U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kur'anske mudžize II Zauvijek očuvan

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je, spominjući blagoslove Časnog Kur'ana, Obećani Mesija (as) rekao da su ti blagoslovi jednako očigledni kao što su bile u vrijeme Časnog Poslanika (savs).

Zauvijek Očuvan

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. je rekao da iako su mnogi muslimani zanemarili Časni Kur'an, njegovo svjetlo, blagoslovi i utjecaj su živi i zdravi i Allah je neprestano slao ljude da čuvaju i štite Časni Kur'an kao što On obećava:

‘Zaista, Mi smo sami poslali ovu opomenu i sigurno ćemo biti njeni Čuvari.’ (Kur'an Časni, 15:10)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je u ovoj eri Allah poslao Istinskog Slugu Časnog Poslanika (savs) kako bi sačuvao i proširio Časni Kur'an u cijelom svijetu. Žalosno je da su od samog početka njegovog dolaska takozvani učenjaci postavili za svoju misiju da se suprotstave Obećanom Mesiji as. i da stvaraju prepreke na njegovom putu prema širenju Časnog Kur'ana.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je to posebno slučaj u Pakistanu, gdje učenjaci stvaraju probleme i nalaze podršku određenih političara koji traže samo popularnost. Oni ostaju u stalnim pokušajima iznošenja lažnih optužbi da su Ahmadije odmetnici vjere. Hz. Halifatul Masih se molio za slobodu onih koji se trenutno nepravedno pritvoreni.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je dolazak Obećanog Mesije as. i njegova učenja iznijeli na vidjelo prelijepa blaga i značenja Časnog Kur'ana i da Ahmedija muslimanska zajednica radi na širenju ovih učenja u svijetu .

Hz. Halifatul Masih je rekao da će iznijeti citate Obećanog Mesije as. u kojima govori o važnosti i značaju Časnog Kur’ana.

U Kur’anu se nalaze sva učenja

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da su učenja Časnog Kur'ana potpuna i da nema učenja koje Kur’an ne pokriva. U Časnom Kur'anu stoji:

„Nismo ništa izostavili u Knjizi. Onda će se oni sabrati kod Gospodara svoga.” (Kur’an časni, 6:39)

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da svi nemaju sposobnost da izvuku sve tačke i značenja Časnog Kur'ana, već su to oni koji su primaoci Božije objave i oni kojima Allah daje neophodne sposobnosti koji mogu doseći najdublja značenja Kur'ana i primijeniti ih na sadašnja vremena. Stoga se treba obratiti na one među Allahovim odabranim kojima se istine Časnog Kur'ana i dalje otvaraju kako bi se postiglo bolje i tačnije razumijevanje Časnog Kur’ana.

Tri načina upute za čovječanstvo

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju as. koji je objasnio da hadisi također pružaju tumačenje i dalje objašnjenje Časnog Kur'ana. Časni Poslanik (savs) nikada nije rekao ništa što je u suprotnosti sa Časnim Kur'anom.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da je Svemogući Allah obezbijedio tri stvari za uputu čovječanstva; prvi je Časni Kur'an. Kur’an podučava cijenjeni i uzvišeni Allahov čin, a također rješava razna pitanja, poput onih između Jevreja i Kršćana i razjašnjava zabludu da Isa (as) je umro prokletom smrću na krstu. Časni Kur'an eliminiše sve elemente širka (pridruživanje partnera Allahu). Časni Kur'an otvara puteve spasa. Sav uspjeh i spas zavise od Časnog Kur'ana. Nema duhovne potrebe koja se ne može naći u Časnom Kur'anu. Nema knjige pod nebom osim Časnog Kur'ana koja može pružiti sredstva za uputu.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da nam je Allah učinio veliku uslugu tako što nam je poslao Časni Kur'an. Da je Časni Kur'an objavljen kršćanima, oni ne bi zalutali. Tako moramo biti zahvalni za ovu ogromnu naklonost i blagoslov koji nam je dat. To je krajnje sredstvo da naš spas.

Hz. Halifatul Masih je rekao da statistika pokazuje da ovih dana sve više kršćana napušta kršćanstvo jer ne mogu pronaći duhovno zadovoljstvo. Žalosno je da neki muslimani zanemaruju Časni Kur'an uprkos tome što imaju vrhunskog duhovnog vodiča.

Obećanog Mesiju as. je rekao da ako neko slijedi naređenja Časnog Kur'ana i živi svoj život u skladu s tim, onda im Časni Kur'an može omogućiti da usvoje puteve kao što su bili poslanici. Na samom početku, Časni Kur'an uči dovu:

‘Uputi nas na pravi put. Put onih na koje si dao svoje blagoslove’.

Oni kojima su dati blagoslovi odnose se na poslanike, istinoljubive, šehide i bogobojazne. Onda se ne smije napustiti Časni Kur'an, jer on nastoji podariti iste blagoslove kao i onima prije nas. Obećani Mesija as. je dalje objasnio da je drugo sredstvo praksa sunnet a treće su hadisi.

Časti koja se dobiva kroz Časni Kur'an

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da će oni koji poštuju Kur'an biti poštovani u džennetu. Časni Kur'an ne treba ostavljati kao zaboravljen jer u njemu leži naš konačni uspjeh. Ne postoji nijedna knjiga na ovoj planeti za čovječanstvo poput Časnog Kur'ana. Onda se treba čvrsto držati toga kako bi na Sudnjem danu bili ubrojani među one koji su postigli spas. Časni Kur'an omogućava čovjeku da se bori protiv svake okrutnosti. Hz. Halifatul Masih je rekao da su ovaj primjer nedavno pokazala naša braća koja su stradala u Burkina Faso.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da je Časni Poslanik (savs) bio pečat poslanika, a Časni Kur'an je pečat svih knjiga. Allah još uvijek govori i vrata objave su još uvijek otvorena, a ovo je samo po sebi veliki dokaz istinitosti Časnog Kur'ana i Časnog Poslanika (savs). Začuđujuće je da pojedini muslimani misle da, uprkos tome što su podučeni molitvi da idu putem onih kojima su dati blagoslovi, vjeruju da u muslimanskom Ummetu nema nikoga ko bi mogao postići status tih ljudi.

Međutim, zašto bi Allah nas podučio ovoj molitvu ako nije bilo moguće postići taj status? To se svakako može postići i to je sama svrha islama i Kur'ana. Začuđujuće je da se protiv Ahmadija iznose tvrdnje o blaćenju Časnog Kur'ana, ali to su stavovi drugih muslimana u vezi Časnog Kur'ana. Ahmadi muslimani su ti koji se čvrsto drže vjerovanja da je Allah živ i da i danas govori kao i prije i to je poruka koju želi širiti.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da smisao da je Pečatu Poslanika objavljena knjiga koja je  Pečat svih knjiga; knjiga koja posjeduje vrhunsku uputu, takvu koja nije niti se može preslikati u bilo koju drugu knjigu ili sveto pismo. Veličina i status Božjih izabranika se također ogleda u knjizi koja im je objavljena. Ne postoji niko uporediv sa Časnim Poslanikom (savs) i njegovim uzvišenim statusom, časti i kvalitetima, a takav je slučaj Časnog Kur'ana. Hz. Halifatul Masih je rekao da kada je ovo naše vjerovanje, ne postoji niko ko može iznijeti optužbe protiv Ahmadija govoreći da obeščašćuju čin Časnog Poslanika (savs).

Kur'an bez premca u svojim učenjima

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da se ništa ne može porediti sa Časnim Kur'anom, bilo u rječitosti, učenju, značenju, svrsi, predskazanjima ili bilo kojem drugom aspektu.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da Časni Kur'an nije puka zbirka priča. Zapravo, čak i priče koje se spominju u Časnom Kur'anu prenose duboko ukorijenjenu filozofiju. Duboko znanje Časnog Kur'ana inspirisalo je mnoge u njihovom sticanju znanja u nauci i savremenim istraživanjima.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da smatra da je čak i najmanje odstupanje od Časnog Kur'ana i Časnog Poslanika (sa) jednako nevjerovanju. Nadalje, Obećani Mesija as. je objasnio da je Časni Kur'an širok u opsegu svojih učenja. Uči da je ponekad, shodno okolnostima, bolje oprostiti, a u drugim okolnostima je mudrije kazniti da bi se reformisali. Nema protivljenja između Božjih riječi i djela – On oboje oprašta, ali također daje ljudima zadatak kada je to potrebno. Ova ista stvar se ogleda u Njegovoj Riječi, Časnom Kur'anu.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da Časni Kur'an predstavlja Božije osobine na način koji se može prepoznati u svijetu. Časni Kur'an omogućava čovjeku da pronađe Allaha.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da, iako se učenja drugih poslanika više ne mogu naći u svijetu, svjetlost i učenja Časnog Poslanika (savs) su i danas živi u svijetu, čineći ga pravim živim poslanikom. Svjetlo njegovih učenja danas je prisutno u svijetu kao i prije. Časni Kur'an predstavlja najuravnoteženije učenje, učenje koje je u skladu sa samom prirodom čovječanstva. Dakle, to je učenje koje nije isto ni sa jednim drugim. Tevrat naglašava kaznu, dok kršćanstvo uči o pretjeranom oprostu. Međutim, Časni Kur'an predstavlja uravnoteženo učenje :

‘A naknada za povredu je povreda slična njoj; a ko oprosti i njegovo djelo dovede do reformacije, nagrada mu je kod Allaha.’ (Kur’an časni, 42:41)

Hz. Halifatul Masih je rekao da Obećani Mesija as. dokazuje superiornost Časnog Kur'ana u vrijeme i na mjestu kad je sve bilo pod kršćanskom vlašću. To ga nije zaustavilo, to je bila upravo svrha zbog koje je Obećani Mesija as. došao – da širi istinu i pokaže konačnu superiornost Časnog Kur’ana.

Allahovo Jedinstvo predstavljeno u Časnom Kuranu

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju as. rekavši da postoje neki koji tvrde da Časni Kur'an nije donio ništa novo i da predstavlja jedinstvo Allaha baš kao što to čini i Tevrat. Međutim, to nije istina, jer Časni Kur'an predstavlja jedinstvo Allahovo u tako finim detaljima i sa takvom jasnoćom kakva se nigdje u Tevratu ne spominje. Časni Kur'an uspostavlja istinsko razumijevanje jedinstva Boga, eliminiše sve aspekte pridruživanja partnera Allahu i uči da se ljubav prema Allahu stavi iznad svega.

Hz. Halifatul Masih je rekao da postoje razni drugi detalji i citati o ovoj temi koje će predstaviti u budućnosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp