U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Šehidi

Ova okrutnost bila je tako jaka da je o tome izvjestila nacionalna štampa. Oni su se uzdržali od pokazivanja video snimaka ovog napada na temelju toga da nisu bili prikladni za pokazivanje. Al Džazira često daje takve vijesti no, oni su napravili izuzetak u ovom slučaju govoreći da su slike isuviše okrutne i strašne. Zaista, policija je stajala pored kad je rulja napala i počela ubijati. Oni su svukli odjeću trojice Ahmadi muslimana i udarali ih štapovima; slike ovoga su nepodnošljive.

Azijska organizacija za ljudska prava rekla je da neke vjerske vođe ovaj napad smatraju ispravnim. Ovo je činjenje glupavih djela koja se mogu uporediti sa onima od prije hiljada godina počinjenih u ime islama. Ekonomist je izvjestio da se ova nečovječnost nije dogodila u slučaju između muslimana i kršćana nego su ga počinili muslimani protiv muslimana. Oni sugerišu da se video snimak napada može vidjeti samo ako osoba ima nerve da to gleda; jedna potpuno drugačija vrsta nečovječnosti.

Ahmadi muslimani koji su vidjeli ovaj isječak napisali su slična osjećanja Huzuru, govoreći da nisu mogli gledati više od oko jedne minute. Jedna gospođa je napisala Huzuru da je to gledala skriveno od svoje djece i jecala je i njena djeca su se jako zabrinula zbog čega plače. Jedan Alžirac Ahmadi pisao je Huzuru da nakon što su vidjeli ovaj isječak rasplakali su se – tako su strašne slike bile. Pa ipak su ovi ljudi čak svoju djecu učinili bezosjećajnom jer su se mogla vidjeti na video snimku kako plješću.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp