U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Šehadet hazreti Osmana r.a.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta,Euze i sure El Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi da govori o životu hazreti Osmana (ra).

Prijedlog od Amira Muavije hazreti Osmanu (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Osman (ra) obavio posljednji hadž otprilike godinu dana prije smrti. U to vrijeme pobunjenici su već počeli stvarati poremećaj. Amir Mu‘avijja bio je u pratnji hazreti Osmana (ra) i predložio je da hazreti Osman (ra) krene s njim u Siriju, jer je poremećaj rastao. Hazreti Osman (ra) mu je odgovorio da ni pod kojim okolnostima neće napustiti blizinu Časnog Poslanika (savs). Tada je Amir Mu’avijja predložio da pošalje sirijsku vojsku radi zaštite hazreti Osmana (ra).
Hazreti Osman (ra) je odgovorio da ne bi dozvolio da blagajna ima takve troškove samo radi njegove zaštite. Tada je Amir Mu’avijja rekao da jedini razlog zbog kojeg bi ovaj poremećaj mogao nastati zato što su stariji ashabi bili prisutni u Medini, a pobunjenici su mogli pomisliti da, ako uklone hazreti Osmana (ra), jedan od njih mogao voditi računa o administraciji. Tako, hazreti Osman (ra) bi trebao da ih pošalje i raširi na raznim mjestima. Hazreti Osman (ra) je na to odgovorio da ne može raširiti one koje je okupio Časni Poslanik (savs).

Amir Mu‘avijja je bio u suzama i rekao je da bi hazreti Osman (ra) trebao barem objaviti da ako mu se nešto dogodi, Amir Mu’avijja imao dozvolu da uzvrati odmazdu. Hazreti Osman (ra) je odgovorio da će se dogoditi sve što je bilo suđeno, ali mu nije  dozvolio da se on osveti za njega, zbog toga što je on bio vrlo strog, i bojao se da će postupati vrlo strogo.

Hazreti Osman (ra) opominje pobunjenike

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Osman (ra), dok su ga pobunjenici držali zatvorenog u njegovom domu, obratio im se i rekao da ga ne bi trebali ubiti. Rekao je da ako to učine, nikada neće moći klanjati zajedno namaze, niti će se ikada udružiti u borbi protiv neprijatelja. Savjetovao ih je da se suzdrže od borbe. Međutim, pobunjenici se nisu obazirali na njegove riječi. I tako, hazreti Osman (ra) se molio Allahu, da On vodi račun o svima onima koji su obkolili njegovu kuću i izazvali ovu pobunu i da ih kazni u skladu s tim. Prenosi se da su svi oni koji su učestvovali u ovoj pobuni na kraju stradali.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su se na dan kada je kuća hazreti Osmana (ra) bila opkoljen, neki ashabi okupili u njegovoj kući i insistirali na tome da je ova grupa vjernika bila prisutna kako bi pomogla u zaštiti hazreti Osmana (ra) od pobunjenika. Međutim, Hazrat Osman (ra) im je rekao da ničija krv se ne treba proliti samo zbog njega, niti da bilo ko prolijeva krv bilo koga drugog zbog njega.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da na taj način, do samog kraja, hazreti Osman (ra) nije pobunjenicima pružio ni najmanje mogućnosti da opravdaju svoje gnusne postupke ili da opravdaju borbu protiv njega i vjernika.

Hazreti Osman (ra) postaje šehid

Hazreti Halifatul Masih (ra) je  rekao da kada su pobunjenici vidjeli da su predani muslimani okupljeni pred vratima hazreti Osmana (ra), znali su da će biti teško ući u njegovu kuću. Tako su odlučili ući u kuću njegovog komšije i odatle se popeti preko zida. Kada su ušli u kuću hazreti Osmana (ra), zatekli su ga kako uči Časni Kur'an. Hazreti Osman (ra) je znao da je to dan kada će postati šehid, pa je zato odredio dvoicu ljudi da čuvaju državnu blagajnu, tako da bez obzira na to šta se desi, niko ne može ukrasti iz blagajne.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je prvo, sin hazreti Ebu Bekra (ra) ušao i grubo povukao hazreti Osmana (ra) za bradu. Na to mu je hazreti Osman (ra) rekao da je njegov otac (hazreti Ebu Bekr (ra)) bio živ, on nikada ne bi postupio na takav način. Čuvši to, okrenuo se i otišao. Međutim, ostali pobunjenici su ušli, a jedan od njih je gvozdenom šipkom udario hazreti Osmana (ra) po glavi i krv mu je počela kapati iz glave. Pobunjenici su, bez ikakvog obzira, šutnuli Časni Kur’an koji je hazreti Osman (ra) čitao. Inače, krv hazreti Osmana (ra) pala je na sljedeći ajet:

“ … a Allah je tebi dovoljan (protiv njih), jer On sve čuje, ima trajno znanje.(2:138)

Pobunjenici su ga nastavili napadati. Počeli su udarati mačevima. Hazreti Osman (ra) je pokušao da blokira udarac ali su mu posjekli ruku. U ovom trenutku, hazreti Osman (ra) je rekao da je to ruka koja je prva zapisala ajete Časnog Kur’ana. U to vrijeme supruga hazreti Osmana (ra) je izašla i stala pred njega, ali ti pobunjenici nisu oklijevali ni u napadu na ženu, uslijed čega su joj odsjekli prste. Zatim su nastavili napadati hazreti Osmana (ra) sve dok ga nisu ubili. ‘Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo.’

Ne ustrašivost hazreti Osmana (ra)

Hazreti Halifatul Masih  je nastavio citirati hazreti Musleh Mauda (ra) koji je ispričao incident i rekao da su, dok su pobunjenici napadali hazreti Osmana (ra), vulgarno govorili o njegovoj ženi, pa čak i o hazreti Ajiši ( ra). Ipak, uprkos svemu, hazreti Osman (ra) se nikada nije bojao da postane šehid. Čak i prije, kad je znao da se ova pobuna sprema, išao je sam u džamiju na molitvu. Čak i kada je bio zatvoren u njegovoj kući, naredio je ashabima (ra) da se vrate svojim kućama, umjesto da ostanu s njim kako bi ga zaštitili. Čak i kad su pobunjenici ušli u njegovu kuću, on je bez ikakvog straha nastavio čitati Kur'an. Zatim, i kada je sin hazreti Ebu Bekra (ra) ušao da ga napadne,mirno mu je pomogao da se urazumi i ode. Dakle, svi incidenti koji su doveli do toga da postane šehid jasno pokazuju da hazreti Osman (ra) nije imao ni trunke straha.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su ljudi nakon smrti hazreti Osmana (ra) počeli shvaćati istinsku važnost hilafeta. Nastavio je objašnjavati izvanredne vrline koje je posjedovao hazreti Osman (ra). Objasnio je njegov cijenjeni čin i da ga je Časni Poslanik (sa) jako poštovao. Na primjer, jednom je Poslanik (savs) ležao i hazreti Ebu Bekr (ra) je ušao, ali je Poslanik (savs) nastavio da leži. Tada je ušao Omer (ra), ali je Poslanik (savs) nastavio da leži. Kad je ušao Osman (ra), Poslanik (savs) je odmah počeo popravljati odjeću, a kasnije je rekao da je hazreti Osman (ra) bio čovjek koji je posjedovao veliku skromnost, pa je to činio imajući na umu njegove osjećaje . Hazreti Osman (ra) je bio jedan od šest ljudi kojima je Poslanik (savs) dao radosnu vijest o visokom statusu, i bio je među desetoricom ashaba kojima je Poslanik (savs) dao radosnu vijest o Dženetu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će da nastavi da govori o hazreti Osmanu u budućnosti.

Dženaze 

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će da klanja dženaze u odsustvu slijedećim džematlijama.

Maulvi Muhammad Idrees Sahib iz Ivory Coast koji je preminuo tokom noći između 27. i 28. februara. Studirao je u Džamija Rabvah, nakon čega je imao čast služiti kao misionar u Ivory Coast. Kad je stigao u Pakistan, nikoga nije obavijestio prije dolaska, pa je stajao na aerodromu i bio zabrinut. Tada mu je prišao čovjek i pitao ga gdje treba da ide, a nakon što mu je objasnio, čovjek ga je odveo u salu Ahmadija. Kasnije je ovaj čovjek mu rekao da je prethodne noći njegova supruga sanjala san u kojem je stranac kojem je trebala pomoć došla u Pakistan, te je stoga tražila od supruga da ode na aerodrom. Bio je vrlo vješt u širenju poruke Islama Ahmadijata. Mnogo je volio zajednicu. Kad bi ga neko pitao koje je nacionalnosti, rekao bi da je to Ahmadijat. Posjedovao je mnogo znanja i vodio bi debate s drugim muslimanskim učenjacima u kojima bi bio uspješan. Mnogo se molio i savjetovao bi i druge da čine isto. Iza njega su ostali supruga, četiri kćerke i sin. Hazreti Halifatul Masih se molio da njegova djeca koračaju njegovim stopama i da Allah uzdigne njegov status na Ahiretu.

Amina Nayga Kare Sahiba koja je bila supruga nacionalnog predsjednika zajednice u Ugandi. Preminula je 20. februara. Bila je vrlo uspješna i dobro obrazovana, a njen suprug je rekao da joj je veliki dio svog uspjeha pripisuje. Bila je vrlo predana u širenju poruke Islama Ahmadijata. Bila je pritvorena  zbog lažnih optužbi. Bila je izuzetno pobožna i mogla je da podnese bilo kakav napad na nju, ali nikada nije mogla da podnese bilo kakav napad protiv vjere. Iza nje su ostali suprug i šestoro djece, od kojih su dvoica misionari.

Noohi Kazak Sahib  je preminuo 10. decembra 2020. Bio je vrlo pobožan, redovan u namazima i postu, uvijek je finansijski udjeljivao, mnogo je volio Hilafet i uvijek je bio ljubazan i pomagao je siromašnim. Iza njega su ostale dvije supruge i tri male kćeri. Uvijek je bio spreman služiti džemat u bilo kojem svojstvu. Bio je dobar prema drugima, i uvjek bi pomagao i kod kuće. Umjesto da prikuplja bogatstvo za sebe, trošio bi ga da pomogne onima kojima je potrebno i koji su imali manje od njega. Ljubav prema Hilafetu usadio je i ostalim članovima svoje porodice. Jedan od njegove braće je Mutaz Kazak Sahib, profesor u Džamija Ahmadijja Kanada.

Farhat Naseem Sahiba iz Rabve, koji je preminuo 26. decembra 2020. Bila je vrlo pobožna, redovno je klanjala namaze i postila, pomagala je siromašnima i uvijek je davala novčano. Iza nje su ostala tri sina, tri kćeri i mnogo unučadi. Jedan od njenih sinova i dvoje unučadi su misionari.

Hazreti Halifatul Masih se molio da se Allah smiluje svima njima i bude milostiv i oprosti im i podigne njihov status na Ahiretu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp