U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Institucija halifata među ahmadi muslimanima

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je proučio slijedeće ajete iz Kur’ana:

“Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela da će ih On sigurno odrediti halifama (nasljednicima) na Zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih; i da će im On učvrstiti njihovu vjeru koju je On odabrao za njih; i da će im On nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost; oni će obožavati Mene, (i) neće nikoga Meni pridruživati. A onaj koji bude nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni.I obavljajte namaz, i dajite zekat, i pokoravajte se Poslaniku, da vam bude pokazana milost.” 24:56-57

Šta znači Dan Hilafeta?

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da je juče bio 27. maj koji je u zajednici poznat kao dan Hilafeta. Na današnji dan održavaju se programi kako bismo mogli shvatiti značaj Halifata i razumjeti ovaj blagoslov kako bismo nastavili primati njegove blagoslove. Sretni smo što smo prihvatili Obećanog Mesiju (as), a time smo prihvatili i Hilafet koji nam omogućava da nastavimo slijediti učenja Obećanog Mesije (as) i dalje ih širimo i u svijetu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da svaki Ahmadi, koji je povezan sa Hilifetom, ima odgovornost koju mora ispuniti. U navedenim ajetima Allah je obećao mir i sigurnost pod uvjetom da neko ima čvrstu vjeru, čini dobra djela, obavlja namaze i ne pripisuje Allahu partnera. Da bi se to postiglo, neophodno je obožavanje Allaha i molitve. Treba klanjati namaz, moliti se na Allahovom putu i slijediti učenja Poslanika (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da ćemo, kada ispunimo te stvari i ispunimo svoju zakletvu davanju prednosti svojoj vjeri nad ovosvjetskim stvarima, tada primiti one blagodati i blagoslove koje je Allah obećao i moći ćemo istinski imati koristi od Hilafeta. Dakle, ovo Allahovo obećanje ne samo da je sredstvo velike radosti, već nas i zabrinjava, jer moramo analizirati i vidjeti ispunjavamo li uvjete koje je Allah naredio. Nije dovoljno samo se upoznati sa historijom Hilafeta, već moramo razmotriti da li smo zaista bogobojazni, činimo li pravdu prema svojim namazima, slijedimo li učenja koja je donio Časni Poslanik (savs). Moramo razmotriti jesu li naša dobra i čestita djela učinjena zbog Allaha ili radi pokazivanja drugima.

Postizanje blagoslova od Allahovog obećanja

Hazreti Halifatul Masih je rekao   da ćemo tek kad svako naše djelo bude zbog Allaha, moći postići blagoslove ovog obećanja koje je Allah dao. To je pravo značenje ‘činjenja dobrih djela’ kako je Allah naredio.

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da u Časnom Kur'anu, gdje Allah spominje vjerovanje, on također spominje dobra djela. Pravi vjernik je onaj koji čini dobra djela, izbjegavajući pritom stvari koje štete ta djela, kao izbjegavanje raditi ta djela samo da bi se pokazali drugima.  Nadalje, ne samo da se izbjegavaju stvari koje poništavaju dobra djela, već čak ne trebamo ni pomisliti na njih. Tada čovjek postaje istinski vjernik. Stoga je, uz vjerovanje, i uslov činiti dobra djela.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da činiti dobra djela ne znači činiti nešto što u vlastitom umu neko smatra dobrim. Umjesto toga, slijedi primjer Poslanika (savs) u djelima i duhu, bez truni razmetljivosti, ponosa ili arogantnosti. Takvi ljudi zaista imaju iskrenu vezu sa Hilafetom i oni koji podržavaju njegovu čast. Čineći dobra djela u istinskoj suštini, ovi ljudi će skrenuti Halifinu pažnju i njegove molitvama na sebe. Takvi će ljudi imati istinsku vezu sa Hilafetom, a to će biti oni koji postižu istinski mir i sigurnost onako kako im je Allah obećao.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da na svijetu postoje oni koji pokušavaju zauzeti status sličan Hilafetu, ali oni će sigurno propasti, kao i uvijek, jer je to nešto što je podario samo Svemogući Allah i ovaj Hilafet koji će uvijek ostati.

Svaki Ahmadi bi trebao biti zahvalan Allahu jer je nam dao blagodati Halifeta. U isto vrijeme, svaki Ahmadi uvijek mora razmišljati ispunjavaju li uvjete koje je Allah spomenuo. Kada neko živi sa ovom neprestanom mišlju, a zatim učini dobra djela u skladu s tim dok se moli za Halifet, tada će zaista postići blagoslov Halifeta.

Ispunjenje druge manifestacije

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u svojoj knjizi Oporuka, Obećani Mesija (as) napisao detaljno u vezi  uspostavljanja Halifeta. Obećani Mesija (as) je rekao da Allah uvijek pomaže svojim poslanicima čak i nakon njihove smrti, tako da se njihova misija može nastaviti i završiti.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su se, kada je Obećani Mesija (as) umro, protivnici Zajednice obradovali i rekli najgroznije stvari u vezi  Obećanog Mesije (as). Rekli su da će se sada, nakon njegove smrti, ova zajednica posustati i razići. Protivnici su rekli da bez Obećanog Mesije (as) Zajednica sigurno neće moći djelovati i nestat će bez ikoga na čelu da je vodi.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su ti protivnici slijepi na činjenicu da je Allah osigurao Obećanog Mesiju (as) da će se i nakon njegove smrti misija nastaviti i završiti.  Obećani Mesija (as) je rekao svojoj zajednici da će vidjeti drugu manifestaciju i da će se ta zajednica nastaviti.

Hazreti Halifatul Masih je citirao obećanog Mesiju (as) koji je rekao da Allahova zajednica vidi dvije manifestacije, prva je manifestacija samog poslanika. Druga manifestacija dolazi kad poslanik umre, i zajednica doživi velike poteškoće. U to vrijeme dolazi do druge manifestacije, baš kao što se dogodila nakon smrti Časnog Poslanika (savs), kada je Svemogući Allah uspostavio drugu manifestaciju i hazreti Ebu Bekr (ra) postavio kao halifu.

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as, koji je rekao:

‘Zato ne tugujte zbog onoga što sam vam rekao; niti bi vaša srca trebala biti uznemirena. Jer za vas je neophodno da svjedočite i drugoj manifestaciji, a ona koja dolazi dolazi bolje za vas, jer je vječna, čiji kontinuitet neće završiti do Sudnjeg dana. A ta druga manifestacija ne može doći ako ja ne odem. Ali kad odem, Bog će poslati onu drugu manifestaciju koja će uvijek ostati sa vama baš onako kako je Allah obećao u Barahin-i-Ahmadijja. A ovo obećanje nije za mene. Umjesto toga, obećanje se odnosi na vas, kao što Allah [obraća mi se] kaže: učiniću da ovaj Džemat, koji su tvoji sljedbenici, prevlada nad drugima do Sudnjeg dana. Stoga je neizbježno da vidite dan mog odlaska, tako da nakon tog dana dolazi dan koji je dan trajnih obećanja.

Naš Bog je Onaj koji ispunjava svoje obećanje i vjeran je i istinit je Bog. Pokazat će vam sve što je obećao. Iako su ovi dani posljednji dani ovoga svijeta i postoji mnogo katastrofa koje čekaju da se dogode, ipak je neophodno da ovaj svijet nastavi postojati sve dok se ne ostvare sve one stvari o kojima je Allah predskazao. Došao sam od Allaha kao manifestacija Allahovog predskazanja i dokaz sam Njegove moći. A nakon što odem postojat će neke druge osobe koje će biti manifestacija druge Allahove moći. Dakle, dok čekate drugu manifestaciju Njegove moći, svi vi zajedno predaj te se molitvi. ’[Oporuka, str. 7–8]

Nastavak Institucije Hilafat

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u proteklih 113 godina ova Zajednica vidjela ispunjenje ovog obećanja koje je Svemogući Allah dao Obećanom Mesiji (as). Protivnici nisu shvatili da je sama svrha ove druge manifestacije ista kao molitva koju je uputio Ibrahim (as) da neko nastavi nakon njega kako bi nastavio svoju misiju. Iz istog razloga je i Obećani Mesija (as) bio zadužen da nastavi učenje Poslanika (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u svom prvom obraćanju hazreti Hakim Maulvi Nuruddin (ra) rekao da ga svi moraju slušati kao halifu. Rekao je da nema smisla puko obećati odanost ili dati zakletvu na odanost, jer to može učiniti bilo ko. Umjesto toga, istaknuti aspekt mora biti potpuna poslušnost Hilafetu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u martu 1914. godine, kada je umro Halifatul Masih I (ra), ponovo nastupio period straha, ali još jednom je Allah ispunio obećanje dato Obećanom Mesiji (as) i Hilafet je opet uspostavljen.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je bilo onih koji su bili protiv Hilafeta i protivili se hazreti Mirza Baširuddinu Mahmud Ahmadu (ra) da postane Halifa. Hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra)  je objavio da prema volji Obećanog Mesije (as) i obećanju koje mu je Allah dao mora postojati Hilafet i da će dati zakletvu vjernosti onome ko bude izabran. Na kraju, iako nije lično želio funkciju, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) je izabran za sljedećeg Halifu. Zabilježeno je da je u mesdžidu Nur bilo više od dvije hiljade ljudi koji su se dali zakletvu vjernosti Hazreti Halifatul Masih II (ra), a njihovo stanje odanosti bilo je takvo da su tražili da mu daju zakletvu. Hazur je rekao da 5 godina Hilafeta Hazreti Halifatul Masih II svjedoči o Allahovoj pomoći koja je pratila Hilafet.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u novembru 1965. godine, nakon smrti Halifatul Masih II, Svemogući Allah još jednom ispunio svoje obećanje i uspostavio Hilafet, hazreti Mirza Nasir Ahmad (rh). Tokom ove ere, Zajednica je još jednom napravila velike korake, uključujući veliki uspjeh koji je vidjela u Africi. U to doba je pakistanska vlada pokušala suzbiti Ahmadijja muslimansku zajednicu i eliminirati je, ali Treći Halifa (rh) je uspio izvući zajednicu iz te situacije i odobrio sigurnost zajednice.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je tada, u junu 1982. godine, kada je preminuo Treći halifa (rh), Svemogući Allah ponovo pretvorio strah zajednice u mir uspostavljanjem Hilafeta, hazreti Mirza Tahir Ahmad ( rh) je izabran za Halifu. Allah je u to vrijeme na neobičan način podario svoju pomoć. Četvrti Halifa (rh) je uspio bezbjedno migrirati iz Pakistana u London. U to doba je putem satelita pokrenut globalni televizijski kanal koji je otvorio bezbrojne nove puteve.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u aprilu 2003. godine Dzemat još jednom pogodila velika tuga kada je preminuo Četvrti Halifa (rh). Protivnici su mislili da je ovo sigurno kraj za Zajednicu, međutim, Svemogući Allah je pomogao zajednici na takav način da su čak i protivnici morali priznati da je Allahova pomoć uz ovu zajednicu.Protivnici su mislili da Zajednica neće procvjetati, ali malo znaju da je istinska ruka koja vodi ovu Zajednicu Allahova ruka i peti Halifa je bio izabran. Hazur je rekao da se napredak Zajednice koji se vidi u ovoj eri postiže Božjom milošću i Njegovim obećanjima Obećanom Mesiji (as).

Napredak postignut pod vodstvom Khilafat-a

Hazreti Halifatul Masih je rekao da zajednica cvjeta velikom brzinom. Prevodi Časnog Kur'ana na razne jezike šire se po cijelom svijetu. MTA je započeo sa samo jednim kanalom, a sada postoji osam kanala i studija širom svijeta. Poruka zajednice širi se i putem društvenih medija. Otvaraju se nove avenije, kao što je Virtualni sastanci gdje se Halifa nalazi u Engleskoj a sastaje se sa ljudima iz cijelog svijeta, i dzematlije mogu dobiti direktne upute od svog Halife.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su Allahove blagodati povezane sa Hilafetom bezbrojne. Međutim, ako želimo imati koristi od njih, onda moramo ispuniti svoje odgovornosti; moramo biti potpuno poslušni Hilafetu i to usaditi u naše buduće generacije.

Hazreti Halifatil Masih se molio da uvijek ostanemo predani i da uspijemo ispuniti svoje zakletve kako bismo mogli vidjeti ispunjenje Allahovog obećanja i pobjedu zajednice. Neka naše obožavanje i naša djela postignu Allahovo zadovoljstvo. Da zaista možemo razumjeti blagodati Halifeta i da budemo u mogućnosti to objasniti budućim generacijama kako bi i oni mogli imati koristi od Halifeta.

Apel za molitve

Hazreti Halifatul Masih je uputio  apel za molitve za Ahmadije u Pakistanu i Ahmadije bilo gdje u svijetu. Rekao je da se molimo za sve muslimane koji se suočavaju sa nepravdom u svijetu, poput onih u Palestini. Molio se da im Allah olakša i da Allah omogući Ahmedijama da istinski slijede Obećanog Mesiju (as), i da muslimani koji još nisu prepoznali Obećanog Mesiju (as) shvate istinu i prihvate ga. Da bismo mogli podići zastavu islama i Poslanika (savs) u cijelom svijetu, i da vidimo jedinstvo Božije uspostavljeno u cijelom svijetu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp