U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kur'anske mudžize II Knjiga za cijelo čovječanstvo

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe, Halifa Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da nam je Obećani Mesija as dao mogućnost da bolje razumijemo Časni Kur'an kroz svoje spise i izreke. Riznica znanja koju pruža Časni Kur'an omogućava čovjeku da se približi i razvije vezu sa Bogom.

Jedini način da se približimo Bogu

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ako neko želi da se približi Bogu i postigne Njegovo zadovoljstvo, onda uvijek mora imati na umu da je Časni Kur'an jedino sredstvo za to. Također je važno prepoznati da je za pravilno razumijevanje Časnog Kur'ana bilo neophodno da je Bog poslao svog izabranika kako bi rasvijetlio Časni Kur'an. U ovom dobu, ova odabrana osoba je bio Obećani Mesija as , hazreti Mirza Ghulam Ahmad as .

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će, kao i na  prethodnim hutbama , nastaviti predstavljati različite spise i odlomke Obećanog Mesije as koji nam pomažu da bolje razumijemo veličanstven i uzvišen položaj Časnog Kur'ana.

Kur'an je čist od svih aspekata  širka

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je jednom napisao da mu je jedan Brahman( Največa klasa kod Hindusa) po imenu Lekh Ram rekao da su Vede, a ne Časni Kur'an, riječ Božija. Obećani Mesija as je rekao da to ne može biti istina, jer Vede sadrže učenja o pridruženju partnera Bogu, dok Časni Kur'an odbacuje bilo kakvu ideju o postojanju bilo kakvih partnera sa Bogom, i to je kroz slijeđenje Časnog Kur'ana, i da se zaista može videti i prepoznati Bog. Dakle, uslov za istinitu Božju riječ je da je slobodna i čista od bilo kojeg učenja širka  (  pridruživanja partnera Bogu).

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da su učenja Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem dovela ljude iz stanja nalik divljim životinjama, uronjene u dubine nemorala bez ikakve percepcije ispravnog i lošeg, do uzvišenog stanja morala i duhovnosti. Sve  to se desilo  kroz učenje Časnog Kur'ana. Bog opisuje njihovo početno stanje kao:

‘Oni su kao stoka; ne, oni su čak i više zalutali (od njih). Oni doista ne mare za to. ‘ ( Kur'an časni, 7:180 )

Zatim, nakon što su primili i prihvatili učenje Časnog Kur'ana, došlo je do revolucije, koja ne samo da je otklonila njihove slabosti, već im je omogućila da koračaju putem vrline. Bog zatim opisuje njihovo stanje kao:

‘ To su oni u čijim je srcima Allah ispisao vjeru i koje On pomaže Svojom odredbom. I On će njih uvesti u Džennete niže kojih rijeke teku. U njima će oni zauvijek živjeti. Allah je zadovoljan njima, i oni su zadovoljni Njime. Ovo je Allahova skupina. Pazite! Allahova je skupina koja će biti uspješna.‘ ( Kur'an časni, 58:23 )

Uzdigli su se sa zemlje u nebo kao zvijezde. Stoga je Časni Poslanik (savs) rekao da su njegovi ashabi vodiči za nas.

Sredstva za razumijevanje Božjih atributa

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju asrekao je da Časni Kur'an učini čovjeka manifestacjiom Božijih osobina. Međutim, nije dovoljno slijediti Časni Kur'an, nego treba dostići vrhunce ljubavi i odanosti, drugim riječima biti potpuno posvećen provođenju učenja Časnog Kur'ana. Istinskim slijeđenjem Časnog Kur'ana čovjek može postati Allahov prijatelj. Ovo jevrlina  koja se ne može naći ni u jednoj drugoj knjizi.
Međutim, ima i onih koji ne samo da odbacuju vrline Časnog Kur'ana, već im se i rugaju. To je zapravo razlog zašto su se udaljili od vjere i Boga. Međutim, mi im se ne rugamo, već osjećamo tugu zbog njihovog gubitka i nesposobnosti da prepoznaju svjetlost. Oni su se udaljili od Boga i dajući svojim mišljenima etiketu prosvjetljenja, njihovi postupci se vraćaju na one koji se mogu uporediti sa divljim onima iz prošlosti.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je i sam bio svjedok bezbrojnim mudžizama, jer slijeđenje učenja Časnog Poslanika (savs) omogućava da se postane Allahov prijatelj. Islam je jedina živa religija, jer nam omogućava da prepoznamo živog Boga. Obećani Mesija as je pozvao da, ako neko želi da istraži ove tvrdnje, može boraviti s njim dva mjeseca i uvjeriti se sam. Čak i danas, upravo kroz spise Obećanog Mesije as  ljudi dostižu ovu spoznaju.

Četiri različita svojstva Časnog Kur'ana

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je jedna od karakteristika Časnog Kur'ana njegova vještina i rječitost. Još jedna prepoznatljiva karakteristika je da su sve priče o kojima se govori ujedno i predskazanja. Treća karakteristika Časnog Kur'ana je da posjeduje sredstva da dovede ljudsku prirodu do njenog najvišeg oblika. Četvrta karakteristika Časnog Kur'ana je da onoga ko istinski slijedi njegova učenja dovodi do stepena da bude toliko blizak Bogu da je u stanju razgovarati s Bogom i da postigne potpunu sigurnost u vjeri.

Slijeđenje Časnog Kur'ana vodi do prihvatanja dova

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da još jedna nagrada istinskog slijeđenja Časnog Kur'ana je prihvatanje dove. U stvari, Bog ih obavještava o prihvatanju njihovih molitvi i pomaže im protiv njihovih neprijatelja.

Pravo sredstvo za oslobađanje od grijeha

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da Časni Kur'an predstavlja potpunu uputu. Prije nego što je Časni Kur'an objavljen u Arabiji, kršćani bi rekli da su im svi grijesi oprošteni, dok bi Jevreji rekli da će samo kratko boraviti u džehennemskoj vatri. Bog o njima govori u Časnom Kur'anu

‘To je zato što oni kažu: “Vatra nas neće dotaći, osim nekoliko dana.” I ono što su lagali prevarilo ih je u vjeri njihovoj.’ ( Časni Kur'an, 3:25 )

Kada je ovo bilo stanje ljudi iz Knjige i idolopoklonika u Arabiji, Bog je htio da ih spasi preko Časnog Poslanika (savs) . Bog ga je poslao sa sveobuhvatnim učenjem i također je učinio Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem vladarom Arabije, kako bi svi ljudi Arabije čuli ovu poruku i bili spašeni.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju askoji je rekao da Časni Kur'an omogućava da se živi životom čednosti. Prava svrha objavljene knjige trebala bi biti da omogući svojim sljedbenicima da napuste život nečistoće u čistoću i da ih opremi sposobnošću prepoznavanja i približavanja Bogu. Omogućava im da napuste niži oblik života i umjesto toga se vežu za svog istinskog Voljenog. Stoga, svaka zdrava osoba može shvatiti da Časni Kur'an omogućava čovjeku da napusti prljavštinu i grijeh i da kroči putem koji vodi ka Bogu. Časni Kur'an daje određeni stepen potpune sigurnosti da je činjenje grijeha koje može imati privremeno ovosvjetsko zadovoljstvo kao odlazak u džunglu u lov, međutim strah od divljih zvijeri i zmija nas sprječava u lovu. Dakle, razvijanjem istog stepena straha od Božijeg gnijeva možemo biti spašeni od činjenja grijeha.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da bez istinskog slijeđenja Časnog Kur'ana, kao što je obećao Mesija as rekao, ne možemo ostvariti blagodati Časnog Kur'ana u njihovom pravom obliku. Hazreti Halifa (aba) je dovio da svi zaista slijedimo Časni Kur'an.

Časni Kur'an prožima čovjeka sa sigurnošću kroz veličanstvene mudžize

Hazreti Halifa aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da su on i oni prije njega svjedoci da Časni Kur'an prosvjetljuje srca svojih pravih sljedbenika i istinskih veličanstvenih mudžize, podari tako jaku vjeru koja se nikada ne može slomiti . On čovjeka čisti od grijeha i počasti ga Božijom objavom i uslišivanjem dova i predskazanjem od Boga. Uslov za sve ove stvari je da budete pravi sljedbenici Časnog Kur'ana.

Knjiga koja ujedinjuje sve ljudi

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Časni Kur'an savršena i univerzalna knjiga. U ranijim vremenima bilo je manje ljudi pa su za njih poslana učenja. Zatim, kako je broj ljudi rastao i širio se u različitim dijelovima svijeta, posebna učenja su poslana za te nacije.
Zatim, kako se ljudska rasa dalje razvijala i kako su sredstva međusobne komunikacije rasla, Bog je poslao univerzalno učenje za sve ljude. Ovo je bio Časni Kur'an, koji je došao da ujedini cijeli svijet. Za razliku od prethodnih učenja koja su poslana za određene narode, Časni Kur'an je objavljen kao univerzalna knjiga, poslana za sve ljude i da ujedini sve ljude. Sam časni Kur'an kaže da je poslan za sve ljude:

Ti reci: “O ljudi! Uistinu sam ja svima vama Allahov poslanik”… (Časni Kur'an , 7:159 )

Časni Kur'an također kaže:

‘A Mi tebe nismo poslali osim kao milost svim svjetovima.’ ( Časni Kur'an 21:108 )

Četiri svrhe Časnog Kur'ana

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da kao što je i sa drugim stvarima, postoje četiri svrhe Časnog Kur'ana;

  1.  Illat-e-Fa'ili , što znači ko ga je izveo i zašto;
  2. Illat-e-Soori , što znači njegovu prividnu
  3. i praktičnu svrhu;
  4. Illat-e-Maddi , što znači njegove praktične koristi;

Illat-e-Gha'i , što znači da je to osnovna potreba. Što se tiče  Illat-e-Fa'ili , Bog kaže:  ‘Ja sam Allah, Sveznajući’ . Illat-e-Madi  je  ‘Ovo je savršena knjiga’ , što znači da je ovu knjigu objavio Bog Koji posjeduje svo znanje. Illat-e-Soori , je ‘nema sumnje u nju , što znači da je lijepota ovog učenja bez pramca. Sve tvrdnje su utemeljene i svi argumenti su prosvjetljujući. Illat-e-Gha'i  je  ‘to je uputa za bogobojazne’ , što znači da je osnovna svrha ove knjige da vodi bogobojazne.

Bogobojaznost: preduvjet za koristi Časnog Kur'ana

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je objasnio da čovjek mora postati bogobojazan da bi zaista imao koristi od učenja Časnog Kur'ana. Hazreti Halifa (aba) je naveo da su ovih dana, svojim postupcima koji su lišeni bogobojaznosti, takozvani učenjaci dali priliku protivnicima islama da iznesu prigovore. Međutim, Ahmedi muslimani moraju biti ti koji, kroz svoje postupke prožete bogobojaznošću, moraju pokazati svijetu da je Časni Kur'an lijek za sve probleme. Hazreti Halifa (aba) je dovio da nam Allah omogući da usvojimo bogobojaznost.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su ovo veoma duboka pitanja na koja moramo obratiti veliku pažnju i moramo čitati Časni Kur'an sa velikom marljivošću.

Dove za Ahmadi muslimane u Bangladešu

Hazreti Halifa  (aba) je skrenuo pažnju za dove za Jalsa Salana (Godišnja konvencija) koja se održava u Bangladešu. Danas je bio prvi dan, međutim protivnici Ahmadijata su napali mjesto Jalse, što je rezultiralo i nekim povredama. Oni također pale kuće nekih članova Džemata. Stvarni obim štete ostaje da se utvrdi. Hazreti Halifa (aba) je dovio da Ahmedi budu zaštičeni od njihovog zla i da Bog ih kazni. Sve što možemo moliti za takve ljude je:

‘O Allahu, rastrgni ih i smrvi u komade.’

Hazreti Halifa (aba) je također skrenuo pažnju da se dovi za Ahmadije u Pakistanu, Burkini Faso i Alžiru. U Bangladešu, lokalne vlasti su uvjeravale Zajednicu da će moći bezbedno da održe Jalsu, međutim sada nakon ovog napada ne čine ništa. Sve što možemo učiniti je moliti se Bogu da brzo ublaži poteškoće naših braće.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp