U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Omer ibn Hattab r.a. II Učešće u bitkama

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure El-Fatihe, hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude nejgov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o životu hazreti Omera (ra) I o borbama I ekspidicijama u kojima je on učestvovao.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) učestvovao u svim bitkama sa Poslanikom (savs). U vrijeme bitke na Badru, muslimani su imali po jednu kamilu na svaka tri čovjeka. Hazreti Omer (ra) je dijelio kamilu sa hazreti Ebu Bakrom (ra) i hazreti Abdur Rahmanom bin Aufom (ra).

Učešće Hazrat Omera (ra) u bitci na Badru

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je polaskom na Bedar svrha bila presretanje karavana Ebu Sufjana koji se vraćao iz Sirije. Tada su muslimani saznali da su Kurejšije poslali armiju da zaštiti karavan. Časni Poslanik (savs) se savjetovao sa ashabima (ra) koji su predložili da izbjegavaju sukob sa tom armijom i da idu prema karavanu. Ashabi su rekli Poslaniku (savs) da će ostati uz njega u svakom slučaju.

Nesporazum u vezi sa ratnim zarobljenicima

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada su zarobili dovedeni u bitci na Badru, Poslanik (savs) se savjetovao sa hazreti Ebu Bekrom (ra) i hazreti Omerom (ra) o tome šta treba učiniti sa zarobljenicima. Hazreti Ebu Bakr (ra) je predložio da  ih puste ali da uzmu odkup. Hazreti  Omer (ra) je predložio da im se zatvorenici predaju kako bi ih ubili. Časni Poslanik (savs) je prihvatio prijedlog koji je dao hazreti Ebu Bekr (ra). Sutradan je ashab  zatekao Poslanika (savs) kako plače. Na pitanje koji je razlog, Poslanik (savs) je rekao da mu je objavljeno:

“Nijednom poslaniku nije dozvoljeno da ima zarobljenike osim ukoliko u zemlji bude krvavog rata. Vi želite dobra ovog svijeta, dok Allah (za vas) želi drugi svijet. A Allah je moćan (i) mudar.”(Časni Kur'an 8:68)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je ovaj hadis iz Sahih Muslima. Razni historičari ovo shvataju da znači da je Bog više volio opciju koju je dao hazreti Omer (ra). Međutim, ovo nije jasno iz hadisa i iz navedenog ajeta. U stvari, historičari su pogrešno shvatili ovaj ajet. Halifatul Masih je naveo da je drugi halifa, hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) uz ovaj ajet dao objašnjenje u kojem pobija ovaj nesporazum.
Muslimanski učenjaci i komentatori kažu da je objavom ovog ajeta Allah izrazio svoje nezadovoljstvo odlukom Poslanika (savs) uzimajući otkup za zarobljenike i oslobađajući zarobljenike. Drugi Halifa objašnjava da je to potpuno netačno jer; u tom trenutku nije postojala naredba koja je zabranjivala odkup u zamjenu za slobodu zarobljenika. Drugo, prije ovog incidenta, Poslanik (sa) je pustio dvojicu zarobljenika u Nahli nakon što im je uzeo odkup. Treće, samo dva ajeta kasnije, Allah zapovijeda Časnom Poslaniku (savs) da troši ono što dobije od ratnog plijena.

Onda je pravo razumijevanje ovog ajeta da je dat opšti princip koji glasi da se zarobljenici mogu uzimati samo u vrijeme rata. Ovo isto objašnjenje je potvrđeno stavovima imama Razija i Allamah Shibli Nu‘mani, koji su dva istaknuta komentatora Časnog Kur’ana.

Brak sa hazreti  Hafsom (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je kćerka Omera (ra), Hafsa (ra) bila udata za Poslanika (savs). Prethodno je bila udata za ashaba koji je ubijen u bici na Badru. Hazreti Omer (ra) se obratio hazreti Osmanu (ra) u vezi udaje njegove kćerke, ali je ali je Osman (ra) izbjegao tu temu. Onda je hazreti Omer (ra) otišao do hazreti Ebu Bekra (ra) i predložio isti prijedlog, međutim hazreti Ebu Bekr (ra) nije odgovorio. Kasnije je Časni Poslanik (savs) poslao prijedlog za prosidbu hazreti Hafse (ra) i tako su se vjenčali. Nešto kasnije, hazreti Ebu Bekr (ra) se obratio hazreti Omeru (ra) razlog zbog kojeg nije ništa odgovorio na prijedlog bio je zato što je znao da je Poslanik (savs) planirao da oženi hazreti Hafsu (ra) i da u to vrijeme nije mogao otkriti ove planove, i zato je morao šutjeti.

Događaji tokom bitke na Uhudu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u toku bitke na Uhudu, kada je Halid bin Velid napao muslimane, muslimani su se uspaničili. U to vrijeme je Mus‘ab bin Umair (ra) postao šehid, koji je nosio zastavu islama. Nakon njegove smrti, Kurejšije su mislili da su ubili Poslanika (savs) i tako su počeli glasno da govore da su ga ubili. Muslimane je obuzeo val teške tuge. U to vrijeme su postojale tri grupe ljudi; prvi su čuli ovu vijest i bili su toliko obuzeti tugom da su napustili bojište.

Druga grupa nije napustila bojište, ali su zbog velike tuge položili oružje i prešli na jednu stranu bojnog polja. Treća grupa je nastavila borbu. Hazreti Omer (ra) bio je iz druge grupe. Hazreti Anas (ra) je prošao pored ove grupe i pitao ih šta se dogodilo. Rekli su da se čini da nema smisla boriti se jer Časni Poslanik (savs) više nije sa njima. On im je rekao onda je ovo vrijeme za borbu tako i da njihova sudbina bude kao Poslanikova (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je kasnije pokrenut napad na Poslanika (savs), hazreti Omer (ra) je predvodio malu grupu muslimana koja ih je porazila. Onda su Kurejšije govorili da su ubili Poslanika (savs), hazreti Omer (ra) je proglasio da je u stvari Časni Poslanik (savs) živ i zdrav. Tada su Kurejšije počeli hvaliti svoje idole, Poslanik (sa) je rekao muslimanima da kao odgovor na ove hvale idola oni uzvikuju slaveći i hvaleći Allaha.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su se, kada se Poslanik (savs) vratio u Medinu nakon bitke na Uhudu, licemjeri počeli rugati ​​Poslaniku (savs). Hazreti Omer (ra) zatražio je dozvolu da ih ubije, međutim Poslanik (savs), je rekao zar oni ne uče kalimu? Hazreti Omer (ra) odgovorio je da izgovaraju, ali samo iz straha od mača. Tada je Časni Poslanik (savs) rekao da mu je zabranjeno ubijati svakoga ko izgovori kelimu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će nastaviti govoriti o život hazreti Omera (ra) u budućnosti.

Apel za molitve za Palestinu i Ahmadije širom svijeta

Hazreti Halifatul Masih je rekao da trebamo nastaviti moliti za Palestince. Iako je krvoproliće prestalo, istorija nam govori da nakon nekog vremena, na ovaj ili onaj način, neprijatelj vrši okrutnost nad Palestincima. Molio se da im se Allah smiluje i podari Palestincima istinsku slobodu. Neka također Palestincima podari takve vođe koji su mudri i odlučni u provođenju onoga što govore i postignu svoja prava. Rekao je da trebamo se moliti za Ahmadije širom svijeta koji se suočavaju sa nepravdom i okrutnostima.

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će da klanja dženaze u odsustvu slijedećim džematlijama:

Qureshi Muhammad Fazlullah Sahib koji je preminuo 27. aprila. Služio je kao Naib Nazri Isha‘at u Kadianu. Bio je profesor u Džamija Ahmadijja Kadian više od 23 godine. Iza njega su ostali supruga, sin i tri kćerke. Njegovi su učenici napisali da je bio vrlo ljubazan učitelj. Mnogi misionari u Indiji bili su njegovi učenici. Također je služio kao urednik al-Badr i Mishkat. Bio je vrlo pedantan u svom radu i lektorirao bi zapise Obećanog Mesije (as) koji su ponovno objavljeni. Također je igrao ulogu u razvoju softvera za novi font Kur’ana koji je Džemat objavio pod nazivom Khatt-e-Manzoor. Radio je na objavljivanju Časnog Kur'ana u ovom fontu, zajedno sa engleskim prijevodom. Hazur se molio da mu se Allah smiluje i oprosti.

Syed Bashiruddin Ahmad koji je također bio misionar iz Kadiana. Bio je vrlo jednostavan, skroman i redovan u molitvama. Iza njega su ostala 3 sina.

Basharat Ahmad Haider dao je život u službi džemata u Kadianu. Služio je Zajednici u raznim svojstvima. Bio je osoba visokih moralnih standarda i živio je jednostavan život. Iza njega su ostala supruga i tri kćerke.

Dr. Muhammad Ali Khan koji je bio predsjednik zajednice u Pešavaru. Prihvatio je Ahmedijat dok je studirao na FSc. Nakon što je prihvatio Ahmadijat, uhvatili su ga neki ljudi sa fakulteta koji su mu rekli da se odrekne Ahmadijata ili će ga ubiti. Odveden je u grad izbačen sa koledža odakle je kući otišao bos. Po dolasku kući, njegov otac rekao je da bruka svoju porodicu i da bi se trebao odreći Ahmadijata. Kasnije je rekao svom ocu da će jedini način da napusti Ahmadijat biti ako mu otruje hranu.
Kada je njegov otac preminuo, otišao je prisustvovati dženazi, ali nije klanjao dženazu. Ljudi su govorili da je bio vrlo nečastan, međutim rekao je da su proklinjali Obećanog Mesiju (as), i čast Obećanog Mesije (as) bila mu je draža. Četvrti Halifa (rh) imenovao ga je za predsjednika zajednice u Pešavaru. Također je bio član odbora direktora Vakf i džedida. Iza njega su ostali supruga, sin i tri kćerke. Jako je volio Hilafet. Imao je duboku ljubav prema Obećanom Mesiji (as), Poslaniku (savs) i bio je čvrst u svojoj vjeri u jedinstvo Boga.

Muhammad Rafi Khan iz Rabwe, koji je preminuo 30. marta. Bio je redovan u namazima i bio je vrlo strastven u svojoj vjeri. Bio je vrlo čestita osoba. Čak i za vrijeme svoje posljednje bolesti, kada je imao problema s disanjem, učio je Časni Kur'an naglas. Tajno bi pomagao siromašnima. Iza njega su ostala supruga, dva sina i četiri kćerke.

Ayyaz Yunus iz Australije koji je preminuo 24. marta utopio se. Uvijek je bio spreman služiti u bilo kojem svojstvu. Bio je mlad i još se nije ni oženio.

Mian Tahir Ahmad koji je služio zajednici u raznim svojstvima. Redovno je klanjao nafile. Iza njega su ostali supruga, dvije kćeri i tri sina.

Rafiq Aftab iz Velike Britanije koji je preminuo u aprilu. Posjedovao je mnoge dobre osobine. Bio je vrlo iskren i savjetovao je svojoj djeci da ostanu vezana za Hilafat.

Zarina Akhtar koja je preminula u aprilu. Bila je vrlo pobožna, čak i dok je živjela u Gani. Jedan od njenih sinova je vakf i služi  u MTA.

Hafiz Muhammad Akram koji je preminuo ovog mjeseca. Jedan od njegovih unuka služi u uredu privatnog sekretara. Mnogo je služio zajednici. Redovno je klanjao tahadžud-namaz.

Chaudhary Noor Ahmad Nasir koji je preminuo prije nekoliko dana. Dvoica njegovih sinova su vakf i služe u Africi. Oba sina nisu mogla prisustvovati očevoj dženazi.

Mahmood Ahmad Minhas koji je preminuo prošlog mjeseca. Jedan od njegovih sinova služi kao misionar. Posjedovao je mnoge dobre osobine. Njegovi sinovi nisu mogli prisustvovati njegovoj dženazi.

Hazreti Halifatul Masih  se molio da Allah podari strpljenje svim porodicama, postupi prema umrlima sa milošću i oproštenjem i podigne njihov položaj na Ahiretu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp