U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Uvaženi Status hazreti Osmana r.a.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe, hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o događajima iz života hazreti Osmana (ra).

San o smrti hazreti Osmana r.a.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Medina ostala u rukama pobunjenika i da nisu dozvolili da se tijelo hazreti Osmana (ra) ukopa 3 dana. Hazreti Halifatul Masih  je spomenuo da je Časni Poslanik (savs) sanjao san u kojem je bio obaviješten o hazreti Osmanu (ra) da će postati šehid i da će morati proći kroz veoma teške okolnosti. Hazrat Anas (ra) prenosi da se jednom planina Uhud tresla i da je Poslanik (savs) joj rekao da se zaustavi, jer je na njoj bio poslanik, sidik (istinoljubivi) i dva šehida. Ovo nam je također pokazalo da će hazreti Osman (ra) postati šehid.

Što se tiče nasledstva koje je hazreti Osman (ra) ostavio, na dan njegovog ubistva njegov blagajnik imao je 30.500.000 dirhama i 150.000 dinara, ovo je sve bilo opljačkano. Također je iza sebe ostavio 1.000 deva u palači zvanoj Rabazah. Bilo je i drugih mjesta na kojima bi davao sadaku. Kako bi hazreti Osman (ra) sticao bogatstvo, sve bi to trošio na dobrobit ljudi i davao ga u dobrotvorne svrhe.

Hadisi u vezi  hazreti Osmana r.a.

Hazreti Halifatul Masih je zatim iznio hadise u vezi  hazreti Osmana (ra). Hazreti Ali (ra) je izjavio da je hazreti Osmana (ra) smatran Zun-Nurainom (posjednikom dva svjetla) na zemlji i na nebu. Bio je na čelu da pravi mir među ljudima. Kada je hazreti Ajša (ra) primila vijest o njegovoj smrti, rekla je da iako su ga ubili, bio najbolji da izmiri druge i od svih ljudi bio je najpobožniji.

Hazreti Halfatul Masih je tada rekao da postoji dova Poslanika (savs) u vezi njegovih zetova u kojoj je molio Allaha da niko od njih ne uđe u vatru, niti bilo koji od ljudi kojima je on bio zet.

Izgled i odjeća hazreti Osmana r.a.

Hazreti Halifatul Masih je zatim predstavio nekoliko hadisa u vezi odjeće hazreti Osmana (ra). Jedan ashab ga je vidio kako jaše na mazgi dok je bio zamotan u dva žuta platna. Još je jedan ashab svjedočio kako je hazreti Osman (ra) držao hutbu i bio odjeven u crnu tkaninu. U drugom hadisu jedan ashab  ga je vidio kako nosi jemensku odjeću koja je vrijedila 100 dirhama.

U vezi sa izgledom hazreti Osmana (ra) ashabi su prenijeli da nije bio ni nizak ni vrlo visok, imao je lijepo lice, mehku kožu, gustu bradu, snažne zglobove, široka ramena, gustu kosu na glavi i stavljao je knu na bradu.
Jedan ashab prenosi da bi, kada bi hazreti Osman (ra) držao hutbu, uzimao svoj štap i koristio ga da se osloni na njega u toku hutbe. Drugi ashab prenosi  da je hazreti Osman (ra) bio najzgodniji muškarac.

Prsten Časnog Poslanika s.a.v.s.

Hazreti Halifatul Masih je ispričao incident u vezi sa prstenom Poslanika (savs). Kada je Poslanik (savs) odlučio napisati pismo guverneru Rima, hazreti Osman (ra) je rekao da ako na ovom pismu nema pečat, neće ga pročitati. Nakon toga je Poslanik(savs) naredio da mu naprave srebrni prsten na kojem je biło izgravirano ‘Muhammed Rasulullah’. Ovaj prsten je poslije nosio Ebu Bekr (ra), zatim Omer (ra), a zatim Osman (ra), taj prsten je slučajno izgubljen. Hazreti Osman (ra) je nudio veliku nagradu ako neko nađe taj prsten. Nakon bezuspješnog traženja i neuspjeha da ga pronađu, hazreti Osman je naredio da se napravi isti prsten kao izgubljeni i nosio ga je do svoje smrti. Ali taj prsten mu je nakon toga dana ukrao.

Uvaženi Status hazreti Osmana r.a.

Hazreti Halifatul Masih je spomenuo da je hazreti Osman (ra) bio jedan od deset ljudi kojima je data radosna vijest o Džennetu. Časni Poslanik (savs) je govorio o hazreti Osmanu (ra) da će biti sa njim u Džennetu. Govorio bi da svaki poslanik ima dragog prijatelja, a njegov prijatelj u Džennetu će biti hazreti Osman (ra).
Jednom je Časni Poslanik (savs) bio sa grupom muhadžira u kojoj je bilo mnogo cijenjenih ashaba. Časni Poslanik (savs) je rekao svima da stanu pored  svog prijatelja, on je stao pored hazreti Osmana (ra), rekavši da mu je on prijatelj u ovom i budućem životu.

Kad su pobunjenici opkolili kuću hazreti Osmana (ra), njegov oslobođeni rob mu je govorio da se trebaju boriti protiv njih. Hazreti Osman (ra) je rekao da tako mi Allaha, neću se boriti protiv njih jer mu je Časni Poslanik (savs) nešto obećao i on je želio da se to ispuni.
Licemjeri su često govorili da hazreti Osman (ra) nije učestvovao u bitci na Bedru, da je pobjegao sa Uhuda itd. Kada je čuo ovo, hazreti Ibn Omer (ra) branio je hazreti Osmana (ra) i rekao im istinu  za svaku navedenu optužbu u vezi njega.

Uloga hazreti Osmana r.a. u proširenju i renoviranju Poslanikove džamije

Hazreti Osman (ra) je kupio zemljište za 10.000 dirhema koje je bilo pored Mesdžida Nabavi i koje je bilo potrebno za proširenje džamije. Onda ga je poklonio Časnom Poslaniku (savs). Časni Poslanik (savs) je rekao da će mu ovo kupiti, a cijena će biti utočište u Džennetu. Časni Poslanik (savs) je postavio kamen temeljac ove džamije u prvoj godini nakon hidžre. Prvo proširenje džamije dogodilo se u 7 hidžretskoj.
Onda je proširena u vrijeme hilafeta hazreti Omera (ra), ali on nije promijenio način na koji je prvobitno izgrađena. Zatim, u toku hilafeta hazreti Osmana(ra), mesdžid Nabvi je još jednom proširen i zamijenio je strukturu kamenim zidovima i jako je uljepšao. Hazreti Osman (ra) je razgovarao sa ashabima i obavijestio ih da će obnoviti Poslanikovu džamiju. Osim nekoliko ashaba, većina se složila sa prijedlogom. Hazreti Osman (ra) nije želio nikom nametnuti, ili prisiliti da se slože pa je kupio kuće onih koji nisu željeli da obnova se desi. Tako je renoviranje završeno u 30 hidžretskoj godini. Hazreti Osman (ra) nastavio je proširio džamiju u svim pravcima i uljepšao zidove i vrata. Također je ogradio zid oko Mihraba zbog sigurnosti ali je ostavio šupljinu da bi džemat mogao vidjeti imama.

Obećani Mesija (as) je rekao da uspoređuje hazreti Osmana (ra) sa hazreti Sulejmanom (as) jer su obojica imali ljubav prema gradnji velikih objekata. Zbog neslaganja u vrijeme hazreti Alija (ra) veći dio toga je zaustavljen, a većina ovog posla je zapravo završena u vrijeme hazreti Osmana (ra).

Mesdžid-i-Haram je također proširen  u 26. hidžretskoj godini i to je hazreti Osmana (ra) uradio. Kupio je okolna imanja da to omogući. Učinio je sve od sebe da se pomiri sa onima koji nisu željeli prodati svoje kuće. Kad su se pobunili, hazreti Osman (ra) im je rekao da to čine samo zbog njegovog suosjećanja sa njima, inače se to nisu usudili u vrijeme hazreti Omera (ra) kada se to isto tražilo od njih.

Prva morska misija

Prva morska misija dogodila se u vrijeme hazreti Osmana (ra). Amir Muavija je u vrijeme hazreti Omera (ra) to zatražio, ali nije mu dao dozvolu. Zatim je u hilafetu hazreti Osman (ra) još jednom zatražio dozvolu i nakon što mu je to odobrio, hazreti Osman (ra) ga je upozorio da nikoga ne prisiljava da učestvuje u takvoj bitci.Pod vođstvom Abdullaha bin Keisa (ra) vođeno je 50 bitaka, u kojima se niko od muslimana nije utopio ili bio povrijeđen.

Časni Poslanik (savs) je jednom rekao da je onaj koji mu najviše nalikuje moralom ponašanju bio hazreti Osman (ra). Časni Poslanik (savs) je ovo čak rekao svojoj kćeri i rekao joj da se prema njemu ponaša vrlo ljubazno.

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženaze u odsustvu slijedećim osobama:

Mubashar Ahmad Rind, sin Ahmada Bakhsha, Mu’allima iz Vakf-i-Džedid Rabvah, preminuo je 10. marta. Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo. Bio je iz sela Rinda u Dera Ghazi Khanu. Svoje usluge počeo je raditi kao Mu’allim Vakf i Džedid 1990. godine, radio je na različitim poslovima. Uvijek bi bio spreman kad bi ga pozvali na bilo kakav zadatak i nikada se ne bi žalio. Svi su napisali da je bio vrlo vrijedan, drag i skroman. Ne bih tolerirao bilo kakav razgovor protiv zajednice. Iza njega su ostala supruga, dva sina i tri kćeri. Da mu se  Uzvišeni Allah smiluje i oprosti.

Muneer Ahmad Farrukh, bivši Amiir džemata iz Islamabada, preminuo je u Kanadi u 84. godini 9. marta nakon dužeg perioda bolesti. Njegov djed bio je hazreti Munshi Ahmad Bakhsh Sahib, ashab Obećanog Mesije (as). Otac Muneer Sahiba bio je dr. Chaudhari Abdullah Sahib koji je posvetio svoj život nakon što je hazreti Halifatul Masih II (ra) podstakao omladinu da proučavaju nauku. Muneer Ahmad Farrukh Sahib je diplomirao elektrotehniku ​​i radio je za vladu Pakistana na pokretanju telegrafskih i telefonskih usluga. Iza njega su ostala supruga, dva sina i dvije kćeri. Halifatul Masih se molio da njegova djeca koračaju u njegovim stopalama dobirih djela. Služio je Zajednici u mnogim svojstvima, sve do svog poslednjeg daha. Kad se hazreti Halifatul Masih IV (rh) migrirao u Englesku, Muneer Sahib svake godine je putovao da prisustvuje dželsa salani  i radio u odjelu za prevođenje. Njegov sin kaže da bi ih otac uvijek savjetovao da služe zajednici. Da mu se Uzvišeni Allah smiluje i oprosti.

Brigadir Muhammad Latif, bivši Amiir iz okruga Ravalpindi, preminuo je 28. februara u 77. godini. Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo. Ahmadijat je prihvatio sa ocem 1955. Njegov otac je preminuo 2000. godine, nakon čega je Latif Sahib bio jedini Ahmadi u njegovoj porodici. Iza njega su ostala supruga, dva sina i dvije kćeri. Hazreti Halifatul Masih  se molio da Allah uputi njegovu djecu i omogući im da idu njegovim stopama. Nakon penzionisanja 2000. godine, svo svoje vrijeme posvetio je službi zajednice i to je smatrao Allahovom milošću. Čak i u svojoj bolesti služio je zajednici. Da mu se Uzvišeni Allah smiluje i oprosti.

Konok Baik Omur Bakuf, Ahmadi iz Kirgistana, preminuo je 22. februara u 67. godini. Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo. Nacionalni predsjednik kirgistanskog Džemata piše da ga je poznavao više od 15 godina. Bio je jedan od pionira Ahmadija u Kirgistanu nakon što je prihvatio Ahmadijat 2000. godine. Redovno je radio funkcije džemata i redovno je davao donacije u zajednici. Bio je poznat po svojoj iskrenosti i integritetu i u slobodno vrijeme bi prodavao džematsku literaturu. Odigrao je veliku ulogu u ispravljanju ruskog prevoda Časnog Kur’ana. Iza njega je ostala supruga i sedmogodišnji sin. Također ima djecu iz prvog braka. Hazreti Halifatul Masih se molio da ilh Allah uputi da prihvate Ahmadijat i molio je da Uzvišeni Allah bude milostiv prema njemu i da mu oprosti i uzdigne status svih umrlih.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp