U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kur'anske mudžize II Jedini trajni šerijat

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i el Fatihe, Hz. Mirza Masrur Ahmad, Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao prolazimo kroz Ramazan, mjesec koji donosi duhovnu atmosferu, kakva i treba i biti u Allahovoj zajednici.

Razgovaranje i Razmišljanje o Časnom Kur'anu

Hz. Halifatul Masih je rekao da ovaj mjesec sa sobom nosi povišenu pažnju prema ibadetu, postu i učenju Časnog Kur'ana. Mjesec Ramazan i Časni Kur'an imaju jasnu vezu, kao što Svemogući Allah kaže u Časnom Kur'anu:

Mjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an objavljen kao jedna uzvišena Uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje Upute i Furkan (razlikovanje istine od neistine) (Kur’an časni, 2:186)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, prema nekim hadisima, 24-og Ramazana Časni Poslanik (savs) primio prvu Kur’ansku objavu. Također je zabilježeno da je u toku ovog mjeseca melek Džibril ponavljao Časni Kur'an sa Časnim Poslanikom (savs). Onda, posebno u toku ovog mjeseca, trebamo se posvetiti na učenje i slušanje Časnog Kur'ana i njegovih komentara. Programi u tom smislu su također dostupni na MTA od kojih bi svi trebali imati koristi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada čitamo Časni Kur'an sa njegovim prijevodom i komentarom, tada možemo primijeniti učenja Časnog Kur'ana i usvojiti ih u svojim životima. I zato se trebamo fokusirati na ovo posebno u toku ovog mjeseca i također iskoristiti razna predavanja o Časnom Kur'anu koje se organiziraju u džamijama u toku ovog mjeseca.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je u toku nedavne hutbe naglašavao izvrsnost i ljepotu Časnog Kur'ana u svjetlu učenja Obećanog Mesije (as). Važno je da ih svi slušaju i razmišljaju o njima kako bi mogli uzeti istinske blagodati i nagrade povezane sa Časnim Kur'anom. Njegova Svetost (aba) je rekao da će nastaviti spominjati izvrsnosti i ljepote Časnog Kur'ana u svjetlu pisanja Obećanog Mesije (as).

Časni Kur'an je jedini trajni zakon (Šerijet)

Hz. Halifatul Masih je naveo Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da se Časni Kur'an nastavlja i trajno je  šerijat (zakon). Božja učenja su dvije vrste; ona koja su primjenjljiva u svim vremenima, a druga koja su specifična za određena vremena ili slučajeve, iako su i ona vječna učenja, kao što su učenja o postu ili skraćivanju namaza u toku putovanja. Ili postoji učenje o hidžabu, koje se primjenjuje kada žene izlaze iz kuće, međutim u svojim kućama žene ne moraju nositi hidžab.
Na ovaj način, Časni Kur'an je cjelovito i vječno učenje, suprotno drugim knjigama koje u sebi nemaju istu vječnu i univerzalnu prirodu u svojim učenjima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da učenje Kur'ana obuhvata sve uslove. Na primjer, što se tiče primjera koji je dat u vezi hidžaba (vela), postoje neki koji iznose prigovore da veo više nije potreban u skladu sa sadašnjim vremenima. Ipak, čak su i ženske organizacije i druge počele shvaćati i izražavati da miješanje muškaraca i žena stvara probleme i da treba postojati neki oblik razdvajanja.

Pečat knjiga za cijelo čovječanstvo

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je svrha njegovog dolaska oživljavanje islama, a ne da donese neki novi zakon ili učenja. Zakon Časnog Poslanika (savs) je potpun i sada se ne može donijeti novi zakon. Časni Kur'an je pečat knjiga. Učenja Časnog Kur'ana nisu zastarjela, nego se njegove blagodati nastavljaju manifestirati u svim vremenima. Obećani Mesija (as) je poslan kako bi ljudi mogli bolje razumjeti Časni Kur'an i upoznati ovu stvarnost.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je objava u skladu sa snagom i sposobnošću osobe kojoj je objavljena. Pošto su status i sposobnost Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bila tako ogromna, tako su mu i učenja otkrivena u obliku Časnog Kur’ana.

Obećani Mesiju (as) je rekao da su učenja Časnog Kur'ana neograničena i primjenjiva za sva vremena i sve narode. U Časnom Kur'anu stoji:

I ne postoji ni jedna stvar a da njene riznice nisu kod Nas i Mi to spuštamo samo u poznatoj mjeri” (Časni Kur’an , 15:22)

Cilj Časnog Kur'ana bio je reformacija u svim vremenima, da se ljudi preobraze iz zvjerskog stanja u stanje čovječanstva, a zatim da od njih napravi pobožne ljude. Pošto se stanje drugih vjera i naroda pogoršavalo, Časni Poslanik (savs) je rekao prema božanskoj objavi:

‘Reci: ‘O ljudi! Ja sam vam zaista Allahov Poslanik.’ (Časni Kur’an , 7:159)

Onda je bilo neophodno da Časni Kur'an sadrži sva učenja koja su također bila objavljena prethodnim poslanicima, jer je Časni Kur'an bio namijenjen svim narodima, a ne samo određenom narodu, kao što je biblija na primjer, kao Isa (as) je rekao da je bio poslan samo kod izgubljenih ovaca Izraela. Sada, ne ostaje nijedan zakon osim onog koji je objavljen Časnom Poslaniku (savs).

Čuda i predskazanja Časnog Kur'ana

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da Časni Kur'an u sebi čuva i lijepa učenja prethodnih knjiga. Prvo čudo Časnog Kur'ana su njegova uzvišena učenja. Drugo čudo su predskazanja koja se nalaze u njemu. Na primjer, kada su svi bili protiv njega, Časni Poslanik (savs) je predskazao u skladu s Božijom objavom:

„Sigurno, ove skupine će uskoro biti poražene i okrenut će leđa.” (Časni Kur'an, 54:46)

To je bilo za vrijeme njegovog boravka u Mekki, kada je Časni Poslanik (savs) bio pod ekstremnim poteškoćama, bez naznaka bilo kakve pobjede. Ipak, ovo predskazanje se ispunilo na primjer u bici kod Ahzaba, kada je neprijatelj okrenuo leđa i pobjegao od muslimana.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je svaka naredba Časnog Kur'ana puna mudrosti i ima svrhu. Časni Kur'an neprestano savjetuje da uz vjeru ljudi treba da koračaju mudrošću, znanjem i razumijevanjem. U bibliji se, na primjer, za koncepte trojstva i pomirenja kaže da se ne mogu u potpunosti razumjeti, ali ih ipak jednostavno treba prihvatiti. Nasuprot tome, u Časnom Kur'anu stoji:

“Zaista, u stvaranju nebesa i Zemlje i u smjeni noći i dana znakovi su za ljude od razuma;one koji spominju Allaha stojeći, sjedeći, i (ležeći) na svojim stranama, i razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje: “Naš Gospodaru, Ti ovo nisi uzalud stvorio; slavljen neka si Ti; spasi nas, onda, od kazne Vatre. (Časni Kur’an, 3:191-192)

Ovo jasno pokazuje da islam poziva ljude da koriste svoj intelekt i razumijevanje kako bi razmišljali.

Knjiga koju Allah štiti

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je Časni Kur'an zaštićena knjiga, kako Allah kaže:

“Zaista je ovo Kur’an plemeniti, u skrivenoj Kknjizi (čuvanoj), koju niko neće dotaći osim očišćenih.” (Časni Kur-an, 56:78-80)

Dakle, Časni Kur'an je sačuvan, a oni koji ga razumiju i drže se dobit će njegove blagoslove i nagrade. Međutim, treba imati na umu da do njegovih skrivenih blaga i znanja mogu doći samo oni koji su pravedni i čisti.

Zašto se Časni Kur'an naziva ‘podsjetnik’

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je Časni Kur'an nazvan “podsjetnik” jer podsjeća na unutrašnje sposobnosti i kvalitete. Časni Kur'an podsjeća na njihove skrivene sposobnosti koje se moraju manifestirati u različitim slučajevima, kao što su dobrota, hrabrost, ljutnja, zadovoljstvo itd. Časni Kur'an nas podsjeća na one prirodne kvalitete koje posjedujemo i reguliše ih na pravi način.

Način kako bi ih maksimalno iskoristili i doveli do njihovog punog potencijala. Ovo je još jedno svjetlo u kojem bismo trebali čitati Časni Kur'an. U vrijeme kada se donose nemoralni i neprirodni zakoni i iskrivljuje ljudska priroda, potrebno je razmisliti o Časnom Kur'anu, jer on može spasiti mlade i stare od degradacije koju društvo proglašava pod izgovorom ‘slobode’.

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da Časni Kur'an također podsjeća na duhovno svjetlo koje posjeduju u sebi nakon čitanja. Objavljivanjem Časnog Kur'ana, Allah je pokazao čudo kojim čovjek može prepoznati Božiju i duhovnu stvarnost kojih nije bio svjestan. Ipak, žalosno je što neki vide Kur'an samo kao kompilaciju priča, dok je objavljen da podsjeti ljude na istine koje su izgubljene u svijetu.

Tako je Časni Poslanik (savs) predskazao vrijeme kada će ljudi učiti Časni Kur'an, ali on neće ići iznad njihovih grla, što znači da ga neće ni najmanje praktikovati. Upravo tome svjedočimo danas. Međutim, Časni Kur'an je podsjetnik, a u ovoj eri Obećani Mesija (as) je dobio misiju da skrene pažnju svijetu na ovaj podsjetnik, to jeste Časni Kur'an. Hz. Halifatul Masih je rekao da kao Ahmadi trebamo stalno analizirati sebe kako bismo vidjeli u kojoj mjeri djelujemo prema Časnom Kur’anu.

Istinsko znanje postignuto kroz Časni Kur'an

Hz. Halifautl Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da Časni Kur'an otkriva stvarnost i istinu, koje zatim proširuju čovjekovo razumijevanje i obim razmišljanja, kako u pitanjima koja se odnose na duhovnost, tako i u ovosvjetskom smislu.
Časni Kur'an nastoji otkriti istinsko znanje koje omogućava da se poveća razumijevanje o Allahu, što zauzvrat povećava ljubav prema Allahu i sigurnost u Njega. Nakon spoznaje istinitosti Časnog Kur'ana, čovjek može doći do položaja učenjaka među ljudima Časnog Poslanika (savs) koje je uporedio sa poslanicima djece Israilove.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su, kao što je rekao Obećani Mesija (as), muslimani odstupili od učenja Časnog Kur'ana i da ostaju muslimani samo po imenu. Čak i kroz klipove na društvenim mrežama, jasno se vidi da su ljudi, čak i učenjaci potpuno lišeni istinskog znanja o islamu, njegovoj historiji i učenju.
Učenjaci su ti koji navode ljude na krivi put. Neka nas Allah sačuva od ovih zlikovaca. Za vrijeme ramazana, pa i poslije, neka nam Uzvišeni Allah omogući da razumijemo, učimo i postupamo u skladu sa Časnim Kur'anom.

Neka nas Uzvišeni Allah sačuva od prljavštine na ovom svijetu. Halifatul Masih je pozvao sve da se usredsrede na namaz u toku ramazana i molio da Allah sačuva sve Ahmadije svijeta. One koji se u Allahovim očima više ne mogu reformirati, neka im da primjere kako bi se ljudi, ugledavši ih, pridržavali Allahovog učenja. Upoutio nas je na molitve za stanje u svijetu i molio se da svijet ostane siguran od rata.

Dženaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da će predvoditi dženaze slijedećim džematlijama.

Munawar Ahmad Khurshid

Munawar Ahmad Khurshid, misionar koji je bio izuzetno skroman, služio je dugo vremena i činio pravdu svojoj službi. Djeca od njegovih roditelja razbolijevala bi se u mladosti i umirala. Kada se rodio, njegov djed, koji je bio ashab Obećanog Mesije (as), odlučio je da će ovo dijete biti posvećeno služenju vjere. Nakon toga je, uprkos tome što se razbolio, čudesno izliječen.

Njegov punac je vidio san u kojem stoji na munari i da on donosi slavu ovoj Zajednici, i to je ono što će on dalje raditi. Služio je u Pakistanu, Gambiji i Senegalu. Zatim se, zbog bolesti, preselio u Englesku; bez obzira gdje se nalazio, služio je sa velikom istrajnošću. Također je bio profesor na Ahmadija institutu za jezike i teologiju u Velikoj Britaniji.

Mnogi su prihvatili Ahmadijat kroz njegove napore, uključujući 14 članova parlamenta u Senegalu, zbog čega mu je Četvrti Halifa (rh) dao titulu pobjednik Senegala. Posjetio je i Španiju gdje je obavio sjajan posao kao rezultat toga više ljudi je prihvatilo Ahmadijat. Iza njega su ostala supruga, tri ćerke i tri sina. Uprkos teškim okolnostima u Africi, uspjeo je da bude efikasan u svom poslu zahvaljujući svom posebnom kvalitetu uspostavljanja veza i odnosa sa ljudima.

Na motociklu bi prelazio velike udaljenosti po lošim putevima kako bi obavio posao, ne mareći za poteškoće na putu, pa čak ni za povrede koje je pretrpio na putu. Zatim bi u slučajevima kada motocikl ne bi bio dostupan, putovao bi na velike udaljenosti na magarčevim kolicima. Ljudi u udaljenim selima još uvijek rado govore kada bi ih posjetio nakon dugih i teških putovanja.

Također je služio kao amir Senegala. Radio je do svojih posljednjih dana sa velikom posvećenošću i bio je potpuno poslušan Halifatu. Halifa je  posvjedočio da je i sam svjekok ovome i da je, uprkos svojoj bolesti, odmah preuzimao posao koji bi mu bio dat. On bi nalagao drugima da uvijek održavaju čvrstu vezu sa Hilafetom, zajedno sa klanjanjem tahadžuda [dobrovoljnih namaza prije zore], nešto što je i sam redovno radio. Bio je toliko voljen u Senegalu da je njegova dženaza u odsustvu klanjana na raznim lokacijama širom zemlje.

Čak i u svojoj bolesti, kada je svakodnevno bio na dijalizi, išao bi napolje u toplim danima sa vodom i malo literature, nudeći i jedno i drugo ljudima dok su prolazili. Onda je, bez obzira na okolnosti, ostao odan propagiranju poruke islama Ahmadijata. Imao je znanje u učenju jezika. U Velikoj Britaniji su studirala tri studenta iz Gambije, svi iz različitih plemena; govorio bi da se oni na njihovim plemenskim jezicima ne mogu razumjeti, ali on je mogao razumjeti sva tri njihova jezika.

Hz. Halifatul Masih je potvrdio njegovu veliku želju za propagiranjem poruke Islama Ahmadijata, dok je bio izuzetno skroman. Kada ga je Halifa zamolio da ode u Španiju radi širenja poruke, otišao je bez ikakvog pogovora. Hz. Halifatul Masih se molio da ovoj Zajednici i dalje budu dodijeljeni takvi lojalni i odani misionari koji nesebično služe. I molio se da Allah uzdigne njegov status.

Iqbal Munir

Iqbal Munir koji je služio kao misionar u Pakistanu i nedavno je preminuo. Služio je u Pakistanu i Sijera Leoneu. Iako je imao  srčano stanje, služio je sa velikom strašću i predanošću. Bio je iskren i sa svima u dobrim odnosima. Iza njega su ostala supruga i tri sina. Svi su ga voljeli i jako je volio Hilafet. Bio je veoma ljubazan i vreijdan. Hz. Halifatul Maish se molio da mu Allah podari oprost i milost i da uzdigne njegov položaj.

Syeda Nusrat Jahan Begum

Syeda Nusrat Jahan Begum supruga Miana Abdul Azima derviša iz Kadiana, koji je nedavno preminuo. Bila je vezana za krevet već duže vrijeme od bolesti. Teškoće je podnosila sa velikim strpljenjem. Bila je redovna u klanjanju namaza i u podučavanju Časnog Kur'ana drugima. Imala je želju da služi druge. Imala je posebnu ljubav prema Halifatu. Iza nje su ostala četiri sina i kćer. Hz. Halifatul Masih se molio da joj Allah podari oprost i milost i da podigne njen položaj.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženazu ovih preminulih članova poslije džume.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp