U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Omer r.a. II Skroman čovjek

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure el-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:After da će da nastavi da govori o životu hz. Omera (ra)

Usvajanje jednostavnog načina života

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom kćerka hazreti Omera (ra) rekla da su mu date pobjede i bogatstvo, pa zašto onda ne troši bolju hranu i bolju odjeću? Hazreti Omer (ra) je odgovorio pitajući je: ‘Zar Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije izdržao velike poteškoće u toku svog života?’ Rekao je da će nastaviti da trpi nevolje, poput Časnog Poslanika (savs) i hazreti Ebu Bekr (ra) ) i tako da i on dobije iste blagoslove kao oni.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da jednom prilikom Omerova djeca i još neki drugi ljudi rekli da će, ako jede bolju hranu, biti jači i sposobniji da ispunjava svoje dužnosti. Hazreti Omer (ra) je prihvatio njihova osjećanja, ali je rekao da ako napusti put onih prije njega, tj. Časnog Poslanika (savs) i hazreti Ebu Bekra (ra), onda neće moći postići isti stepen kao oni.

Hazreti Halifatul Masih je citirao Muslih Mauda (ra), koji je objasnio da je Časni Poslanik (savs) podučavao jednostavnosti, i rekao da dok jedete, ne bi trebali jesti više od jednog jela. Ashabi su to slijedili vrlo nepokolebljivo, u stvari, jednom kada je hazreti Omeru dato malo sirćeta i soli. Hazreti Omer (ra) je rekao da su to dva odvojena jela i da će uzeti samo jedno. Hz, Halifatul Masih je rekao da, iako ovih dana ljudi žive udobnije, ne bi trebali pretjerivati u onome šta jedu.

Hz. Halifatul Masih je objasnio u svjetlu Časnog Kur'ana da su istinski Božiji robovi oni koji ne pretjeraju u trošenju svog imetka. Ako jedu, ne rade to samo radi uživanja, već da bi se nahranili i ojačali. Slično, kada troše svoje bogatstvo za određene stvari, oni to čine ne da bi pokazali drugima ili da bi se radovali, već to čine iz nužde.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom neko vidio hazreti Omera (ra) kako nosi vodu i upitao ga zašto je sam nosi? Hazreti Omer (ra) je odgovorio da su neki ljudi došli da ga vide i da su mu pokazali najveću poslušnost. To ga je navelo da se osjeća važnim, a kako bi se oslobodio tog osjećaja i ponizio se, odlučio je da sam nosi vodu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom karavan pratio hazreti Omera (ra) nazad u Medinu. Na putu se hazreti Omer (ra) prisjetio kako je njegov otac bio prilično strog, te je morao puno raditi, donoseći drva na leđima deva, a potom i žbunje na leđima tih deva. On je sada rekao da je on bio vođa čitavog umeta i da su ljudi dolazili da ga vide iz daljine. Zatim je izrecitovao stih koji je značio da bez obzira šta ima, Allah je samo svemogući i vječni.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su jednom hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra) imali različite stavove o određenoj stvari i da su imali nesuglasice. Hazreti Ebu Bekr (ra) je otišao, a hazreti Omer (ra) se bojao da će se on požaliti Časnom Poslaniku (savs) u vezi ovoga. Omer (ra) je otišao tamo gdje je bio Časni Poslanik (savs) ali tamo nije našao hazreti Ebu Bekra (ra). Kako se već osjećao loše zbog onoga što se dogodilo, hazreti Omer (ra) je sam obavijestio Časnog Poslanika (savs) o incidentu i preuzeo svu krivicu na njega.

Hazreti Ebu Bekr (ra) je bio obavješten da je Omer (ra) kod Poslanika (savs), pa je i on otišao kod Časnog Poslanika (savs) i kada je vidio da je Časni Poslanik (savs) bio nezadovoljan ovim incidentom, hazreti Ebu Bekr (ra) je sjeo pred Časnim Poslanik (savs) i preuzeo svu krivicu na sebe. Hz. Halifatul Masih je rekao da ovo označava pravu ljubav prema voljenom na način na koji su oni preuzeli krivicu na sebe.

Strahopoštovanje prema hazreti Omeru (ra)

Hz. Halifatul Masih je rekao da su jednom bile neke žene Kurejšija koje su sjedile pored Časnog Poslanika (savs) tražeći od njega još novca. U to vrijeme, hazreti Omer (ra) je došao kod Časnog Poslanika (savs) i tražio dozvolu da uđe. Žene su se odmah povukle iza vela. Vidjevši ovo osmijeh na blagoslovljenom licu Časnog Poslanika (savs) se pojavio. Hazreti Omer (ra) ga je upitao zašto se smiješi, a Časni Poslanik (savs) je rekao da su se žene toliko uplašile hazreti Omera (ra) da su se odmah povukle iza zastora.

Hazreti Omer (ra) ih je pitao da li se boje njega, umjesto Časnog Poslanika (savs). Rekli su da, jer je hazreti Omer (ra) bio prilično oštar. Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da se čak i šejtan plašio hazreti Omera (ra) i da bi hodao drugim put kada bi vidio da hazreti Omer (ra) dolazi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom Časni Poslanik (savs) rekao da je Allah stavio istinu u srce i jezik hazreti Omera (ra). Jednom se Časni Poslanik (savs) pripremao za putovanje. Pozvao je hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra) da pita za njihovo mišljenje, jer je postojalo pleme koje je prekršilo njihov ugovor sa muslimanima, nešto o čemu je Časni Poslanik (savs) već ranije znao. Hazreti Ebu Bekr (ra) je savjetovao da ih ne treba napadati, ali je mišljenje hazreti Omera (ra) bilo da trebaju zato što su ugovor prekršili. Onda je Časni Poslanik (savs) naredio da se pripreme za putovanje.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada bi Časni Poslanik (savs) izašao da vidi muslimane, niko ne bi gledao direktno u njega, osim hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omera (ra). Oni bi se nasmiješili Časnom Poslaniku (savs), a Časni Poslanik (savs) bi im se nasmiješio.

Povjerenje Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra)

Hz,Halifatul Masih je rekao da je jednom Časni Poslanik (savs) rekao ljudima, da dolazi osoba koja će biti u džennetu, u to vrijeme je stigao hazreti Ebu Bekr(ra). Zatim je Časni Poslanik (sa) rekao da se približava džennetska osoba, u to vrijeme je stigao hazreti Omer (ra). Časni Poslanik (sa) je također jednom rekao da svaki poslanik ima dva pomoćnika na nebesima i dva na zemlji.
Njegova dva pomoćnika na nebesima su bili Džibril i Mikail, a dvojica na zemlji su bili hazreti Ebu Bekr (ra) i hazreti Omer (ra). Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao da ne zna koliko će dugo ostati na ovoj zemlji, te da bi nakon njega ljudi trebali slijediti hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da će u budućim hutbama nastaviti da govori o životu hazreti Omera (ra).

Dženaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da će da klanja dženaze u odsustvu slijedećim džematlijama:

Kamran Ahmad Shaheed Sahib iz Peshawara kojeg su protivnici ubili u njegovoj kancelariji 9. novembra. Pogođen je sa četiri metka i preminuo je na mjestu događaja, a napadač je pobjegao. Suočio se sa mnogo protivljenja jer je bio Ahmadi, te je morao isprazniti dvije prodavnice koje je kupio, jer su ga protivnici uznemiravali. Posjedovao je mnoge velike kvalitete. Jednom je kasno stigao kući, a na pitanje zašto kasni rekao je da je jedan od protivnika koji je bio veoma čvrst u opoziciji imao člana porodice kome je potrebna krv.
Nisu bili dobrostojeći, pa je dao svoju krv da im pomogne. Bio je vrlo redovan u ponudi novčanih priloga. Nekoliko dana prije smrti, usnio je san u kojem je Četvrti halifa(rh) došao u njegovu kuću i rekao da će ostati zajedno. Iza njega su ostali roditelji, supruga i troje djece. Hz. Halifatul Masih se molio da njegova  porodica usvoji sabur da podnese ovaj gubitak. Njegova majka je bolesna od raka, i molio se i za nju. Molio je Allaha da se prema umrlom ophodi sa oprostom i milošću.

Dr Mirza Nubair Ahmad Sahib i Aisha Amber Syed Sahiba, oboje su preminuli u nesreći u Milwaukeeju, SAD. Dr Mirza Nubair Ahmad sahib bio je Musi i služio je kao lokalni Qaid Medžlis. Od članova mjesne zajednice najveću donaciju uručio je za kupovinu nekretnine za novu džamiju. Iza njega su ostali roditelji, sestra i dva brata.

Aisha Amber Syed sahiba bila je sestra misionara u Japanu, Syed Ibrahem sahiba. I ona je preminula dva dana nakon svog supruga od iste nesreće. Bila je aktivni član MTA International-a i prevodila je hutbe na japanski. Iza nje su ostali roditelji, tri brata i sestra. Pomagala je svom bratu u njegovom džematskom radu i bila je odličan prevodilac. Imala je dnevnik u kojem je pisala o dvije stvari, svom ovosvjetskom životu i svom duhovnom životu. Svojim prijateljima bi propagirala poruku islama. Hz, Halifatul Masih se molio da Allah podari obadvoma  oprost i milost i da uzdigne njihov položaj.

Chaudhary Naseer Ahmad Sahib iz Karačija. Predvodio je namaz i bio je na sedždi kada je preminuo. Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as)  izjavio da je umiranje tokom namaza veoma časna smrt. Služio je Zajednici na različitim funkcijama. Iza njega je ostala supruga. Hz, Halifatul Masih se molio da mu Allah oprosti i bude milostiv.

Sardaran Bibi Sahiba iz Rabwe. Njena porodica je pripada Šija muslimanima i nisu prihvatili Ahmadijat, ali je ona prihvatila Ahmadijat zajedno sa svojim mužem. Uprkos protivljenju njene porodice, rekla im je da je od kada je postala Ahmadi postala bolja muslimanka. Čak i nakon 14 godina kad je vidjela svoje roditelje, njihovo ponašanje prema njoj je bilo isto. Voljela je Zajednicu i Hilafet i posjedovala je mnoge velike kvalitete. Iza nje su ostala tri sina i četiri kćeri. Jedan od njenih sinova  pet godina služio kao lijekar u Sijera Leoneu, a drugi sin služi kao misionar u Kamerunu. Hz. Halifatul Masih se molio za porodicu i molio se da Allah uzdigne položaj svih umrlih.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp