U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kur'anske mudžize II Riječitost i čuda savršenog vodiča

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja  Šehadeta ,  Euze  i  sure El-Fatihe , Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je u svojim nedavnim hutbama govorio o vrlinama i ljepotama Časnog  Kur'ana,  što će nastaviti i u današnjoj hutbi.

Savršeno uputstvo za bogobojazne

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Časni Kur'an potpuna knjiga i da nema drugog spisa koji se može porediti s njim. U prvoj suri Časnog Kur'ana Bog uči dovu  ‘Uputi nas na pravi put ‘. Ne samo da je ovo dova, već je i obećanje Svemogućeg Boga da slijeđenjem učenja Časnog Kur'ana čovjek će biti upućen na Pravi put. Slično, Svemogući Bog daje smjernice kako se to može postići tako što je u drugoj suri Časnog Kur'ana naveo da je ova Knjiga  ‘uputa za bogobojazne’ .

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je zapravo Časni Poslanik s.a.v.s. došao u vrijeme , kada su uslovi svijeta zahtijevali njegov dolazak, a rezultat njegovog dolaska je bio  ‘Ovaj dan sam usavršio vašu vjeru za vas’. Savršenstvo ne znači samo objavljivanje ajeta, već se odnosi i na pročišćenje srca i upotpunjavanje duša onjih, koji sprovode i slijede učenja Časnog Kur'ana. Tako su divlji ljudi pretvoreni u moralne ljude, a ti moralni ljudi su onda pretvoreni u duhovne ljude. Stoga je Časni Kur'an doveo ljude do njihovog savršenstva, kao što je Božija Knjiga dovedena do savršenstva. Ne postoji stvarnost ili istina koja je izvan okvira Časnog Kur'ana.

 Jedina knjiga koja se sastoji od svih istina

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da proučavanjem Biblije je   otkrio da su učenja kojima se kršćani ponose zapravo trajno i potpuno sadržana u Časnom Kur'anu. Sramota je da muslimani ne proučavaju  Časni Kur'an kako bi trebali, jer ne postoji ništa što bi se moglo porediti s njim.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da ,  ‘danas sam usavršio vašu vjeru za vas’  znači da je čovjek doveden do svog najvišeg oblika ili savršenstva i da je Časni Kur'an usavršen. Kada je ovaj ajet objavljen, jedan Jevrej je rekao da muslimani bi trebali taj dan smatrati Bajramom. Hazreti Omer (ra) je odgovorio da jeste dan Bajrama, jer je petak.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je izjavio da Časni Kur'an ima poseban položaj u odnosu na  hadis  (izreke Časnog Poslanika savs ). Časni Kur'an je konačni sudija, a ne hadis. Stoga, Časni Kur'an ima prednost nad  hadisom , međutim  hadisi  su značajna sredstva u sticanju daljeg razumijevanja Časnog Kur'ana.

Bez premca u  riječitosti i iterpretaciji

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as u vezi s vještinom i ljepotom s kojom je napisan Časni Kur'an. To je u tolikoj mjeri da čak ni vrhunski učenjaci arapskog jezika ne bi mogli donijeti čak ni jednu rečenicu koja bi se mogla usporediti sa uzvišenim znanjem i ljepotom Časnog Kur'ana. U stvari, od kada je Časni Kur'an objavljen, ovaj izazov je predstavljen svijetu da donese nešto što bi se čak i izbliza moglo usporediti sa Časnim Kur'anom, ali od tada niko nije bio u stanju da predstavi ništa uporedivo sa bilo kojim aspektom Časnog Kur´ana.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je redoslijed kojim je napisan Časni Kur'an, tj. redoslijed tema i redosljed njegovih redova apsolutno savršen što omogućava istinito i potpuno razumijevanje značenja i istinitosti Časnog Kur'ana i upravo taj redoslijed je bez pramca. Nijedan drugi spis ne posjeduje čudesne kombinacije stručnosti, istine i mudrosti. One sijaju kao Sunce i poseduju u sebi iz svakog ugla izrazitu moć. Ovo je tako jasan dokaz da su ove riječi od Boga, jer takvu kombinaciju ne može usavršiti nijedan čovjek.

Čuda Časnog Kur'ana

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da čudo Časnog Kur'ana su njegova uzvišena moralna učenja, principi za društvo i njegove vrline , koje  se ne mogu zamijeniti. Slično su čuda povezana sa stvarima nevidljivog i predskazanjima koja su u njemu. Stoga je Svemogući Bog jasno pokazao svoje znakove na način koji eliminira svaku mogućnost sumnje.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da su blagodati pokazane u njegovom dobu zapravo rezultat čuda Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u skladu sa predskazanjima Časnog Kur'ana. Danas sljedbenici drugih religija ne mogu tvrditi da imaju takva čuda kao mi koja proizlaze iz Časnog Kur'ana. Dakle, Obećani Mesija as je izjavio da su čuda prikazana njegovom rukom također rezultat Časnog Kur'ana. Poznavanje Časnog Kur'ana nije ograničeno na praćenje pukih riječi Časnog Kur'ana, već kao što je redosljed Časnog Kur'ana urađen na odličan način, oni također predstavljaju izvrsna i savršena učenja. Svemogući Allah kaže u Časnom Kur'anu:

Poslanik od Allaha koji je učio listove čiste. U njima je bilo učenje koje ostaje čvrsto i drži čvrsto. ( Časni Kur'an , 98:3-4 )

Dakle, onaj koji čita Časni Kur'an ne nalazi ništa osim istine i istinitosti u njemu. Čudesna promjena koja se dogodila u Arabiji nije skrivena ni od koga. U periodu od 30 godina, čitav narod se potpuno promijenio. Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da ako neko jednostavno pogleda  suru Al-Ihlas  (112. poglavlje) vidi koliko je sažeto, ali duboko, Svemogući Bog iznio koncept jedinstva Boga. Zatim postoji  sura el-Fatiaha  (Prva sura Časnog Kur'ana)  koja u sebi pokriva sažetak cjelokupnog predmeta Časnog Kur'ana.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su to stvari koje niko ne može pobiti. Hazreti Halifa (aba) je rekao da je i sam često primijetio da kada se neko pitanje obrađuje u svjetlu Časnog Kur'ana na skupu nemuslimana, oni cijene učenja i zapravo se slažu s njima.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da nema jednostavnije logike od one predstavljene u Časnom Kur'anu. Treba pažljivo razmišljati o Časnom Kur'anu, provoditi ono što je naređeno i napuštati ono što je zabranjeno, i tako mogu zadovoljiti Boga; tako je jednostavno zadovoliti Boga. Zamršenosti koje su predstavili mislioci i mudraci su zakomplikovale stvari i uzrokovale da ljudi posustaju.

Sredstva za prepoznavanje Boga

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da Časni Kur'an omogućava čovjeku da prepozna Jednog, Istinitog Boga. Vjernici bi trebali biti zahvalni jer im je data Knjiga koja ih upoznaje sa svim svojstvima Svemogućeg Boga. Hazreti Halifa (aba) je rekao da će i ubuduće govoriti o uzvišenom statusu i ljepotama Časnog Kur'ana. Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Allah omogući razumijevanje ovih stvari i sprovođenje učenja Časnog Kur'ana.

Dženaze

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će voditi dženaze nekih članova džemata, uključujući i šehida iz Bangladeša. Hazreti Halifa (aba) je rekao da su nedavno tokom Dželse u Bangladešu muslimanski fanatici napali mjesto Dželse, uprkos uvjeravanjima lokalnih vlasti da će biti zaštičeni. Kako se  napad  dogodio, vlasti su kasnile sa reakcijom. U tom haosu jedan mladić je poginuo.

Zahid Hassan

Zahid Hassan koji je bio sin Abu Bakr Siddika iz Bangladeša. Zahid Hasan je postao šehid dok je radio obezbjeđenje na kapiji objekta. Imao je 25 godina. Prihvatio je Ahmedijat 2019. godine, nakon 3 mjeseca je postao član Vasijata( Wasiyat) . Nakon prihvatanja Ahmadijata, redovno bi pisao pisma Hazreti Halifi (aba) .
Tokom studija mu je prijatelj koji je bio Ahmedi pričao o Ahmedijatu i nakon dvije godine razgovora, Zahid Hassan je prihvatio Ahmedijat. Tokom napada, fanatici su napadali kamenjem i raznim vrstama oružja, uz podmetanje vatre. Kada su se fanaticipreskočili  zid , mladi  Ahmedi su dobili instrukcije da zaštite prostorije. U okršaju Zahid Hasan je odvojen od ostalih sa kojima je bio, što su napadači iskoristili kao priliku i nemilosrdno i brutalno ga napali. Ubili su ga tako nasilno da je trebalo dva sata da ga identifikuju.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je ovo stanje muslimana, koji čine takve gnusne zločine. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao je instrukcije protiv sakaćenja tijela čak i neprijatelja, ali ovako se ponašaju prema muslimanima. Hazreti Halifa (aba) je dovio da Allah kazni napadače.
Njegova dženaza je održana sljedećeg jutra. Bio je vrlo ljubazan, međutim prije nego što je prihvatio Ahmedijat nije bio previše sklon namazu. Ovo se promijenilo nakon što je postao Ahmedi, kada je postao vrlo redovan u namazu. Nikada se nije čuo da sa nekim razgovara glasnim tonom. Bio je aktivni član Ahmedija omladinskog udruženja i bio je službenik. Svoje obaveze je uvijek izvršavao sa velikom pažnjom. Mnogo se trudio da postigne vjersko znanje.

Posljednje pismo koje je napisao Hazreti Halifi (aba) bilo je dok je bio u vozu koji je išao prema Dželsi i također je izrazio da postoje razne opasnosti, ali je izrazio svoju odlučnost u vjeri. Na pitanje zašto se prijavio za  Vasijjet tako brzo, on je rekao da je sve što je Obećani Mesija as rekao istina, i Obećani Mesija as je naredio da se pridruži Vasijjatu ,  zbog čega je i učinio. Bio je sin jedinac od roditelja, ima i dvije sestre. Hazreti Halifa (aba) je dovio da Allah podari strpljenje njegovoj porodici i da uzdigne njegov položaj.

Hazreti Halifa (aba)  je rekao da je po Božijem obećanju, šehid zadobio vječni život. Hazreti Halifa (aba) je dovio da Allah privede počinioce pravdi. Ovi ljudi misle da napadom na nas mogu ugušiti našu odlučnost. Međutim, Hazreti Halifa (aba) rekao je da je dobio pisma od drugih mladih iz Bangladeša koji su izrazili da ako je potrebno još šehadeta onda su spremni. Dakle, protivnici ne mogu ništa. Hazreti Halifa (aba) je pozvao da se fokusiramo na dove.

Kamal Bhada

Kamal Bhada iz Alžira koji je preselio 2. februara. Bio je pravi vjernik i iskreni Ahmedija. Pružio je svoj dom otvoren za džematske programe. Iza njega su ostali supruga, dva sina i ćerka. Uprkos tome što su mu komšije zadavale nevolje, uvijek je držao svoj dom otvoren za ljude da ga koriste za namaz. Rekao bi da pišu istoriju zbog poteškoća sa kojima se suočava Alžir. Hazreti Halifa (aba) je rekao da je sada postao dio te historije. Hazreti Halifa (aba) je dovio da mu Allah podari oprost i milost.

Dr Shamim Malik

Dr Shamim Malik, supruga Maqsooda Ahmada Malika Shaheeda koji je ubijen 2010. godine u Lahoreu. Poslije šehadeta njenog muža otišla u Kanadu gdje je i preselila. Doktorirala je, predavala na fakultetu čak i kao šefica katedre, a istovremeno je na odličan način upravljala svojim domom. Vodila je računa o siromašnima i uvijek je imala zdravu procjenu. Ona bi prenosila poruku Ahmedijata rođacima koji nisu Ahmedi i uvijek bi proučavala knjige  Obećanog Mesije as .
O njoj je za života napisana teza sa Univerziteta Punjab, iako se to obično radi nakon nečije smrti. Bila je redovna u klanjanju namaza. Iza nje su ostali sin i četiri ćerke. Hazreti Halifa (aba) je dovio da joj Allah podari oprost i milost i da uvijek zadrži njeno potomstvo vezano za vjeru.

Farhad Ahmad

Farhad Ahmad, sin Shahaba Ahmada Aminija iz Njemačke. Preminuo je u 26. godini. Studirao je na Univerzitetu u Frankfurtu i bio je dio  Waqf-e-Nau  . Služio je Ahmedijskom omladinskom udruženju u različitim svojstvima. Uvijek je bio spreman služiti u bilo kojem svojstvu. Prilikom odlaske iz džamije se razbolio. Kasnije se saznalo da je doživio težak srčani udar. Bio je jedino dijete svojih roditelja. Hazreti Halifa (aba) je dovio da Allah podari strpljenje njegovim roditeljima, da mu podari oprost i milost i da uzdigne njegov položaj.

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil iz Kanade koji je nedavno preselio nakon duže bolesti. Dugi period je bio upravnik fonda  Tehrik-e-Jadid  , oko 25 godina. Također je služio na raznim funkcijama, uključujući predsjednika u svom područu. Iza njega su ostala supruga, četiri sina i dvije kćeri. Posjedovao je mnoge vrline i posebno je volio Halifat. Brinuo se o siromašnima. Bio je veoma gostoljubiv, ali i veoma hrabar, čak i pored protivljenja i napada. Neumorno je služio i duboko je vjerovao u Boga.
Njegova posljednja bolest je bila veoma duga, ali ju je strpljivo podnosio. Doktori su rekli da nikada nisu vidjeli nekog pacijenta sa takvom strpljivošću. Uvijek je dovio prvenstveno za Halifu (aba). Bio je odličan učitelj i ljubazan otac. Hazreti Halifa (aba)  je rekao da ga je i on lično poznavao i da je zaista posjedovao sve te vrline. Hazreti Halifa (aba) je dovio da mu Allah podari oprost i milost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp