U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bakr r.a. II Sporazum na Hudejbiji

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure el Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi govoriti o životu Hz. Ebu Bekra (ra).

Bitka Benu Kureiza

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) također učestvovao u bici Benu Kureiza. Kad su krenuli prema Benu Kurejza, hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) su predložili Časnom Poslaniku (savs) da će ljudi biti skloniji poslušnosti prema njemu i prihvatanju islama ako obuče ogrtač koji je izgledao ovosvjetksom oku lijepim. Časni Poslanik (savs) je prihvatio njihov prijedlog, rekavši da neće odbiti stvar oko koje su se njih dvoica složili. Časni Poslanik (savs) je rekao da je Allah njih dvojicu uporedio sa melecima Džibrilom i Mikailom, i sa poslanicima kao što su Nuh (as) i Ibrahim (as).

Hz. Halifatul Masih je rekao da su u to vrijeme muslimani jeli samo hurme koje su im bile poslane. Prenosi se da su Časni Poslanik (savs), hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) također jeli hurme, a Časni Poslanik (savs) je rekao da su hurme odlična hrana za jelo.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je prema snu u kojem je vidio sebe kako hoda oko Kabe, Časni Poslanik (savs) krenuo zajedno sa 1.400 ashaba prema Ka'bi. Međutim, Časni Poslanik (savs) je saznao da Mekankije planiraju spriječiti muslimane da to učine. Kad se Časni Poslanik (savs) posavjetovao sa ashabima, hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da treba da nastave jer njihova namjera nije da se bore, a ako ih neko pokuša zaustaviti, onda će se braniti.

Sporazum na Hudejbiji

Hz. Halifatul Masih je rekao da je u vrijeme ugovora Hudejbija, Urvah otišao kod Časnog Poslanika (savs) da pregovara o uslovima. Rekao je Časnom Poslaniku (savs) da ako Kurejšije budu pobjednici, onda će ashabi napustiti Časnog Poslanika (savs). Hazreti Ebu Bekr(ra) nije mogao podnijeti ovo i rekao je Urvi da treba da ode i vrati se svojim idolima, što je značilo da dok su idolopoklonici bili odani svojim lažnim idolima, kako je on mogao reći za muslimane koji su bili ukorijenjeni u istini i vjerovali u Allaha da će napustiti Poslanika (savs). Urwah je rekao da neće odgovoriti na ovo, jer je hazreti Ebu Bekr (ra) mu uradio uslugu u prošlosti i osjećao se dužnikom.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (aba) nakon postavljenih uslova u Ugovoru na Hudejbiji pitao Časnog Poslanika (savs) da ako je istinit, zašto su muslimani pristali na takve uslove kada je Časni Poslanik (savs) rekao da će muslimani raditi tevaf oko Kabe? Časni Poslanik (savs) je rekao da na osnovu svog sna nije rekao da će sigurno to uraditi ove godine, i rekao je da će on sigurno slijediti Allahovu volju. Kasnije je hazreti Omer (ra) rekao isto hazreti Ebu Bekr (ra), i on je dao sličan odgovor kao  Časni Poslanik (savs) i rekao da nikada neće ići protiv Allahove volje. Hazreti Omer (ra) je rekao da mu je bilo žao zato što je postavio ovakva pitanja i da je poslije se pokajao za to i radio mnoga dobra djela da se iskupi za ove svoje riječi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su napravljene dvije kopije Hudejbija ugovora; jedna kopija za svaku stranu. Od svjedoka koji su potpisali ugovor, je bio i hazreti Ebu Bekr(ra).

Hazreti Ebu Bekr (ra) predvodi ekspediciju Benu Fudžžara

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) učestvovao u ekspediciji Banu Fudžžara, koji su kovali zavjeru protiv muslimana. Prema nekim hadisima, Časni Poslanik (savs) je imenovao hazreti Ebu Bekra (ra) za vođu ove ekspedicije. Uslijedila je bitka sa nevjernicima u kojoj su se muslimani pobjedili.

Učešće u bici Hajber

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Hazreti Ebu Bekr (ra) također učestvovao u bici na Hajberu. Muslimani su obsjeli njihove tvrđave više od deset noći i na kraju ih pobjedili. U to vrijeme, Časni Poslanik (savs) je bolovao od migrene i nije izlazio nekoliko dana. Časni Poslanik (savs) je poslao hazreti Ebu Bekra (ra) prema jednoj od tvrđava gdje je uslijedila teška bitka, ali je vojska pobjedila pod komandom hazreti Ebu Bekra (ra).

Hazreti Ebu Bekr (ra) predvodi ekspediciju Benu Kilab

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) također učestvovao u ekspediciji na Nedžad, gdje je Benu Kilaab se okrenuo protiv muslimana. Časni Poslanik (savs) je imenovao hazreti Ebu Bekra (ra) za vođu ove ekspedicije.

Osvajanje Mekke

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) također učestvovao u osvajanju Mekke. Jedno od plemena koje je pripadalo Kurejšijskom ogranku postupilo je protivno Hudejbija ugovora. Nakon toga, jednog dana hazreti Ebu Bekr (ra) je otišao da vidi svoju kćer hazreti Ajšu (ra) i vidio je kako priprema stvari Časnog Poslanika (savs). U to vrijeme hazreti Ajša (ra) nije znala kuda je Časni Poslanik (savs) namjeravao otići.
U međuvremenu je stigao Časni Poslanik (savs) i obavijestio hazreti Ebu Bekra (ra) o svojoj namjeri da ide u Mekku, ali mu je rekao da to nikom ne govori. Kasnije je Časni Poslanik (savs) najavio muslimanima da se pripremaju na put, tad im još nije rekao gdje će ići. Časni Poslanik (savs) se također pobrinuo  da niko od Kurejšija ne sazna za pripreme muslimana.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada su muslimani stigli do mjesta zvanog Marruz-Zuhrah koje se nalazi 25 kilometara od Mekke, Časni Poslanik (savs) je rekao muslimanima da zapale deset hiljada vatri. Kurejšije su se zabrinule, jer su bili sigurni da će doći do bitke. Ebu Sufjan je krenuo prema muslimanima kako bi saznao šta se dešava i potražio sigurnost. Po dolasku, Ebu Sufjan i još dvojica sa njim odvedeni su kod Časnog Poslanika (sa) i oni su prihvatili islam.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će nastavit da govori na ovu temu u budućoj hutbi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp