušanje Kur’ana. Ajeti se mogu čitati uz engleski komentar, prijevode od riječi do riječi i indeks tema. Halifatul Masih se molio da ovaj projekat postane sredstvo za širenje prelijepog učenja Kur'ana po cijelom svijetu i da članovi zajednice također mogu imati koristi od toga.

Halifatul Masih je ponovo uputio molbu za molitve za Ahmedije koji žive u Pakistanu i Alžiru, da Allah poboljša njihove okolnosti i ublažio njihove poteškoće.

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će klanjati u odsustvu dženazu sljedećih preminulih članova. Halifatul Masih je rekao da prima mnogo zahtjeva za predvodenje dženaza i da je teško ih sve spomenuti, ali u svakom slučaju će spomenuti sljedeće, a ostatak, iako neimenovan, bit će uključen u molitve:

Muhammad Sadiq Durga Rampuri Sahib iz Bangladeša koji je preminuo 14. novembra 2020. Dugo je vremena obavljao dužnost državnog sekretara Vaqf-i-Nau. Redovno je odlazio u džamiju. Iza njega su ostala supruga, tri sina i kćerka.

Mukhtara Bibi Sahiba, svekrva Naeema Bajva Sahiba koja je direktor Džamija Mubashiriin Burkina Faso. Preminula je 16. januara. Služila je u upravnom tijelu za lokalno poglavlje ženske organizacije. Bila je blagoslovljena da je donirala velike iznose finansijski. Čak nekoliko sati prije smrti, svoj je nakit donirala kao novčani prilog. Prije nekoliko godina njen sin je preminuo u saobraćajnoj nesreći i sa velikom strpljivošću je podnijela ovu tragediju. Imala je veliku ljubav prema Časnom Kur’anu. Iza nje su ostali suprug, sin i tri kćerke. Halifatul Masih se molio da joj se Allah smiluje i oprosti.

Manzoor Ahmad Shad Sahib koji je preminuo 17. januara. Služio je Zajednici u raznim svojstvima. Preselio se u London 2010. godine i dobrovoljno se prijavio u homeopatski dispanzer. Troica njegovih unuka su imami koji služe u Velikoj Britaniji. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti.

Hamida Akhtar Sahiba koja je preminula 19. januara. Služila je ženskoj organizaciji u Pakistanu oko pedeset godina. Jako je voljela Hilafet i uvijek je redovno klanjala namaze, čitala i podučavala Kur’an drugima. Iza sebe ostavlja pet sinova i dvije kćeri. Mnogi člsnovi iz njene porodice izvrsno služe zajednicu. Hazreti Halifatul Masih se molio da joj se Allah smiluje i oprosti.

Nasir Peter Lutzin Sahib, koji je preminuo 20. januara, naišao je na štand koji je postavila Zajednica i tuj je uzeo nešto literature. Zatim je posjetio neke članove zajednice. Posjetivši ih, impresionirao ih je njihova jednostavnost i gostoljubivost i na kraju su on i njegova supruga prihvatili Ahmadijata. Njegova kćerka kaže da je njena porodica svjedočila mnogim blagoslovima. Jednom su njeni roditelji prisustvovali godišnjem skupu u Velikoj Britaniji. Mnogo godina njena majka nije mogla vidjeti na jedno oko. Međutim, dok je prisustvovala na Dželsa Salani, vid joj se u tom oku popravio. Nasir Peechar Sahib posjedovao  mnoge dobre osobine i bio je na čelu davanja financijski. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti i da održi njegovu djecu nepokolebljivim.

Razia Tanveer Sahib iz Kanade koja je bila supruga Khaleel Tanveer Sahiba preminula je 27. februara nakon bitke s rakom. Služila je u ženskoj organizaciji džemata u Pakistanu više od dvadeset godina.Hazreti Halifatul Masih se molio da se joj se Allah smiluje i oprosti.

Mian Manzoor Ahmad Ghalib Sahib koji je preminuo 7. februara. Prihvatio je Ahmadijat kada je vidio svog starijeg brata da je prihvatio Ahmadijjat i posjetio je Rabvu. Jako je volio Hilafet. Hazreti Halifatul Masih je rekao jda ga lično poznaje i da je bio veoma odan. Posjedovao je mnoge velike i čestite osobine. Služio je džematu u raznim svojstvima. Njegov unuk Safir Ahmad Imam je koji služi u Velikoj Britaniji. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti.

Mubasharah Hameed Adani Sahiba koja je preminula 14. februara. Bila je svekrva Munir Odeh Sahibu iz MTA. Dugo je radila u MTA. Posjedovala je mnoge sjajne osobine. Hazreti Halifatul Masih se molio da joj se Allah smiluje i oprosti.

Noorus Sabah Zafar Sahiba koja je preminula 25. marta. Bila je supruga Muhammeda Afzal Sahib koji je Imam u Keniji. Uvijek je puno molila, a također je redovno slušala Halifine hutbe. Redovno je davala novčane priloge. Bila je vrlo gostoljubiva. Posjedovala je mnoge sjajne osobine. Prva supruga Muhameda Afzal Sahiba preminula je u tragediji, a Noorus Sabah Zafar Sahiba tretirao je njegove kćeri iz prvog braka kao svoje. Hazreti Halifatul Masih se molio da joj se Allah smiluje i oprosti.

Sultan Ali Rehan Sahib preminuo je 26. marta. Prihvatio je Ahmadijat nakon njegovog studiranja. Zatim je također propovijedao poruku Ahmadijata ocu koji je kasnije prihvatio Ahmadijat. Suočio se sa mnogim poteškoćama zbog toga što je bio Ahmadija, ali ih je podnio s velikom hrabrošću i strpljenjem. Iza njega su ostala dva sina i šest kćeri. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti.

Maulvi Ghulam Qadir Sahib koji je preminuo 26. marta. Služio je kao imam u Džamu Kašmiru. Bio je izvrstan u svom poslu i uzorno je služio zajednici. Iza njega su ostali supruga, tri sina i dvije kćeri. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti.

Mahmooda Begum Sahiba koja je preminula 1. aprila. Bila je supruga derviša iz Kadijana i pokazala je veliko strpljenje. Redovno je klanjala namaze, davala novčano i mnogo je voljela Hilafet. Iza nje su ostala tri sina i dvije kćeri. Hazreti Halifatul Masih se molio da joj se Allah smiluje i oprosti.

Halid Sa‘dullah Misri Sahib iz Jordana koji je nedavno preminuo. Bio je vrlo čestit i posjedovao je mnoge velike osobine. Jako je volio Hilafet. Redovno je gledao MTA. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti.

Muhammad Munir Sahib iz Rabve koji je preminuo 1. aprila. Prihvatio je Ahmadijjat od Trećeg halife (rh). Suočio se sa velikom količinom mučenja od strane porodice zbog toga što je prihvatio Ahmadijjat. Njegova porodica je čak ponudila da će mu, ako on napusti Ahmadijat, dati dovoljno novca da njegova djeca nikad nemoraju raditi, ali on je i dalje bio čvrst prema Ahmadijatu. Uvijek je bio nasmijan i bio je vrlo ljubazan. Posjedovao je mnoge velike osobine. Hazreti Halifatul Masih se moli da mu se Allah smiluje i oprosti.

Učitelj Nazir Ahmad Sahib iz Rabve, koji je preminuo 4. aprila. Prihvatio je Ahmadijat kad je imao  15 godina u rukama Drugog Halife (ra) njegov san mu je pomogao da to učini. Njegov sin koji je tada imao samo devet godina napadnut je nožem u školi zbog toga što je bio Ahmadijja, a kasnije je od toga preminuo. Učitelj Nazir Ahmad Sahib izdržao je ovo vrijeme sa velikim strpljenjem. Mnogu je djecu naučio učenju Kur'ana. Redovno je klanjao namaze. Tri njegova sina su dali život u službi džemata. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp