U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Potreba za Imamom- hazreti Obećani Mesija a.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) proučio je slijedeće ajete:
“On je Taj koji je poslao jednog uzvišenog Poslanika nepismenom narodu između njih, on im uči Njegove ajete, i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, iako su prije toga bili u očitoj zabludi; i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili. On je Moćni, Mudri.” (62: 3-4)

Osnivanje Ahmadija Muslimanske Zajednice 

Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je prije nekoliko dana bio 23. mart i da je ovaj dan važan za naš džemat jer je tog dana zajednica osnovana. Hazreti Halifatul Masih je rekao da svake godine treba da se podsjetimo na svrhu dolaska Obećanog Mesije (as), tj. oživljavanje učenja Islama i njegovo predstavljanje svijetu. Svaki Ahmadi mora nastojati da učestvuje u blagoslovima ove misije. Rekao je da bismo to učinili moramo se prije svega reformisati.

Predskazanja u vezi  Obećanog Mesije (as)

Hazreti Halifatul Masih je zatim predstavio neka predskazanja o Obećanom Mesiji (as) koja su se ispunila i koja se i dalje ispunjavaju. Citirao je Obećanog Mesiju (as) kada je izjavio da je Svemogući Allah poslao Poslanika (savs) u vrijeme potpune tame i podario im duhovnu svjetlošću. Svemogući Allah sada je poslao hazreti Mirzu Ghulam Ahmada (as) – koji je bio perzijskog porijekla – u ovo doba tame i zablude da još jednom dovede vjeru na svijet. Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as) branio Islam nakon što je napadnut iz svih pravaca. I bilo je suđeno da Obećani Mesija (as) bude iz muslimanskog Ummeta (naroda), u skladu sa gore spomenutim ajetima i predskazanjima Poslanika (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su hiljade ljudi svjedočile znaku zvijezde Dhus-Sineen, zabrani hadža, početkom željezničkog sistema i izbijanju kuge – što su sve bila predskazanja Poslanika (savs). Rekao je da je poredba između ashaba Obećanog Mesije (as) i Poslanikovih (savs) ashaba vrlo slična; jer su svi morali podnijeti progon i zlo postupanje prema njima. Baš kao što su prvi ashabi bili Allahovi predani ljudi, tako su i ovi ashabi Obećanog Mesije (as) bili predani Allhovi ljudi i On se brine za ovakve ljude koji se ponašaju pobožno i često se sjećaju smrti.

Hazreti Halifatul Masih je spomenuo ostala ispunjena predskazanja kao što su novi načini prevoza, pomračenja sunca i mjeseca u mjesecu ramazanu, povećanje broja štampanja, povećanje broja objekata za čovječanstvo i uništavanje određenih gradova Allahovom kaznom. Bilo je u toj eri predskazano da će se pojaviti Obećani Mesija (as).

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je tvrdio da je upravo ta osoba koju je Svemogući Allah poslao za ispunjenje ovih predskazanja, a Allah ga je o tome obavijestio toliko puta da više nije bilo mjesta za bilo kakvu sumnju u to. Obećani Mesija (as) čak je vidio da će ispunjenje predskazanja da će deva biti ostavljena biti do te mjere da će čak biti izgrađena i željeznička pruga između Meke i Medine – i ovo se ispunilo više od 1.300 godina nakon predskazanja Časnog Poslanika (savs).

Mesija poput Isa (as) i Allahova podrška

Tada je hazreti Halifatul Masih je spomenuo kako je Obećani Mesija (as) bio poput Isa (as) jer su obojica bili odbačeni od njihovog naroda, zbog toga što su predstavljali čista učenja svojih religija. Rekao je da su ljudi toliko zaokupljeni svijetom i da se malo brinu za svoju vjeru ili za Časni Kur'an. Hazreti Halifatul Masih nas je podsjetio da se svi moramo analizirati u tom pogledu čak i nakon što smo prihvatili Obećanog Mesiju (as). Ova učenja je Svemogući Allah stavio pod Svoju zaštitu i u ovoj eri je Obećani Mesija (as) bio postavljen da nastavi ovaj zadatak zaštite Kur’anskog učenja, nakon što su ta učenja potpuno postala neshvaćena od muslimana.

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) izjavio je da je svijetu pokazao kako islam ima superiornost nad svim ostalim religijama. Ali kada bi ovo predstavio muslimanima, oni bi se razbjesnili i proklinjali ga. Rekao je da je to i danas slučaj. Lažnu osobu mogla bi uništiti sva opozicija, ali Svemogući Allah zaista je bio uz Obećanog Mesiju (as) i podržavao ga je cijelo vrijeme i stavljao ljubav prema njemu u srca ljudi iz cijelog svijeta. Obećani Mesija (as) je rekao da muslimani trebaju pokazati svoju zahvalnost Allahu što im je poslao ove blagodati i spasio ih u pravo vrijeme, umjesto da mu se suprotstavljaju.

Preporod islama i velika revolucija

Hazreti Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as), koji je izjavio da život islama leži u prihvaćanju Isa (as) smrti, i kao što je Svemogući Allah razgovarao sa prethodnim poslanicima, tako i on je govori sa njim, ali to je bilo isključivo zbog njegove poslušnosti i vjere u Časnog Poslanika (savs). On je bio odraz Poslanika (savs) i njegovog ummeta (naroda), zbog čega je i on poslan kao Božji poslanik. Obećani Mesija (as) tada je izjavio da se otkako ga je Allah postavio, pred njegovim očima se odvijala revolucija dok su ljudi napuštali širk (pripisivanje partnera Allahu) u koji su bili uronjeni i okrećući se jedinstvu Allaha . Rekao je da to doseže sve ljude i jednog dana će svi biti jedno.

Molba za dove

Hazreti Halifatul Masih se molio da svi ljudi, posebno muslimani, da razume poruku i prihvate Obećanog Mesiju (as) koji je došao da oživi vjeru. Također je rekao da bismo se trebali moliti za Ahmadije u Pakistanu i Alžiru gdje se situacija i dalje pogoršava. Molio se Svemogućem Allahu da ih zaštiti sve, ali da se svaki Ahmedi musliman također mora obratiti Svemogućem Allahu, ispune dužnosti prema Allahu i čovječanstvu i stvoriti posebnu vezu sa Njim.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp