U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Osman r.a.

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač je rekao da će da nastavi da govori o životu hazreti Osmana (ra).

Skromnost hazreti Osmana (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom, Poslanik (savs) rekao da je hazreti Osman (ra) posjedovao najveći nivo skromnosti i poniznosti u svom narodu. Prenosi se da je jednom Časni Poslanik (savs) ležao i odmarao se u svojoj kući.Tada je hazreti Ebu Bekr (ra) zatražio dozvolu da uđe i Poslanik (savs) mu je dozvolio, ali je nastavo je da i dalje leži. Slično tome, hazreti Omer (ra) je zatražio dozvolu da uđe i Poslanik (savs) mu je dozvolio, nastavljajući da i dalje leži. Kad je hazreti Osman (ra) zatražio dozvolu da uđe, Poslanik (savs) je ustao iz ležećeg položaja i namjestio odjeću. Kasnije, na pitanje zašto je to učinio samo kada je ušao hazreti Osman (ra), a ne zbog ostalih, Časni Poslanik (savs) je odgovorio da je pokazao skromnost pred istom osobom u čijem prisustvu meleci pokazuju skromnost.

Jednostavnost hazreti Osmana (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u pogledu jednostavnosti hazreti Osmana (ra) sam pripremao vodu za abdest u toku noći. Jednom ga je neko pitao zašto nije dao da jedan od njegovih radnika pripremi vodu, na šta je hazreti Osman (ra) odgovorio da radnicima treba dati vremena da se odmore noću, pa je zbog toga sam sebi pripremao vodu.

Hazreti Halifatul Masih je ispričao da je hazreti Osman (ra) rekao da otkako je prihvatio Islam, nije postojao nijedan petak u kojem nije oslobodio roba. Jedino to nije radio petkom ako nije bilo robova koji bi se trebali osloboditi. U tom bi slučaju oslobodio roba drugog dana u sedmici. Također je zabilježeno da je za vrijeme dok je njegova kuća bila pod opsadom, hazreti Osman (ra) oslobodio 20 robova.

Velikodušnost hazreti Osmana (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su muslimani jednom u toku bitke bili izuzetno gladni i nisu imali hrane. Časni Poslanik (savs) im je rekao da će do zalaska sunca doći hrana. Kada je to čuo, hazreti Osman (ra) je poslao devet kamila natovarenim sa žitaricama Poslaniku (savs). Na pitanje odakle ovo, Časni Poslanik (savs) je obaviješten da mu je ih poslai na poklon hazreti Osman (ra). Na to je Poslanik (savs) podigao ruke i molio se za hazreti Osmana (ra).

Kompilacija Časnog Kur'ana

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Hazrat Osman (ra) takođe imao čast da bude pisar nekih objava koje je primao Poslanik (savs). Na primjer, on je bio pisar koji je zapisao objavu sure Muzzammil.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u vrijeme hilafeta hazreti Ebu Bekra (ra) Časni Kur'an sastavljen u obliku jedne knjige. Kasnije, za vrijeme hazreti Osmana (ra), obaviješten je da postoje određena odstupanja u načinu na koji su neki ljudi učili Časni Kur'an. U to vrijeme originalne kopije Časnog Kur’ana bile su kod hazreti Hafse (ra). Hazreti Osman (ra) joj je pisao tražeći knjige kako bi se mogle napraviti kopije, i rekao je da će poslije vratiti joj originalne kopije. Onda je hazreti Osman (ra) okupio starije ashabe Kurejšije i rekao im da naprave kopije Časnog Kur'ana, na dijalektu Kurejšija, jer je to bio dijalekt na kojem je objavljen Kur’ab; i da se treba držati istim redoslijedom koji je odredio Časni Poslanik (savs). Dakle, Časni Kur’an je ostao sačuvan u svom izvornom obliku, tačno onako kako je objavljen Časnom Poslaniku (savs).

Hazreti Halifatul Masih je objasnio da je prije bilo dopušteno da se Časni Kur'an čita na različitim dijalektima, jer mnogi ljudi nisu mogli razumjeti izvorni dijalekt. Dakle, da bi bilo pristupačnije i lakše razumljivo, to je bilo dozvoljeno. Međutim, do vremena hilafeta hazreti Osman (ra), Medina je postala središte Arabije, a plemena koja su nekada bila daleko i podijeljena sada su se ujedinila i često se sastajala. Na taj je način izvorni dijalekt je postao rašireniji i razumljiv većini. Dakle, početna dozvola učenja na različitim dijalektima koja se temeljila na tadašnjoj situaciji više nije bila potrebna. Stoga je, kako bi osigurao da tekst ostane tačno onakav kakav je objavljen, uključujući dijalekt na kojem je objavljen, hazreti Osman (ra) poduzeo ovaj korak i osigurao da se naprave kopije na izvornom dijalektu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će i u buduće nastaviti sa govorom o životu hazreti Osmana (ra).

Apel za molitve i pokretanje web stranice na Kineskom jeziku

Hazreti Halifatul Masih je ponovo uputio molbu za molitve za Ahmadije koji se suočavaju s poteškoćama u Pakistanu, Alžiru i bilo gdje u svijetu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će pokrenuti web stranicu Kineskog ureda. Ova web stranica će omogućiti ljudima da na kineskom saznaju informacije o zajednici. Pored toga, bit će dostupni različiti sadržaji, uključujući literaturu, knjige, pitanja i odgovore. Halifatul Masih se molio da se ova web stranica pokaže kao sredstvo napredovanja za kineski narod.

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će da klanja dženaze u odsustvu slijedećim umrlim džematlijama:

Muhammad Yunus Khalid Sahib, imam Ahmedijja Muslimanske zajednice, koji je preminuo 15. marta, služio je zajednicu u Pakistanu i afričkim zemljama 40 godina. Iza njega su ostali supruga i sin koji je takođe misionar. Muhammad Yunus Khalid Sahib je uvijek govorio da je Bog uvijek ispunjavao sve njegove potrebe. Imao je žar za služenje zajednici i ako bi bilo koji poziv za službu došao, odmah bi ustao i obavio sve što se od njega tražilo. Bio je na čelu trošenja na Allahovom putu. Halifatul Masih se molio da mu se Uzvišeni Allah smiluje i oprosti.

Dr. Nizamuddin Boodhun Sahib koji je preminuo 15. marta. Dobio je stipendiju od Trećeg Halife (rh) nakon čega je odputovao u Pakistan i studirao medicinu. Onda je poslan na služenje u bolnicu u Nigeriji, a nakon toga služio je do svoje smrti u Ivori Coast. Iza njega su ostali sin i kćerka. Halifatul Masih se molio da njegova djeca ostanu vezana za zajednicu. Nizamuddin Boodhun Sahib posjedovao je mnoge velike osobine i bio je čestita osoba. Posebno bi se brinuo o djeci i imao bi igračke u klinici kako bi se mogli igrati kad bi ga došli vidjeti. Bio je vrlo brižan i ponekad bi sam kupovao lijekove za pacijente. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu Allah oprosti i smiluje se.

Salma Begum Sahiba koja je preminula 24. januara. Redovno je klanjala namaze i posjedovala mnoge dobre osobine. Iza nje su ostala dva sina i tri kćeri.Hazreti Halifatul Masih se molio da mu Allah oprosti i smiluje se.

Kishwar Tanveer Sahiba koja je preminula 27. februara. Podnosila je razne bolesti s velikim strpljenjem. Iza nje su ostala dva sina i dvije kćeri i mnogo unučadi. Posjedovala je mnoge sjajne osobine. Bila je vrlo darežljiva u davanju milostinje siromašnima.Hazreti Halifatul Masih se molio da mu Allah oprosti i smiluje se.

Abdur Rahman Hussain Muhammad Khair Sahib iz Sudana koji je preminuo 24. decembra 2020. Nakon što je od svog brata čuo za Ahmadijat, uložio je velike napore da gleda MTA, a na kraju je 2010. prihvatio Ahmadijat. Posjedovao je mnoge velike osobine. Odigrao je ključnu ulogu u uspostavljanju Zajednice u Sudanu i predstavio mnoge financijske žrtve u tu svrhu. Mnogi ljudi su potvrdili njegove velike osobine. Iza njega su ostala supruga, dva sina i dvije kćeri. Halifatul Masih  se molio da ih Allah drži privržene zajednici i hilafetu i da se Allah prema njemu ophodi sa milošću i oprostom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp