U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kur'anske mudžize II Lijek za sve bolesti

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze, i sure el- Fatihe, Hazreti Haifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi govoriti o istiitom statusu Časnog Kur’ana.

Časni Kur'an objašnjava svrhu vjere

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as koji je objasnio šta je zapravo vjera prema Časnom Kur’anu i njen uticaj na čovječanstvo. Obećani Mesija (as) je rekao da biblija ne daje odgovor kakav uticaj vjera ima na čovječanstvo, međutim, Časni Kur'an objašnjava da vjera nema za cilj da prikaže slabu osobu kao nekoga ko je jak. Umjesto toga, svrha religije je da vodi čovjeka da koristi svoje sposobnosti koje mu je Allah podario i snagu u odgovarajuće vrijeme i na odgovarajućem mjestu. Religija nema moć da promijeni prirodne kvalitete, već samo pomaže da se ti kvaliteti ispune u odgovarajuće vrijeme. Religija ne naglašava da se samo koristi milost i oprosta, već umjesto toga naglašava ravnotežu.

Obećani Mesija (as) je objasnio da osoba koja ne pokaže odgovarajuće radnje u pravo vrijeme i na pravom mjestu čini grešku. Na primjer, ako moćan čovjek nastavi da bude okrutan prema drugima dok pokazuje svoju moć, nije u redu. Njegova moć ili kvaliteti nisu zli, ali njegovi postupci su zli.

Lijek za sve bolesti

Nadalje, Obećani Mesija (as) objašnjava da je jedna od svrha njegovog dolaska da dokaže istinitost Časnog Kur'ana. On navodi da oni koji su muslimani ne razumiju Kur'an, a sada Allah želi da pokaže pravo značenje Časnog Kur'ana. Kur’anso učenje je  takvo da mu niko ne može prigovoriti, a toliko su savršena da čak ni filozofi ne mogu pronaći manu u njima.

Dok je savjetovao zajednicu da razmisli o Časnom Kur'anu, Obećani Mesija (as) je rekao da Kur'an sadrži detalje o svemu što je dobro i zlo, kao i predskazanja o budućnosti i još mnogo toga. Časni Kur'an predstavlja vjeru koja je besprijekorna i kroz koju se mogu doživjeti blagodati. Biblija nije usavršila religiju. Učenja Evanđelja su bila potrebna prema vremenu poslanika Isa (as), ali se ne mogu primijeniti na neko drugo vrijeme. Samo Časni Kur'an sadrži lijek za sve bolesti i učenja za postizanje dobrih osobina. Onda, moramo djelovati po tome.

Potreba za razmišljanjem o Časnom Kur'anu

Obećani Mesija (as) dalje kaže da bismo trebali izbjegavati da radimo različite tradicionalne načine dove i umjesto toga to vrijeme prikladnije je posvetiti razmišljanju o Časnom Kur'anu.

Hz. Halifatul Masih je izjavio da se neki ljudi bave tradicionalnim metodama dove, a da ne znaju pravo značenje onoga što praktikuju. Umjesto toga, bilo bi korisnije provesti to vrijeme u razmišljanju i čitanju  Časnog Kur'ana, što bi rezultiralo duhovnim napretkom. Ne-ahmadi muslimani su uveli mnoge novotarije u vjeru, a neki Ahmadi su također pali pod utjecaj novotarija. Onda moramo posvetiti više pažnje proučavanju i učenju Časnog Kur'ana.

Hz. Haifatul Masih je izjavio da će sljedeće sedmice početi ramazan. Svi trebamo posvetiti posebnu pažnju učenju Časnog Kur'ana.

Hz. Halifatul Masih je zatim citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da ako je nečije srce tvrdo i grubo, ono se može ublažiti kroz Časni Kur'an. Gdje god se spominje namaz, vjernik čini istu molitvu u svoju korist. Kur'an je sličan vrtu, u kojem vjernik iščupa cvijet s jednog mjesta, a zatim prelazi na drugo mjesto i iščupa drugi cvijet za sebe. Stoga, moramo iskoristiti svaki primjer u Časnom Kur'anu kako bismo mogli postići duhovni napredak. Tamo gdje je Časni Kur'an naredio da demonstriramo moral, mi to trebamo učiniti, a gdje Kur'an zabranjuje određeno djelo, trebamo se kloniti da to činimo.

Dva načina koja lišavaju blagodati Kur'ana

Obećani Mesija (as) zatim objašnjava dva načina koji odvode osobu od Časnog Kur'ana. Dva načina su otvoreni i skriveni. Obećani Mesija (as) objašnjava da osoba svojim postupcima pokazuje odbojnost prema Časnom Kur'anu.

Kada pokazujemo fizičku odbojnost prema Časnom Kur'anu, to znači da ga uopće ne učimo. Mnogi muslimani sada to rade, i uprkos tome što sebe nazivaju muslimanima, oni su potpuno nesvjesni Časnog Kur'ana.

Drugi način na koji se pokazuje odbojnost prema Časnom Kur'anu je da osoba nema koristi od njegovih uputa i blagoslova, uprkos tome što ga uči. Onda, trebamo pokušati da se spasimo od toga da smo mi ti koji nemaju koristi od Časnog Kur'ana na bilo koji način.

Obećani Mesija (as) je citirao Imama Džafara, za kojeg se navodi da je rekao da je toliko učio Časni Kur'an da bi počeo da dobija objave. Obećani Mesija (as) objašnjava da iako se ne zna da li je on zaista dao takvu izjavu, činjenica je da je vrlo moguće da neko počne primati objavu kroz blagoslove Časnog Kur'ana.

Obećani Mesija (as) zatim objašnjava da mnoge muslimanski pravci izvode svoja sopstvena značenja Kur'ana, i da su tako izvukli učenja iz Časnog Kur'ana koja su netačna. Obećani Mesija (as) prepričava događaj iz vremena hazreti Omera ra. Jednom je hazreti Omer (ra) donosio odluku i jedna starica je rekla da je to suprotno onome što je spomenuto u hadisu. Hazreti Omer (ra) je rekao: “Ne mogu ostaviti Časni Kur'an zbog [izjave] starice.” Naglasio je ono što je naučio iz Božjih riječi i dao im prednost u odnosu na riječi žene. Ako ne učinimo isto, u islamu će se proširiti inovacije koje će nas udaljiti od njegovih istinskih učenja.

Hz. Halifatul Masih je objasnio da je većina muslimana sada obuzeta neznanjem, jer mogu učiti Časni Kur'an, ali ne pridaju važnost postupanju po njemu. Većina muslimana je vođena svojim takozvanim učenjacima, ali mi ne nalazimo islam u njima, a to je zbog njihovog odstupanja od Časnog Kur'ana i novotarijama koje su unijeli u vjeru. Uprkos tome, oni i dalje krive nas Ahmadije.

Za duhovni napredak su potrebne radnje

Obećani Mesija (as) objašnjava da oni koji ne postupaju po Časnom Kur'anu nikada neće vidjeti napredak i uspjeh. Uzvišeni Allah nije zabranio bavljenje ovosvjetskim radom, ali to ne bi trebalo da postane naša svrha. Naša svrha bi trebala biti da postanemo obožavatelji Allaha i postupamo po Njegovim učenjima. Iz tog razloga postoji naredba zekata, tako da naše bogatstvo ne ispunjava samo naše ovosvjetske želje, već se također usmjerava prema Allahu i vjeri.

Obećani Mesija (as) kaže da je Kur'an vreća dragulja, ali ljudi toga nisu svjesni. Ljudi se ne fokusiraju pažljivo na Kur'an kao na druge stvari. U Batali je bio pjesnik koji je pisao perzijski dvostih. Napisao je prvi stih, nakon čega je postao veoma uznemiren što nije mogao pronaći odgovarajući drugi stih. Otišao je kod krojača i tračio njegovo vrijeme jer je mislio na poeziju, a nakon što ga je krojač izgrdio da je samo gubio vrijeme na njega, to ga je inspirisalo i uspio je napisati drugi stih kojim je bio zadovoljan. Obećani Mesija (as) objašnjava da mi ne ulažemo isti napor kao ovaj pjesnik u razumijevanju Časnog Kur'ana, a ipak bismo trebali.

Obećani Mesija (as) zatim kaže da tamo gdje Časni Kur'an daje naredbu, on također daje dokaz i dokaz o koristi od te naredbe. Nikakva obmana i laž ne mogu postojati u Časnom Kur'anu, i iz tog razloga niko ko je lažan ne može se suprotstaviti nama.Mi smo kroz Časni Kur'an blagoslovljeni istinama koje se ne mogu osporiti.

Onda je Hz. Halifatul Masih citirao Obećanog Mesiju (as), koji je objasnio da pridržavajući se Časnog Kur'ana, možemo pronaći Allaha. On kaže da imamo jednog Poslanika kome je otkriveno ovo savršeno učenje. Ovih dana mnogi slijede puteve mistika i prepuštaju se tradicionalnim molitvama, međutim, ove metode će nas odvesti s pravog puta. Moramo slijediti Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je pokazao savršena učenja Časnog Kur'ana, i tek tada ćemo dobiti ključ za otvaranje Allahovih vrata.

Sveto pismo koje ujedinjuje sve ljude

Obećani Mesija (as) navodi da je Časni Kur'an uspostavio mir između svih ljudi jer čini vjeru u sve poslanike obaveznim za čovjeka. Obećani Mesija (as) je također predstavljao izazov za svakoga da donese knjigu koja uspostavlja mir na sličan način. Časni Kur'an također ima kvalitet sistematskog reda koji doprinosi njegovoj elokvenciji i izrazu. Nešto što je nasumično po redu ne može biti elokventno, međutim, Časni Kur'an je u savršenom redu, koristi lijep jezik i ne izostavlja ništa kada objašnjava stvar. Čak i oni koji su pretjerani u pokazivanju redoslijeda nisu zaslužni ovoga. Kur'an je, s druge strane, uravnotežen i savršen, a pošto je riječ Božija, mora biti elokventan.

Dva čuda Časnog Kur'ana

Dok spominje dva čuda Časnog Kur'ana, Obećani Mesija (as) navodi da su muslimanskom Ummetu data dva čuda. Prvi su stvarne riječi Kur'ana koje su savršene i elokventne bez sumnje. Drugi je uticaj i moć Časnog Kur'ana. Kada bi izostala moć i uticaj Kur'ana, muslimanski ummet bi bio lišen mnogih znakova i čuda koje mu je darovano.

Obećani Mesija (as) dalje navodi da oni koji slijede Časni Kur'an počinju doživljavati spas na ovom svijetu. Kur'an čovjeka čisti od njegovih mana i oslobađa svih njegovih sumnji i slabosti. Njegove riječi su pune istinitosti i znanja do te mjere da sve sumnje u srcima ljudi, međutim, moramo nastojati da ih razumijemo, da bismo iskoristili korist od toga.

Časni Kur'an sadrži svu svjetlost koja je neophodna za suočavanje s tamama ovog vremena. Njegova učenja sijaju poput sunca i u sebi ima lijek za sve duhovne bolesti. Iz toga nije izostavljena Božija uputa, a onaj ko je slijedi savršeno čisti svoje srce i uspostavlja vezu sa Allahom. Nakon toga, osoba počinje da doživljava Allaha i kad je suočena sa poteškoćama, Allah uslišava njihove molitve. Čak i ako se neko moli hiljadu puta u poteškoćama, Allah će takvoj osobi odgovoriti s ljubavlju hiljadu puta. Kroz njegovo učenje čovjek se čisti od svih ljudskih slabosti i ispunjava čistoćom.

Obećani Mesija (as) tada objašnjava da mi nemamo savršeniju knjigu u svom posjedu koja je oslobođena svake sumnje. On dalje navodi da je u početku Allah Svemogući poslao uputu svakom narodu pojedinačno. Zatim, kada je poželio da se čovječanstvo ujedini kako bi odražavalo Njegovo vlastito jedinstvo, objavio je Časni Kur'an. On je ujedinio nacije, narode i jezike čovječanstva kroz Časni Kur'an.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ovih dana vidimo da se to dešava iz ovosvjetske perspektive jer je svijet sada postao globalno selo. Bez obzira na to, mi smo ujedinjeni u jeziku kroz Časni Kur'an jer koristimo arapski jezik u našim molitvama, bez obzira iz kojeg porijekla dolazimo.

Naklonost Kur'ana prema prethodnim svetim knjigama i poslanicima

Obećani Mesija (as) objašnjava da je Časni Kur'an učinio veliku uslugu svetim knjigama i poslanicima iz prošlosti jer je njihove anegdotske izvještaje pretvorio u učenja. Dakle, priče i izvještaji poslanika iz prošlosti ne mogu se istinski razumjeti bez čitanja Časnog Kur'ana. Razlog zašto se ljudi protive nama i učenju Časnog Kur'ana je zato što ga želimo predstaviti na način na koji je objavljen od Allaha.

Veličina Kur'ana je u tome što sadrži učenja koja se nigdje ne nalaze u Tevratu i Evanđeljima, a o tome možemo saznati samo ako čitamo i zadubimo se u stranice Časnog Kur'ana .

Obećani Mesija (as) je objasnio da je Časni Kur'an ispunjen uputama i naredbama od Allaha Svemogućeg koje služe da nas poboljšaju. Stoga, dok učimo Časni Kur'an, trebamo tražiti ovu uputu i postupati prema naređenjima koje u njemu nalazimo.

Obećani Mesija (as) dalje objašnjava da Časni Kur'an nema ljudski doprinos i da je savršen u svakom pogledu jer je od samog Allaha. U stvari, Allah Svemogući je dao obećanje za svako njegovo slovo. Tako je zaštićen od promjene. Vidimo da su učenja Časnog Kur'ana i njegova dublja značenja i danas netaknuta.

Nova značenja Časnog Kur'ana se manifestiraju prema potrebi vremena

Obećani Mesija (as) dalje navodi da Časni Kur'an manifestira svoja učenja prema potrebama vremena. U ovom dobu, budući da postoje mnoge dedžalove moći i druge spletke da se čovječanstvo udalji od Allaha, nalazimo neophodnu uputu za borbu protiv ovih moći unutar Časnog Kur'ana.
Dakle, ova uputua je možda bila skriveno od onih koji su bili prije nas, ali sada su postale očigledne. Časni Kur'an je takva knjiga koja će trajati do Sudnjeg dana jer je u stanju da proizvede učenja prema potrebi vremena.

Obećani Mesija (as) dalje navodi da ova učenja i znanje ne proizlaze iz Časnog Kur'ana nepotrebno, nego se manifestiraju u savršeno vrijeme i kada su najpotrebniji.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se ne smije smatrati da su naučili cijeli Kur'an nakon što su ga pročitali. Umjesto toga, nakon što ga jednom pročitamo i proučimo, trebali bismo to ponoviti i primijetit ćemo da je naše znanje sazrelo i ono što smo u prošlosti naučili iz njega bilo je samo vrlo osnovno razumijevanje. Dakle, čovjek će nastaviti učiti i napredovati iz godine u godinu ako uči Časni Kur'an na ovaj način.

Tajne i mudrost Časnog Kur'ana otvara se samo onima koji su čisti i pobožni i koji ga uče otvorenog srca. Hz. Halifatul Masih je spomenuo da je Obećanom Mesiji (as), dato veliko razumijevanje Časnog Kur'ana, i da ga trebamo proučavati u svjetlu njegovih riječi kako bismo stekli još dublji uvid u njegova značenja.

Obećani Mesija (as) objašnjava da Časni Kur'an sadrži upute za ljude svih nivoa razumijevanja. Neki mogu posjedovati manje sposobnosti od drugih, međutim, nisu lišeni Časnog Kur'ana. Sadrži učenja za sve ljude i za sva vremena koja dolaze. Veličina Časnog Kur'ana može se utvrditi u svijetu samo ako postupamo po njemu, a njegovo znanje moramo podijeliti s drugima.

Hz. Halfiatul Masih  zatim citira Obećanog Mesiju (as) koji kaže da će oni koji su grešni biti suočeni s propašću. Iz tog razloga je Svemogući Allah poslao svoje poslanike i učenja, kako bi se čovječanstvo moglo spasiti od propasti. U tom smislu, Časni Kur'an savršeno ispunjava ovu svrhu spašavanja čovječanstva i njegovog usmjeravanja prema spasu. Oni koji napuštaju Kur'an i Časnog Poslanika (savs) su u džehenemu.

Hz. Halifatul Masih kaže da kako bi osoba koja ima takvo vjerovanje kao što je Obećani Mesija (as), osramotila islam i Časnog Poslanika (savs)? Neka Allah Uzvišeni omogući i drugima da ovo shvate. Neka se muslimani oslobode zamki muslimanskih učenjaka i da priznaju Imama ovog doba.

Način na koji Svemogući Allah čuva Časni Kur'an

Obećani Mesija (as) kaže da je Svemogući Allah obećao da će čuvati Časni Kur'an. To znači da kada učenje Časnog Kur'ana bude pogrešno shvaćeno ili pogrešno protumačeno, Uzvišeni Allah će poslati nekoga ko će širiti istinita učenja Kur'ana. U skladu sa ovim obećanjem, Svemogući Allah je poslao Obećanog Mesiju (as).

Obećani Mesija (as) kaže da je od vitalnog značaja da sagledamo stanje našeg vremena. Dedžal pokušava odvratiti svijet od vjere, a Obećani Mesija (as) je stigao da se bori protiv ovih moći. Stoga, umjesto da ga okrivljuju, ljudi moraju shvatiti potrebu vremena.

Obećani Mesija (as) objašnjava da je svrha Časnog Kur'ana da nas transformiše iz životinja u ljude, i iz ljudi u moralne ljude. Nadalje, to nas pretvara iz moralnih ljudi u pobožne ljude.

Hz. Halifatul Masih je spomenuo da mu je jedan Jevrej rekao da, iako nije musliman, vjeruje da je Časni Poslanik (savs) Poslanik. Razlog je taj što je stanje arapskih beduina bilo žalosno, a nakon dolaska Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i objave Časnog Kur'ana, oni su se potpuno promijenili.

Dok je savjetovao svoju zajednicu da se pridržava Časnog Kur'ana, Obećani Mesija (as) je napravio uvjet u šestom uvjetu Bai'ata. On kaže da će se osoba koja mu da zakletvu na vjernost pridržavati od slijedjenja tradicije i obreda i pridržavat će se naredbi Časnog Poslanika (savs) i Časnog Kur’ana.

Ništa se ne može dodati ili oduzeti od Časnog Kur'ana

Obećani Mesija (as) dalje kaže da ne možemo ništa promijeniti unutar Časnog Kur'ana niti mu dodati. Oni koji to pokušavaju da urade ili nas optužuju da to radimo treba da iznesu dokaze, jer mi smo ljudi koji se striktno pridržavaju onoga što nas je Časni Poslanik (savs) naučio. Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije dodavao, niti oduzimao od učenja Časnog Kur'ana, a mi ga slijedimo. Da smo to uradili, onda bismo sigurno bili odgovorni.

Na kraju, Hz. Halifatul Masih se molio da Uzvišeni Allah omogući svim Ahmadijama da razumiju Časni Kur'an i imaju koristi od njegovih učenja.

Apel za molitvu za Ahmadije u Burkini Faso i Bangladešu

Osim toga, Hz. Halifatul Masih je pozvao sve Ahmadije da se mole za Ahmadije Pakistana. Također je uputio članove Zajednice da se mole za Ahmadije iz Burkine Faso i Bangladeša, gdje im muslimanski učenjaci prave probleme. Hz. Halifatul Masih je molio Uzvišenog Allaha da omogući svim Ahmadijama da imaju koristi od predstojećeg mjeseca Ramazana i da se okoriste učenjima Časnog Kur’ana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp