U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kazivanje o ashabima sa Bedra

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešah'huda , Teav'vuza i sure Fatiha , Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je od ranije spomenutih ashabi sa Bedra ostalo još nekih detalja koji će biti spomenuti danas. Hazreti Halifa (aba) je rekao da sa današnjom hutbom  serija Hutbi koje je želio održati o ashabima sa Bedra bit će zaključena.

Hazreti Amir bin Rebija ra

Hazreti Halifa  (aba) je rekao u vezi sa hazreti Amirom bin Rebijom (ra) da se njegov otac zvao Rebija bin Ka'b bin Malim bin Rebija.

Također je pernio neke hadise ( uvezi toga). Hazreti Abdullah bin Amir bin Rebija prenosi od svog oca da ih je Časni Poslanik s.a.v.s. poslao na vojni pohod u Nahlah, koji se dogodio prije bitke na Bedru. S njima je bio i hazreti Amr bin Suraka ra . Uzput je ogladnio do te mjere da više nije mogao hodati. Vezali su mu kamen za stomak i onda je mogao da hoda, sve dok nisu stigli do arapskog plemena koje ih je ugostilo. Rekao je da je nekada mislio da noge čoveka nose stomak, ali u stvarnosti je stomak taj koji nosi noge.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je zabilježeno da je Časni Poslanik (savs) jednom   poslao hazreti Amira bin Rebija (ra) i hazreti Sahla bin Hunejfa (ra) da prikupe informacije. Nadalje, 8. godine po Hidžri, hazreti Amir bin Rebija ra je učestvovao u bici kod Za'tal-Selasil , tokom koje je bio pogođen strijelom u ruku.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da Abdullah bin Amir (ra) priča o svom ocu da je Časni Poslanik s.a.v.s., prošao pored jednog groba i upitao ga čiji je. Kada je bio obaviješten, Časni Poslanik (savs) je upitao zašto mu nije rečeno?  Odgovorili su mu, pošto je spavao, nisu htijeli da ga uznemiravaju. Međutim, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ga treba obavijestiti kada je dženaza namaz. Zatim je poravnao redove i klanjao dženazu.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je hazreti Amir bin Rebija (ra) rekao da su muslimani bili poslani na vojni pohod, jedina namirnica koju su imali bila je vreća hurmi. Vođa karavana bi svakoj osobi podijelio šaku hurmi i oni bi ih jeli jednu po jednu po potrebi. Hazreti Abdullah bin Amir (ra) je upitao svog oca kako bi jedna hurma bila dovoljana? Hazreti Amir (ra) je odgovorio rekavši da će shvatiti značaj čak i jedne jedine hurme, kada ne budu imali više hurmi.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da kada je zemlja Doline Kurra podijeljena među muslimanima u vrijeme hazreti Omerara, hazreti Amir ra je bio među onima koji su dobili parcelu. Kada je hazreti Omer ra otišao u Džabiju, hazreti Amir ra je bio u njegovoj pratnji, i prema predaji, nosio je zastavu hazreti Omera ra.. Druga predaja kaže da je hazreti Osman ra, kada je otišao na hadž, imenovao hazreti Amira ra za namjesnika Medine umjesto njega.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da hazreti Abdullah bin Amir (ra) prenosi od svog oca   da je jednom vidio Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako klanja dobrovoljne namaze dok je jahao svoju devu tokom putovanja i da je bio okrenut na koju god stranu bi se kamila kretala.

Hazreti Halifa aba) je rekao da Hazreti Amir (ra) navodi da je jednom putovao sa Časnim Poslanikom (savs) i da su se zaustavili na jednom mjestu da klanjaju namaz. Kasnije su saznali da smjer u kojem su se okrenuli nije bio okrenut ka'bi. Kada su obavijestili Časnog Poslanika (savs) , objavljen je sljedeći ajet Časnog Kur'ana:

‘ Allahu pripada istok i zapad; zato, kuda god se okrenete, tamo ćete naći Allahov odbljesak. Sigurno je Allah Darovalac uvećanja (i) On sve zna. ‘ ( Kur'an časni, 2:116 )

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je moguće da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednostavno izgovorio ajet tom prilikom, umjesto mišljenja da je objavljen u tom trenutku.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Amir bin Rebija (ra) ispričao da je Časni Poslanik (savs) rekao da osobu koja mu jednom prouči selavat, Allah mu uzvraća deset puta. Sada je na svakom pojedincu da li će proučiti više salavata ili manje.

Hazreti Haram bin Milhan ra

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je sljedeće kazivanje o hazreti Haram bin Milhan ra . Zabilježeno je da ga je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao zajedno sa 70 jahača koji su bili hafizi  Časnog Kur'ana, prema Benu Amiru. Također je zabilježeno da je otišao kod Amira bin Tufaila i pitao ga da li će mu pružiti zaštitu kako bi prenio poruku Časnog Poslanika (savs) . Dok je govorio, neko je prišao iza leđa hazreti Harama i udario ga kopljem. Hazreti Haram ra je uzeo krv iz svoje rane i trljao je njome po licu govoreći: ‘Allah je najveći! Tako mi Gospodara Ka'be, postigao sam svoju svrhu’. Pobijeni su i ostali koji su bili s njim. Saznavši za ovo, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dovio protiv ubica 30 dana.

Hazreti Sa'd bin Khaulah ra

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je sljedeće kazivanje o hazreti Sa'd bin ^Haulah ra . Bio je Perzijanac i na kraju se nastanio u Jemenu. Bilježi se da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem izražavao tugu zbog činjenice da je hazreti Sa'd bin Haulah, ra preminuo u Mekki, jer mu se nije svidjelo da se oni koji su doselili iz Mekke vrate, ili da produže svoj boravak ako su otišli na umru ili hadž. Preminuo je u vrijeme oproštajnog hadža. Njegova supruga je u to vrijeme očekivala da se porodi, a ubrzo nakon njegove smrti rodilo mu se dijete. Nakon rođenja djeteta, njegova udovica je bila spremna da se ponovo uda, međutim neko joj je rekao da će morati čekati četiri mjeseca i deset dana. Kada je otišla kod Časnog Poslanika (savs)s tim pitanjem, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da kada rodi svoje dijete, može se ponovo udati.

Hazreti Abu al-Haitham bin al-Tayyihan ra

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je sljedeće kazivanje o hazreti Abu al-Haisam bin al-Tajjhan ra . Zapisano je da je pitao Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem na šta bi mu se trebao zakleti za vjernost. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao treba se zakleti za vjernost na ono, na šta su se Izraelci zakleli Musau (as) .

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je tokom bitke nosio dva mača, pa je tako bio poznat kao Zul Sejfejn (onaj koji nosi dva mača). Zapisano je da je poginuo u bici kod Sifina.

Hazreti Asim bin Sabit ra

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je sljedeće kazivanje o hazreti Asima bin Sabita ra . Imam Razi bilježi da je bio među onima koji su ostali nepokolebljivi uz Časnog Poslanika (savs) tokom bitke na Uhudu.

Hazreti Sahl bin Hunejf ra

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je sljedeće kazivanje o hazreti Sahl bin Huneifa, ra . Zabilježeno je da je za vrijeme bitke na Bedru, hazreti Sahl bin Hunejf (ra) bio među onima koji su jahali.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Sahl ra čuo Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će se pojaviti ljudi koji lijepo uče Kur'an, ali to neće ići dalje od njihovih grla i oni će napustiti vjeru kao što strijela ostavlja svoj plijen. Na pitanje ko su ti ljudi, on je odgovorio da je to sve što je čuo i da više od toga ne može da kaže.

Hazreti Džabbar bin Sahar ra

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je sljedeće kazivanje o hazreti Jabbar bin Sakhar ra . Bio je dio vojnog pohoda prema Benu Taji-u koji je poslan pod vodstvom hazreti Alija ra . Zastavu tokom ovg pohoda nosio je hazreti Jabbar bin Sakhar ra . Hazreti Ali ra je također se savjetovao sa hazreti Džabbarom ra u vezi strategije koju bi trebali primijeniti.

Hazreti Umejr bin Abi Vekkas ra

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je sljedeće kazivanje o hazreti Umejr bin Abi Vekkas ra . Zabilježeno je da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao hazreti Utbaha (ra) sa 20 ljudi prema ogranku plemena Has'am.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je s ovim priveo kraju kazivanja o ashabima koje je želio ispričati.

Dove za Ahmadije u Pakistanu, Burkini Faso i Alžiru

Hazreti Halifa (aba) je rekao da želi skrenuti pažnju  da se dovi za članove džemata  u Pakistanu, kako bi se poteškoće sa kojima se suočavaju ublažile. Dovio je da Allah podari razumijevanje zakonodavcima i onima koji čine okrutnosti, ili da ih dovede na njihov kraj.

Hazreti Halifa (aba) je također pozvao na dovu za Burkinu Faso, gdje se Ahmadi suočavaju sa poteškoćama. Teroristi čine okrutnosti u ime Allaha i Njegovog Poslanika savs. Zatim, u Alžiru, vlada nanosi okrutnost Ahmedi muslimanima. Neka Allah ih zaštiti. Hazreti Halifa (aba) je savjetovao da se fokusira na klanjanje namaza i davanje sedake. Dovio je da Allah čuva sve od zla.

Dženaze

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će predvoditi dženaze u odsustvu:

Šehid – Muhammad Rasheed 

Poginuo je u svojoj kući u Pakistanu 19. februara kada su dva protivnika Ahmadijata otvorila vatru na njega. Imao je više od 70 godina. Živio je sam u Gujratu gdje je imao besplatnu homeopatsku ambulantu za dobrobit ljudi u svom gradu. U ambulantu u njegovom domu ušle su dvije osobe pod krinkom da žele lijekove, a zatim su pucali na njega od čega je stradao, nakon čega su napadači pobjegli sa lica mjesta. Jedan od napadača je kasnije pronađen mrtav i istraga je u toku, dok je drugi napadač priveden. Muhammad Rasheed je imao strast da služi drugima i pomagao je drugima na bilo koji način. Volio je Halifat. Bio je veoma gostoljubiv. Redovno bi slušao hutbe petkom. Iza njega su ostala supruga, dva sina i pet kćeri. Njegova žena u početku nije bila Ahmedi. Tokom svoje posljednje posjete Norveškoj gdje je živjela njegova supruga, pomogao joj je da prihvati Ahmedijat. Hazreti Halifa (aba) je dovio da mu Allah podari oprost i milost i podari strpljenje njegovoj porodici.

Amani Basam Adžlevaji i Salah Abdul Moin Kutajiš

Majka i sin izgubili su život u zemljotresima u Turskoj. Amani Basam je imala 23 godine i nedavno je prihvatila Ahmedijat odnosno dva mjeseca prije svoje smrti. Njen sin je u vrijeme smrti imao 3 godine. Dok su izvučeni ispod ruševina, nisu preživjeli. Amani Basam se prema svima odnosila sa velikom ljubaznošću i naklonošću. Hazreti Halifa (aba) je dovio da im Allah podari  oprost i milost.

Maqsood Ahmad Munib

Služio je kao imam i preminuo je 15. februara od srčanog udara. Služio je u raznim područjima Pakistana, a kasnije je služio u Keniji. Potom se vratio u Pakistan gdje je služio u Quetti. Iza njega su ostali supruga, sin i dvije ćerke. Radio je sa velikom iskrenošću i trudom. Često se s radošću prisjećao svog vremena služenja u Keniji. Bio je veoma čestit čovek koji je imao veliku ljubav prema Halifatu. Bio je veoma gostoljubiv i imao je duboku ljubav i strast prema Zajednici. Bio je sjajan govornik i slušaocima bi zasuzile oči. Imao je veliko znanje, ali je bio izuzetno skroman. Hazreti Halifa (aba) je dovio da mu Allah podari oprost i milost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp